Yıl: 2018 Cilt: 6 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 873 - 889 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2018.338 İndeks Tarihi: 06-11-2019

Gastronomi Bildirilerinin Değerlendirilmesi: Turizm Kongreleri Örneği 2013-2017

Öz:
Bu araştırmanın amacı Türkiye’de turizm ana temalı kongrelerde gastronomi alanında yazılmış bildirilerin bibliyometrik olarak incelenmesidir. Araştırmanın evrenini, Türkiye’de 2013-2017 yılları arasında düzenlenmiş turizm kongrelerinde sözlü olarak sunulan tam metin bildiriler oluşturmaktadır. Nitel olarak tasarlanan araştırmada verilerin analizi için betimsel analiz yöntemi benimsenmiştir. Bildiriler istatistik paket programı aracılığıyla sıklık ve yüzde analizlerine tabi tutularak belirli bibliyometrik parametreler açısından ele alınmıştır. Araştırma ile 5 yıllık dönemde 26 farklı turizm kongresinde gastronomi temalı 285 bildiri tespit edilmiş ve bu bildirilerin ortaya konmasında 682 farklı yazarın katkı sunduğu belirlenmiştir. Kongrelere en çok bildiri ile katkı sağlayan yazarın Aydan Bekar ve bildirilere en çok katkı sağlayan üniversitenin yazar sayısı bakımından Balıkesir Üniversitesi, bildiri sayısı açısından ise Mersin Üniversitesi olduğu; yaklaşık %87,4’ünün en az iki yazar tarafından ortak olarak gerçekleştirildiği; bildirilerin %35,1’inin en az iki farklı üniversitede çalışan yazarlar tarafından üniversiteler arası akademik araştırma olarak tamamlandığı belirlenmiştir. Bildirilerin en çok “Gastronomi Turizmi Pazarlaması” alanında yazıldığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm

Evaluation of Gastronomy Proceeding Papers: The Case of Tourism Congresses 2013-2017

Öz:
The aim of research is investigating bibliometrically proceedings written in the field of gastronomy in tourism within the scope of the research. The research population consists of full text papers that are presented in tourism congress between the years of 2013-2017 in Turkey. In this qualitatively designed research, descriptive analysis has been adopted for the accessed data. Papers were analyzed in terms of specific bibliometric parameters by frequency and percent analysis through statistical package program. 285 papers on gastronomic themes were found in 26 different tourism congresses in 5 years’ period, with an average of 11 papers per congress and 57 papers per year with the research; and it was determined 682 different authors contributed to the presentation of them. The results show that Aydan Bekar as an author, in terms of the number of authors Balıkesir University and in terms of the number of papers Mersin University has contributed most to the congresses; about 87.4% of the papers were made cooperatively by at least two authors; 35.1% of them have been completed as academic research between universities by authors working in at least two different universities. It has been found that the most of the gastronomic themes discussed in the papers are in the field of “Gastronomy Tourism Marketing”.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA BOYRAZ M, SANDIKCI M (2018). Gastronomi Bildirilerinin Değerlendirilmesi: Turizm Kongreleri Örneği 2013-2017. , 873 - 889. 10.21325/jotags.2018.338
Chicago BOYRAZ MEHMET,SANDIKCI Mustafa Gastronomi Bildirilerinin Değerlendirilmesi: Turizm Kongreleri Örneği 2013-2017. (2018): 873 - 889. 10.21325/jotags.2018.338
MLA BOYRAZ MEHMET,SANDIKCI Mustafa Gastronomi Bildirilerinin Değerlendirilmesi: Turizm Kongreleri Örneği 2013-2017. , 2018, ss.873 - 889. 10.21325/jotags.2018.338
AMA BOYRAZ M,SANDIKCI M Gastronomi Bildirilerinin Değerlendirilmesi: Turizm Kongreleri Örneği 2013-2017. . 2018; 873 - 889. 10.21325/jotags.2018.338
Vancouver BOYRAZ M,SANDIKCI M Gastronomi Bildirilerinin Değerlendirilmesi: Turizm Kongreleri Örneği 2013-2017. . 2018; 873 - 889. 10.21325/jotags.2018.338
IEEE BOYRAZ M,SANDIKCI M "Gastronomi Bildirilerinin Değerlendirilmesi: Turizm Kongreleri Örneği 2013-2017." , ss.873 - 889, 2018. 10.21325/jotags.2018.338
ISNAD BOYRAZ, MEHMET - SANDIKCI, Mustafa. "Gastronomi Bildirilerinin Değerlendirilmesi: Turizm Kongreleri Örneği 2013-2017". (2018), 873-889. https://doi.org/10.21325/jotags.2018.338
APA BOYRAZ M, SANDIKCI M (2018). Gastronomi Bildirilerinin Değerlendirilmesi: Turizm Kongreleri Örneği 2013-2017. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4), 873 - 889. 10.21325/jotags.2018.338
Chicago BOYRAZ MEHMET,SANDIKCI Mustafa Gastronomi Bildirilerinin Değerlendirilmesi: Turizm Kongreleri Örneği 2013-2017. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 6, no.4 (2018): 873 - 889. 10.21325/jotags.2018.338
MLA BOYRAZ MEHMET,SANDIKCI Mustafa Gastronomi Bildirilerinin Değerlendirilmesi: Turizm Kongreleri Örneği 2013-2017. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.6, no.4, 2018, ss.873 - 889. 10.21325/jotags.2018.338
AMA BOYRAZ M,SANDIKCI M Gastronomi Bildirilerinin Değerlendirilmesi: Turizm Kongreleri Örneği 2013-2017. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2018; 6(4): 873 - 889. 10.21325/jotags.2018.338
Vancouver BOYRAZ M,SANDIKCI M Gastronomi Bildirilerinin Değerlendirilmesi: Turizm Kongreleri Örneği 2013-2017. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2018; 6(4): 873 - 889. 10.21325/jotags.2018.338
IEEE BOYRAZ M,SANDIKCI M "Gastronomi Bildirilerinin Değerlendirilmesi: Turizm Kongreleri Örneği 2013-2017." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6, ss.873 - 889, 2018. 10.21325/jotags.2018.338
ISNAD BOYRAZ, MEHMET - SANDIKCI, Mustafa. "Gastronomi Bildirilerinin Değerlendirilmesi: Turizm Kongreleri Örneği 2013-2017". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 6/4 (2018), 873-889. https://doi.org/10.21325/jotags.2018.338