Yıl: 2019 Cilt: 31 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 23 - 31 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5505/agri.2018.03411 İndeks Tarihi: 07-11-2019

Doktorların opioid kullanımı ve opiofobiye yaklaşımlarının değerlendirilmesi: Bir eğitim ve araştırma hastanesinden anket sonuçları

Öz:
Amaç: Literatür verileri incelendiğinde başta kanser ağrısı olmak üzere kronik ağrısı olan hastalarda ağrı tedavisinin özelliklede opioid kullanımının yanlış ve yetersizliği bir sorun olarak devam etmektedir. Bu çalışma yeterli opioid kullanımında karşılaşılan engellerin tıbbi disiplinler ve doktorların tecrübeleriyle ilişkisini araştırmak amacıyla hazırlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Bu anket Temmuz 2015 tarihinde Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan doktorlararasında yapılmıştır. Doktorların opioid kullanımı ve kullanım sırasındaki davranış ve bilgilerini ölçmek amacıyla 29 soruluk biranket kullanılmıştır.Bulgular: Çalışmaya 156 doktor katılmıştır. Doktorların %82.7 sinin ağrı konusunda eğitim almadığı tespit edildi. Doktorlarınsadece %48.8’inin opioid tedavisi konusunda kendini yeterli gördüğü ve %67.9’unun opioid reçete ederken tedirgin olduğu vedoktorların büyük bir kısmının opioid reçete etmekten kaçındığı görülmüştür. Veriler değerlendirildiğinde opioidler ile ilgili önyargıların ünvan ve deneyimle bağlantısının olmadığı tespit edildi. İlginç olarak hastalarına opioid reçete ederken tedirgin olandoktorların kendilerine gerektiğinde opioid reçete edilmesini ve yine gereğinde doz artımı yapılmasını istedikleri tespit edildi.Sonuç: Literatürde yer alan çalışmalarla benzer bir şekilde çalışmamızda da doktorların opioidlerle ilgili bilgi eksikliğinin olduğu ve opiofobinin doktorlar arasında yaygın olduğu tespit edilmiştir. Opioidler ile ilgili bilgi eksikliğinin ve opiofobinin önünegeçebilmek ve hastaların tıbbi olarak uygun olan durumlarda opioidler ile tedavisini sağlayabilmek için gerekli hizmet içi eğitimlerin bir an önce başlatılmasının faydalı olabileceği düşünülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp Acil Tıp

An assessment of physicians attitudes toward opioid usage and opiophobia: Results of a survey from a training and research hospital

Öz:
Objectives: When researches examined, cancer pain and other cronic pain, serious mismanagement and undermedication in treating chronic pain especially using opioids continuing problem. This study was designed to examine the barriers to adequate opioid usage, especially as they could be associated with experience and medical discipline. Methods: The survey conducted among phycians working in Ankara Numune education and research hospital on July of 2015. A 29 item survey was used to measure physicians attitudes and knowledge about using opioids. Results: We have included 156 doctors in our study.We found that %82.7 of doctors have not been educated in the pain subject.%48.8 of doctors see themselves capable of prescribing opioid medication and %67.9 of doctors are feeling uneasy when prescribing opioids also a lot of doctors are not willing to give prescriptions of opioids.When analyzing our data we have found that opioids related prejudices are not related with title or experience.İt is interesting that the doctors who were anxious when prescribing opioids to their patients they want for themselves when in need opioid precriptions and again when in need they want increasing doses of opioid. Conclusion: Resembling the studies in the literature in our study, we’ve found that doctors have poor knowledge about opioids and opiophobia it’s frequent among the doctors.Poor knowledge of opioids and overcoming the opiophobia and medicating with opioids when medical status of patients emposes made us think that in service training should be started immeadiately.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp Acil Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Boulanger A, Clark AJ, Squire P, Cui E, Horbay GL. Chronic pain in Canada: have we improved our management of chronic noncancer pain? Pain Res Manag 2007;12(1):39– 47.
  • Sykes NP. Morphine kills the pain, not the patient. Lancet 2007;369(9570):1325–26.
  • Yentür EA. Opioid kullanımında engeller. Klinik 2007:141– 216.
  • Eisenberg E, McNicol ED, Carr DB. Efficacy and safety of opioid agonists in the treatment of neuropathic pain of nonmalignant origin: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. JAMA 2005;293(24):3043– 52.
  • Furlan AD, Sandoval JA, Mallis-Gagnon A, Tunks E. Opioids for chronic noncancer pain: a meta-analysis of effectiveness and side effects. CMAJ 2006;174(11):1589–94.
  • Çalışkan T. Kanser hastalarının ağrı kontrolünde yetersizlikler ve yaklaşımındaki farklılıklar: ağrı ünitesinin etkinliğinin değerlendirilmesi [Uzmanlık Tezi]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi anesteziyoloji ve reanimasyon anabilim dalı; 2012
  • Green CR, Wheeler JR. Physician variability in the management of acute postoperative and cancer pain: a quantitative analysis of the Michigan experience. Pain Med 20;4(1):8–20.
  • Vowles KE, McEntee ML, Julnes PS, Frohe T, Ney JP, van der Goes DN. Rates of opioid misuse, abuse, and addiction in chronic pain: a systematic review and data synthesis. Pain 2015;156(4):569–76
  • Savage SR, Joranson DE, Covington EC, Schnoll SH, Heit HA, Gilson AM. Definitions related to the medical use of opioids: evolution towards universal agreement. J Pain Symptom Manage 2003;26(1):655–67.
  • Wolfert MZ, Gilson AM, Dahl JL, Cleary JF. Opioid analgesics for pain control: wisconsin physicians’ knowledge, beliefs, attitudes, and prescribing practices. Pain Med 2010;11(3):425–34.
APA BALDEMİR R, AKÇABOY Y, ÇELİK Ş, NOYAN Ö, Akçaboy Z, Baydar M (2019). Doktorların opioid kullanımı ve opiofobiye yaklaşımlarının değerlendirilmesi: Bir eğitim ve araştırma hastanesinden anket sonuçları. , 23 - 31. 10.5505/agri.2018.03411
Chicago BALDEMİR RAMAZAN,AKÇABOY YAVUZ,ÇELİK ŞEREF,NOYAN ÖZGEN,Akçaboy Zeynep Nur,Baydar Mustafa Doktorların opioid kullanımı ve opiofobiye yaklaşımlarının değerlendirilmesi: Bir eğitim ve araştırma hastanesinden anket sonuçları. (2019): 23 - 31. 10.5505/agri.2018.03411
MLA BALDEMİR RAMAZAN,AKÇABOY YAVUZ,ÇELİK ŞEREF,NOYAN ÖZGEN,Akçaboy Zeynep Nur,Baydar Mustafa Doktorların opioid kullanımı ve opiofobiye yaklaşımlarının değerlendirilmesi: Bir eğitim ve araştırma hastanesinden anket sonuçları. , 2019, ss.23 - 31. 10.5505/agri.2018.03411
AMA BALDEMİR R,AKÇABOY Y,ÇELİK Ş,NOYAN Ö,Akçaboy Z,Baydar M Doktorların opioid kullanımı ve opiofobiye yaklaşımlarının değerlendirilmesi: Bir eğitim ve araştırma hastanesinden anket sonuçları. . 2019; 23 - 31. 10.5505/agri.2018.03411
Vancouver BALDEMİR R,AKÇABOY Y,ÇELİK Ş,NOYAN Ö,Akçaboy Z,Baydar M Doktorların opioid kullanımı ve opiofobiye yaklaşımlarının değerlendirilmesi: Bir eğitim ve araştırma hastanesinden anket sonuçları. . 2019; 23 - 31. 10.5505/agri.2018.03411
IEEE BALDEMİR R,AKÇABOY Y,ÇELİK Ş,NOYAN Ö,Akçaboy Z,Baydar M "Doktorların opioid kullanımı ve opiofobiye yaklaşımlarının değerlendirilmesi: Bir eğitim ve araştırma hastanesinden anket sonuçları." , ss.23 - 31, 2019. 10.5505/agri.2018.03411
ISNAD BALDEMİR, RAMAZAN vd. "Doktorların opioid kullanımı ve opiofobiye yaklaşımlarının değerlendirilmesi: Bir eğitim ve araştırma hastanesinden anket sonuçları". (2019), 23-31. https://doi.org/10.5505/agri.2018.03411
APA BALDEMİR R, AKÇABOY Y, ÇELİK Ş, NOYAN Ö, Akçaboy Z, Baydar M (2019). Doktorların opioid kullanımı ve opiofobiye yaklaşımlarının değerlendirilmesi: Bir eğitim ve araştırma hastanesinden anket sonuçları. Ağrı, 31(1), 23 - 31. 10.5505/agri.2018.03411
Chicago BALDEMİR RAMAZAN,AKÇABOY YAVUZ,ÇELİK ŞEREF,NOYAN ÖZGEN,Akçaboy Zeynep Nur,Baydar Mustafa Doktorların opioid kullanımı ve opiofobiye yaklaşımlarının değerlendirilmesi: Bir eğitim ve araştırma hastanesinden anket sonuçları. Ağrı 31, no.1 (2019): 23 - 31. 10.5505/agri.2018.03411
MLA BALDEMİR RAMAZAN,AKÇABOY YAVUZ,ÇELİK ŞEREF,NOYAN ÖZGEN,Akçaboy Zeynep Nur,Baydar Mustafa Doktorların opioid kullanımı ve opiofobiye yaklaşımlarının değerlendirilmesi: Bir eğitim ve araştırma hastanesinden anket sonuçları. Ağrı, vol.31, no.1, 2019, ss.23 - 31. 10.5505/agri.2018.03411
AMA BALDEMİR R,AKÇABOY Y,ÇELİK Ş,NOYAN Ö,Akçaboy Z,Baydar M Doktorların opioid kullanımı ve opiofobiye yaklaşımlarının değerlendirilmesi: Bir eğitim ve araştırma hastanesinden anket sonuçları. Ağrı. 2019; 31(1): 23 - 31. 10.5505/agri.2018.03411
Vancouver BALDEMİR R,AKÇABOY Y,ÇELİK Ş,NOYAN Ö,Akçaboy Z,Baydar M Doktorların opioid kullanımı ve opiofobiye yaklaşımlarının değerlendirilmesi: Bir eğitim ve araştırma hastanesinden anket sonuçları. Ağrı. 2019; 31(1): 23 - 31. 10.5505/agri.2018.03411
IEEE BALDEMİR R,AKÇABOY Y,ÇELİK Ş,NOYAN Ö,Akçaboy Z,Baydar M "Doktorların opioid kullanımı ve opiofobiye yaklaşımlarının değerlendirilmesi: Bir eğitim ve araştırma hastanesinden anket sonuçları." Ağrı, 31, ss.23 - 31, 2019. 10.5505/agri.2018.03411
ISNAD BALDEMİR, RAMAZAN vd. "Doktorların opioid kullanımı ve opiofobiye yaklaşımlarının değerlendirilmesi: Bir eğitim ve araştırma hastanesinden anket sonuçları". Ağrı 31/1 (2019), 23-31. https://doi.org/10.5505/agri.2018.03411