Yıl: 2019 Cilt: 22 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 93 - 103 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 03-12-2019

Yeşil Tedarik Zincirinde Tam Zamanında Dağıtım Modellemesi

Öz:
Son kullanıcılara malların doğru zamanda dağıtımı günümüz rekabetçi piyasasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, yöneticiler, ekonomik ve çevresel hedefleri doğrultusunda uygun bir çözüm bulma gayreti içindeyken aynı zamanda, ürünlerin talep noktalarına tam zamanında teslim edilmesini ve böylece stok maliyetlerinin düşürülmesini de sağlamalıdırlar. Bu çalışma, dağıtım noktaları ve perakendecilerdeki stok tutma ile talebi doğru zamanda karşılamak arasındaki ilişkiyi ve dolayısıyla stok tutma maliyetleri ile ve karbon emisyonları arasında ilişkiyi araştırmayı hedeflemektedir. Bu sebeple, fabrika, depo ve perakendecilerden oluşan üç kademeli dağıtım ağı geliştirilmiş ve üç amaç fonksiyonu; toplam dağıtım ve üretim maliyeti, depolarda ve perakendecilerde ürünlerin depolanması ve elleçlenmesiyle ilişkili toplam karbon emisyonu ve perakendecilerden ardısmarlanmış (karşılanamamış, sonraya ertelenen, ingilizce: backordered) ürünlerin ve talep fazlası ürünlerin sayısı olarak belirlenmiştir. Geliştirilen model, hangi üreticiden, depolara ve oradan perakendecilere, perakendecilerin talebine cevap vermek için ne kadar miktarlarda taşınacağını, hangi fabrika ve depoların hangi boyutlarda açılacağını, depolardaki envanter miktarlarını da belirlemektedir. Bu çok amaçlı tam zamanında dağıtım modellemesi içeren yeşil tedarik zinciri modelinin çözümü için Tiwari, Dharmar ve Rao (1987) tarafından geliştirilen bulanık ağırlıklandırma yaklaşımı ilk defa kulanılmıştır. Pratik açıdan, çelişen ve farklı birimlere sahip amaçların aynı anda optimize edilmesine olanak verdiği için bu yöntem, yöneticiler ve karar vericiler açısından önem taşımaktadır. Bu bulanık edinim yöntemi, yöneticilerin her bir hedef işlev için göreli önemlerini belirlermesine imkan sağlaması da ayrıca önemlidir, çünkü bu sayede yöneticiler, hedeflerin de birbirlerine göre önem derecelerini kendi tedarik zincirlerine göre belirleyebilirler.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm Tarih İşletme Halkla İlişkiler İktisat İşletme Finans

Modeling Just-in-Time distribution in a Green Supply Chain

Öz:
The right-on-time distribution of goods to the end-users plays an important role in nowadays competitive market. Companies intend to find the balance between organizational cost and environmental footprint, which is a challenging practice, as these objectives are usually conflicting. In this context, from a practical point, managers are willing to find a good compromise solution to both satisfy economic and environmental goals while they need to make sure that the products are delivered right-on-time to the demand point, thereby reducing inventory costs. This study aims to research the inter-relationship between holding inventory at warehouses and retailers to satisfy the demand right-on-time, and its impact on costs and carbon emissions. Three echelon distribution network consisting of manufacturers, warehouses and retailers is developed and three objectives; i.e., total distribution and manufacturing cost, total carbon emission associated with storing and handling of goods at warehouses and retailers, and the sum of backordered goods from retailers and surpluses of goods at retailers, are considered. The developed model decides the quantity of products transported from factories to warehouses and from there, to retailers to satisfy the demand realized at retailers. The model also decides the sizes of factories and warehouses to be opened. To solve this multi-objective, green supply chain involving Just-in-time distribution, we applied fuzzy weighted additive model developed by Tiwari ve diğ. (1987). From a practical point of view, this method offers a great tool for managers and practitioners as it optimizes multiple objectives simultaneously. This method allows the managers to adjust the relative importance ratios for each objective function, which also helps the managers to truly manage the network performance measures.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm Tarih İşletme Halkla İlişkiler İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Amid, A., Ghodsypour, S. H., & O’Brien, C. (2009). A weighted additive fuzzy multiobjective model for the supplier selection problem under price breaks in a supply Chain. International Journal of Production Economics, 121(2), 323-332. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2007.02.040
 • Arikan, F. (2013). A fuzzy solution approach for multi objective supplier selection. Expert Systems with Applications, 40(3), 947-952. doi:10.1016/j.eswa.2012.05.051
 • Banasik, A., Kanellopoulos, A., Claassen, G. D. H., Bloemhof-Ruwaard, J. M., & van der Vorst, J. G. A. J. (2017).
 • Closing loops in agricultural supply chains using multi-objective optimization: A case study of an industrial mushroom supply chain. International Journal of Production Economics, 183, 409-420. doi:https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.08.012
 • Chan, F. T. S., Jha, A., & Tiwari, M. K. (2016). Bi-objective optimization of three echelon supply chain involving truck selection and loading using NSGA-II with heuristics algorithm. Applied Soft Computing, 38, 978-987. doi:10.1016/j.asoc.2015.10.067
 • Fahimnia, B., Sarkis, J., & Eshragh, A. (2015). A tradeoff model for green supply chain planning:A leanness-versusgreenness analysis. Omega, 54, 173-190. doi:10.1016/j.omega.2015.01.014
 • Farahani, R. Z., & Elahipanah, M. (2008). A genetic algorithm to optimize the total cost and service level for just-in-time distribution in a supply chain. International Journal of Production Economics, 111(2), 229-243. doi:10.1016/j.ijpe.2006.11.028
 • Ghasimi, S. A., Ramli, R., & Saibani, N. (2014). A genetic algorithm for optimizing defective goods supply chain costs using JIT logistics and each-cycle lengths. Applied Mathematical Modelling, 38(4), 1534-1547. doi:10.1016/j.apm.2013.08.023
 • Kavitha, C. a. V., C. (2013). Multi Objective Fuzzy Linear Programming Technique for Weighted Additive Model for Supplier Selection in Supply Chain Management. International Journal of Applied Mathematics and Informatics.
 • Mehlawat, M. K., & Kumar, S. (2017). A multiobjective optimization model for optimal supplier selection in multiple sourcing environment. 2017, 26, 18.
 • Pan, W., Wang, F., Guo, Y., & Liu, S. (2015). A Fuzzy Multiobjective Model for Supplier Selection under Considering Stochastic Demand in a Supply Chain. Mathematical Problems in Engineering, 2015, 8. doi:10.1155/2015/174585
 • Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. International Journal of Services Sciences, 1(1), 83-98. doi:10.1504/IJSSci.2008.01759
 • Sadeghi Rad, R., & Nahavandi, N. (2018). A novel multi-objective optimization model for integrated problem of green closed loop supply chain network design and quantity discount. Journal of Cleaner Production, 196, 1549-1565. doi:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.06.034
 • Seifbarghy, M., Pourebrahim Gilkalayeh, A., & Alidoost, M. (2011). A Comprehensive Fuzzy Multiobjective Supplier Selection Model under Price Brakes and Using Interval Comparison Matrices. Journal of Industrial and Systems Engineering, 4(4), 224-244.
 • Shaw, K., Shankar, R., Yadav, S. S., & Thakur, L. S. (2012). Supplier selection using fuzzy AHP and fuzzy multiobjective linear programming for developing low carbon supply chain. Expert systems with applications, 39(9), 8182-8192.
 • Soleimani, H., Govindan, K., Saghafi, H., & Jafari, H. (2017). Fuzzy multi-objective sustainable and green closed-loop supply chain network design. Computers & Industrial Engineering, 109, 191-203. doi:https://doi.org/10.1016/j.cie.2017.04.038
 • Talaei, M., Farhang Moghaddam, B., Pishvaee, M. S., Bozorgi-Amiri, A., & Gholamnejad, S. (2016). A robust fuzzy optimization model for carbon-efficient closed-loop supply chain network design problem: a numerical illustration in electronics industry. Journal of Cleaner Production, 113, 662-673. doi:10.1016/j.jclepro.2015.10.074
 • Tiwari, R. N., Dharmar, S., & Rao, J. R. (1987). Fuzzy goal programming — An additive model. Fuzzy Sets and Systems, 24(1), 27-34. doi:https://doi.org/10.1016/0165-0114(87)90111-4
 • Wang, S., & Sarker, B. R. (2006). Optimal models for a multi-stage supply chain system controlled by kanban under justin-time philosophy. European Journal of Operational Research, 172(1), 179-200. doi:10.1016/j.ejor.2004.10.001
 • Wang, W., Fung, R. Y. K., & Chai, Y. (2004). Approach of just-in-time distribution requirements planning for supply chain management. International Journal of Production Economics, 91(2), 101-107. doi:10.1016/s0925- 5273(03)00212-3
 • Zimmer, K. (2002). Supply chain coordination with uncertain just-in-time delivery. International Journal of Production Economics, 77(1), 1-15. doi:https://doi.org/10.1016/S0925-5273(01)00207-9
 • Zimmermann, H.-J. (1978). Fuzzy programming and linear programming with several objective functions. Fuzzy Sets and Systems, 1(1), 45-55.
APA ENGİN B, PAKSOY T (2019). Yeşil Tedarik Zincirinde Tam Zamanında Dağıtım Modellemesi. , 93 - 103.
Chicago ENGİN Batuhan Eren,PAKSOY Turan Yeşil Tedarik Zincirinde Tam Zamanında Dağıtım Modellemesi. (2019): 93 - 103.
MLA ENGİN Batuhan Eren,PAKSOY Turan Yeşil Tedarik Zincirinde Tam Zamanında Dağıtım Modellemesi. , 2019, ss.93 - 103.
AMA ENGİN B,PAKSOY T Yeşil Tedarik Zincirinde Tam Zamanında Dağıtım Modellemesi. . 2019; 93 - 103.
Vancouver ENGİN B,PAKSOY T Yeşil Tedarik Zincirinde Tam Zamanında Dağıtım Modellemesi. . 2019; 93 - 103.
IEEE ENGİN B,PAKSOY T "Yeşil Tedarik Zincirinde Tam Zamanında Dağıtım Modellemesi." , ss.93 - 103, 2019.
ISNAD ENGİN, Batuhan Eren - PAKSOY, Turan. "Yeşil Tedarik Zincirinde Tam Zamanında Dağıtım Modellemesi". (2019), 93-103.
APA ENGİN B, PAKSOY T (2019). Yeşil Tedarik Zincirinde Tam Zamanında Dağıtım Modellemesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22(1), 93 - 103.
Chicago ENGİN Batuhan Eren,PAKSOY Turan Yeşil Tedarik Zincirinde Tam Zamanında Dağıtım Modellemesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22, no.1 (2019): 93 - 103.
MLA ENGİN Batuhan Eren,PAKSOY Turan Yeşil Tedarik Zincirinde Tam Zamanında Dağıtım Modellemesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, vol.22, no.1, 2019, ss.93 - 103.
AMA ENGİN B,PAKSOY T Yeşil Tedarik Zincirinde Tam Zamanında Dağıtım Modellemesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2019; 22(1): 93 - 103.
Vancouver ENGİN B,PAKSOY T Yeşil Tedarik Zincirinde Tam Zamanında Dağıtım Modellemesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2019; 22(1): 93 - 103.
IEEE ENGİN B,PAKSOY T "Yeşil Tedarik Zincirinde Tam Zamanında Dağıtım Modellemesi." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22, ss.93 - 103, 2019.
ISNAD ENGİN, Batuhan Eren - PAKSOY, Turan. "Yeşil Tedarik Zincirinde Tam Zamanında Dağıtım Modellemesi". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22/1 (2019), 93-103.