HMK m.54 ve HMK m.77 Hükümleri Çerçevesinde Davanın Açılmamış Sayılması

Yıl: 2019 Cilt: 7 Sayı: 13 Sayfa Aralığı: 137 - 152 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 10-12-2019

HMK m.54 ve HMK m.77 Hükümleri Çerçevesinde Davanın Açılmamış Sayılması

Öz:
Hukuk yargılamamızda davanın taraflarına, tasarruf ilkesi uyarınca özgürlük tanınmıştır. Davanın taraflarının sahipolduğu bu özgürlük, kimi zaman yargılamayı uzatma tehlikesi barındırır. Davanın açılmamış sayılması, davanınsürüncemede bırakılmasına engel olan kurumlardan bir tanesidir. Davanın açılmamış sayılması bu işlevinin yanı sırabelli koşulların varlığı hâlinde gündeme gelen bir yaptırımdır.Davanın açılmamış sayılmasını gerektiren hâller, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun çeşitli hükümlerinde düzenlenmiştir.Çalışmamızda yalnızca söz konusu hükümlerden HMK m.54 ve HMK m.77 ele alınmıştır. Öncelikle davanın açılmamış sayılmasıkavramı ve davanın açılmamış sayılmasının hukukî niteliği incelenmiştir. Ardından ilgili hükümler, doktrin ve uygulamaaçısından irdelenmiştir. Çalışmamız ile doktrin ve uygulamanın bir noktada buluşmasına katkı sağlanması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

Non-Existence of Litigation according to the Article 54/3 and 77/1 of the Turkish Code of Civil Procedure

Öz:
In our legal proceedings, the parties to the case were recognized freedom under the principle of the parties’ control. However this freedom sometimes has the danger of extending the trial. At this point, non-existence of litigation is one of the concept which prevents to procrastinating of the case. In addition to this function, enforcement of nonexistence of litigation arises with certain conditions. Situations of non-existence of litigation is regulated in various provisions of the Turkish Code of Civil Procedure. However we considered to discuss the matter in the light of Art. 54 and Art. 77. First of all, the concept and legal character of the non-existence of litigation is examined and then the relevant provisions were analysed in terms of doctrine and implementation. Our study aims to contribute to bring doctrine into conformity with implementation.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Alangoya, Yavuz “Yargılamanın Sevkindeki Prensipler ve Bu Açıdan 1711 Sa. K. ile Değiştirilen 409. Madde Açısından Düşünceler”, HUMK’nu Değiştiren 1711 Sayılı Kanunun ve Noterlik Kanunu Hakkında Sempozyum, İstanbul 1976, s. 85-118.
 • Alangoya, Yavuz/Yıldırım, Kamil/Deren-Yıldırım, Nevhis: Medenî Usul Hukuku Esasları, 8. Bası, İstanbul 2011.
 • Aras, Celal/Arslan, Leyla/Cesur, Nilgün: “Hukuk Usulünde Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilecek Haller”, AD, S.: 2, 1985, s. 364-384.
 • Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/Ayvaz, Sema Taşpınar: Medeni Usul Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2017.
 • Aslan, Kudret: “Medeni Usul Hukukunda Davanın Açılmamış Sayılmasının Etkileri”, MİHDER, C. IX, S. 25, s. 29-114.
 • Atalı, Murat/Ermenek, İbrahim/Erdoğan, Ersin: Medenî Usûl Hukuku, Ankara 2018.
 • Boran Güneysu, Nilüfer: Medeni Usul Hukukunda Karar, Ankara 2014.
 • Budak, Ali Cem /Karaaslan, Varol: Medenî Usul Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2018.
 • Doğan, Mehmet: Hukuk Muhakemeleri Usulünde Gıyapta Yargılama ve Dosyanın İşlemden Kaldırılması, Ankara 1979.
 • Dursun, Hasan: Medeni Usul Hukukunda Davanın Açılmamış Sayılması (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2007.
 • Elgün, Emel Şeyda: Medeni Usul Hukukunda Davanın Açılmamış Sayılması ve Sonuçları, Ankara 2011.
 • Esener, Turhan: Hukuka Giriş, 11. Bası, İstanbul 2015.
 • Görgün, L. Şanal/Börü, Levent/Toraman, Barış/Kodakoğlu, Mehmet: Medenî Usûl Hukuku, 7. Bası, Ankara 2018.
 • İyimaya, Ahmet: Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sorunları, Ankara 1990.
 • Karslı, Abdurrahim: Medeni Muhakeme Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2014.
 • Kavasoğlu, Abdurrahman: Medeni Usul Hukukunda Davada Temsil (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2007.
 • Kılıçoğlu, Mustafa: 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu El Şerhi, İstanbul 2012.
 • Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 25. Bası, Ankara 2014.
 • Kuru, Baki: “Dava Şartları”, Makaleler, İstanbul 2006, s. 147-188.
 • Kuru, Baki: “Vekâletnamesiz Dava Açılması”, Makaleler, İstanbul 2006, s. 141-146.
 • Kuru, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usulu, Cilt: II, 6. Baskı, Ankara 2001.
 • Kuru, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usulu, Cilt: IV, 6. Baskı, Ankara 2001.
 • Kuru, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, İstanbul 1995.
 • Kuru, Baki: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, İstanbul 2017.
 • Özdemir, Şükrü: “Davanın Yenilenmesi ve Açılmamış Sayılması”, HUMK’nu Değiştiren 1711 Sayılı Kanunun ve Noterlik Kanunu Hakkında Sempozyum, İstanbul 1976, s. 41-73.
 • Özkaya Ferendeci, Hamide Özden: Kesin Hükmün Objektif Sınırları, İstanbul 2009.
 • Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet/Akkan, Mine/Taş Korkmaz, Hülya: Pekcanıtez Usûl - Medenî Usûl Hukuku, Cilt: I, 15. Bası, İstanbul 2017.
 • Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet/Akkan, Mine/Taş Korkmaz, Hülya: Pekcanıtez Usûl - Medenî Usûl Hukuku, Cilt: II, 15. Bası, İstanbul 2017.
 • Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 5. Bası, Ankara 2017.
 • Seda, Özmumcu: “Davanın Açılmasına Bağlanan Hukuki Sonuçların Davanın Açılmamış Sayılması Halinde Değerlendirilmesi”, İÜHFM, C.: LXX, S.: 2, 2012, s. 183-205.
 • Selçuk, Seyhan: Medeni Usul Hukukunda Dava Vekâletnameleri, Ankara 2011.
 • Tanrıver, Süha: Medeni Usul Hukuku, Cilt I, 2. Baskı, Ankara 2018.
 • Ulukapı, Ömer: Medeni Usul Hukuku Uygulamaları, 3. Baskı, Konya 2008.
 • Ulukapı, Ömer: Medeni Usul Hukukunda Tarafların Duruşmaya Gelmemesi, Konya 1997.
 • Umar, Bilge: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2014.
 • Üstündağ, Saim: Medeni Yargılama Hukuku (Yerel Mahkemelerde Yargılama-Kanun Yolları ve Tahkim), Cilt: I-II, İstanbul 2000.
 • Yılmaz, Ejder: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, C. I, 3. Baskı, Ankara 2017.
 • Yılmaz, Ejder: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, C. II, 3. Baskı, Ankara 2017.
 • Yılmaz, Ejder: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, C. III, 3. Baskı, Ankara 2017.
 • Yılmaz, Zekeriya: Açıklamalı 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Ankara 2012.
 • Yılmaz, Zekeriya: Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Davanın Açılmamış Sayılması, 3. Baskı, Ankara 2011.
APA TİRYAKİ B (2019). HMK m.54 ve HMK m.77 Hükümleri Çerçevesinde Davanın Açılmamış Sayılması. , 137 - 152.
Chicago TİRYAKİ BÜŞRA ABİDE HMK m.54 ve HMK m.77 Hükümleri Çerçevesinde Davanın Açılmamış Sayılması. (2019): 137 - 152.
MLA TİRYAKİ BÜŞRA ABİDE HMK m.54 ve HMK m.77 Hükümleri Çerçevesinde Davanın Açılmamış Sayılması. , 2019, ss.137 - 152.
AMA TİRYAKİ B HMK m.54 ve HMK m.77 Hükümleri Çerçevesinde Davanın Açılmamış Sayılması. . 2019; 137 - 152.
Vancouver TİRYAKİ B HMK m.54 ve HMK m.77 Hükümleri Çerçevesinde Davanın Açılmamış Sayılması. . 2019; 137 - 152.
IEEE TİRYAKİ B "HMK m.54 ve HMK m.77 Hükümleri Çerçevesinde Davanın Açılmamış Sayılması." , ss.137 - 152, 2019.
ISNAD TİRYAKİ, BÜŞRA ABİDE. "HMK m.54 ve HMK m.77 Hükümleri Çerçevesinde Davanın Açılmamış Sayılması". (2019), 137-152.
APA TİRYAKİ B (2019). HMK m.54 ve HMK m.77 Hükümleri Çerçevesinde Davanın Açılmamış Sayılması. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(13), 137 - 152.
Chicago TİRYAKİ BÜŞRA ABİDE HMK m.54 ve HMK m.77 Hükümleri Çerçevesinde Davanın Açılmamış Sayılması. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 7, no.13 (2019): 137 - 152.
MLA TİRYAKİ BÜŞRA ABİDE HMK m.54 ve HMK m.77 Hükümleri Çerçevesinde Davanın Açılmamış Sayılması. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.7, no.13, 2019, ss.137 - 152.
AMA TİRYAKİ B HMK m.54 ve HMK m.77 Hükümleri Çerçevesinde Davanın Açılmamış Sayılması. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 7(13): 137 - 152.
Vancouver TİRYAKİ B HMK m.54 ve HMK m.77 Hükümleri Çerçevesinde Davanın Açılmamış Sayılması. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 7(13): 137 - 152.
IEEE TİRYAKİ B "HMK m.54 ve HMK m.77 Hükümleri Çerçevesinde Davanın Açılmamış Sayılması." Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7, ss.137 - 152, 2019.
ISNAD TİRYAKİ, BÜŞRA ABİDE. "HMK m.54 ve HMK m.77 Hükümleri Çerçevesinde Davanın Açılmamış Sayılması". Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 7/13 (2019), 137-152.