Yıl: 2019 Cilt: 23 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 311 - 337 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 13-12-2019

Giresun Müzesi’nde Bulunan Pişmiş Toprak Kandiller

Öz:
Bu çalışmada Giresun Müzesi envanterinde bulunan müsadere (el koyma) veya deviryoluyla müzeye kazandırılmış 14 adet pişmiş toprak kandil değerlendirmeye alınmıştır.Hellenistik ve Roma dönemleri olmak üzere iki gruba ayrılan kandiller, kendi içinde de ayrıtipler altında gruplandırılmıştır. Bu kapsamda Hellenistik döneme tarihlenenler altı tipeayrılırken, Roma dönemine tarihlenenler dört tip altında incelenmiştir. Buluntu yerleri belliolmayan kandiller lokalize edilemediği için bulunduğu tabakaya göre değil, mevcut kandilkataloglarında bulunan benzerleriyle karşılaştırma yoluyla tarihlendirilmeye çalışılmıştır.Çalışma soncunda kandillerin 7’si Hellenistik döneme, 7si’de Roma dönemine tarihlenmiştir.Elde edilen bu veriler benzer kandillerin form, hamur ve astar özelliklerinin karşılaştırılmasısonucu elde edilmiştir. Bölgede Giresun Adası’nda yürütülen kazılar dışında herhangi birkazı yürütülmemiştir. Günümüze ulaşan kalıntıların Ortaçağ’a tarihlendiği GiresunAdası’nda yürüttüğümüz kazılarda ise, herhangi bir kandil buluntusuna rastlanmamıştır.İlerleyen dönemlerde bölgede gerçekleştirilecek yeni kazılar ve elde edilecek bulgular,şüphesiz bölgenin arkeolojisine ışık tutacağı gibi, kandil atölyelerinin tespit edilmesi ve çevrekültürlerle olan etkileşiminin ortaya konulmasına imkan sağlayacaktır.
Anahtar Kelime:

Terracotta Lamps at Giresun Museum

Öz:
In this study, 14 terrecota lamps brought to the museum by means of confiscation or transfer were examined in Giresun Museum inventory. The lamps divided into two groups, Hellenistic and Roman periods, also grouped under separate types in themselves. In this context, while there were six types of lamps dated back to Hellenistic period, the Roman period artifacts were examined under four types. Since the lamps with unknown finding location were not localized, they were tried to date through comparison with the existing lamp catalogs rather than its layer of finding location. At the end of the study, 7 of the lamps were dated to the Hellenistic period, and 7 of them were dated to Roman period. These data obtained were obtained as a result of comparison of form, dough and lining properties of similar lamps. No excavations were carried out in the region except excavations in Giresun Island. There were no lamps found in the excavations carried out in Giresun Island, where the remains of the present day were dated to the Middle Ages. New excavations and findings to be carried out in the region in the future will undoubtedly shed light on the archeology of the region. Moreover, future studies will allow determination of lamp workshops and their interaction with neighboring cultures.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bailey, M. D. (1975). A Cataloque of the Lamps in the British Museum I, Greek, Hellenistic and Early Roman Pottery Lamps, London.
 • Bailey D. M., (1980). A Catalogue of the Lamps in the British Museum II. Roman Lamps Made in Italya, London.
 • Barın, G. (1995). Aydın ve Milet Müzesi’ndeki Üzeri Kabartmalı Hellenistik-Roma Dönemi Kandiller, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İzmir: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Broneer, O. (2017). Corinth, Vol. IV.2, Terracotta Lamps, Cambridge.
 • Bussiere, J.- W., B. Lindros, (2017). Ancient Lamps in The J. Paul Getty Museum, Los Angeles.
 • Civelek, A. (2001). Tralleis Nekropolisi Buluntuları Işığında Hellenistik ve Roma Dönemi Seramiği (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Civelek, A. (2008) “Phokaia’da Bir Volütlü Kandil Atölyesi”, CollAn VII, 2008, ss. 115- 135.
 • Fırat, M. (2015). “Isparta Müzesi Volütlü Kandilleri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 36, ss. 536-551.
 • Fitch, C. R. & Goldman N. W. (1994), Cosa: The Lamps, Ann Arbor.
 • Gürler, B. (2003). “Ephesos-Lampen im Museum von Tire” JDI, 72, ss. 123-131
 • Hayes, W. J. (1980). Ancient Lamps Royal Ontario Museum I: Greek and Roman Clay Clay Lamps, Toronto.
 • Howland, H, R. (1958) The Athenian Agora IV, Greek Lamps and Their Survivals, Princeton.
 • Loeschcke, S. (1919) Lampen aus Vindonissa. Ein Beitrag zur Geschichte von Vindonissa und des Antiken Beleuchtungswesens, Zürich.
 • Menzel, H. (1969). Antike Lampen, im Römisch- Germanischen Zentralmuseum zu Mainz, Mainz.
 • Metin, H. (2012). Kibyra Kandilleri, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Öztürk, N. (2003). Kyzikos Kandilleri, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Perlzweig, J. (1961). The Athenian Agora VII, Lamps of The Roman Period First to Seventh Century After Christ, Princeton.
 • Szentleleky, T. (1969). Ancient Lamps Monumenta Antiquitatis Huncarica I, Budapest.
 • Walters, H. (1914). Catalogue of the Greek and Roman Lamps in the British Museum, Printed By Order of The Trustees, London.
APA TEMÜR A (2019). Giresun Müzesi’nde Bulunan Pişmiş Toprak Kandiller. , 311 - 337.
Chicago TEMÜR AKIN Giresun Müzesi’nde Bulunan Pişmiş Toprak Kandiller. (2019): 311 - 337.
MLA TEMÜR AKIN Giresun Müzesi’nde Bulunan Pişmiş Toprak Kandiller. , 2019, ss.311 - 337.
AMA TEMÜR A Giresun Müzesi’nde Bulunan Pişmiş Toprak Kandiller. . 2019; 311 - 337.
Vancouver TEMÜR A Giresun Müzesi’nde Bulunan Pişmiş Toprak Kandiller. . 2019; 311 - 337.
IEEE TEMÜR A "Giresun Müzesi’nde Bulunan Pişmiş Toprak Kandiller." , ss.311 - 337, 2019.
ISNAD TEMÜR, AKIN. "Giresun Müzesi’nde Bulunan Pişmiş Toprak Kandiller". (2019), 311-337.
APA TEMÜR A (2019). Giresun Müzesi’nde Bulunan Pişmiş Toprak Kandiller. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), 311 - 337.
Chicago TEMÜR AKIN Giresun Müzesi’nde Bulunan Pişmiş Toprak Kandiller. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23, no.1 (2019): 311 - 337.
MLA TEMÜR AKIN Giresun Müzesi’nde Bulunan Pişmiş Toprak Kandiller. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.1, 2019, ss.311 - 337.
AMA TEMÜR A Giresun Müzesi’nde Bulunan Pişmiş Toprak Kandiller. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 23(1): 311 - 337.
Vancouver TEMÜR A Giresun Müzesi’nde Bulunan Pişmiş Toprak Kandiller. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 23(1): 311 - 337.
IEEE TEMÜR A "Giresun Müzesi’nde Bulunan Pişmiş Toprak Kandiller." Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, ss.311 - 337, 2019.
ISNAD TEMÜR, AKIN. "Giresun Müzesi’nde Bulunan Pişmiş Toprak Kandiller". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23/1 (2019), 311-337.