Yıl: 2003 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 55 - 65 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 29-07-2022

Monitoring the kinematics of Anatolia using permanent GPS network stations

Öz:
Sürekli Küresel Konumlama Sistemi (GPS) verileri ile destekli üç boyutlu jeodezik ağların kurulması ve geliştirilmesi, Uluslararası Yersel Referans Sistemi (ITRF) nin bölgesel olarak gerçekleştirilmesi ve litosferdeki deformasyonun izlenmesi kapsamında değerli bir veri grubu sağlamaktadır. Bu çalışmaların ülkemizdeki uzantısı olarak Uluslararası GPS servisinin küresel noktaları ile bağlantılı her gün sürekli olarak 24 saat veri sağlayan Türkiye Sabit GPS istasyonları (TPGN) 1999 yılında kurulmuştur. Bu ağın kurulmasındaki temel hedef, Afrika, Arap ve Avrasya plakalarının çarpıştığı aktif bir alanda sürekli deformasyonları gözleyerek bölgenin kinematiğini anlamaktır. TPGN ve Marmara Bölgesi Sürekli GPS Ağı (MAGNET) istasyonları ile sürekli izleme faaliyetlerine ilave olarak, nokta konumlarındaki seküler değişimlerin 17 Ağustos 1999 İzmit (Mw=7.4) depremi sırasında ve sonrasındaki kosismik deformasyon alanı ve postsismik sürece yönelik bilgilerin ortaya çıkarılmasında çalışılmıştır. TPGN ve MAGNET verilerinin analizlerinde ilk aşamada ITRF 96 referans sisteminde yatay hız değerleri hesaplanmış ve bunlar bölgenin intersismik hız alanının tanımlanmasında kullanılmıştır. Analizler, 1999 yılının 230'ncu (18 Ağustos) itibaren başlatılmış olup, İzmit depreminden sonra 2001 yılının sonuna kadar 900 günü kapsamaktadır. Bu çalışmada, Yer Bilimleri topluluğuna TPGN tanıtılmakta ve TPGN noktalarının intersismik hızlarına yönelik yapılan analizlerin ilk sonuçları verilerek yorumlanmaya çalışılmaktadır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AYHAN, E., BÜRGMANN R., MCCLUSKY, S., LENK, 0., AKTUĞ, B., HERECE, E. & REILINGER, R.E. 2001. Kinematics of the Mw=7.2, 12 November 1999, Düzce, Turkey Earthquake. Geophysical Research Letters 28, 367-370.
 • BÜRGMANN, R., ERGİNTAV, S., SEGALL, P., HEARN, L., MCCLUSKY, S., REILINGER, R.E., WOITH, H. & ZSCHAU, J. 2002. Time-space variable afterslip on and deep below the İzmit earthquake rupture. Bulletin of Seismological Society of America 92, 210-223.
 • BOUCHER, C., ALTAMIMI, Z. & SILLARD, P. 1998. Results and the Analysis of ITRF96. International Earth Rotation Service (IERS) Technical Note 24, Central Bureau of IERS, Obs. de Paris, France, p. 166.
 • CALAIS, E. 1999. Continuous GPS Measurements Across the Western Alps, 1996-1998. Geophysical Journal International 138, 221-230.
 • ERGİNTAV, S., BÜRGMANN, R., MCCLUSKY, S., ÇAKMAK,R., REILINGER, R.E., BARKA, A.A., LENK, 0. & ÖZENER, H. 2002. Postseismic deformation near the İzmit earthquake (17 August 1999, M=7.5) Rupture Zone. Bulletin of Seismological Society of America 92, 194-207.
 • HERRING, T.A. 2000. GLOBK: Global Kalman Filter VLBI and GPS Analysis Program Version 10.0. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA.
 • KING, R.W. & BOCK, Y. 1998. Documentation for the Gamit Analysis Software, Release 9.7. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA.
 • MAO, A., HARRISON, C.G.A. & DIXON, T.H. 1999. Noise in GPS Coordinate Time Series. Journal of Geophysical Research 104, 2797-2816.
 • MCCLUSKY, S.C., BALASSANIAN, S., BARKA, A.A., ERGİNTAV, S., GEORGIEV, I., GÜRKAN, 0., HAMBURGER, M., HURST, K., KAHLE, H., KASTENS, K., KEKELIDSE, G., KING, R., KOTZEV, V., LENK, 0., MAHMOUD, S., MISHIN, A., NADARIA, M., OUZOUNIS, A., PARADISISSIS, D., PETER, Y., PRILEPIN, M., REILINGER, R.E., ŞANLI, I., SEEGER, H., TEABLEB, A., TOKSÖZ, N. & VEIS, G. 2000. Global Positioning System constraints on plate kinematics and dynamics in the eastern Mediterranean and Caucasus. Journal of Geophysical Research 105, 5695-5719.
 • REILINGER, R.E., ERGİNTAV, S., BÜRGMANN, R., MCCLUSKY, S., LENK, 0., BARKA, A.A., GÜRKAN, 0., HEARN, L., FEIGL, K., CAKMAK, R., AKTUĞ, B., ÖZENER, H. & TOKSÖZ, M.N. 2000. Coseismic and postseismic fault slip for the 17 August 1999, M=7.5, İzmit, Turkey Earthquake. Science 289, 1519-1524.
 • SAGIYA, T., MIYAZAKI, S.I. & TADA, T. 2000. Continuous GPS Array and Present-day Crustal Deformation of Japan. Pure and Applied Geophysics 157, 2303-2322.
 • ZHANG, J., BOCK, Y., JOHNSON, H., FANG, P., WILLIAMS, S., GENRICH, J., WIDOWINSKI, S. & BEHR, J. 1997. Southern California Permanent GPS Geodetic Array: Error analysis of daily position estimates and site velocities. Journal of Geophysical Research 102, 18035-18055.
APA LENK O, TÜRKEZER A, ENGİNTAV S, KURT A, BELGEN A (2003). Monitoring the kinematics of Anatolia using permanent GPS network stations. , 55 - 65.
Chicago LENK Onur,TÜRKEZER Ali,ENGİNTAV Semih,KURT ALI IHSAN,BELGEN Alpay Monitoring the kinematics of Anatolia using permanent GPS network stations. (2003): 55 - 65.
MLA LENK Onur,TÜRKEZER Ali,ENGİNTAV Semih,KURT ALI IHSAN,BELGEN Alpay Monitoring the kinematics of Anatolia using permanent GPS network stations. , 2003, ss.55 - 65.
AMA LENK O,TÜRKEZER A,ENGİNTAV S,KURT A,BELGEN A Monitoring the kinematics of Anatolia using permanent GPS network stations. . 2003; 55 - 65.
Vancouver LENK O,TÜRKEZER A,ENGİNTAV S,KURT A,BELGEN A Monitoring the kinematics of Anatolia using permanent GPS network stations. . 2003; 55 - 65.
IEEE LENK O,TÜRKEZER A,ENGİNTAV S,KURT A,BELGEN A "Monitoring the kinematics of Anatolia using permanent GPS network stations." , ss.55 - 65, 2003.
ISNAD LENK, Onur vd. "Monitoring the kinematics of Anatolia using permanent GPS network stations". (2003), 55-65.
APA LENK O, TÜRKEZER A, ENGİNTAV S, KURT A, BELGEN A (2003). Monitoring the kinematics of Anatolia using permanent GPS network stations. Turkish Journal of Earth Sciences, 12(1), 55 - 65.
Chicago LENK Onur,TÜRKEZER Ali,ENGİNTAV Semih,KURT ALI IHSAN,BELGEN Alpay Monitoring the kinematics of Anatolia using permanent GPS network stations. Turkish Journal of Earth Sciences 12, no.1 (2003): 55 - 65.
MLA LENK Onur,TÜRKEZER Ali,ENGİNTAV Semih,KURT ALI IHSAN,BELGEN Alpay Monitoring the kinematics of Anatolia using permanent GPS network stations. Turkish Journal of Earth Sciences, vol.12, no.1, 2003, ss.55 - 65.
AMA LENK O,TÜRKEZER A,ENGİNTAV S,KURT A,BELGEN A Monitoring the kinematics of Anatolia using permanent GPS network stations. Turkish Journal of Earth Sciences. 2003; 12(1): 55 - 65.
Vancouver LENK O,TÜRKEZER A,ENGİNTAV S,KURT A,BELGEN A Monitoring the kinematics of Anatolia using permanent GPS network stations. Turkish Journal of Earth Sciences. 2003; 12(1): 55 - 65.
IEEE LENK O,TÜRKEZER A,ENGİNTAV S,KURT A,BELGEN A "Monitoring the kinematics of Anatolia using permanent GPS network stations." Turkish Journal of Earth Sciences, 12, ss.55 - 65, 2003.
ISNAD LENK, Onur vd. "Monitoring the kinematics of Anatolia using permanent GPS network stations". Turkish Journal of Earth Sciences 12/1 (2003), 55-65.