Economic Analysis of Dairy Cattle Farms in Turkey: A Case of Karacabey District

Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 759 - 765 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.30910/turkjans.633588 İndeks Tarihi: 02-01-2020

Economic Analysis of Dairy Cattle Farms in Turkey: A Case of Karacabey District

Öz:
The aim of this study was to analyse the economic structure of dairy cattle farms in Karacabey district of Bursa province in Turkey. The number of farms in the research area was determined through stratified random sampling method. The data were collected from a total of 208 selected farms by means of survey method. The selected farms were divided into three groups (5 to≤11 cattle, 12 to ≤26 cattle and equal 27 and >27 cattle). The data were based on the 2017 production period. The study concluded that the average daily milk yield and lactatiton milk yield per cow of farms were 18.72 kg and 4835.81 kg year-1. The total production cost was found to be $49103.07. The average feed cost per farm was accounted for 52.11% of the total production costs. As a result, the study will potentially contribute to the increase of the amount of milk production in farms and the development of dairy farming in Karacabey district, which is the research are of this study.
Anahtar Kelime:

Türkiye'deki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi: Karacabey İlçesi Örneği

Öz:
Bu çalışmada, Türkiye'nin Bursa ili Karacabey ilçesindeki süt sığırcılığı işletmelerinin ekonomik yapısının analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma alanındaki işletmeler tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Veriler, 208 işletmeden anket yöntemiyle toplanmıştır. İşletmeler üç gruba ayrılmıştır (5-11 sığıra sahip olan işletmeler, 12-26 sığıra sahip olan işletmeler ve 27 ve üzeri sığıra sahip işletmeler). Veriler, 2017 üretim dönemini kapsamaktadır. Analiz sonuçlarına göre; işletmelerin inek başına günlük süt verimi ve laktasyondaki süt verimi 18.72 kg ve 4835.81 kg/yıl olarak belirlenmiştir. İşletmelerin toplam üretim maliyeti $49103.07 olarak hesaplanmıştır. İşletmelerin ortalama yem maliyeti, toplam üretim maliyetinin %52.11'ini oluşturmaktadır. Sonuç olarak, araştırma bulgularının Karacabey ilçesindeki süt sığırcılığı faaliyetinin geliştirilmesine ve onların süt üretim miktarlarının artmasına katkı sağlaması beklenmektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÖZSAYIN D (2019). Economic Analysis of Dairy Cattle Farms in Turkey: A Case of Karacabey District. , 759 - 765. 10.30910/turkjans.633588
Chicago ÖZSAYIN DAMLA Economic Analysis of Dairy Cattle Farms in Turkey: A Case of Karacabey District. (2019): 759 - 765. 10.30910/turkjans.633588
MLA ÖZSAYIN DAMLA Economic Analysis of Dairy Cattle Farms in Turkey: A Case of Karacabey District. , 2019, ss.759 - 765. 10.30910/turkjans.633588
AMA ÖZSAYIN D Economic Analysis of Dairy Cattle Farms in Turkey: A Case of Karacabey District. . 2019; 759 - 765. 10.30910/turkjans.633588
Vancouver ÖZSAYIN D Economic Analysis of Dairy Cattle Farms in Turkey: A Case of Karacabey District. . 2019; 759 - 765. 10.30910/turkjans.633588
IEEE ÖZSAYIN D "Economic Analysis of Dairy Cattle Farms in Turkey: A Case of Karacabey District." , ss.759 - 765, 2019. 10.30910/turkjans.633588
ISNAD ÖZSAYIN, DAMLA. "Economic Analysis of Dairy Cattle Farms in Turkey: A Case of Karacabey District". (2019), 759-765. https://doi.org/10.30910/turkjans.633588
APA ÖZSAYIN D (2019). Economic Analysis of Dairy Cattle Farms in Turkey: A Case of Karacabey District. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 6(4), 759 - 765. 10.30910/turkjans.633588
Chicago ÖZSAYIN DAMLA Economic Analysis of Dairy Cattle Farms in Turkey: A Case of Karacabey District. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 6, no.4 (2019): 759 - 765. 10.30910/turkjans.633588
MLA ÖZSAYIN DAMLA Economic Analysis of Dairy Cattle Farms in Turkey: A Case of Karacabey District. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.6, no.4, 2019, ss.759 - 765. 10.30910/turkjans.633588
AMA ÖZSAYIN D Economic Analysis of Dairy Cattle Farms in Turkey: A Case of Karacabey District. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 2019; 6(4): 759 - 765. 10.30910/turkjans.633588
Vancouver ÖZSAYIN D Economic Analysis of Dairy Cattle Farms in Turkey: A Case of Karacabey District. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 2019; 6(4): 759 - 765. 10.30910/turkjans.633588
IEEE ÖZSAYIN D "Economic Analysis of Dairy Cattle Farms in Turkey: A Case of Karacabey District." Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 6, ss.759 - 765, 2019. 10.30910/turkjans.633588
ISNAD ÖZSAYIN, DAMLA. "Economic Analysis of Dairy Cattle Farms in Turkey: A Case of Karacabey District". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 6/4 (2019), 759-765. https://doi.org/10.30910/turkjans.633588