Yıl: 2019 Cilt: 18 Sayı: 69 Sayfa Aralığı: 438 - 453 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17755.esosder.362659 İndeks Tarihi: 03-01-2020

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI’NA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI VE TUTUMLARI

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Lisans Öğrencilerinin Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programı’na ilişkin farkındalık düzeylerini belirlemek ve tutumlarını farklı değişkenler açısından ortaya koymaktır. Araştırma evrenini 2015–2016 eğitim öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesindeki lisans öğrcncileri oluştururken, örneklem Fakültenin dokuz farklı bölümde öğrenim gören toplam 724 lisans öğrencisinden oluşmaktadır. Yapılan çalışmanın sonucunda, lisans öğrencilerin Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programı hakkındaki farkındalıklarının çok düşük olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programına ilişkin tutumları cinsiyet dışındaki tüm değişkenler için anlamlı şekilde farklılık göstermiştir. Son olarak, Üniversite Erasmus Koordinatörlüğüne iletilmek üzere öğrencilerin Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programı’na dair tutumlarını ve farkındalıklarını artıracağı düşünülen öneriler ortaya konmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel

UNDERGRADUATE STUDENTS’ AWARENESS AND ATTITUDES REGARDING ERASMUS STUDENT MOBILITY PROGRAM

Öz:
The purpose of this study is to determine the awareness levels of the undergraduate students about the Erasmus Student Learning Mobility Program and to show their attitudes in terms of different variables. The research population consists of 724 undergraduate students studying in nine different departments of Necmettin Erbakan University Ahmet Keleşoğlu Education Faculty in 2015-2016 academic year. As a result of the research, it was determined that undergraduate students' awareness about Erasmus Student Mobility Program is very low. In addition to this, the students' attitudes towards the Erasmus Student Mobility Program differed significantly for all variables except gender. Finally, the proposals considered to increase the level of awareness and attitudes of the students about the Erasmus Student Mobility Program in order to be communicated to the University Erasmus Coordinator.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA SABAN A, cenberci s, Çenberci E (2019). LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI’NA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI VE TUTUMLARI. , 438 - 453. 10.17755.esosder.362659
Chicago SABAN ASLIHAN,cenberci selin,Çenberci Engin LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI’NA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI VE TUTUMLARI. (2019): 438 - 453. 10.17755.esosder.362659
MLA SABAN ASLIHAN,cenberci selin,Çenberci Engin LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI’NA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI VE TUTUMLARI. , 2019, ss.438 - 453. 10.17755.esosder.362659
AMA SABAN A,cenberci s,Çenberci E LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI’NA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI VE TUTUMLARI. . 2019; 438 - 453. 10.17755.esosder.362659
Vancouver SABAN A,cenberci s,Çenberci E LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI’NA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI VE TUTUMLARI. . 2019; 438 - 453. 10.17755.esosder.362659
IEEE SABAN A,cenberci s,Çenberci E "LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI’NA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI VE TUTUMLARI." , ss.438 - 453, 2019. 10.17755.esosder.362659
ISNAD SABAN, ASLIHAN vd. "LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI’NA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI VE TUTUMLARI". (2019), 438-453. https://doi.org/10.17755.esosder.362659
APA SABAN A, cenberci s, Çenberci E (2019). LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI’NA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI VE TUTUMLARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 18(69), 438 - 453. 10.17755.esosder.362659
Chicago SABAN ASLIHAN,cenberci selin,Çenberci Engin LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI’NA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI VE TUTUMLARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 18, no.69 (2019): 438 - 453. 10.17755.esosder.362659
MLA SABAN ASLIHAN,cenberci selin,Çenberci Engin LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI’NA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI VE TUTUMLARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.18, no.69, 2019, ss.438 - 453. 10.17755.esosder.362659
AMA SABAN A,cenberci s,Çenberci E LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI’NA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI VE TUTUMLARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2019; 18(69): 438 - 453. 10.17755.esosder.362659
Vancouver SABAN A,cenberci s,Çenberci E LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI’NA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI VE TUTUMLARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2019; 18(69): 438 - 453. 10.17755.esosder.362659
IEEE SABAN A,cenberci s,Çenberci E "LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI’NA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI VE TUTUMLARI." Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 18, ss.438 - 453, 2019. 10.17755.esosder.362659
ISNAD SABAN, ASLIHAN vd. "LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI’NA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI VE TUTUMLARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 18/69 (2019), 438-453. https://doi.org/10.17755.esosder.362659