TÜRKİYE'DE İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Yıl: 2019 Cilt: 18 Sayı: 71 Sayfa Aralığı: 1089 - 1102 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17755/esosder.454344 İndeks Tarihi: 06-01-2020

TÜRKİYE'DE İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Öz:
Geçmişe oranla "şimdi"yi yeni kodlamalı bir kültürel kapsam ya da kapsamlarla karakterize eden bir dünyada yaşıyoruz. Sanatsal kimlik ve göstergelerin yeniden inşa edildiği, teknolojik hız ve sürekliliğin olağanlaştığı, bilimin teknolojik keşif ve buluşlarla yeniden inşa edildiği ve kültürde üretim ve tüketim bağlamlarında dinamik kılınan günlük yaşam motivasyonlarının çözümlenmeye çalışıldığı bir çerçeve; kuşkusuz eğitimi, özellikle de görsel sanatlar eğitimini temel kavram ve olguları açısından yeniden tartışmaya ve değerlendirmeye açmaktadır. Görsel sanatlar eğitimi, konumu gereği çocukların duygusal özeliklerinin ortaya çıkarılmasında ve yaratıcılıklarının geliştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Bunun yanında çocuğa müdahalede bulunmadan hayal gücünün geliştirilmesi ve özgür anlatım kazanımlarının sağlanması bakımından oldukça elverişli bir ders özelliğine sahip olduğu söylenebilir. Öte yandan görsel sanatlar eğitimi alan bireyler, yaratıcı yeteneklerini performansa yansıtmanın yanı sıra toplumsal duyarlılık, çevre bilinci ve yeni kültürel alanlara adaptasyon becerileri de geliştirirler. Bu çalışma nitel bir araştırma olup, Türkiye'de ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yaratıcılıklarının geliştirilmesinde görsel sanatlar eğitiminin önemini ve konumunu kendi koşullarıyla nitelik kazanabilme durumları açısından belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma ile çocuğun yaratıcılık eğitimi bağlamında görsel sanatlar eğitiminden etkili ve verimli bir biçimde yararlanılabileceği kanıtlanmış olacaktır. Ayrıca çalışmanın sonunda yaratıcı düşünceler üretebilen, bağımsız kararlar verebilen, farklı düşüncelere saygı duyabilen bireyler yetiştirme hedefleri bağlamında görsel sanatlar eğitiminin ilk ve ortaokullarda verimli bir şekilde işlenmesi gerektiği somut biçimde ortaya konacaktır.
Anahtar Kelime:

THE IMPORTANCE OF VISUAL ARTS EDUCATION FOR DEVELOPING PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ CREATIVITY IN TURKEY

Öz:
We live in a world that characterizes now with a new coded cultural scope or scopes when compared to past. A scope, in which artistic identity and indicators are rebuilt, technological speed and continuity have become normal, and science is rebuilt by technological discoveries and inventions. We attempt to resolve daily life motivations as part of cultural production and consumption and to discuss and assess education and especially visual art education in terms of basic concepts and notions. Visual arts education plays a key role in children’s emerging emotional characteristics and developing their creativity. On one hand, it can be said that this is an appropriate course that allows children develop their imagination without intervention and provide them free expression. On the other, individuals who receive visual arts education acquire social sensitivity and environmental awareness along with the development in their creative skills. This qualitative study aims to determine the importance and place of visual arts education in developing primary and secondary school student’s creativity and to gain qualifications in their circumstances in Turkey. This study will show that children can benefit from visual art education efficiently and fruitfully as part of creativity education, and that visual arts education in primary and secondary schools is needed to cultivate individuals who can produce creative ideas, make independent decisions and respect different opinions.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ALEXANDER, R.R. ‘‘The Ghost of Creativity in Art Education’’, Art Education, Vol.34, No.4 (Jun., 1981), pp.28-30.
 • BEATTIE, D. K. (2000). “Creativity in Art: The Feasibility of Assessing Current Conceptions in The School Context”,Assessment in Education, 7/2, ss.175-192.
 • COVIINGTON, M.V. ‘‘Teachingfor Creativity: Some Implicationsfor Art Education’’, Studies in Art Education, Vol.9, No.1 (Autumn, 1967), pp.18-32.
 • HARRISSON, G.B. ‘‘Technological Creativity at School’’, Paedagogica Europaea, Vol.6, The Changing School Curriculum in Europe (1970-1971), pp. 135-147.
 • KIRIŞOĞLU, O. (2014). Sanat Bir Serüven. Ankara: Pegem Akademi
 • MAZLUM, Ö. (2010). "Sanat Eğitiminde Yaratıcı Düşünme" 2.Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 177-282.
 • MURRAY, J.J. (1983). “Art, Creativityand The Quality of Education”,Deadalus, 112/3, ss.129-147.
 • ÖZSOY, V. (2007). Görsel Sanatlar Eğitimi, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık
 • PARLATIR, İ., GÖZAYDIN, N., ZÜLFİKAR, H., AKSU, T., TÜRKMEN, S., ve YILMAZ, Y. (1998). Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük,(9.Baskı), Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • SAN, İ. (2004). Sanat ve Eğitim, Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • SEVİNÇ, M., (2004). Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Oyun, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları
 • STRIKER, S. (2005). Çocuklarda Sanat Eğitimi, (1.Baskı),(Çev. Azize Akın),İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • SUNGUR, N. (1997). Yaratıcı Düşünce, (2.Baskı), İstanbul: Evrim Yayınları
 • WRIIGHT, J. ‘‘The Artist, the Art Teacher, and Misplaced Faith: Creativityand Art Education’’, Vol.43, No.6 (Nov., 1990), pp. 50-57.
 • YOLCU, E.(2004). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. https://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-ders-cizelgeleri/kategori/7
 • http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018121111026326-GORSEL%20SANATLAR.pdf
APA BALTACI H, EKER M (2019). TÜRKİYE'DE İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. , 1089 - 1102. 10.17755/esosder.454344
Chicago BALTACI HASAN,EKER METİN TÜRKİYE'DE İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. (2019): 1089 - 1102. 10.17755/esosder.454344
MLA BALTACI HASAN,EKER METİN TÜRKİYE'DE İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. , 2019, ss.1089 - 1102. 10.17755/esosder.454344
AMA BALTACI H,EKER M TÜRKİYE'DE İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. . 2019; 1089 - 1102. 10.17755/esosder.454344
Vancouver BALTACI H,EKER M TÜRKİYE'DE İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. . 2019; 1089 - 1102. 10.17755/esosder.454344
IEEE BALTACI H,EKER M "TÜRKİYE'DE İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ." , ss.1089 - 1102, 2019. 10.17755/esosder.454344
ISNAD BALTACI, HASAN - EKER, METİN. "TÜRKİYE'DE İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ". (2019), 1089-1102. https://doi.org/10.17755/esosder.454344
APA BALTACI H, EKER M (2019). TÜRKİYE'DE İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 18(71), 1089 - 1102. 10.17755/esosder.454344
Chicago BALTACI HASAN,EKER METİN TÜRKİYE'DE İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 18, no.71 (2019): 1089 - 1102. 10.17755/esosder.454344
MLA BALTACI HASAN,EKER METİN TÜRKİYE'DE İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.18, no.71, 2019, ss.1089 - 1102. 10.17755/esosder.454344
AMA BALTACI H,EKER M TÜRKİYE'DE İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2019; 18(71): 1089 - 1102. 10.17755/esosder.454344
Vancouver BALTACI H,EKER M TÜRKİYE'DE İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2019; 18(71): 1089 - 1102. 10.17755/esosder.454344
IEEE BALTACI H,EKER M "TÜRKİYE'DE İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ." Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 18, ss.1089 - 1102, 2019. 10.17755/esosder.454344
ISNAD BALTACI, HASAN - EKER, METİN. "TÜRKİYE'DE İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 18/71 (2019), 1089-1102. https://doi.org/10.17755/esosder.454344