Sağlıklı Popülasyonda Pnömotonometre ile Göz İçi Basıncı Ölçümü ve Topikal Anestezi Yardımlı Goldmann Aplanasyon Tonometresi Sonrası Değişimi

Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 190 - 193 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.34087/cbusbed.538422

Sağlıklı Popülasyonda Pnömotonometre ile Göz İçi Basıncı Ölçümü ve Topikal Anestezi Yardımlı Goldmann Aplanasyon Tonometresi Sonrası Değişimi

Öz:
Amaç: Sağlıklı popülasyonda, pnömotonometre ve topikal anestezi yardımlı Goldmann aplanasyon tonometresi (GAT) ile ölçülen göz içi basıncı (GİB) değerlerinin ve GAT öncesi ve sonrası pnömotonometre ile elde edilen GİB değerleri ile karşılaştırılması.Gereç ve Yöntemler: Refraksiyon muayenesi için başvuran, herhangi bir göz hastalığı olmayan, Kafkas ırkından, 103 sağlıklı olgunun sağ gözüne önce pnömotonometre ile sonra da topikal anestezi damlatılarak GAT ile GİB ölçüldü. GAT ile GİB ölçümünden 10 dk sonra topikal anestezi etkisi altında pnömotonometre ile GİB ölçümü tekrarlandı. Pnömotonometre ve GAT ölçümleri karşılaştırılarak iki farklı yöntemin sonuçları arasında fark olup olmadığı değerlendirildi. Ayrıca GAT öncesi ve sonrası pnömotonometre ile elde edilen GİB değerleri karşılaştırılarak topikal anestezinin pnömotonometre ile elde edilen GİB değeri üzerine etkisi olup olmadığı araştırıldı.Bulgular: 55’i erkek, 48’i kadın (p = 0,762) 103 olgunun ortalama yaşı 48,32 ± 9,62 yıl (18 – 65) ve 45,30 ± 8,78 yıl (18 – 65) idi (p = 0,664). Pnömotonometre ile ölçülen ortalama GİB 20,50 ± 3,31 mmHg (12 – 26) iken GAT ile ölçülen ortalama GİB 19,93 ± 3,13 mmHg (12 – 28) idi (p <0,001). GAT sonrası tekrarlanan pnömotonometre ile ölçülen ortalama GİB 19,05 ± 3,13 mmHg (12 – 26) idi ve bu değer GAT öncesi pnömotonometre ile ölçülen GİB değerinden düşüktü (p <0,001).Sonuç: Sağlıklı popülasyonda pnömotonometre ile elde edilen GİB değeri topikal anestezi yardımlı GAT ile elde edilen değerden yüksektir ve bu değer GAT ile GİB ölçümünden 10 dk sonra düşmektedir. Hem GAT ile GİB ölçümü öncesi hem de sonrası pnömotonometre ile elde edilen GİB değerleri GAT ile elde edilen değerlerle koreledir.
Anahtar Kelime:

Öz:
Objectives: In healthy population, comparison of IOP values measured with pneumotonometer and topical anesthesia assisted Goldmann applanation tonometer (GAT), and IOP values measured with pneumotonometer pre- and post-GAT. Materials and Methods: Right eyes of 103 healthy Caucasian subjects with no eye disease who were admitted for refractive examination were included in the study. IOP was measured first by pneumotonometer and then with GAT under topical anesthesia. After that IOP measurement was repeated with pneumatonometer under the effect of topical anesthesia 10 minutes after IOP measurement with GAT. Pneumotonometer and GAT measurements were compared to determine whether there were any differences between the results of two different methods. In addition, pre-GAT and post-GAT IOP values measured with pneumotonometer were compared and it was investigated whether topical anesthesia had an effect on the IOP measurement with pneumotonometer.Results: The mean age of 103 cases with 55 males and 48 females (p = 0.762) was 48.32 ± 9.62 years (18 – 65) and 45.30 ± 8.78 years (18 – 65) (p = 0.664). The mean IOP values measured with pneumotonometer and GAT were 20,50 ± 3,31 mmHg (12 – 26) 19,93 ± 3,13 mmHg (12 – 28) (p <0,001). The mean IOP measured with pneumotonometer after GAT measurement was 19.05 ± 3.13 mmHg (12 – 26) and this value was lower than the IOP measured by pneumotonometer before GAT (p <0.001). Conclusion: In healthy population, IOP measured by pneumotonometer is higher than the value obtained by topical anesthesia assisted GAT and this value decreases 10 min after GAT. Both of pre-G
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Quigley HA, Number of people with glaucoma worldwide. British Journal of Ophthalmolology, 1996, 80, 389–393.
 • Elmallah MK, Asrani SG, New ways to measure intraocular pressure, Current Opinion in Ophthalmolology, 2008, 19, 122–126.
 • Montero J, Ruiz-Moreno J, Fernandez-Munoz M, Rodriguez- Palacios M, Effect of topical anesthetics on intraocular pressure and pachymetry, European Journal of Ophthalmolology, 2008,18,748–750.
 • Cunningham AJ, Barry P, Intraocular pressure- physiology and implications for anaesthetic management, Canadian Journal of Anesthesia, 1986,33,195–208.
 • Rosentreter A, Jablonski KS, Mellein AC, Gaki S, Hueber A, Dietlein TS, A new rebound tonometer for home monitoring of intraocular pressure, Graefe’s Archives for Clinical and Experimental Ophthalmolology, 2011,249,1713-1719.
 • Brencher HL, Kohl P, Reinke AR, Yolton RL, Clinical comparison of air-puff and Goldmann tonometers, Journal of American Optometry Association, 1991,62,395–402.
 • Lomoriello DS, Lombardo M, Tranchina L, Oddone F, Serrao S, Ducoli P. Repeatability of intra-ocular pressure and central corneal thickness measurements provided by a non-contact method of tonometry and pachymetry. Graefe’s Archieve for Clinical and Experimental Ophthalmology, 2011,249,429– 434.
 • Carbonaro F, Andrew T, Mackey DA, Spector TD, Hammond CJ, Comparison of three methods of intraocular pressure measurement and their relation to central corneal thickness, Eye, 2010,24,1165–1170.
 • Kim KN, Jeoung JW, Park KH, Yang MK, Kim DM, Comparison of the new rebound tonometer with Goldmann applanation tonometer in a clinical setting, Acta Ophthalmology, 2013,91, 392–396.
 • Marangoz D, Kohen MC, Altunsoy M, Yalvac I, Farklı tonometreler ile yapılan göz içi basıncı ölçümlerinin kornea kalınlığına göre analizi, Turkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology, 2017,26,193-197.
 • Ko Y, C-l Liu, Hsu W, Varying effects of corneal thickness on intraocular pressure measurements with different tonometers, Eye, 2005,19,327–332.
 • Nam SM, Lee HK, Kim EK, Seo KY, Comparison of corneal thickness after the instillation of topical anesthetics: proparacaine versus oxybuprocaine, Cornea, 2006,25,51–54.
 • Herse P, Siu A, Short-term effects of proparacaine on human corneal thickness, Acta Ophthalmology, 1992,70,740–744.
 • Almubrad TM, Ogbuehi KC, Clinical investigation of the effect of topical anesthesia on intraocular pressure, Clinical Ophthalmology, 2007,1,305–309.
 • Ogbuehi KC, Corneal biomechanical parameters and intraocular pressure: the effect of topical anesthesia, Clinical Ophthalmology, 2012, 6,871-878.
 • Kim J, Kim NS, Lee KC, Lee HB, Kim MS, Kim HS, Effect of topical anesthesia on evaluation of corneal sensitivity and intraocular pressure in rats and dogs, Veterinary Ophthalmology, 2013,16,43–46.
 • Sarchahi AA, Eskandari M, Effect of four local anesthetics (tetracaine, proparacaine, lidocaine, and bupivacaine) on intraocular pressure in dogs, International Ophthalmology, 2018, Jun 23. doi: 10.1007/s10792-018-0969-0. [Epub ahead of print]
 • Malihi, M, McLaren JW, Sit AJ, Effect of topical anesthesia on episcleral venous pressure in normal human subjects, Investigative Ophthalmology & Visual Science, 2015,56,2968-2970.
 • Baudouin, C, Gastaud P, Influence of topical anesthesia on tonometric values of intraocular pressure, Ophthalmologica, 1994,208,309-313.
APA ÖZÜLKEN K (2019). Sağlıklı Popülasyonda Pnömotonometre ile Göz İçi Basıncı Ölçümü ve Topikal Anestezi Yardımlı Goldmann Aplanasyon Tonometresi Sonrası Değişimi. , 190 - 193. 10.34087/cbusbed.538422
Chicago ÖZÜLKEN KEMAL Sağlıklı Popülasyonda Pnömotonometre ile Göz İçi Basıncı Ölçümü ve Topikal Anestezi Yardımlı Goldmann Aplanasyon Tonometresi Sonrası Değişimi. (2019): 190 - 193. 10.34087/cbusbed.538422
MLA ÖZÜLKEN KEMAL Sağlıklı Popülasyonda Pnömotonometre ile Göz İçi Basıncı Ölçümü ve Topikal Anestezi Yardımlı Goldmann Aplanasyon Tonometresi Sonrası Değişimi. , 2019, ss.190 - 193. 10.34087/cbusbed.538422
AMA ÖZÜLKEN K Sağlıklı Popülasyonda Pnömotonometre ile Göz İçi Basıncı Ölçümü ve Topikal Anestezi Yardımlı Goldmann Aplanasyon Tonometresi Sonrası Değişimi. . 2019; 190 - 193. 10.34087/cbusbed.538422
Vancouver ÖZÜLKEN K Sağlıklı Popülasyonda Pnömotonometre ile Göz İçi Basıncı Ölçümü ve Topikal Anestezi Yardımlı Goldmann Aplanasyon Tonometresi Sonrası Değişimi. . 2019; 190 - 193. 10.34087/cbusbed.538422
IEEE ÖZÜLKEN K "Sağlıklı Popülasyonda Pnömotonometre ile Göz İçi Basıncı Ölçümü ve Topikal Anestezi Yardımlı Goldmann Aplanasyon Tonometresi Sonrası Değişimi." , ss.190 - 193, 2019. 10.34087/cbusbed.538422
ISNAD ÖZÜLKEN, KEMAL. "Sağlıklı Popülasyonda Pnömotonometre ile Göz İçi Basıncı Ölçümü ve Topikal Anestezi Yardımlı Goldmann Aplanasyon Tonometresi Sonrası Değişimi". (2019), 190-193. https://doi.org/10.34087/cbusbed.538422
APA ÖZÜLKEN K (2019). Sağlıklı Popülasyonda Pnömotonometre ile Göz İçi Basıncı Ölçümü ve Topikal Anestezi Yardımlı Goldmann Aplanasyon Tonometresi Sonrası Değişimi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(3), 190 - 193. 10.34087/cbusbed.538422
Chicago ÖZÜLKEN KEMAL Sağlıklı Popülasyonda Pnömotonometre ile Göz İçi Basıncı Ölçümü ve Topikal Anestezi Yardımlı Goldmann Aplanasyon Tonometresi Sonrası Değişimi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6, no.3 (2019): 190 - 193. 10.34087/cbusbed.538422
MLA ÖZÜLKEN KEMAL Sağlıklı Popülasyonda Pnömotonometre ile Göz İçi Basıncı Ölçümü ve Topikal Anestezi Yardımlı Goldmann Aplanasyon Tonometresi Sonrası Değişimi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.3, 2019, ss.190 - 193. 10.34087/cbusbed.538422
AMA ÖZÜLKEN K Sağlıklı Popülasyonda Pnömotonometre ile Göz İçi Basıncı Ölçümü ve Topikal Anestezi Yardımlı Goldmann Aplanasyon Tonometresi Sonrası Değişimi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 6(3): 190 - 193. 10.34087/cbusbed.538422
Vancouver ÖZÜLKEN K Sağlıklı Popülasyonda Pnömotonometre ile Göz İçi Basıncı Ölçümü ve Topikal Anestezi Yardımlı Goldmann Aplanasyon Tonometresi Sonrası Değişimi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 6(3): 190 - 193. 10.34087/cbusbed.538422
IEEE ÖZÜLKEN K "Sağlıklı Popülasyonda Pnömotonometre ile Göz İçi Basıncı Ölçümü ve Topikal Anestezi Yardımlı Goldmann Aplanasyon Tonometresi Sonrası Değişimi." Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6, ss.190 - 193, 2019. 10.34087/cbusbed.538422
ISNAD ÖZÜLKEN, KEMAL. "Sağlıklı Popülasyonda Pnömotonometre ile Göz İçi Basıncı Ölçümü ve Topikal Anestezi Yardımlı Goldmann Aplanasyon Tonometresi Sonrası Değişimi". Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6/3 (2019), 190-193. https://doi.org/10.34087/cbusbed.538422