Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 1a Sayfa Aralığı: 161 - 167 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.35193/bseufbd.589388 İndeks Tarihi: 09-01-2020

Melas veya Arpa Kırması İlavesinin Börülce ve Soya Silajlarının Kalitesi Üzerine Etkisi

Öz:
Bu çalışma, melas veya arpa kırması ilavesinin börülce (“Ülkem” (Vigna unguiculata L.)) ve soya(“Yemsoy” (Glycine max. L)) silajlarının kalitesi üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla yürütülmüştür.Börülce ve soya alt baklaların olgunlaştığı dönemde hasat edilmiştir. Hasat sonrası yaklaşık 2 cm boyutundaparçalanan taze materyale 0 (kontrol), % 5, % 10 ve % 15 oranında melas veya arpa kırması eklenerek, silajlarhazırlanmış ve 45 gün süre ile 25±2 o C’de muhafaza edilmiştir. Çalışma Tesadüf Parselleri Deneme Desenine göre 3tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Silaj örneklerinde 45. günün sonunda; pH, kuru madde, ham protein, ADF, NDF,laktik asit, asetik asit, bütürik asit, potasyum (K), fosfor (P), kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), sodyum (Na), demir(Fe), mangan (Mn), çinko (Zn), kobalt (Co) ve bakır (Cu) oranları belirlenmiştir. Silajların pH ve kuru madde oranısırasıyla 3.72-4.37 ve % 25.00-38.00 arasında değişim göstermiştir. En yüksek laktik asit içeriği börülce + % 10 melas(% 7.503) ve soya + % 5 arpa kırması (% 6.968), en düşük ise yalın börülce (% 2.561) ve yalın soya (% 2.631)silajlarından elde edilmiştir. Silajların asetik asit oranı % 0.052 - 0.222 arasında değişirken, bütürik asiterastlanılmamıştır. Besin elementleri tüm uygulamalarda hayvanlar için gerekli olan sınırlar içinde olmuştur. Sonuçolarak, börülce ve soya bitkilerine farklı oranlarda katılan melas veya arpa kırmasının eklenmesi ile silaj kalitesininarttığı ve börülce + % 10 melas ve soya + % 5 arpa kırması işlemlerinden elde edilen silajların diğer silajlara oranladaha iyi performans gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Ziraat Mühendisliği Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Effects of Molasses or Crushed Barley Addition on the Quality of Cowpea and Soybean Silages

Öz:
The aim of this study was to investigate the effect of molasses or crushed barley addition on the quality of cowpea (“Ülkem” (Vigna unguiculata L.)) and soybean (“Yemsoy” (Glycine max L.)) silage. For this purpose, the cowpea and soybean were harvested when seeds exactly form in the bottom pods. After the harvest, plants were chopped in size of 2 cm, then molasses and crushed barley seeds were added at 0 (control), 5% , 10% and 15% ratios (W/W) on fresh material, and the silage samples were prepared, then they were stored at 25±2 ͦ C for 45 days. The study was set up as completely randomized design with 3 replications. End of the 45. day, silage samples were investigated for pH, dry matter, crude protein, ADF, NDF, lactic acid, acetic acid, butyric acid, potassium (K), phosphor (P), calcium (Ca), magnesium (Mg), iron (Fe), zinc (Zn), manganese (Mn), cobalt (Co) and copper (Cu) ratios. The pH and dry matter ratio ranged between 3.72-4.37 ve 25.00-38.00%, respectively. The highest lactic acid was determined in cowpea + 10% molasses (7.503%) and soybean + 5% crushed barley seeds (6.968%), while the lowest in sole cowpea (2.561%) and soybean (2.631%) silages. The acetic acid of the silages ranged between 0.052-0.222%, and the butyric acid content was not observed. Mineral nutrients in all treatments were found within the livestock requirement. As a result, it was found that molasses or crushed barley addition into cowpea and soybean in different ratios improved silage quality and cowpea + 10% molasses and soybean + 5% crushed barley treatments performed better quality than other silages.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Ziraat Mühendisliği Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
3
3
3
APA Gülümser E, Mut H, BAŞARAN U, ÇOPUR DOĞRUSÖZ M (2019). Melas veya Arpa Kırması İlavesinin Börülce ve Soya Silajlarının Kalitesi Üzerine Etkisi. , 161 - 167. 10.35193/bseufbd.589388
Chicago Gülümser Erdem,Mut Hanife,BAŞARAN UĞUR,ÇOPUR DOĞRUSÖZ Medine Melas veya Arpa Kırması İlavesinin Börülce ve Soya Silajlarının Kalitesi Üzerine Etkisi. (2019): 161 - 167. 10.35193/bseufbd.589388
MLA Gülümser Erdem,Mut Hanife,BAŞARAN UĞUR,ÇOPUR DOĞRUSÖZ Medine Melas veya Arpa Kırması İlavesinin Börülce ve Soya Silajlarının Kalitesi Üzerine Etkisi. , 2019, ss.161 - 167. 10.35193/bseufbd.589388
AMA Gülümser E,Mut H,BAŞARAN U,ÇOPUR DOĞRUSÖZ M Melas veya Arpa Kırması İlavesinin Börülce ve Soya Silajlarının Kalitesi Üzerine Etkisi. . 2019; 161 - 167. 10.35193/bseufbd.589388
Vancouver Gülümser E,Mut H,BAŞARAN U,ÇOPUR DOĞRUSÖZ M Melas veya Arpa Kırması İlavesinin Börülce ve Soya Silajlarının Kalitesi Üzerine Etkisi. . 2019; 161 - 167. 10.35193/bseufbd.589388
IEEE Gülümser E,Mut H,BAŞARAN U,ÇOPUR DOĞRUSÖZ M "Melas veya Arpa Kırması İlavesinin Börülce ve Soya Silajlarının Kalitesi Üzerine Etkisi." , ss.161 - 167, 2019. 10.35193/bseufbd.589388
ISNAD Gülümser, Erdem vd. "Melas veya Arpa Kırması İlavesinin Börülce ve Soya Silajlarının Kalitesi Üzerine Etkisi". (2019), 161-167. https://doi.org/10.35193/bseufbd.589388
APA Gülümser E, Mut H, BAŞARAN U, ÇOPUR DOĞRUSÖZ M (2019). Melas veya Arpa Kırması İlavesinin Börülce ve Soya Silajlarının Kalitesi Üzerine Etkisi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6(1a), 161 - 167. 10.35193/bseufbd.589388
Chicago Gülümser Erdem,Mut Hanife,BAŞARAN UĞUR,ÇOPUR DOĞRUSÖZ Medine Melas veya Arpa Kırması İlavesinin Börülce ve Soya Silajlarının Kalitesi Üzerine Etkisi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 6, no.1a (2019): 161 - 167. 10.35193/bseufbd.589388
MLA Gülümser Erdem,Mut Hanife,BAŞARAN UĞUR,ÇOPUR DOĞRUSÖZ Medine Melas veya Arpa Kırması İlavesinin Börülce ve Soya Silajlarının Kalitesi Üzerine Etkisi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1a, 2019, ss.161 - 167. 10.35193/bseufbd.589388
AMA Gülümser E,Mut H,BAŞARAN U,ÇOPUR DOĞRUSÖZ M Melas veya Arpa Kırması İlavesinin Börülce ve Soya Silajlarının Kalitesi Üzerine Etkisi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 6(1a): 161 - 167. 10.35193/bseufbd.589388
Vancouver Gülümser E,Mut H,BAŞARAN U,ÇOPUR DOĞRUSÖZ M Melas veya Arpa Kırması İlavesinin Börülce ve Soya Silajlarının Kalitesi Üzerine Etkisi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 6(1a): 161 - 167. 10.35193/bseufbd.589388
IEEE Gülümser E,Mut H,BAŞARAN U,ÇOPUR DOĞRUSÖZ M "Melas veya Arpa Kırması İlavesinin Börülce ve Soya Silajlarının Kalitesi Üzerine Etkisi." Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6, ss.161 - 167, 2019. 10.35193/bseufbd.589388
ISNAD Gülümser, Erdem vd. "Melas veya Arpa Kırması İlavesinin Börülce ve Soya Silajlarının Kalitesi Üzerine Etkisi". Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 6/1a (2019), 161-167. https://doi.org/10.35193/bseufbd.589388