Yıl: 2018 Cilt: 24 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 21 - 26 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.14744/epilepsi.2017.19327 İndeks Tarihi: 14-01-2020

Epilepsi Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Psikiyatrik Tanılarının Gözden Geçirilmesi

Öz:
Amaç: Epilepsili hastalarda, yaşamdan beklentilerle fiziksel, psikolojik ve sosyal kısıtlılık durumları arasındaki uyum ve dengenin derecesiyaşam kalitesinin düzeyini de belirlemektedir. Bu çalışmada, epilepsili hastalarda yaşam kalitesi, psikiyatrik tanıları ile anksiyete ve depresyonüzerine etkisini araştırmayı hedefledik.Gereç ve Yöntem: Epilepsi polikliniğinde anamnezleri, nörogörüntülemeleri, EEG’leri ve nöropsikometrik testleri ve psikiyatri konsültasyonları yapılan toplam 161 epilepsi hastası çalışmaya alındı. Hastalara SF-36 yaşam ölçeği, HAS ve HDS uygulandı.Bulgular: Nöbetlerin %30’u (49/161) jeneralize başlangıçlı tonik-klonik-miyoklonik nöbet, %29’u (48/161) fokal başlangıçlı motor nöbet, %23’ü(35/161) fokal başlangıçlı iki taraflı tonik-klonik nöbet, %18’i (29/161) fokal başlangıçlı non-motor nöbet olarak belirlenmiştir. DSM-IV’e göre psikiyatri tanıları sırasıyla 41’inde depresif mizaçlı uyum bozukluğu, 38’inde majör depresif bozukluk, 12’sinde konversif bozukluk, 12 distimik bozukluk,beş hafif düzey mental retardasyon, dört hastada başka türlü adlandırılamayan psikolojik bozukluk, üç obsesif kompülsif bozukluk şeklindeydi.Sonuç: Epilepsi de en sık gözlenen psikiyatrik bozukluğun da özellikle depresyon (%9–22) başta olmak üzere afektif hastalıklar olduğu bilinmektedir. Bizim çalışmamızda da hastalarda depresyon en sıklıkla rastlanan ko-morbid durum olup yaşam kalitesi ölçeğinde hastaların belirgin kayıp olduğu dikkati çekmiştir. Yapılan kontrollerde hastaların eşlik eden sosyal ve psikiyatrik sorunlarına saptamak gerekli durumlardapsikiyatri konsültasyonu istemek, hastaların yaşam kalitesini arttırmada nöbet kontrolü kadar önemlidir.
Anahtar Kelime:

Konular: Klinik Nöroloji Nörolojik Bilimler Psikoloji Psikiyatri

Evaluation of Life Quality in Epilepsy Patients and Review of Psychiatric Diagnosis

Öz:
Objectives: The degree of harmony and balance between expectancies from life as well as physical, psychological, and social limitations determine the level of life quality in epilepsy patients. In our study, the aim was to research on the quality of life, psychiatric diagnosis of epilepsy patients, and the effects of anxiety and depression. Methods: A total of 161 epileptic patients, in whom medical history was obtained in the outpatient epilepsy clinic, and neuroimaging assessment, EEG, and neuro-psychometric tests were performed together with psychiatry consultation, were enrolled in the study. SF-36, HAS, and HDS were performed in the patients. Results: Of all patients enrolled in the study, 30% (49/161) had generalized-onset tonic-clonic-myoclonic seizures, 29% (48/161) had focalonset motor seizures, 23% (35/161) had focal-onset bilateral tonic-clonic seizure, and 18% (29/161) had focal-onset non-motor seizures. The psychiatric diagnoses were depressive adjustment disorder in 41, major depressive disorder in 38, conversion disorder in 12, dysthymic disorder in 12, mild mental retardation in 5, mental disorders not otherwise specified in 4, and obsessive compulsive disorder in 3 patients, according to DSM-IV criteria. Conclusion: To identify the accompanying social and psychiatric disorders of patients and to consult with psychiatry when necessary during follow-up are as important as seizure control for increasing the quality of life of patients.
Anahtar Kelime:

Konular: Klinik Nöroloji Nörolojik Bilimler Psikoloji Psikiyatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Hauser WA, Hesdorffer DC. Epilepsy: Frequency, causes, and consequences. Landover: Epilepsy Foundation of America; 1990.
 • Sander JW, Shorvon SD. Epidemiology of the epilepsies. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1996;61(5):433–43.
 • Ferrie CD, Robinson RO, Panayiotopoulos CP. Psychotic and severe behavioural reactions with vigabatrin: a review. Acta Neurol Scand 1996;93(1):1–8.
 • Collings JA. Epilepsy and well-being. Soc Sci Med 1990;31(2):165–70.
 • Fidaner H, Billington R, Eser E, Elbi H. Yaşam kalitesi ve ruh sağlığı. 34. Ulusal Psikiyatri kongresi Bilimsel Çalmalar Özet Kitabı: 1998; s. 53–6.
 • Fisher RS, Cross JH, French JA, Higurashi N, Hirsch E, Jansen FE, et al. Operational classification of seizure types by the International League Against Epilepsy: Position Paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. Epilepsia 2017;58(4):522–30.
 • Akdemir A, Örsel S, Dağ İ. Hamilton depresyon derecelendirme ölçeği: Bazı psikometrik ve ICD-10 depresyon tanısı ile karşılaştırılması. 2. Bahar Sempozyumu Poster Bildiri: 1998.
 • Yazıcı MK, Demir B, Tanrıverdi N, Karaağaoğlu E, Yolaç P. Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği, değerlendiriciler arası güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 1998;9(2):114–7.
 • Ware JE, Snow KK, Kosinski M, Gandek B. SF-36 Health Survey Manual and Interpretation Guide. Boston: New England Medical Center, the Health Institute; 1993.
 • Ware JE Jr, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Med Care 1992;30(6):473–83.
 • Koçyiğit H, Aydemir Ö, Ölmez N, Memiş A. Kısa Form-36 (KF36)’nın Türkçe Versiyonunun Güvenilirliği ve Geçerliliği. İlaç ve Tedavi Dergisi 1999;12:102–6.
 • Edeh J, Toone BK. Antiepileptic therapy, folate deficiency, and psychiatric morbidity: a general practice survey. Epilepsia 1985;26(5):434–40.
 • Manchanda R, Schaefer B, McLachlan RS, Blume WT. Interictal psychiatric morbidity and focus of epilepsy in treatment-refractory patients admitted to an epilepsy unit. Am J Psychiatry 1992;149(8):1096–8.
 • Currie S, Heathfield KW, Henson RA, Scott DF. Clinical course and prognosis of temporal lobe epilepsy. A survey of 666 patients. Brain 1971;94(1):173–90.
 • Wiegartz P, Seidenberg M, Woodard A, Gidal B, Hermann B. Comorbid psychiatric disorder in chronic epilepsy: recognition and etiology of depression. Neurology 1999;53(Suppl 2):3–8.
 • Arnston P, Drodge D, Norton R, Murray E. The perceived psychosocial consequences of having epilepsy. In: Whitman S, Hermann B, editors. Psychopathology in Epilepsy: Social Dimensions. Buchingham: Open Universty Pres; 1986. p. 144–61.
 • Djibuti M, Shakarishvili R. Influence of clinical, demographic, and socioeconomic variables on quality of life in patients with epilepsy: findings from Georgian study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003;74(5):570–3.
 • Şenol V, Soyuer F, Arman F. Erciyes Üniversitesi Nöroloji Polikliniğine Başvuran Yetişkin Epilepsi Hastalarının Sosyo-Demografik, Klinik Özellikleri ve Depresyonla İlişkisi. Turk J Neurol 2007;13(4):259–66.
 • Blumer D. Psychiatric aspects of intractable epilepsy. Adv Exp Med Biol 2002;497:133–47.
 • Hermann BP, Seidenberg M, Bell B. Psychiatric comorbidity in chronic epilepsy: identification, consequences, and treatment of major depression. Epilepsia 2000;41 Suppl 2:S31–41.
 • Swinkels WA, Kuyk J, van Dyck R, Spinhoven P. Psychiatric comorbidity in epilepsy. Epilepsy Behav 2005;7(1):37–50.
 • Tellez-Zenteno JF, Patten SB, Jetté N, Williams J, Wiebe S. Psychiatric comorbidity in epilepsy: a population-based analysis. Epilepsia 2007;48(12):2336–44.
 • Mulo M. Epilepsy and Depression: Clinical Problems and Therapeutic Approaches. Epilepsi 2012;18(3):1–8.
APA BİCAN DEMİR A, UZUN USLU P, ATASAYAR G, Bayram Ş, AKKAYA C, Bora İ (2018). Epilepsi Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Psikiyatrik Tanılarının Gözden Geçirilmesi. , 21 - 26. 10.14744/epilepsi.2017.19327
Chicago BİCAN DEMİR AYLİN,UZUN USLU Pınar,ATASAYAR Gülfer,Bayram Şenol,AKKAYA Cengiz,Bora İbrahim Hakkı Epilepsi Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Psikiyatrik Tanılarının Gözden Geçirilmesi. (2018): 21 - 26. 10.14744/epilepsi.2017.19327
MLA BİCAN DEMİR AYLİN,UZUN USLU Pınar,ATASAYAR Gülfer,Bayram Şenol,AKKAYA Cengiz,Bora İbrahim Hakkı Epilepsi Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Psikiyatrik Tanılarının Gözden Geçirilmesi. , 2018, ss.21 - 26. 10.14744/epilepsi.2017.19327
AMA BİCAN DEMİR A,UZUN USLU P,ATASAYAR G,Bayram Ş,AKKAYA C,Bora İ Epilepsi Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Psikiyatrik Tanılarının Gözden Geçirilmesi. . 2018; 21 - 26. 10.14744/epilepsi.2017.19327
Vancouver BİCAN DEMİR A,UZUN USLU P,ATASAYAR G,Bayram Ş,AKKAYA C,Bora İ Epilepsi Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Psikiyatrik Tanılarının Gözden Geçirilmesi. . 2018; 21 - 26. 10.14744/epilepsi.2017.19327
IEEE BİCAN DEMİR A,UZUN USLU P,ATASAYAR G,Bayram Ş,AKKAYA C,Bora İ "Epilepsi Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Psikiyatrik Tanılarının Gözden Geçirilmesi." , ss.21 - 26, 2018. 10.14744/epilepsi.2017.19327
ISNAD BİCAN DEMİR, AYLİN vd. "Epilepsi Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Psikiyatrik Tanılarının Gözden Geçirilmesi". (2018), 21-26. https://doi.org/10.14744/epilepsi.2017.19327
APA BİCAN DEMİR A, UZUN USLU P, ATASAYAR G, Bayram Ş, AKKAYA C, Bora İ (2018). Epilepsi Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Psikiyatrik Tanılarının Gözden Geçirilmesi. Epilepsi, 24(1), 21 - 26. 10.14744/epilepsi.2017.19327
Chicago BİCAN DEMİR AYLİN,UZUN USLU Pınar,ATASAYAR Gülfer,Bayram Şenol,AKKAYA Cengiz,Bora İbrahim Hakkı Epilepsi Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Psikiyatrik Tanılarının Gözden Geçirilmesi. Epilepsi 24, no.1 (2018): 21 - 26. 10.14744/epilepsi.2017.19327
MLA BİCAN DEMİR AYLİN,UZUN USLU Pınar,ATASAYAR Gülfer,Bayram Şenol,AKKAYA Cengiz,Bora İbrahim Hakkı Epilepsi Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Psikiyatrik Tanılarının Gözden Geçirilmesi. Epilepsi, vol.24, no.1, 2018, ss.21 - 26. 10.14744/epilepsi.2017.19327
AMA BİCAN DEMİR A,UZUN USLU P,ATASAYAR G,Bayram Ş,AKKAYA C,Bora İ Epilepsi Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Psikiyatrik Tanılarının Gözden Geçirilmesi. Epilepsi. 2018; 24(1): 21 - 26. 10.14744/epilepsi.2017.19327
Vancouver BİCAN DEMİR A,UZUN USLU P,ATASAYAR G,Bayram Ş,AKKAYA C,Bora İ Epilepsi Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Psikiyatrik Tanılarının Gözden Geçirilmesi. Epilepsi. 2018; 24(1): 21 - 26. 10.14744/epilepsi.2017.19327
IEEE BİCAN DEMİR A,UZUN USLU P,ATASAYAR G,Bayram Ş,AKKAYA C,Bora İ "Epilepsi Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Psikiyatrik Tanılarının Gözden Geçirilmesi." Epilepsi, 24, ss.21 - 26, 2018. 10.14744/epilepsi.2017.19327
ISNAD BİCAN DEMİR, AYLİN vd. "Epilepsi Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Psikiyatrik Tanılarının Gözden Geçirilmesi". Epilepsi 24/1 (2018), 21-26. https://doi.org/10.14744/epilepsi.2017.19327