Yıl: 2019 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 70 - 77 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.5505/biodicon.2019.58077 İndeks Tarihi: 15-01-2020

Pollen micromorphology of Petrorhagia (Ser.) Link taxa

Öz:
In this study, the pollen structure of species belonging to the genus Petrorhagia (Ser.) Link (Caryophyllaceae)in Turkey with micromorphological method which is scanning electron microscopy (SEM) were examined. The genus isrepresented by 12 species, 4 of which are endemic. Species examined in this study and their endemism status: Petrorhagialycica (P.H.Davis) P.W.Ball. & Heywood (endemic), P. cretica (L.) P.W.Ball & Heywood, P. alpina (Hablitz) P.W.Ball.& Heywood subsp. alpina, P. alpina (Hablitz) P.W.Ball. & Heywood subsp. olympica (Boiss.) P.W.Ball. & Heywood,P. saxifraga (L.) Link, P. pamphylica (Boiss. & Balansa) P.W.Ball. & Heywood (endemic), P. peroninii (Boiss.)P.W.Ball. & Heywood (endemic), P. prolifera (L.) P.W.Ball. & Heywood, P. dubia (Raf.) G.López & Romo. Petrorhagiaspecies, which generally spread in habitats such as stony areas, fields and road sides, were collected in the project between2003-2007. As a result of the study, it was found that the pollen shape of the genus was spheroid and the pollen specieswere porous in all species. However, among the species; pollen sizes, number of pores, pollen and operculumornamentations show differences.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Ekoloji Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması

Petrorhagia (Ser.) Link taksonlarının polen mikromorfolojisi

Öz:
Bu çalışmada Türkiye’de yayılış gösteren Petrorhagia (Ser.) Link (Caryophyllaceae) cinsine ait türlerin polen yapıları mikromorfolojik yöntemle, taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak incelenmiştir. Cins Ülkemizde 4 türü endemik olmak üzere 12 türle temsil edilmektedir. Bu çalışmada incelenen türler ve endemizm durumları: Petrorhagia lycica (P.H.Davis) P.W.Ball. & Heywood (endemik), P. cretica (L.) P.W.Ball & Heywood, P. alpina (Hablitz) P.W.Ball. & Heywood subsp. alpina, P. alpina (Hablitz) P.W.Ball. & Heywood subsp. olympica (Boiss.) P.W.Ball. & Heywood, P. saxifraga (L.) Link, P. pamphylica (Boiss. & Balansa) P.W.Ball. & Heywood (endemik), P. peroninii (Boiss.) P.W.Ball. & Heywood (endemik), P. prolifera (L.) P.W.Ball. & Heywood, P. dubia (Raf.) G.López & Romo. Genellikle taşlık alanlar, tarla ve yol kenarları gibi habitatlarda yayılış gösteren cinsin türleri 2003-2007 yılları arasında proje kapsamında toplanılmıştır. Çalışma sonucunda Petrorhagia cinsi polen şeklinin sferoid olduğu ve türlerin tamamında polenlerin porlu (poliporat) yapıda oldukları bulunmuştur. Ancak türler arasında; polen büyüklükleri, por sayıları, polen ve operkulum ornemantasyonları farklılıklar göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Ekoloji Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ERÖZ POYRAZ İ, ATAŞLAR E (2019). Pollen micromorphology of Petrorhagia (Ser.) Link taxa. , 70 - 77. 10.5505/biodicon.2019.58077
Chicago ERÖZ POYRAZ İLHAM,ATAŞLAR EBRU Pollen micromorphology of Petrorhagia (Ser.) Link taxa. (2019): 70 - 77. 10.5505/biodicon.2019.58077
MLA ERÖZ POYRAZ İLHAM,ATAŞLAR EBRU Pollen micromorphology of Petrorhagia (Ser.) Link taxa. , 2019, ss.70 - 77. 10.5505/biodicon.2019.58077
AMA ERÖZ POYRAZ İ,ATAŞLAR E Pollen micromorphology of Petrorhagia (Ser.) Link taxa. . 2019; 70 - 77. 10.5505/biodicon.2019.58077
Vancouver ERÖZ POYRAZ İ,ATAŞLAR E Pollen micromorphology of Petrorhagia (Ser.) Link taxa. . 2019; 70 - 77. 10.5505/biodicon.2019.58077
IEEE ERÖZ POYRAZ İ,ATAŞLAR E "Pollen micromorphology of Petrorhagia (Ser.) Link taxa." , ss.70 - 77, 2019. 10.5505/biodicon.2019.58077
ISNAD ERÖZ POYRAZ, İLHAM - ATAŞLAR, EBRU. "Pollen micromorphology of Petrorhagia (Ser.) Link taxa". (2019), 70-77. https://doi.org/10.5505/biodicon.2019.58077
APA ERÖZ POYRAZ İ, ATAŞLAR E (2019). Pollen micromorphology of Petrorhagia (Ser.) Link taxa. Biological Diversity and Conservation, 12(3), 70 - 77. 10.5505/biodicon.2019.58077
Chicago ERÖZ POYRAZ İLHAM,ATAŞLAR EBRU Pollen micromorphology of Petrorhagia (Ser.) Link taxa. Biological Diversity and Conservation 12, no.3 (2019): 70 - 77. 10.5505/biodicon.2019.58077
MLA ERÖZ POYRAZ İLHAM,ATAŞLAR EBRU Pollen micromorphology of Petrorhagia (Ser.) Link taxa. Biological Diversity and Conservation, vol.12, no.3, 2019, ss.70 - 77. 10.5505/biodicon.2019.58077
AMA ERÖZ POYRAZ İ,ATAŞLAR E Pollen micromorphology of Petrorhagia (Ser.) Link taxa. Biological Diversity and Conservation. 2019; 12(3): 70 - 77. 10.5505/biodicon.2019.58077
Vancouver ERÖZ POYRAZ İ,ATAŞLAR E Pollen micromorphology of Petrorhagia (Ser.) Link taxa. Biological Diversity and Conservation. 2019; 12(3): 70 - 77. 10.5505/biodicon.2019.58077
IEEE ERÖZ POYRAZ İ,ATAŞLAR E "Pollen micromorphology of Petrorhagia (Ser.) Link taxa." Biological Diversity and Conservation, 12, ss.70 - 77, 2019. 10.5505/biodicon.2019.58077
ISNAD ERÖZ POYRAZ, İLHAM - ATAŞLAR, EBRU. "Pollen micromorphology of Petrorhagia (Ser.) Link taxa". Biological Diversity and Conservation 12/3 (2019), 70-77. https://doi.org/10.5505/biodicon.2019.58077