Ürün Tercihlerini Etkileyen Ambalaj Tasarım Faktörlerinin Kısmi Yarar Konjoint Analizi İle Belirlenmesi: Organik Sabun Ürünü Üzerine Bir Çalışma

Yıl: 2019 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 259 - 276 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.20409/berj.2019.167

Ürün Tercihlerini Etkileyen Ambalaj Tasarım Faktörlerinin Kısmi Yarar Konjoint Analizi İle Belirlenmesi: Organik Sabun Ürünü Üzerine Bir Çalışma

Öz:
Bu çalışmanın amacı farklı ambalaj tasarımlarının tüketici satın alma niyetine olan etkileriniortaya koymak ve bu etkinin hangi ambalaj tasarımı için en fazla olduğunu belirlemektir. Buamaçla ambalaj tasarımında bulunan farklı faktörler belirlenmiş ve her faktörün tüketicinin satınalma niyetine olan etkisi incelenmiştir. Bu çalışmada ambalaj tasarımının faktörleri ambalajın şekli,rengi ve üzerindeki yazılar için kullanılan yazı stilidir. Tüketicinin satın alma niyetini en çok etkileyenambalaj tasarım faktörünü belirlemek için bu araştırmada çevrimiçi anket yöntemi uygulanmış veveriler toplanmıştır. Farklı ambalaj tasarımları görsel olarak tasarlanmış ve anket katılımcılarındanfarklı kombinasyonlardaki tasarımları satın alma niyetlerine göre derecelendirmeleri istenmiştir.Veriler kısmi yarar konjoint analiz yöntemi uygulanarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak organiksabun ürünü için tüketici satın alma niyetine etki eden ve en yüksek önem değerine sahip ambalajtasarımı belirlenmiştir. Analizle elde edilen fayda faktörünün katılımcıların demografik özelliklerinegöre farklılık gösterip göstermediği incelenmiş, pazar bölümlendirme yöntemlerinden biri olanfayda temelli bölümlendirme ile elde edilen pazar bölümleri de bu çalışmada araştırılmıştır.
Anahtar Kelime:

Determination of Packaging Design Factors Affecting Product Preferences by Part-Worth Conjoint Analysis: A Study on Organic Soap Products

Öz:
The purpose of this study is to determine the effects of different packaging designs on consumer purchase intention and to determine the most effective packaging design. For this purpose, different factors in the packaging design are determined and the effect of each factor on the consumers’ purchase intentions is investigated. In this study, the factors of the packaging design are the shape, color of the packaging and the writing style on it. In order to determine the most important factor of the packaging design, which affects the consumers’ purchase intentions, online survey method is applied and data are collected. Different packaging designs are generated and the respondents are asked to rate the different design combinations according to their purchase intention. Data are analyzed by part-worth conjoint analysis method. As a result, the packaging design, which has an effect on consumers’ preferences and purchase intentions and has the highest importance rate, has been determined for the organic soap product. It has been analyzed whether the benefit factor differs according to the demographic characteristics of the participants. Additionally, the market segments obtained by benefit-based segmentation, one of the market segmentation methods, are also investigated in this study.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KİYGİ CALLİ M, KİLİC S (2019). Ürün Tercihlerini Etkileyen Ambalaj Tasarım Faktörlerinin Kısmi Yarar Konjoint Analizi İle Belirlenmesi: Organik Sabun Ürünü Üzerine Bir Çalışma. , 259 - 276. 10.20409/berj.2019.167
Chicago KİYGİ CALLİ Meltem,KİLİC Semih Ürün Tercihlerini Etkileyen Ambalaj Tasarım Faktörlerinin Kısmi Yarar Konjoint Analizi İle Belirlenmesi: Organik Sabun Ürünü Üzerine Bir Çalışma. (2019): 259 - 276. 10.20409/berj.2019.167
MLA KİYGİ CALLİ Meltem,KİLİC Semih Ürün Tercihlerini Etkileyen Ambalaj Tasarım Faktörlerinin Kısmi Yarar Konjoint Analizi İle Belirlenmesi: Organik Sabun Ürünü Üzerine Bir Çalışma. , 2019, ss.259 - 276. 10.20409/berj.2019.167
AMA KİYGİ CALLİ M,KİLİC S Ürün Tercihlerini Etkileyen Ambalaj Tasarım Faktörlerinin Kısmi Yarar Konjoint Analizi İle Belirlenmesi: Organik Sabun Ürünü Üzerine Bir Çalışma. . 2019; 259 - 276. 10.20409/berj.2019.167
Vancouver KİYGİ CALLİ M,KİLİC S Ürün Tercihlerini Etkileyen Ambalaj Tasarım Faktörlerinin Kısmi Yarar Konjoint Analizi İle Belirlenmesi: Organik Sabun Ürünü Üzerine Bir Çalışma. . 2019; 259 - 276. 10.20409/berj.2019.167
IEEE KİYGİ CALLİ M,KİLİC S "Ürün Tercihlerini Etkileyen Ambalaj Tasarım Faktörlerinin Kısmi Yarar Konjoint Analizi İle Belirlenmesi: Organik Sabun Ürünü Üzerine Bir Çalışma." , ss.259 - 276, 2019. 10.20409/berj.2019.167
ISNAD KİYGİ CALLİ, Meltem - KİLİC, Semih. "Ürün Tercihlerini Etkileyen Ambalaj Tasarım Faktörlerinin Kısmi Yarar Konjoint Analizi İle Belirlenmesi: Organik Sabun Ürünü Üzerine Bir Çalışma". (2019), 259-276. https://doi.org/10.20409/berj.2019.167
APA KİYGİ CALLİ M, KİLİC S (2019). Ürün Tercihlerini Etkileyen Ambalaj Tasarım Faktörlerinin Kısmi Yarar Konjoint Analizi İle Belirlenmesi: Organik Sabun Ürünü Üzerine Bir Çalışma. Business and Economics Research Journal, 10(1), 259 - 276. 10.20409/berj.2019.167
Chicago KİYGİ CALLİ Meltem,KİLİC Semih Ürün Tercihlerini Etkileyen Ambalaj Tasarım Faktörlerinin Kısmi Yarar Konjoint Analizi İle Belirlenmesi: Organik Sabun Ürünü Üzerine Bir Çalışma. Business and Economics Research Journal 10, no.1 (2019): 259 - 276. 10.20409/berj.2019.167
MLA KİYGİ CALLİ Meltem,KİLİC Semih Ürün Tercihlerini Etkileyen Ambalaj Tasarım Faktörlerinin Kısmi Yarar Konjoint Analizi İle Belirlenmesi: Organik Sabun Ürünü Üzerine Bir Çalışma. Business and Economics Research Journal, vol.10, no.1, 2019, ss.259 - 276. 10.20409/berj.2019.167
AMA KİYGİ CALLİ M,KİLİC S Ürün Tercihlerini Etkileyen Ambalaj Tasarım Faktörlerinin Kısmi Yarar Konjoint Analizi İle Belirlenmesi: Organik Sabun Ürünü Üzerine Bir Çalışma. Business and Economics Research Journal. 2019; 10(1): 259 - 276. 10.20409/berj.2019.167
Vancouver KİYGİ CALLİ M,KİLİC S Ürün Tercihlerini Etkileyen Ambalaj Tasarım Faktörlerinin Kısmi Yarar Konjoint Analizi İle Belirlenmesi: Organik Sabun Ürünü Üzerine Bir Çalışma. Business and Economics Research Journal. 2019; 10(1): 259 - 276. 10.20409/berj.2019.167
IEEE KİYGİ CALLİ M,KİLİC S "Ürün Tercihlerini Etkileyen Ambalaj Tasarım Faktörlerinin Kısmi Yarar Konjoint Analizi İle Belirlenmesi: Organik Sabun Ürünü Üzerine Bir Çalışma." Business and Economics Research Journal, 10, ss.259 - 276, 2019. 10.20409/berj.2019.167
ISNAD KİYGİ CALLİ, Meltem - KİLİC, Semih. "Ürün Tercihlerini Etkileyen Ambalaj Tasarım Faktörlerinin Kısmi Yarar Konjoint Analizi İle Belirlenmesi: Organik Sabun Ürünü Üzerine Bir Çalışma". Business and Economics Research Journal 10/1 (2019), 259-276. https://doi.org/10.20409/berj.2019.167