Yıl: 2019 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 10 - 14 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5152/jarem.2019.2223 İndeks Tarihi: 28-01-2020

Üst Servikal Vertebra Fraktürlerinde Halo Vest Tedavisi

Öz:
Amaç: Spinal travmalar ve servikal fraktürler ileri yaş hasta popülasyonunda mortalite ve morbiditenin en sık nedenlerinden birisidir. Cerrahi girişimler hastaların yaşı ve ek hastalıklar nedeniyle yüksek oranlarda komplikasyon ile sonuçlanabilir. Çalışmamızda üst servikal C1 ve C2 vertebrafraktürü sonrasında HALO Vest uygulanan hastaların uzun dönem takip sonrası sonuçlarını araştırdık.Yöntemler: Çalışmamızda 2013-2017 yılları arasında meydana gelen herhangi bir travma sonrası servikal C1 ve C2 vertebra fraktürü nedeniylekliniğimizde HALO Vest uygulanan 20’si erkek 10’u kadın toplam 30 hasta incelendi. Enfeksiyon, doğumsal anomali veya malignite sonrası fraktürgelişen hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastalar Bilgisayarlı Tomografi ve fleksiyon-ekstansiyon grafi ile radyolojik olarak takip edildi. Füzyongelişen hastaların cihazı çıkarıldı.Bulgular: HALO Vest cihazı takılan toplam 30 hastanın 2 tanesinde izole C1 fraktürü, 6 tanesinde C1+ C2 odontoid Tip 2 fraktürü, 16 tanesindeizole odontoid fraktürü, 2 tanesinde C2 massa lateralis fraktürü, 4 tanesinde Hangman fraktürü mevcuttu. Hastalar HALO Vest immobilizasyoncihazı ile ortalama 15 hafta (10-22 hafta) takip edildi. Takipler sonucunda 22 hastada tam füzyon, kalan 8 hastada ise farklı nedenlerden dolayıkısmi füzyon geliştiği saptandı. HALO Vest çıkarılan hastalar Philedelphia servikal collor ile takip edildi. 5 hastada enfeksiyon gelişti. 1 hastanınvida yerleri değiştirildi.Sonuç: Üst Servikal vertebra fraktürlerinde seçilmiş uygun hastalarda HALO Vest cihazı uygulaması hasta açısından çeşitli zorluklar oluştursadason derece güvenilir ve etkili bir tedavi yöntemidir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Ortopedi

Halo Vest Treatment of Upper Cervical Vertebral Fracture

Öz:
Objective: Spinal trauma and cervical fractures are one of the most common causes of mortality and morbidity in the elderly. Surgical interventions can result in high rates of complications due to age of the patients and additional diseases. In our study, we investigated the long-term follow-up results in patients who applied the HALO Vest following the upper cervical C1 and C2 vertebral fractures. Methods: A total of 30 patients (20 male, 10 female), who were applied the HALO Vest in our clinic due to fractures of the cervical C1 and C2 vertebrae after any trauma between 2013 and 2017, were studied. Patients who developed infection, congenital anomaly, or post-malignancy fracture were not included in the study. Patients were followed up by computed tomography and flexion-extension radiographies. The HALO Vest of fusion patients was removed. Results: There were 2 isolated C1 fractures, 6 C1+C2 odontoid Type 2 fractures, 16 isolated odontoid fractures, 2 C2 massa lateralis fractures, and 4 Hangman fractures in a total of 30 patients with the HALO Vest device. Patients were followed for 15 weeks on average (10–22 weeks) with the HALO Vest immobilization device. As a result, a full fusion in 22 patients and partial fusion in 8 remaining patients due to different reasons were found. The HALO Vest patients were followed up using the Philadelphia cervical collar. Infection occurred in 5 patients. Nail positions were changed in 1 patient. Conclusion: The application of the HALO Vest device in selected patients with the upper cervical vertebra fractures is a very reliable and effective treatment method for various difficulties encountered by the patient.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Ortopedi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Shin JJ, Kim SJ, Kim TH, Shin HS, Hwang YS, Park SK. Optimal use of the halo- vest orthosis for upper cervical spine injuries. Yonsei Med J 2010; 51: 648-52.
  • Longo UG, Denaro L, Campi S, Maffulli N, Denaro V. Upper cervical spine injuries: indications and limits of the conserva- tive management in Halo vest. A systematic review of efficacy and safety. Injury 2010; 41: 1127-35.
  • Dickman CA, Hadley MN, Browner C, Sonntag VK. Neurosurgical management of acute atlas-axis com- bination fractures. A review of 25 cases. J Neurosurg 1989; 70: 45-9.
  • Perry J, Nickel VL. Total cervical fusion for neck paralysis. J Bone Joint Surg 1959; 41: 37-60.
  • Lauweryns P. Role of conservative treatment of cervical spine injuries. Eur Spine J 2010; 19(Suppl 1): 523-6.
  • Vieweg U, Schultheiss R. A review of halo vest treat- ment of upper cervical spine injuries. Arch Orthop Trauma Surg 2001; 121: 50-5.
  • Majercik S, Tashjian RZ, Biffl WL, Harrington D, Cioffi W. Halo Vest Immobilization in the Elderly: A Death Sentence? J Trauma 2005; 59: 350-6.
  • Garfin SR, Botte MJ, Waters RL, Nickel VL. Complications in the use of the halo fixation device. J Bone Joint Surg Am 1986; 68: 320-5.
  • Bransford RJ, Stevens DW, Uyeji S, Bellabarba C, Chapman JR. Halo Vest treatment of cervical spine injuries. Spine 2009; 34: 1561-6.
APA YILDIZHAN S, Boyaci M (2019). Üst Servikal Vertebra Fraktürlerinde Halo Vest Tedavisi. , 10 - 14. 10.5152/jarem.2019.2223
Chicago YILDIZHAN Serhat,Boyaci Mehmet Gazi Üst Servikal Vertebra Fraktürlerinde Halo Vest Tedavisi. (2019): 10 - 14. 10.5152/jarem.2019.2223
MLA YILDIZHAN Serhat,Boyaci Mehmet Gazi Üst Servikal Vertebra Fraktürlerinde Halo Vest Tedavisi. , 2019, ss.10 - 14. 10.5152/jarem.2019.2223
AMA YILDIZHAN S,Boyaci M Üst Servikal Vertebra Fraktürlerinde Halo Vest Tedavisi. . 2019; 10 - 14. 10.5152/jarem.2019.2223
Vancouver YILDIZHAN S,Boyaci M Üst Servikal Vertebra Fraktürlerinde Halo Vest Tedavisi. . 2019; 10 - 14. 10.5152/jarem.2019.2223
IEEE YILDIZHAN S,Boyaci M "Üst Servikal Vertebra Fraktürlerinde Halo Vest Tedavisi." , ss.10 - 14, 2019. 10.5152/jarem.2019.2223
ISNAD YILDIZHAN, Serhat - Boyaci, Mehmet Gazi. "Üst Servikal Vertebra Fraktürlerinde Halo Vest Tedavisi". (2019), 10-14. https://doi.org/10.5152/jarem.2019.2223
APA YILDIZHAN S, Boyaci M (2019). Üst Servikal Vertebra Fraktürlerinde Halo Vest Tedavisi. JAREM, 9(1), 10 - 14. 10.5152/jarem.2019.2223
Chicago YILDIZHAN Serhat,Boyaci Mehmet Gazi Üst Servikal Vertebra Fraktürlerinde Halo Vest Tedavisi. JAREM 9, no.1 (2019): 10 - 14. 10.5152/jarem.2019.2223
MLA YILDIZHAN Serhat,Boyaci Mehmet Gazi Üst Servikal Vertebra Fraktürlerinde Halo Vest Tedavisi. JAREM, vol.9, no.1, 2019, ss.10 - 14. 10.5152/jarem.2019.2223
AMA YILDIZHAN S,Boyaci M Üst Servikal Vertebra Fraktürlerinde Halo Vest Tedavisi. JAREM. 2019; 9(1): 10 - 14. 10.5152/jarem.2019.2223
Vancouver YILDIZHAN S,Boyaci M Üst Servikal Vertebra Fraktürlerinde Halo Vest Tedavisi. JAREM. 2019; 9(1): 10 - 14. 10.5152/jarem.2019.2223
IEEE YILDIZHAN S,Boyaci M "Üst Servikal Vertebra Fraktürlerinde Halo Vest Tedavisi." JAREM, 9, ss.10 - 14, 2019. 10.5152/jarem.2019.2223
ISNAD YILDIZHAN, Serhat - Boyaci, Mehmet Gazi. "Üst Servikal Vertebra Fraktürlerinde Halo Vest Tedavisi". JAREM 9/1 (2019), 10-14. https://doi.org/10.5152/jarem.2019.2223