Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan – Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama

Yıl: 2020 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 373 - 385 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 03-02-2020

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan – Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama

Öz:
İşletmeler gelecek planları yapabilmek ve yönetim kararları alabilmek; şirket ortakları, yatırımcılar ve diğer üçüncü şahıslarise işletme hakkında analizler yapabilmek için doğru ve detaylı finansal bilgiler içeren finansal tablolara ihtiyaç duyarlar.Nakit akış tablosu BOBİ FRS tabi işletmelerin düzenlemek zorunda oldukları en önemli finansal tablolardan biridir. Nakitakım tablosu “Doğrudan” ve “Dolaylı” yöntemlerden biri kullanılarak düzenlenebilmektedir. Literatürde nakit akımtablosunda doğrudan yöntemin kullanılmasının, ilişkili taraflar açısından daha faydalı olacağına dair birçok çalışmabulunmaktadır. Fakat buna rağmen anlaşılabilir sade yapısı, hazırlanmasının kolay olması ve işletmelerin kamuoyu ile fazlafinansal bilgi paylaşmama istekleri gibi sebeplerle, dolaylı yöntemin daha yaygın olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.Uygulama çalışmasında doğrudan yöntemle hazırlanmış nakit akış tablosunun “Esas Faaliyetlerden Nakit Akışları”bölümünde, dolaylı yöntemle hazırlanmış nakit akış tablosuna göre daha detaylı finansal bilgilere yer verildiği görülmektedir.Ayrıca dolaylı yöntemle hazırlanan nakit akım tablosunun daha sade ve anlaşılır bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Budurum, dolaylı yöntemin işletmeler tarafından daha çok tercih edilmesine ait yukarıda belirtilen sebepleri desteklemektedir.Fakat her iki yöntemin “Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları” ve “Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları”bölümlerinde, aynı finansal bilgilere yer verilmekte ve yöntemler arasında fark bulunmamaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: İş Tarih İşletme Coğrafya Edebiyat Felsefe İktisat İşletme Finans Psikoloji

Discussion of Direct - Indirect Method in Organization of Cash Flow Table under the Financial Reporting Standard for Large and Medium Sized Enterprises (FRS for LMEs) and a Comparative Example Application

Öz:
Businesses can make future plans and make management decisions; company partners, investors and other third parties need financial statements with accurate and detailed financial information to be able to analyze the business. Cash flow statement is one of the most important financial statements that the companies subject to FRS for LMEs have to issue. The cash flow table can be compiled using one of the “Direct” and “Indirect” methods. There are many studies in the literature that using direct method in cash flow statement will be more beneficial for related parties. However, it has been determined that the indirect method is more widely used due to its understandable simple structure, easy preparation and the desire of enterprises not to share much financial information with the public. In the application study, in the cash flow table of the main operation section, the cash flow table prepared by the direct method shows more detailed financial information than the cash flow table prepared by the indirect method. In addition, it is seen that the cash flow table prepared by indirect method has a simpler and clearer structure. This situation supports the above-mentioned reasons why the indirect method is more preferred by the enterprises. However, the same financial information is included in “the cash flows from investment activities” and “cash flows from financing activities” of both methods and there is no difference between the methods.
Anahtar Kelime:

Konular: İş Tarih İşletme Coğrafya Edebiyat Felsefe İktisat İşletme Finans Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abu-Abbas, B. M. (2014). Direct, indirect, or both methods of reporting operating statement of cash flows. International Journal of Finance and Accounting, 3(6), 335-340.
 • Arar, M. (2018). BOBİ FRS Muhasebesi, http://www.bobiturk.com/wp-content/uploads/bobi-frs-muhasebesi- 1.pdf, Erişim Tarihi: 16.01.2019.
 • Arthur, N., Cheng, M. ve Czernkowski, R. (2010). Cash flow disaggregation and the prediction of future earnings. Accounting and Finance, 50(1), 1-30.
 • Bond, D., Bugeva, M. ve Czernkowski, R. (2012). Did Australian firms choose to switch to reporting operating cash flows using the indirect method? Australian Accounting Review, 22(1), 18-24.
 • Bradbury, M. (2011). Direct or indirect cash flow statement. Australian Accounting Review, 21(2), 124-130.
 • Broome, O. W. (2004). Statement of cash flows: Time for a change! Financial Analysts Journal, 8, 16-22.
 • CFA Institute (2009). Comment letter on preliminary views on FSP. (April 14.) Charlottesville, VA: CFA Institute.
 • Cheng, A. C. S. ve Hollie, D. (2008).Do core and noncore cash flows from operations persist differentially in predicting future cash flows. Review of Quantitative Finance and Accounting, 31, 29-53.
 • Clinch, G., Sidhu, B. ve Sin, S. (2002). The usefulness of direct and indirect cash flow disclosures. Review of Accounting Studies, 7, 383-404.
 • Doğan, A. (2018). Büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardı ile VUK/MSUGT karşılaştırması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 80, 115-132.
 • Farshadfar, S. ve Monem, R. (2013). The usefulness of operating cash flow and accrual components in improving the predictive ability of earnings: A re-examination and extension. Accounting & Finance, 53, 1061-1082.
 • Golub, S. J. ve Huffman, H. D. (1984). Cash flow, why it should be stressed in financial reporting. Financial Executive, 52, 34-40.
 • Habib, A. (2010). Prediction of operating cash flows: Further evidence from Australia. Australian Accounting Review, 20(2), 134-143.
 • Hales, J. ve Orpurt, S. F. (2013).A review of academic research on the reporting of cash flows from operations. Accounting Horizons, 27(3), 539-578.
 • Krishnan, G. V. ve Largay III, J. A. (2000). The predictive ability of direct method cash flow information. Journal of Business, Finance & Accounting, 27, 215-245.
 • Nurnberg, H. (1993). Inconsistencies and ambiguities in cash flow statements under FASB statement No.95.Accounting Horizons, 7(3), 60-75.
 • Orpurt, S. F. ve Zang, Y. (2009). Do direct cash flow disclosures help predict future operating cash flows and earnings? The Accounting Review, 84(3), 893-935.
 • Özdemir, S. (2014). Nakit akış tablosunun hazırlanmasında yöntem tartışmaları ve TMS 7 standardı şartlarına uygun brüt (dolaysız) yönteme göre örnek bir uygulama. Mali Çözüm Dergisi, 24(125), 57-76.
 • Öztürk, E. (2017). Finansal varlıkların ölçme ve muhasebeleştirme esaslarının büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardı ve Türkiye finansal raporlama standartları açısından karşılaştırılması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(3), 594-617.
 • Rue, J. C. ve Kirk, F. (1996). Settling the cash flow statement dispute. National Public Accountant, 41, 17-24.
 • Sun, X. C., Xu, Y.ve Zhao, L. (2018). Does industry affect the cash flow statement presentation format? Accounting and Finance Research, 7(3), 1.
 • BOBİ FRS http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/BOB%C4%B0%20FRS.pdf, Erişim Tarihi: 02.02.2019.
 • BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI HAKKINDA TEBLİĞ http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170729M1-1.htm, Erişim Tarihi: 02.02.2019.
 • TMS 7 http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/T%C3%BCrkiye%20Muhasebe%20Stan dartlar%C4%B1/TMSTFRS2016Seti/TMS7.pdf, Erişim Tarihi: 02.02.2019.
APA Özdemir S (2020). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan – Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama. , 373 - 385.
Chicago Özdemir Serkan Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan – Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama. (2020): 373 - 385.
MLA Özdemir Serkan Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan – Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama. , 2020, ss.373 - 385.
AMA Özdemir S Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan – Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama. . 2020; 373 - 385.
Vancouver Özdemir S Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan – Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama. . 2020; 373 - 385.
IEEE Özdemir S "Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan – Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama." , ss.373 - 385, 2020.
ISNAD Özdemir, Serkan. "Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan – Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama". (2020), 373-385.
APA Özdemir S (2020). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan – Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama. Manas Journal of Social Studies, 9(1), 373 - 385.
Chicago Özdemir Serkan Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan – Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama. Manas Journal of Social Studies 9, no.1 (2020): 373 - 385.
MLA Özdemir Serkan Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan – Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama. Manas Journal of Social Studies, vol.9, no.1, 2020, ss.373 - 385.
AMA Özdemir S Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan – Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama. Manas Journal of Social Studies. 2020; 9(1): 373 - 385.
Vancouver Özdemir S Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan – Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama. Manas Journal of Social Studies. 2020; 9(1): 373 - 385.
IEEE Özdemir S "Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan – Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama." Manas Journal of Social Studies, 9, ss.373 - 385, 2020.
ISNAD Özdemir, Serkan. "Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan – Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama". Manas Journal of Social Studies 9/1 (2020), 373-385.