Yıl: 2019 Cilt: 0 Sayı: 41 Sayfa Aralığı: 189 - 193 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26570/isad.513788 İndeks Tarihi: 03-02-2020

Şerhu Hal‘i’n-na‘leyn Hal‘u’n-na‘leyn Şerhi

Öz:
Tasavvuf tarihinde daha çok şerhe konu olan etkili eserleriyle tanınan Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin bir şârih kimliği ile eser yazması literatür açısından dikkate değer bir durumdur. İbnü’l-Arabî’nin üzerine şerh yazdığı Hal‘u’n-na‘leyn’in gerek muhtevası gerekse müellifi Ebü’l-Kāsım İbn Kasî’nin siyasî ve toplumsal süreçlere öncülük etmesi, hem klasik dönem yazarları hem de modern dönem araştırmacıları arasında esere dönük ilgiyi canlı tutmuştur. Ne var ki Türkçe’de Endülüs’ü merkeze alan tasavvuf çalışmaları henüz çok az sayıdadır. Aslında Hal‘u’n-na‘leyn müellifi İbn Kasî’nin siyasî faaliyetleriyle irtibatlı olarak, konunun tarih çalışmalarında daha çok siyasî yönüyle ele alınışı, böyle bir çalışma alanının tasavvuf araştırmalarıyla sınırlı kalmadığını ve karşılaştırmalı bir bağlam gerektirdiğini göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Din Bilimi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Kitap Tanıtımı Erişim Türü: Erişime Açık
  • İbnü’l-Arabî, Muhyiddin, Şerhu Hal‘i’n-na‘leyn(Hal‘u’n-na‘leyn Şerhi), nşr. ve trc. Ercan Alkan, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2017, 742 sayfa.
APA kılıç a (2019). Şerhu Hal‘i’n-na‘leyn Hal‘u’n-na‘leyn Şerhi. , 189 - 193. 10.26570/isad.513788
Chicago kılıç ali ihsan Şerhu Hal‘i’n-na‘leyn Hal‘u’n-na‘leyn Şerhi. (2019): 189 - 193. 10.26570/isad.513788
MLA kılıç ali ihsan Şerhu Hal‘i’n-na‘leyn Hal‘u’n-na‘leyn Şerhi. , 2019, ss.189 - 193. 10.26570/isad.513788
AMA kılıç a Şerhu Hal‘i’n-na‘leyn Hal‘u’n-na‘leyn Şerhi. . 2019; 189 - 193. 10.26570/isad.513788
Vancouver kılıç a Şerhu Hal‘i’n-na‘leyn Hal‘u’n-na‘leyn Şerhi. . 2019; 189 - 193. 10.26570/isad.513788
IEEE kılıç a "Şerhu Hal‘i’n-na‘leyn Hal‘u’n-na‘leyn Şerhi." , ss.189 - 193, 2019. 10.26570/isad.513788
ISNAD kılıç, ali ihsan. "Şerhu Hal‘i’n-na‘leyn Hal‘u’n-na‘leyn Şerhi". (2019), 189-193. https://doi.org/10.26570/isad.513788
APA kılıç a (2019). Şerhu Hal‘i’n-na‘leyn Hal‘u’n-na‘leyn Şerhi. İslam Araştırmaları Dergisi, 0(41), 189 - 193. 10.26570/isad.513788
Chicago kılıç ali ihsan Şerhu Hal‘i’n-na‘leyn Hal‘u’n-na‘leyn Şerhi. İslam Araştırmaları Dergisi 0, no.41 (2019): 189 - 193. 10.26570/isad.513788
MLA kılıç ali ihsan Şerhu Hal‘i’n-na‘leyn Hal‘u’n-na‘leyn Şerhi. İslam Araştırmaları Dergisi, vol.0, no.41, 2019, ss.189 - 193. 10.26570/isad.513788
AMA kılıç a Şerhu Hal‘i’n-na‘leyn Hal‘u’n-na‘leyn Şerhi. İslam Araştırmaları Dergisi. 2019; 0(41): 189 - 193. 10.26570/isad.513788
Vancouver kılıç a Şerhu Hal‘i’n-na‘leyn Hal‘u’n-na‘leyn Şerhi. İslam Araştırmaları Dergisi. 2019; 0(41): 189 - 193. 10.26570/isad.513788
IEEE kılıç a "Şerhu Hal‘i’n-na‘leyn Hal‘u’n-na‘leyn Şerhi." İslam Araştırmaları Dergisi, 0, ss.189 - 193, 2019. 10.26570/isad.513788
ISNAD kılıç, ali ihsan. "Şerhu Hal‘i’n-na‘leyn Hal‘u’n-na‘leyn Şerhi". İslam Araştırmaları Dergisi 41 (2019), 189-193. https://doi.org/10.26570/isad.513788