TÜRKİYE’DEKİ BLACK FRIDAY ETKİNLİĞİNİN TÜKETİCİ SİNİZMİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRMESİ

Yıl: 2018 Cilt: 7 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 167 - 180 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 05-02-2020

TÜRKİYE’DEKİ BLACK FRIDAY ETKİNLİĞİNİN TÜKETİCİ SİNİZMİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRMESİ

Öz:
Tüketici sinizmi literatürde memnuniyetsizlik, güvensizlik, şüphecilik, kızgın olma,onaylanmamış beklentiler vb. gibi negatif duygularla ilişkilendirilmektedir. Bireylerin firmalarve markalar hakkındaki olumsuz duygu ve düşüncelerini özellikle sosyal medya ortamlarındadile getirmeleri ve düşüncelerini yaymaya çalışmalarının firmaların pazarlama çalışmalarıaçısından kötü etkiler oluşturabildiği bilinmektedir. Bu çalışmada, bir alışveriş sezonu etkinliğiolan Black Friday'e ilişkin sosyal medya ortamında dile getirilen görüşlerle ilişkili olarak,tüketici sinizmi bağlamında duygusal (sentimental) bir analiz çalışması gerçekleştirilmiştir.Çalışmada Black Friday'e ilişkin Twitter üzerinden elde edilen veriler analiz edilmiş,çoğunluğu olumsuz olan tweetlerin, tüketici sinizmi ile ilişkili olarak tanımlanan değeruyumsuzluğu, şüphecilik-güvensizlik ve yıkıcılık-saldırganlık açısından ayrıştırılmasıyapılmıştır. Tüketicilerin çoğunlukla değerleriyle uyumsuz olduğu ve genel olarakgüvenmedikleri, şüphe duydukları için bu güne ilişkin görüşlerini sosyal medya ortamındaolumsuz olarak dile getirdikleri sonucuna ulaşılmış, sonuçlar firmaların pazarlama çalışmalarıaçısından değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelime:

ASSESMENT OF “BLACK FRIDAY” EVENT IN TURKEY IN TERMS OF CONSUMER CYNICISM

Öz:
In literature, consumer cynicism is commonly related to negative feelings such as dissatisfaction, distrust, suspicion, feeling angry, unfulfilled expectations etc. It is known that individuals showing their negative feelings and try to disseminate them especially in social media may result bad effects against companies marketing endeavors. In this work, a sentimental analysis was performed in relation to views deliberated in social media on ‘Black Friday ‘ seasonal shopping event in terms of consumer cynicism. Data obtained over Twitter on ‘Black Friday’ were analyzed, twits, majority being negative, were categorized in terms of value mismatch, suspicion-untrust and disruptive-aggressive which are defined in relation to consumer cynicism. It is concluded that consumers mistrust arise due to unsuitability to their values and a general untrustworthiness and suspicion towards this day leads to their negative views shared in social media, results were assessed in view of companies marketing endeavors.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Amezcua, B. ve Quintanilla,C. (2016), When eWOM Becomes Cynical, International Journal of Consumer Studies, Vol. 40. 3, 290-298.
 • Andersson, L. M. ve Bateman, T. S. (1997). Cynicism In The Workplace: Some Causes And Effects, Journal of Organizational Behavior, 1997: Sep., Vol. 18:5, 449-469.
 • Barış, G. (2012 ), Tüketici Davranışları içinde “Sosyal Sınıf ve Kültür” Eskişehir:Anadolu üniversitesi Yay.134- 157.
 • Baykara, M. ve Gürtürk,U. (2017). Sosyal Medya Paylaşımlarının Duygu Analizi Yöntemiyle Sınıflandırılması, 2.International Conferance on Computer Science and Engineering, 911-916.
 • Boyd Thomas, J., ve Peters, C. (2011). An Exploratory Investigation Of Black Friday Consumption Rituals. International Journal of Retail & Distribution Management, 39(7), 522-537.
 • Chylinski, M., ve Chu, A.(2010). Consumer Cynicism: Antecedents And Consequences. European Journal of Marketing, 44(6), 796-837.
 • Chu, A., ve Chylinski, M. (2006). M. A Model of Consumer Cynicism–Antecedents and Consequences, Proceedings of the Australian and New Zealand Marketing Academy.
 • Dolen, W. M., de Cremer, D., & de Ruyter, K. (2012). Consumer Cynicism Toward Collective Buying: The İnterplay Of Others’ Outcomes, Social Value Orientation, And Mood, Psychology & Marketing, 29(5), 306-321.
 • Helm, A. (2004). Cynics And Skeptics: Consumer Dispositional Trust, Advances in consumer research, 31(1), s.345-351.
 • Helm, A. E. (2006). Cynical Consumers: Dangerous Enemies, Loyal Friends, Doctoral dissertation, University of Missouri. Columbia.
 • Güven, E. (2016), Tüketimde Sinik Tutum: Tüketici Sinizminin Sebep ve Sonuçları, İşletme Araştırmaları Dergisi, , 8/2,152-174.
 • Koç,E. (2013). Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri, Beşinci Baskı, Ankara:Seçkin
 • Mantere, S. ve Martinsuo, M., (2001). Adopting and Questioning Strategy: Exploring The Roles of Cynicism And Dissent, Presented at 17th European Group for Organisation Studies Colloquium, July 5-7, Lyon, France.
 • Odou, P. ve Pechpeyrou, P. (2011). Consumer Cynicism: From Resistance To Anticonsumption İn A Disenchanted World?, European Journal of Marketing, 45(11/12), 1799-1808.
 • Puschmann, C.,Bruns,A. Mahrt,M., Weller, K., ve Burgess, J. (2016). Twitter’ı Neden Çalışmalı? K. Weller, A.
 • Bruns, J. Burgess, M. Mahrt ve C. Puschmann (Der.). Twitter ve Toplum (435-450). İstanbul: Kafka Yayıncılık.
 • Simpson, L., Taylor, L., O'Rourke, K., ve Shaw, K. (2011). An analysis Of Consumer Behavior On Black Friday. American International Journal of Contemporary Research.
 • Smith, O., ve Raymen, T. (2017). Shopping With Violence: Black Friday Sales In The British Context, Journal of Consumer Culture, 17(3), 677-694
 • Summers, J. O. ve Granbois, D. H. (1977). Predictive And Normative Expectations In Consumer Dissatisfaction And Complaining Behavior, Advances in Consumer Research, 4(1), s.155-158.
 • Şeker, S. E. (2015). Metin Madenciliği (Text Mining). YBS Ansiklopedi, 2(3), 30-32.
 • Tuttle, B. (2017). The Psychology Behind Black Friday—and Why It Will Never Go Away. Money, Vol. 46 Issue 11, p74-77. 4p. 4 Color Photographs, 3 Diagrams.
APA AKGÜÇ ÇETİNKAYA Ö, CENG E (2018). TÜRKİYE’DEKİ BLACK FRIDAY ETKİNLİĞİNİN TÜKETİCİ SİNİZMİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRMESİ. , 167 - 180.
Chicago AKGÜÇ ÇETİNKAYA ÖZLEM,CENG EMİNE TÜRKİYE’DEKİ BLACK FRIDAY ETKİNLİĞİNİN TÜKETİCİ SİNİZMİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRMESİ. (2018): 167 - 180.
MLA AKGÜÇ ÇETİNKAYA ÖZLEM,CENG EMİNE TÜRKİYE’DEKİ BLACK FRIDAY ETKİNLİĞİNİN TÜKETİCİ SİNİZMİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRMESİ. , 2018, ss.167 - 180.
AMA AKGÜÇ ÇETİNKAYA Ö,CENG E TÜRKİYE’DEKİ BLACK FRIDAY ETKİNLİĞİNİN TÜKETİCİ SİNİZMİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRMESİ. . 2018; 167 - 180.
Vancouver AKGÜÇ ÇETİNKAYA Ö,CENG E TÜRKİYE’DEKİ BLACK FRIDAY ETKİNLİĞİNİN TÜKETİCİ SİNİZMİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRMESİ. . 2018; 167 - 180.
IEEE AKGÜÇ ÇETİNKAYA Ö,CENG E "TÜRKİYE’DEKİ BLACK FRIDAY ETKİNLİĞİNİN TÜKETİCİ SİNİZMİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRMESİ." , ss.167 - 180, 2018.
ISNAD AKGÜÇ ÇETİNKAYA, ÖZLEM - CENG, EMİNE. "TÜRKİYE’DEKİ BLACK FRIDAY ETKİNLİĞİNİN TÜKETİCİ SİNİZMİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRMESİ". (2018), 167-180.
APA AKGÜÇ ÇETİNKAYA Ö, CENG E (2018). TÜRKİYE’DEKİ BLACK FRIDAY ETKİNLİĞİNİN TÜKETİCİ SİNİZMİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRMESİ. Manas Journal of Social Studies, 7(4), 167 - 180.
Chicago AKGÜÇ ÇETİNKAYA ÖZLEM,CENG EMİNE TÜRKİYE’DEKİ BLACK FRIDAY ETKİNLİĞİNİN TÜKETİCİ SİNİZMİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRMESİ. Manas Journal of Social Studies 7, no.4 (2018): 167 - 180.
MLA AKGÜÇ ÇETİNKAYA ÖZLEM,CENG EMİNE TÜRKİYE’DEKİ BLACK FRIDAY ETKİNLİĞİNİN TÜKETİCİ SİNİZMİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRMESİ. Manas Journal of Social Studies, vol.7, no.4, 2018, ss.167 - 180.
AMA AKGÜÇ ÇETİNKAYA Ö,CENG E TÜRKİYE’DEKİ BLACK FRIDAY ETKİNLİĞİNİN TÜKETİCİ SİNİZMİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRMESİ. Manas Journal of Social Studies. 2018; 7(4): 167 - 180.
Vancouver AKGÜÇ ÇETİNKAYA Ö,CENG E TÜRKİYE’DEKİ BLACK FRIDAY ETKİNLİĞİNİN TÜKETİCİ SİNİZMİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRMESİ. Manas Journal of Social Studies. 2018; 7(4): 167 - 180.
IEEE AKGÜÇ ÇETİNKAYA Ö,CENG E "TÜRKİYE’DEKİ BLACK FRIDAY ETKİNLİĞİNİN TÜKETİCİ SİNİZMİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRMESİ." Manas Journal of Social Studies, 7, ss.167 - 180, 2018.
ISNAD AKGÜÇ ÇETİNKAYA, ÖZLEM - CENG, EMİNE. "TÜRKİYE’DEKİ BLACK FRIDAY ETKİNLİĞİNİN TÜKETİCİ SİNİZMİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRMESİ". Manas Journal of Social Studies 7/4 (2018), 167-180.