DP600 Malzemenin Şekillendirilmesinde Değişken Baskı Plakası Kuvveti Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Araştırılması

Yıl: 2018 Cilt: 6 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1295 - 1304 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 06-02-2020

DP600 Malzemenin Şekillendirilmesinde Değişken Baskı Plakası Kuvveti Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Araştırılması

Öz:
Otomotiv üreticileri hem ağırlık/dayanım oranının düşürülmesinde hem de çarpışma anında daha mukavemetliaraçları üretmek için ultra yüksek mukavemetli malzemelerin kullanım oranını gittikçe artırmaktadır. Buçalışmada, ultra yüksek mukavemetli DP600 malzemesi için sonlu elemanlar yöntemi kullanılarakşekillendirebilirlik analizi yapılmıştır. Kalıp tasarımı yapılarak belirli bir geometride ve başlangıçta 1 mmkalınlığındaki sac malzeme için sanal ortamda hem sabit hem de değişken baskı plakası kuvvetlerinde derinçekme işlemi uygulanarak malzemenin oda şartlarında her iki farklı yöntem için sınır çekme oranı belirlenmiştir.Derin çekme analizleri sonucunda değişken baskı plakası kuvveti kullanılarak sınır çekme oranı 2,07’den2,12’ye yükseldiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Mühendislik, Elektrik ve Elektronik Mühendislik, Makine İnşaat Mühendisliği Malzeme Bilimleri, Özellik ve Test İnşaat ve Yapı Teknolojisi İmalat Mühendisliği Metalürji Mühendisliği Malzeme Bilimleri, Kompozitler

Investigation of The Effect of Variable Blank Holder Force on The Forming of DP600 Material via Finite Element Method

Öz:
Automobile manufacturers increase the usage of ultra-high strength materials for both lowering the weight/strength ratio and manufacturing stronger vehicles. In this study, the finite element forming analysis has been applied to the ultra-high strength DP600 material. The limit drawing ratio has been determined in finite elements by designing a die for a sheet material initially of 1 mm thickness and at certain geometry in both constant and variable blank holder forces. As a result of deep drawing analyses, the limit drawing ratio has been determined to be increased from 2.07 to 2.12 by employing variable blank holder force.
Anahtar Kelime:

Konular: Mühendislik, Elektrik ve Elektronik Mühendislik, Makine İnşaat Mühendisliği Malzeme Bilimleri, Özellik ve Test İnşaat ve Yapı Teknolojisi İmalat Mühendisliği Metalürji Mühendisliği Malzeme Bilimleri, Kompozitler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • C. Özek ve E. Ünal, “The effect of die / blank holder angles on limit drawing ratio and wall thickness in deep drawing of square cups,” Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, vol. 27, no. 3, pp. 615–622, 2012.
 • S. Keeler, M. Kimchi ve P. J. Mooney, “Advanced high-strength steels apllication guidelines version 6.0” no. September, p. 314, 2017.
 • J. Venezuela, J. Blanch, A. Zulkiply, Q. Liu, Q. Zhou, M. Zhang ve A. Atrens, “Further study of the hydrogen embrittlement of martensitic advanced high-strength steel in simulated auto service conditions,” Corrosion Science, vol. 135, no. February, pp. 120–135, 2018.
 • Q. Liu, Q. Zhou, J. Venezuela, M. Zhang ve A. Atrens, “Hydrogen influence on some advanced high-strength steels,” Corrosion Science, vol. 125, no. March, pp. 114–138, 2017.
 • C. M. Tamarelli, “AHSS 101: the evolving use of advanced high-strength steel for automotive applications,” Steel Market Development Institute, p. 42, 2011.
 • J. Venezuela, Q. Zhou, Q. Liu, M. Zhang ve A. Atrens, “Influence of hydrogen on the mechanical and fracture properties of some martensitic advanced high strength steels in simulated service conditions,” Corrosion Science, vol. 111, pp. 602–624, 2016.
 • A. O. Özdemir, H. Şirin ve Ç. Karataş, “Otomotiv endüstrisinde kullanılan çelik saclardaki alaşım elementlerinin şekillendirmeye etkisinin araştırılması,” Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part:C, Part C, vol. 5, no. 4, pp. 109–119, 2017.
 • E. Kayhan, “The development of a method to improve the limit drawing ratio of blanks using preferential heating,” Yüksek Lisans, İmalat Mühendisliği, Atılım Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2015. 1304
 • T. Yagami, K. Manabe ve Y. Yamauchi, “Effect of alternating blank holder motion of drawing and wrinkle elimination on deep-drawability,” Journal of Materials Processing Technology, vol. 187–188, pp. 187–191, 2007.
 • H. I. Demirci, C. Esner ve M. Yasar, “Effect of the blank holder force on drawing of aluminum alloy square cup: Theoretical and experimental investigation,” Journal of Materials Processing Technology, vol. 206, no. 1–3, pp. 152–160, 2008.
 • S. Yoshihara, K. I. Manabe ve H. Nishimura, “Effect of blank holder force control in deepdrawing process of magnesium alloy sheet,” Journal of Materials Processing Technology, vol. 170, no. 3, pp. 579–585, 2005.
 • C. Özek ve V. Taşdemir, “Alüminyum alaşımının derin çekilmesine sıcaklığın etkisinin deneysel ve sayısal olarak araştırılması” Politeknik Dergisi, c.21, s.1, ss. 193-199, 2018.
 • C. Özek ve V. Taşdemir, “AA 5754-O alaşımının ılık derin çekilmesi üzerine kalıp yüzey açısı ve baskı plakası kuvvetinin etkisinin deneysel araştırılması” Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, c.32, s.1, ss. 193-201, 2017.
 • S. Candra, I. M. L. Batan, W. Berata ve A. S. Pramono, “Analytical study and FEM simulation of the maximum varying blank holder force to prevent cracking on cylindrical cup deep drawing,” Procedia CIRP, vol. 26, pp. 548–553, 2015.
 • I. Aminzahed, M. Mosavi Mashadi ve M. R. V. Sereshk, “Investigation of holder pressure and size effects in micro deep drawing of rectangular work pieces driven by piezoelectric actuator,” Materials Science and Engineering C, vol. 71, pp. 685–689, 2017.
 • Y. Feng, Z. Zhang, G. Tian, Z. Lv, S. Tian ve H. Jia, “Data-driven accurate design of variable blank holder force in sheet forming under interval uncertainty using sequential approximate multi-objective optimization,” Future Generation Computer Systems, vol. 86, pp. 1242-1250, 2018.
 • P. Kováč ve V. Tittel, “Blank holder force optimization of hemispherical product using numerical simulation In,” Materials science and technology, No. 5, pp. 5–10, 2010.
APA Şen N (2018). DP600 Malzemenin Şekillendirilmesinde Değişken Baskı Plakası Kuvveti Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Araştırılması. , 1295 - 1304.
Chicago Şen Nuri DP600 Malzemenin Şekillendirilmesinde Değişken Baskı Plakası Kuvveti Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Araştırılması. (2018): 1295 - 1304.
MLA Şen Nuri DP600 Malzemenin Şekillendirilmesinde Değişken Baskı Plakası Kuvveti Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Araştırılması. , 2018, ss.1295 - 1304.
AMA Şen N DP600 Malzemenin Şekillendirilmesinde Değişken Baskı Plakası Kuvveti Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Araştırılması. . 2018; 1295 - 1304.
Vancouver Şen N DP600 Malzemenin Şekillendirilmesinde Değişken Baskı Plakası Kuvveti Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Araştırılması. . 2018; 1295 - 1304.
IEEE Şen N "DP600 Malzemenin Şekillendirilmesinde Değişken Baskı Plakası Kuvveti Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Araştırılması." , ss.1295 - 1304, 2018.
ISNAD Şen, Nuri. "DP600 Malzemenin Şekillendirilmesinde Değişken Baskı Plakası Kuvveti Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Araştırılması". (2018), 1295-1304.
APA Şen N (2018). DP600 Malzemenin Şekillendirilmesinde Değişken Baskı Plakası Kuvveti Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Araştırılması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(4), 1295 - 1304.
Chicago Şen Nuri DP600 Malzemenin Şekillendirilmesinde Değişken Baskı Plakası Kuvveti Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Araştırılması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6, no.4 (2018): 1295 - 1304.
MLA Şen Nuri DP600 Malzemenin Şekillendirilmesinde Değişken Baskı Plakası Kuvveti Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Araştırılması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.6, no.4, 2018, ss.1295 - 1304.
AMA Şen N DP600 Malzemenin Şekillendirilmesinde Değişken Baskı Plakası Kuvveti Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Araştırılması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2018; 6(4): 1295 - 1304.
Vancouver Şen N DP600 Malzemenin Şekillendirilmesinde Değişken Baskı Plakası Kuvveti Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Araştırılması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2018; 6(4): 1295 - 1304.
IEEE Şen N "DP600 Malzemenin Şekillendirilmesinde Değişken Baskı Plakası Kuvveti Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Araştırılması." Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6, ss.1295 - 1304, 2018.
ISNAD Şen, Nuri. "DP600 Malzemenin Şekillendirilmesinde Değişken Baskı Plakası Kuvveti Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Araştırılması". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6/4 (2018), 1295-1304.