Yıl: 2019 Cilt: 20 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 118 - 124 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17474/artvinofd.487025 İndeks Tarihi: 07-02-2020

Bambudan nanofibril selüloz eldesi

Öz:
Bambu tropikal iklim etkisi altında bulunan alanlarda en önemli doğal kaynaklardan birisidir. Diğerlignoselülozik kaynaklarla karşılaştırıldığında yüksek verim ve düşük maliyete sahiptir. Nanoselülozunyüksek mekanik kuvveti, biyouyumluluğu, yüksek yüzey alanına sahip olması kompozit, gıda veeczacılık gibi alanlarda kullanılma potansiyelini ortaya çıkarmış, ucuz kaynaklardan doğru metotlarlaüretilmesi önem kazanmıştır. Bu çalışmada, ülkemizde de bulunabilen Forgesia nitida bambutüründen sülfürik asit yöntemiyle görünen ortalama 200 nm çaplarında selüloz nanofibrilleri eldeedilmiştir. Öncelikle bambu selüloz liflerini izole etmek için sokslet ekstraksiyon yöntemiyle yağsımaddeler ve karışımda çözünen safsızlıklar sikloheksan (2:1) etanol kullanılarak 12 saatte ayrılmıştır.Alkali işlem için %8’lik potasyum hidroksit kullanılarak lignin ve hemiselüloz uzaklaştırılmıştır. Katımadde %10’luk asetik asit çözeltisiyle nötralize edilmiştir. Daha sonra TAPPI metoduna göre sodyumklorit ile tekrar ağartma işlemi uygulanmıştır. Selüloz nanofibrilleri 6,5M sülfürik asit çözeltisiyle 2saatte 60°C’de reflaks yapılarak üretilmiştir. Nanofibrillerin kimyasal özellikleri FTIR spektroskopisi,termal özellikleri TGA-DTG analizi, morfolojik özellikleri de ışık mikroskobu ile incelenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Malzeme Bilimleri, Özellik ve Test Gıda Bilimi ve Teknolojisi Orman Mühendisliği Malzeme Bilimleri, Kompozitler

Nanofibril cellulose production from bamboo

Öz:
Bamboo is one the important bioresources under the tropical climate. It has high growth efficiency with a low cost between other lignocellulosic resources. It has become important to produce nanocelulose with the right methods and from economical sources that reveal its potential with its high mechanical strength, biocompatibility in the areas such as composites or pharmaceuticals. Cellulose nanofibers were obtained at an observable minimal of 200 nm by the sulfuric acid method of Forgesia nitida bamboo. First, bamboo was soxlet extrated with cyclohexane (2:1) ethanol for 12 hours to dissolve and remove the leachate and waxy materials. Then 8% of potassium hydroxide was used for alkaline treatment. The solid was neutralized with 10% acetic acid solution. Then, rebleaching with sodium chloride was applied according to TAPPI method. Cellulose nanofibrils were produced by refluxing at 60°C for 2 hours with 6.5 M sulfuric acid solution. Chemical properties of nanofibrils were investigated by FTIR spectroscopy, thermal properties TGA-DTG analysis, light microscopy with morphological characteristics.
Anahtar Kelime:

Konular: Malzeme Bilimleri, Özellik ve Test Gıda Bilimi ve Teknolojisi Orman Mühendisliği Malzeme Bilimleri, Kompozitler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bardak T, Bardak S, Kayahan, K (2016) Orman endüstrisinde nanoteknoloji. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) 2:2, 244-253.
 • Imadi SR, Mahmood I, Kazi AG (2014) Bamboo Fiber Processing, Properties, and Applications, ser. Biomass and Bioenergy içinde. 27-46. Springer, Cham, Switzerland.
 • Jain S, Kumar R ve Jindal UC (1999) Mechanical behaviour of bamboo and bamboo composite. Journal of Material Science 27:17, 4598- 4604.
 • Kumar A, Negi YS, Bhardwaj NK, Choudhary V (2012) Synthesis and characterization of methylcellulose/PVA based porous composite. Carbohydrate Polymers 88:4, 1364-1372.
 • Li W, Wu Q, Zhao X, Huang Z, Cao J, Li J, Liu S (2014) Enhanced thermal and mechanical properties of PVA composites formed with filamentous nanocellulose fibrils. Carbohydrate Polymers 113, 403-410.
 • Nelson K, Retsina T, Iakovlev M, Heiningen A, Deng Y, Shatkin JA, Mulyadi A (2016) American Process: Production of Low Cost Nanocellulose for Renewable, Advanced Materials Applications. Materials Research for Manufacturing içinde, 267-302, Springer Series in Materials Science, vol 224. Springer, Cham.
 • Ning L, Dufresne A (2014) Nanocellulose in biomedicine: Current status and future prospect. European Polymer Journal, 59, 302-325.
 • Pannipa C (2013) Bamboo: An Alternative Raw Material for Wood and Wood-Based Composites. Journal of Materials Science Research 2:2, 90-102.
 • Parameswaran N, Liese W (1981) The fine structure of bamboo, Editör: Huguchi T, Bamboo production and utilization içinde, Wood Res. Inst., Kyoto Uni., 178-183.
 • Poyraz B, Arslan R, Akıncı A, Tozluoğlu A. (2018) Modifiye nanoselülozun kimyasal ve morfolojik analizi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 19:1, 39-47.
 • Razak W, Mohd M, Mohammed S, Mahmud S, Hashim WS, Mohd S, Rasat M, Sukhairi M (2013) Chemical Composition of Four Cultivated Tropical Bamboo in Genus Gigantochloa. Journal of Agricultural Science 5, 66-75.
 • Roman M ve Winter WT (2004) Effect of Sulfate Groups from Sulfuric Acid Hydrolysis on the Thermal Degradation Behavior of Bacterial Cellulose. Biomacromolecules 5:5, 1671-1677.
 • Sofla MRK, Brown RJ, Tsuzuki T ve Rainey TJ (2016) A comparison of cellulose nanocrystals and cellulose nanofibres extracted from bagasse using acid and ball milling methods. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 7:3, 035004.
 • Tozluoğlu A, Çöpür Y, Özyürek Ö, Çıtlak S (2015) Nanoselüloz üretim teknolojisi. Türkiye Ormancılık Dergisi 16:2, 203-2019.
APA ERMEYDAN M, Aykanat O (2019). Bambudan nanofibril selüloz eldesi. , 118 - 124. 10.17474/artvinofd.487025
Chicago ERMEYDAN Mahmut Ali,Aykanat Onur Bambudan nanofibril selüloz eldesi. (2019): 118 - 124. 10.17474/artvinofd.487025
MLA ERMEYDAN Mahmut Ali,Aykanat Onur Bambudan nanofibril selüloz eldesi. , 2019, ss.118 - 124. 10.17474/artvinofd.487025
AMA ERMEYDAN M,Aykanat O Bambudan nanofibril selüloz eldesi. . 2019; 118 - 124. 10.17474/artvinofd.487025
Vancouver ERMEYDAN M,Aykanat O Bambudan nanofibril selüloz eldesi. . 2019; 118 - 124. 10.17474/artvinofd.487025
IEEE ERMEYDAN M,Aykanat O "Bambudan nanofibril selüloz eldesi." , ss.118 - 124, 2019. 10.17474/artvinofd.487025
ISNAD ERMEYDAN, Mahmut Ali - Aykanat, Onur. "Bambudan nanofibril selüloz eldesi". (2019), 118-124. https://doi.org/10.17474/artvinofd.487025
APA ERMEYDAN M, Aykanat O (2019). Bambudan nanofibril selüloz eldesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 20(1), 118 - 124. 10.17474/artvinofd.487025
Chicago ERMEYDAN Mahmut Ali,Aykanat Onur Bambudan nanofibril selüloz eldesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 20, no.1 (2019): 118 - 124. 10.17474/artvinofd.487025
MLA ERMEYDAN Mahmut Ali,Aykanat Onur Bambudan nanofibril selüloz eldesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, 2019, ss.118 - 124. 10.17474/artvinofd.487025
AMA ERMEYDAN M,Aykanat O Bambudan nanofibril selüloz eldesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2019; 20(1): 118 - 124. 10.17474/artvinofd.487025
Vancouver ERMEYDAN M,Aykanat O Bambudan nanofibril selüloz eldesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2019; 20(1): 118 - 124. 10.17474/artvinofd.487025
IEEE ERMEYDAN M,Aykanat O "Bambudan nanofibril selüloz eldesi." Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 20, ss.118 - 124, 2019. 10.17474/artvinofd.487025
ISNAD ERMEYDAN, Mahmut Ali - Aykanat, Onur. "Bambudan nanofibril selüloz eldesi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 20/1 (2019), 118-124. https://doi.org/10.17474/artvinofd.487025