Yıl: 2019 Cilt: 37 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 547 - 563 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17065/huniibf.441301 İndeks Tarihi: 11-02-2020

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: BIST SINAİ ENDEKSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul sınai endeksinde yer alan firmaların finansal bilgi manipülasyonu uygulamalarında hangi muhasebe hesaplarını kullandıklarını belirleyebilmektir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için finansal bilgi manipülasyonu tespit modelleri arasında yer alan M-Skoru Modeli kullanılmış olmakla beraber modelde yer alan değişkenlerde bazı değişiklikler yapılmıştır. Finansal bilgi manipülasyonu yapan ve yapmayan firma ayrımı için Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.01.2013 ile 31.12.2015 tarihleri arasında yayınlanmış olan Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bültenleri ve Kamuyu Aydınlatma Platformu internet adresinde yine aynı tarih aralığında yer alan firma bildirimlerine bakılmıştır. Yapılan analiz sonucu modelde yer alan sekiz bağımsız değişkenden beş tanesinin (ticari alacaklar endeksi, brüt kâr marjı endeksi, amortisman endeksi, pazarlama, satış ve dağıtım ile genel yönetim giderleri endeksi ve sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârının hasılata oranı) %95 güven aralığında istatistiki açıdan anlamlı sonuçlar verdiği görülmektedir.
Anahtar Kelime:

FINANCIAL INFORMATION MANIPULATION: A STUDY ON BIST INDUSTRIALS INDEX

Öz:
The aim of this study is to determine which accounts are used for financial information manipulation applications by the companies in the BIST (Borsa Istanbul) industrials index. Among the financial information manipulation detection models, the M-Score model was used with some changes in the model variables in order to achieve this goal. For the distinction between companies that do and do not manipulate financial information, the Capital Markets Board Weekly Bulletins published between January 1, 2013 and December 31, 2015, and the company press releases published in the Public Disclosure Platform website at the same dates are used. It is observed that five out of eight independent variables in the model (days in receivables index, gross margin index, depreciation index, marketing, sales, general and administrative expenses index and ratio of the revenue to profit from continuing operations) give statistically significant results within the 95% confidence interval.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Allen, F., D. Gale (1992), “Stock Price Manipulation”, Review of Financial Studies, 5(3), 503-529.
 • Beneish, M.D., C.M.C. Lee, D.C. Nichols (2012), “Fraud Detection and Expected Returns”, SSRN Online Library, https://ssrn.com/abstract=199838, E.T.: 01.02.2017.
 • Bozkurt, N. (2011), İşletmelerin Kara Deliği Hile - Çalışan Hileleri (2. Baskı), İstanbul: Alfa Yayıncılık.
 • Fields, T.D., T.Z. Lys, L. Vincent (2001), “Empirical Research on Accounting Choice”, Journal of Accounting and Economics, 31(1-3), 255-307.
 • Healy, P.M., J. Wahlen (1999), “A Review of the Earnings Management Literature and its Implications for Standard Setting”, Accounting Horizons, 13(4), 365-383.
 • Jameson, M. (1988), A Practical Guide to Creative Accounting, Londra, Birleşik Krallık: Kogan Page.
 • Jiang, C. (2006), “‘Optimism’ vs ‘Big Bath’ Accounting: A Regulatory Dilemma in Chinese Financial Reporting Practices”, SSRN Online Library, https://ssrn.com/abstract=922484, E. T.: 07.02.2017.
 • Kamuyu Aydınlatma Platformu (2016), Borsa İstanbul Sınai Endeksi Firmaları Listesi, https://www.kap.org.tr/tr/Endeksler, E. T.: 14.11.2016.
 • Küçüksözen, C., G. Küçükkocaoğlu (2004, Kasım), “Finansal Bilgi Manipülasyonu: İMKB Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma [Öz]”, 1st International Accounting Conference on the Way to Convergence Konferansı, İstanbul, http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/kisiselearningmanipulation2.pdf, E. T.: 30.12.2016.
 • Mamo, J., A. Aliaj (2014), “Accounting Manipulation and its Effects in the Financial Statements of Albanian Entities”, Interdisplinary Journal of Research and Development, 1(2), 55-60.
 • Mulford, C.W., E.E. Comiskey (2002), The Financial Numbers Game: Detecting Creative Accounting Practices, New York, ABD: Wiley.
 • Perols, J.L., B.A. Lougee (2011), “The Relation between Earnings Management and Financial Statement Fraud”, Advances in Accounting, 27(1), 39-53.
 • Rezaee, Z. (2005), “Causes, Consequences, and Deterence of Financial Statement Fraud”, Critical Perspectives on Accounting, 16(3), 277-298.
 • Schipper, K. (1989), “Commentary on Earnings Management”, Accounting Horizons, 3(4), 91-102.
 • Sermaye Piyasası Kanunu (2012), http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5. 6362.pdf, E.T.: 30.01.2017.
 • Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bültenleri (2016), http://www.spk.gov.tr/Bulten, E.T.: 13.12.2016.
 • Stolowy H., G. Breton (2004), “Accounts Manipulation: A Literature Review and Proposed Conceptual Framework”, Review of Accounting and Finance, 3(1), 5-92.
 • Stolowy, H., M.J. Lebas (2006), Financial Accounting and Reporting: A Global Perspective (2. Baskı), Boston, ABD: Cengage Learning.
 • Sweeney, A.P. (1994), “Debt-covenant Violations and Managers' Accounting Responses”, Journal of Accounting and Economics, 17(3), 281-308.
 • Zhou, W., G. Kapoor (2011), Detecting Evolutionary Financial Statement Fraud, Elsevier, 50(3), 570-575.
APA UZUNOĞLU H, KARACAER S (2019). FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: BIST SINAİ ENDEKSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. , 547 - 563. 10.17065/huniibf.441301
Chicago UZUNOĞLU HAYRETTİN,KARACAER SEMRA FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: BIST SINAİ ENDEKSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. (2019): 547 - 563. 10.17065/huniibf.441301
MLA UZUNOĞLU HAYRETTİN,KARACAER SEMRA FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: BIST SINAİ ENDEKSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. , 2019, ss.547 - 563. 10.17065/huniibf.441301
AMA UZUNOĞLU H,KARACAER S FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: BIST SINAİ ENDEKSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. . 2019; 547 - 563. 10.17065/huniibf.441301
Vancouver UZUNOĞLU H,KARACAER S FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: BIST SINAİ ENDEKSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. . 2019; 547 - 563. 10.17065/huniibf.441301
IEEE UZUNOĞLU H,KARACAER S "FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: BIST SINAİ ENDEKSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA." , ss.547 - 563, 2019. 10.17065/huniibf.441301
ISNAD UZUNOĞLU, HAYRETTİN - KARACAER, SEMRA. "FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: BIST SINAİ ENDEKSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA". (2019), 547-563. https://doi.org/10.17065/huniibf.441301
APA UZUNOĞLU H, KARACAER S (2019). FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: BIST SINAİ ENDEKSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 37(3), 547 - 563. 10.17065/huniibf.441301
Chicago UZUNOĞLU HAYRETTİN,KARACAER SEMRA FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: BIST SINAİ ENDEKSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 37, no.3 (2019): 547 - 563. 10.17065/huniibf.441301
MLA UZUNOĞLU HAYRETTİN,KARACAER SEMRA FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: BIST SINAİ ENDEKSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.37, no.3, 2019, ss.547 - 563. 10.17065/huniibf.441301
AMA UZUNOĞLU H,KARACAER S FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: BIST SINAİ ENDEKSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 37(3): 547 - 563. 10.17065/huniibf.441301
Vancouver UZUNOĞLU H,KARACAER S FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: BIST SINAİ ENDEKSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 37(3): 547 - 563. 10.17065/huniibf.441301
IEEE UZUNOĞLU H,KARACAER S "FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: BIST SINAİ ENDEKSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA." Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 37, ss.547 - 563, 2019. 10.17065/huniibf.441301
ISNAD UZUNOĞLU, HAYRETTİN - KARACAER, SEMRA. "FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: BIST SINAİ ENDEKSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA". Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 37/3 (2019), 547-563. https://doi.org/10.17065/huniibf.441301