Yıl: 2018 Cilt: 24 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 258 - 269 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 13-02-2020

Davalının Cevap Dilekçesi Vermemesi Halinde M. 128’in Uygulanması ve Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Çözüm Arayışları

Öz:
Hukuki dinlenilme hakkı kapsamında, davacı dava dilekçesi ile davayı açtıktan sonra, davalının dadinlenilmesi gerektiği için, davalıya belirli bir süre içerisinde dava dilekçesine cevap verebilme hakkıtanınmıştır. Davalının bu bağlamdaki savunma hakkı hem Anayasa tarafından güvence altındadır (AYm. 36) hem de belirttiğimiz üzere hukuki dinlenilme hakkının (m. 27 HMK) bir gereksinimidir. Ancakdavalı bu hakkını kullanmak zorunda değildir. Davalı, cevap dilekçesi yazmaması ve mahkemeyevermemesi halinde hangi sonucun ortaya çıkacağını HMK m. 128 düzenlemiştir. Buna göre, süresiiçinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalı, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıalarıntamamını inkâr etmiş sayılır. Kanundaki bu düzenleme bu ifade ile yetinmektedir ve bundan sonrayargılamaya nasıl devam edileceği hususunda bir ifadeye sahip değildir. Başka bir deyişle, HMK m.128 uygulandıktan sonra yargılamaya ön inceleme aşaması ile mi yoksa replik dilekçesini yazmahakkının davacıya verilmesi ile mi devam edileceği hususu net olamamakla beraber, farklı görüşlersavunulmaktadır. Bir görüşe göre HMK m. 128’in uygulanmasından sonra doğrudan ön incelemeaşamasına geçilmesi gerekirken, tarafımızca farklı bir görüş savunulmakta ve davacıya replik iledavalıya da düplik hakkının verilmesi gerektiği görüşündeyiz.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

Application of HMK Article 128 to Absence of Reply Petition and Pursuits of Solving the Occured Problems

Öz:
Within the scope of the right to be heard, the defendant was granted the right to respond to the claim within a certain period of time after the plaintiff filed the case with the petition and the defendant had to be heard. The defendant’s right to defend in this context is guaranteed by the Constitution (AY article 36) and is a requirement of the right to be heard (HMK article 27) as we have stated. Nevertheless defendant may not use this right. The conclusion of not replying the petition or not giving to the court the reply is held in HMK article no 128. Accordingly, the defendant, who has not filed a reply within the period, is considered to have denied the whole of the facts the plaintiff has filed in petition. This regulation in the law is satisfied with this statement and it does not have an expression about how to proceed with the trial after that. In other words, after HMK article 128 has been applied, different opinions are advocated, although it is unclear whether the trial will be proceeded with the preliminary examination stage or giving the right to write the replication to the plaintiff. According to one opinion, it is necessary to go directly to the preliminary examination stage after the implementation of HMK article 128, we are defending a different opinion and we think that the plaintiff should be given the right to write a replication and the defendant should be given the right of replying to replication.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Alangoya, Yavuz Yıldırım, M. Kamil/ Deren-Yıldırım, Nevhis: Medeni Usul Hukuku Esasları, 7. Baskı, İstanbul 2009 (kısaltma: Alangoya/Yıldırım/Deren-Yıldırım).
 • Arslan, Ramazan/ Yılmaz, Ejder/ Taşpınar Ayvaz, Sema: Medeni Usul Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2016 (kısaltma: Arlsan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz).
 • Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Basel 2017 (kısaltma: Basler Kommentar).
 • Budak, Ali Cem/ Karaaslan, Varol: Medeni Usul Hukuku, Ankara 2017 (kısaltma: Budak/Karaaslan).
 • Kuru, Baki: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku, Birinci Baskıya Ek 1. Tıpkı Baskı, İstanbul 2016 (kısaltma: Kuru).
 • Kuru, Baki: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı Ankara 2017 (Kuru: Ders kitabı).
 • Özkaya-Ferendeci, H. Özden: Kesin Hükmün Objektif Sınırları, İstanbul 2009 (kısaltma: Özkaya-Ferendeci).
 • Pekcanıtez, Hakan: Medeni Usul Hukuku, Cilt II, 15. Bası, İstanbul 2017 (kısaltma: yazar, Pekcanıtez Usul).
 • Pekcanıtez, Hakan/ Atalay, Oğuz/ Özekes, Muhammet: Medeni Usul Hukuku, 5. Bası, İstanbul 2017 (kısaltma: Pekcanıtez/Atalay/Özekes).
 • Rosenberg, Leo/ Schwab, Karl Heinz/ Gottwald, Peter: Zivilprozessrecht, 16., neubearbeitete Auflage, München 2004 (kısaltma: Rosenberg/Schwab/Gottwald).
 • Sutter-Somm, Thomas: Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich, Basel, Genf 2017 (kısaltma: Sutter-Somm).
 • Üstündağ, Saim: Medeni Yargılama Hukuku, Cilt: I – II, 7. Baskı, İstanbul 2000 (kısaltma: Üstündağ).
 • Yıldırım, M. Kamil/ Demirhan, Gülcan/ Özkaya-Ferendeci, H. Özden/ Tunç Yücel, Müjgan/ Kale, Serdar/ Gören Ülkü, Nazlı: Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat, 2013 İstanbul (kısaltma: Yıldırım/Demirhan/Özkaya Ferendeci/ Tunç Yücel/ Kale/ Gören Ülkü, HMK).
APA ÖZKAYA FERENDECİ H (2018). Davalının Cevap Dilekçesi Vermemesi Halinde M. 128’in Uygulanması ve Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Çözüm Arayışları. , 258 - 269.
Chicago ÖZKAYA FERENDECİ HAMİDE ÖZDEN Davalının Cevap Dilekçesi Vermemesi Halinde M. 128’in Uygulanması ve Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Çözüm Arayışları. (2018): 258 - 269.
MLA ÖZKAYA FERENDECİ HAMİDE ÖZDEN Davalının Cevap Dilekçesi Vermemesi Halinde M. 128’in Uygulanması ve Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Çözüm Arayışları. , 2018, ss.258 - 269.
AMA ÖZKAYA FERENDECİ H Davalının Cevap Dilekçesi Vermemesi Halinde M. 128’in Uygulanması ve Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Çözüm Arayışları. . 2018; 258 - 269.
Vancouver ÖZKAYA FERENDECİ H Davalının Cevap Dilekçesi Vermemesi Halinde M. 128’in Uygulanması ve Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Çözüm Arayışları. . 2018; 258 - 269.
IEEE ÖZKAYA FERENDECİ H "Davalının Cevap Dilekçesi Vermemesi Halinde M. 128’in Uygulanması ve Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Çözüm Arayışları." , ss.258 - 269, 2018.
ISNAD ÖZKAYA FERENDECİ, HAMİDE ÖZDEN. "Davalının Cevap Dilekçesi Vermemesi Halinde M. 128’in Uygulanması ve Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Çözüm Arayışları". (2018), 258-269.
APA ÖZKAYA FERENDECİ H (2018). Davalının Cevap Dilekçesi Vermemesi Halinde M. 128’in Uygulanması ve Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Çözüm Arayışları. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 24(1), 258 - 269.
Chicago ÖZKAYA FERENDECİ HAMİDE ÖZDEN Davalının Cevap Dilekçesi Vermemesi Halinde M. 128’in Uygulanması ve Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Çözüm Arayışları. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 24, no.1 (2018): 258 - 269.
MLA ÖZKAYA FERENDECİ HAMİDE ÖZDEN Davalının Cevap Dilekçesi Vermemesi Halinde M. 128’in Uygulanması ve Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Çözüm Arayışları. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.24, no.1, 2018, ss.258 - 269.
AMA ÖZKAYA FERENDECİ H Davalının Cevap Dilekçesi Vermemesi Halinde M. 128’in Uygulanması ve Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Çözüm Arayışları. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2018; 24(1): 258 - 269.
Vancouver ÖZKAYA FERENDECİ H Davalının Cevap Dilekçesi Vermemesi Halinde M. 128’in Uygulanması ve Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Çözüm Arayışları. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2018; 24(1): 258 - 269.
IEEE ÖZKAYA FERENDECİ H "Davalının Cevap Dilekçesi Vermemesi Halinde M. 128’in Uygulanması ve Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Çözüm Arayışları." Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 24, ss.258 - 269, 2018.
ISNAD ÖZKAYA FERENDECİ, HAMİDE ÖZDEN. "Davalının Cevap Dilekçesi Vermemesi Halinde M. 128’in Uygulanması ve Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Çözüm Arayışları". Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 24/1 (2018), 258-269.