Yıl: 2018 Cilt: 17 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1066 - 1076 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 14-03-2023

Dereceli Puanlama Anahtarlarının Güvenirliğinin Farklı Deneyim Yıllarına Sahip Puanlayıcıların Kullanıldığı Durumlarda İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmanın temel amacı; dereceli puanlama anahtarı (DPA) kullanmaya ilişkin deneyim yılınınpuanlayıcı güvenirliğine etkisini belirlemektir. Bu amaçla DPA kullanmaya ilişkin farklı deneyim yılınasahip üç grup puanlayıcının bulunduğu durumlarda elde edilen G ve Phi çalışması sonuçlarıkarşılaştırılmıştır. Birinci grupta DPA kullanmaya ilişkin deneyimi az olan (1 yıl ve daha az ) ikinci gruptaDPA kullanmaya ilişkin deneyimi çok olan( 5 yıl ve daha fazla) puanlayıcılar yer almaktadır. Üçüncü gruptaise deneyimi az ve çok olan puanlayıcılar bir arada yer almışlardır. Araştırmada üç farklı grupta yer alanpuanlayıcılar İngilizce yazma becerisini ölçmeye yönelik geliştirilmiş açık uçlu bir başarı testini aynı DPA’yıkullanarak puanlamışlardır. Çalışmaya özel bir üniversitede hazırlık eğitimi alan 120 öğrenci ve aynıokulda çalışan 12 okutman dâhil edilmiştir. Araştırmada, birey ve puanlayıcıların maddeler ileçaprazlandığı ancak bireylerin puanlayıcılara yuvalandığı desenden ((b:p)xm) faydalanılmıştır. Araştırmasonucunda nitelikli bir DPA kullanıldığında DPA kullanmaya ilişkin deneyim yılının puanlayıcı güvenirliğiüzerinde etkili olmadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

The Examination of Realiability of Scoring Rubrics Regarding Raters with Different Experience Years

Öz:
The main goal of this study is to determine the role of experience years in using scoring rubric on inter-rater reliability. In regards to this objective; the results of G and Phi studies that were obtained by three groups of raters in one of which there are raters who have much experience in using scoring rubric; in one of which there are raters who have little experience in using scoring rubric and in one of which there is a rater with much experience and one with little experience in evaluating students using scoring rubric in the process of written performance assessment with (s:r)xi design were compared. Raters in three different groups evaluated an open ended achievement test developed to test students’ written English written skills with the same scoring rubric. 120 students who study at the prep-class of a private university and 12 instructors that work at the same school participated to the study. In the study, a nested ((b:p)xm) design in which individuals are nested in raters but individuals and raters are crossed with items and raters was utilized. Based on the findings, it is found out that experience year in using scoring rubric doesn’t affect reliability when a qualified scoring rubric is employed.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ANADOL H, DOĞAN C (2018). Dereceli Puanlama Anahtarlarının Güvenirliğinin Farklı Deneyim Yıllarına Sahip Puanlayıcıların Kullanıldığı Durumlarda İncelenmesi. , 1066 - 1076.
Chicago ANADOL Hatice Özlem,DOĞAN CELAL DEHA Dereceli Puanlama Anahtarlarının Güvenirliğinin Farklı Deneyim Yıllarına Sahip Puanlayıcıların Kullanıldığı Durumlarda İncelenmesi. (2018): 1066 - 1076.
MLA ANADOL Hatice Özlem,DOĞAN CELAL DEHA Dereceli Puanlama Anahtarlarının Güvenirliğinin Farklı Deneyim Yıllarına Sahip Puanlayıcıların Kullanıldığı Durumlarda İncelenmesi. , 2018, ss.1066 - 1076.
AMA ANADOL H,DOĞAN C Dereceli Puanlama Anahtarlarının Güvenirliğinin Farklı Deneyim Yıllarına Sahip Puanlayıcıların Kullanıldığı Durumlarda İncelenmesi. . 2018; 1066 - 1076.
Vancouver ANADOL H,DOĞAN C Dereceli Puanlama Anahtarlarının Güvenirliğinin Farklı Deneyim Yıllarına Sahip Puanlayıcıların Kullanıldığı Durumlarda İncelenmesi. . 2018; 1066 - 1076.
IEEE ANADOL H,DOĞAN C "Dereceli Puanlama Anahtarlarının Güvenirliğinin Farklı Deneyim Yıllarına Sahip Puanlayıcıların Kullanıldığı Durumlarda İncelenmesi." , ss.1066 - 1076, 2018.
ISNAD ANADOL, Hatice Özlem - DOĞAN, CELAL DEHA. "Dereceli Puanlama Anahtarlarının Güvenirliğinin Farklı Deneyim Yıllarına Sahip Puanlayıcıların Kullanıldığı Durumlarda İncelenmesi". (2018), 1066-1076.
APA ANADOL H, DOĞAN C (2018). Dereceli Puanlama Anahtarlarının Güvenirliğinin Farklı Deneyim Yıllarına Sahip Puanlayıcıların Kullanıldığı Durumlarda İncelenmesi. İlköğretim Online (elektronik), 17(2), 1066 - 1076.
Chicago ANADOL Hatice Özlem,DOĞAN CELAL DEHA Dereceli Puanlama Anahtarlarının Güvenirliğinin Farklı Deneyim Yıllarına Sahip Puanlayıcıların Kullanıldığı Durumlarda İncelenmesi. İlköğretim Online (elektronik) 17, no.2 (2018): 1066 - 1076.
MLA ANADOL Hatice Özlem,DOĞAN CELAL DEHA Dereceli Puanlama Anahtarlarının Güvenirliğinin Farklı Deneyim Yıllarına Sahip Puanlayıcıların Kullanıldığı Durumlarda İncelenmesi. İlköğretim Online (elektronik), vol.17, no.2, 2018, ss.1066 - 1076.
AMA ANADOL H,DOĞAN C Dereceli Puanlama Anahtarlarının Güvenirliğinin Farklı Deneyim Yıllarına Sahip Puanlayıcıların Kullanıldığı Durumlarda İncelenmesi. İlköğretim Online (elektronik). 2018; 17(2): 1066 - 1076.
Vancouver ANADOL H,DOĞAN C Dereceli Puanlama Anahtarlarının Güvenirliğinin Farklı Deneyim Yıllarına Sahip Puanlayıcıların Kullanıldığı Durumlarda İncelenmesi. İlköğretim Online (elektronik). 2018; 17(2): 1066 - 1076.
IEEE ANADOL H,DOĞAN C "Dereceli Puanlama Anahtarlarının Güvenirliğinin Farklı Deneyim Yıllarına Sahip Puanlayıcıların Kullanıldığı Durumlarda İncelenmesi." İlköğretim Online (elektronik), 17, ss.1066 - 1076, 2018.
ISNAD ANADOL, Hatice Özlem - DOĞAN, CELAL DEHA. "Dereceli Puanlama Anahtarlarının Güvenirliğinin Farklı Deneyim Yıllarına Sahip Puanlayıcıların Kullanıldığı Durumlarda İncelenmesi". İlköğretim Online (elektronik) 17/2 (2018), 1066-1076.