Yıl: 2018 Cilt: 0 Sayı: Prof. Dr. Harun TERZİ Özel Sayısı Sayfa Aralığı: 167 - 180 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 15-02-2020

DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİYLE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN TESPİTİ

Öz:
İşsizlik, Türkiye’de ekonomi gündeminde sürekli tartışılan önemli bir sorun olarak görülmektedir. Sondönemde yeniden çift haneli rakamlara ulaşan işsizliğin yapısı üzerine bir merak söz konusudur. Bu çalışmada,Türkiye’de işsizliğin histeri etkisiyle mi yoksa doğal oran hipotezi ile mi açıklanabilir olduğu araştırılmıştır.1982-2017 döneminde ele alınan seri için geleneksel doğrusal birim kök testleri ve yapısal kırılmalı birim köktestleri uygulanmıştır. Ayrıca serinin doğrusal olmama ihtimali göz önünde bulundurularak, doğrusal olmayanbirim kök testlerine de yer verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, geleneksel birim kök testlerinden ADF, PP veKPSS testleri ile ZA ve Lee-Strazicich (2003) yapısal kırılmalı birim kök testleri durağanlığın varlığını ortayakoymuştur. Yani adı geçen testlere göre, Türkiye’de işsizlik için doğal oran hipotezi geçerlidir. Doğrusalolmayan birim kök testlerinden biri olan Kapetanios vd. (2003) testi ise işsizlikte histeri etkisinin olduğunugöstermiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat

DETERMINATION OF UNEMPLOYMENT HYSTERESIS WITH LINEAR AND NONLINEAR UNIT ROOT IN TURKEY

Öz:
Unemployment is seen as a major problem consistently discussed in the economic agenda in Turkey. There is a curiosity about the structure of unemployment that has recently reached double-digit figures again. In this study, it was examined whether unemployment in Turkey can be explained by hysterical effect or nature rate hypothesis. Traditional linear unit root tests and unit root tests with structural break have been applied for the 1982-2017 period series. In addition, nonlinear unit root tests are also included, taking into account the likelihood of non-linearity of series. According to the results of the analysis, both ADF, PP and KPSS tests from the traditional unit root tests and ZA and Lee-Strazicich (2003) structural breaks unit root tests revealed existence of stationary. That is, for the tests mentioned, the natural rate of unemployment hypothesis is valid in Turkey. One of the nonlinear unit root tests, Kapetanios et al. (2003) test showed the hysteresis effect on unemployment
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA BOZKURT E, ALTINER A (2018). DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİYLE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN TESPİTİ. , 167 - 180.
Chicago BOZKURT Eda,ALTINER ALI DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİYLE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN TESPİTİ. (2018): 167 - 180.
MLA BOZKURT Eda,ALTINER ALI DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİYLE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN TESPİTİ. , 2018, ss.167 - 180.
AMA BOZKURT E,ALTINER A DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİYLE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN TESPİTİ. . 2018; 167 - 180.
Vancouver BOZKURT E,ALTINER A DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİYLE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN TESPİTİ. . 2018; 167 - 180.
IEEE BOZKURT E,ALTINER A "DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİYLE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN TESPİTİ." , ss.167 - 180, 2018.
ISNAD BOZKURT, Eda - ALTINER, ALI. "DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİYLE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN TESPİTİ". (2018), 167-180.
APA BOZKURT E, ALTINER A (2018). DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİYLE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN TESPİTİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0(Prof. Dr. Harun TERZİ Özel Sayısı), 167 - 180.
Chicago BOZKURT Eda,ALTINER ALI DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİYLE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN TESPİTİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 0, no.Prof. Dr. Harun TERZİ Özel Sayısı (2018): 167 - 180.
MLA BOZKURT Eda,ALTINER ALI DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİYLE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN TESPİTİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.0, no.Prof. Dr. Harun TERZİ Özel Sayısı, 2018, ss.167 - 180.
AMA BOZKURT E,ALTINER A DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİYLE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN TESPİTİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2018; 0(Prof. Dr. Harun TERZİ Özel Sayısı): 167 - 180.
Vancouver BOZKURT E,ALTINER A DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİYLE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN TESPİTİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2018; 0(Prof. Dr. Harun TERZİ Özel Sayısı): 167 - 180.
IEEE BOZKURT E,ALTINER A "DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİYLE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN TESPİTİ." Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0, ss.167 - 180, 2018.
ISNAD BOZKURT, Eda - ALTINER, ALI. "DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİYLE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN TESPİTİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi Prof. Dr. Harun TERZİ Özel Sayısı (2018), 167-180.