Non Routine Problem Solving Processes of Pre-service Primary School Teachers

Yıl: 2019 Cilt: 21 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 30 - 49 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.17556/erziefd.457280 İndeks Tarihi: 19-02-2020

Non Routine Problem Solving Processes of Pre-service Primary School Teachers

Öz:
In this study, pre-service primary school teachers’ problem solving processes is researchedaccording to Polya’s problem solving stages. The research had been realized qualitatively as a casestudy with 62 participants studying at third grade of primary school teaching department of astate university’s faculty of education. Participants had information about Polya’s problem solvingstages in Mathematics Teaching course, solved several routine and non-routine problems andevaluated them. At the end of the five-week period, the pre-service teachers were given a nonroutine problem and were asked to solve the problem individually taking these stages intoaccount. Subsequently, the solution processes were analyzed descriptively in the light of thesestages. At the end of the research, it was obtained that most of the pre-service teachers correctlyapplied the stages which are understanding the problem, devising a plan and carrying out the planin the problem solving process. It was determined that most of them specified and applieddifferent strategies such as systematic listing, guessing and checking, reasoning in order to solvethe problem, and some others applied a different strategy than the ones specified. Moreover, theevaluation phase of the solution has been either ignored or incompletely implemented by some ofthe pre-service teachers.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Rutin Olmayan Problemleri Çözme Süreçleri

Öz:
Bu çalışmada sınıf öğretmen adaylarının problem çözme süreçleri Polya’ nın problem çözme basamaklarına göre incelenmiştir. Çalışma Karadeniz Bölgesinde bir devlet üniversitesinin Sınıf Öğretmenliği Programı 3. sınıfında öğrenim görmekte olan 62 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiş durum çalışması desenli nitel bir araştırmadır. Katılımcılar, Matematik Öğretimi dersi kapsamında Polya’ nın problem çözme basamakları ile ilgili eğitim almış olup, süreç boyunca çeşitli rutin ve rutin olmayan problemleri çözmüş ve değerlendirmişlerdir. Beş haftalık süreç sonunda öğretmen adaylarına rutin olmayan bir problem verilip, problemi bu basamakları dikkate alarak bireysel şekilde çözmeleri istemiştir. Sonrasında çözüm süreçleri, bu basamaklar ışığında betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonunda öğretmen adaylarının çoğunun problem çözme sürecinde problemi anlama, planlama yapma ve planı uygulama aşamalarını doğru uyguladıkları görülmüştür. Problemi çözmek için sistematik liste yapma, tahmin-kontrol, muhakeme etme gibi stratejileri belirleyip uyguladıkları, bazılarının ise belirttiklerinden farklı bir strateji uyguladıkları belirlenmiştir. Ayrıca, çözümü değerlendirme aşaması bazı öğretmen adaylarınca ya göz ardı edilmiş ya da eksik uygulanmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Yilmaz R (2019). Non Routine Problem Solving Processes of Pre-service Primary School Teachers. , 30 - 49. 10.17556/erziefd.457280
Chicago Yilmaz Rezan Non Routine Problem Solving Processes of Pre-service Primary School Teachers. (2019): 30 - 49. 10.17556/erziefd.457280
MLA Yilmaz Rezan Non Routine Problem Solving Processes of Pre-service Primary School Teachers. , 2019, ss.30 - 49. 10.17556/erziefd.457280
AMA Yilmaz R Non Routine Problem Solving Processes of Pre-service Primary School Teachers. . 2019; 30 - 49. 10.17556/erziefd.457280
Vancouver Yilmaz R Non Routine Problem Solving Processes of Pre-service Primary School Teachers. . 2019; 30 - 49. 10.17556/erziefd.457280
IEEE Yilmaz R "Non Routine Problem Solving Processes of Pre-service Primary School Teachers." , ss.30 - 49, 2019. 10.17556/erziefd.457280
ISNAD Yilmaz, Rezan. "Non Routine Problem Solving Processes of Pre-service Primary School Teachers". (2019), 30-49. https://doi.org/10.17556/erziefd.457280
APA Yilmaz R (2019). Non Routine Problem Solving Processes of Pre-service Primary School Teachers. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 30 - 49. 10.17556/erziefd.457280
Chicago Yilmaz Rezan Non Routine Problem Solving Processes of Pre-service Primary School Teachers. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21, no.2 (2019): 30 - 49. 10.17556/erziefd.457280
MLA Yilmaz Rezan Non Routine Problem Solving Processes of Pre-service Primary School Teachers. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, 2019, ss.30 - 49. 10.17556/erziefd.457280
AMA Yilmaz R Non Routine Problem Solving Processes of Pre-service Primary School Teachers. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 21(2): 30 - 49. 10.17556/erziefd.457280
Vancouver Yilmaz R Non Routine Problem Solving Processes of Pre-service Primary School Teachers. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 21(2): 30 - 49. 10.17556/erziefd.457280
IEEE Yilmaz R "Non Routine Problem Solving Processes of Pre-service Primary School Teachers." Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, ss.30 - 49, 2019. 10.17556/erziefd.457280
ISNAD Yilmaz, Rezan. "Non Routine Problem Solving Processes of Pre-service Primary School Teachers". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21/2 (2019), 30-49. https://doi.org/10.17556/erziefd.457280