Yıl: 2018 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 331 - 352 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 21-02-2020

MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞE PROFESYONELLEŞMENİN ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öz:
Örgütlerin ve işgörenlerin amaçlara ulaşmasını olumsuz biçimde etkileyen bir mesleki tehlikeolarak tükenmişlik, görevin ve mesleğin gereklerinin aşırı talepkar olması ve buna karşılık sahipolunan enerji kaynaklarının bu talepleri karşılayamaması durumunda ortaya çıkan bir olgudur.Dolayısıyla bu olumsuz durumun ortaya çıkmasını güçlendiren ve engelleyen faktörlerin açığaçıkarılması önem arz etmektedir. Yapılan bu çalışmanın temel amacı, mesleki tükenmişliğeprofesyonelleşmenin etkisini incelemektir. Bu amaca yönelik olarak Rize ilindeki muhasebebürolarında çalışan 98 meslek mensubundan veriler toplanmıştır. Araştırmanın hipotezleriyapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. Araştırma sonuçları; profesyonelleşmenin kural veyönetmelikler boyutunun duygusal tükenmeyi, bilgi tabanının ise duyarsızlaşmayı artırdığını;toplumsal önemin duygusal tükenmeyi ve yakından denetim ve mesleki örgütlenmenin ise hemduygusal tükenmeyi hem de duyarsızlaşmayı, görev bağımsızlığının ve kişisel üstünlüğün isekişisel başarısızlığı azalttığını ortaya koymuştur. Dolayısıyla profesyonelleşme, meslekitükenmişliğin dinamikleri üzerinde farklı etkilere sahip bir öncül olarak ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: İş Sosyal Çalışma İşletme İktisat

THE EFFECT OF PROFESSIONALISM ON OCCUPATIONAL BURNOUT: A STUDY ON ACCOUNTANTS

Öz:
Burnout as an occupational hazard that adversely affects accomplishing the goals of organizations and employees is an arising phenomenon when employees’ energy resources cannot meet excess needs of task and occupation. Therefore, it is important to reveal the factors that strengthen and prevent burnout. The purpose of current paper is to examine the effect of professionalism on occupational burnout. The data were collected from 98 accountants working in the accounting departments in Rize, Turkey. The hypotheses were tested using a structural equation model. Results of the study indicate that dimension of rules and regulations of professionalism increases emotional exhaustion; knowledge base increases depersonalization; societal impact reduces emotional exhaustion; closeness of supervision and occupational organization reduce both emotional exhaustion and depersonalization; task independence and own superiority reduce personal failure. Therefore, professionalism is an important antecedent that has both positive and negative effects on the dynamics of occupational burnout.
Anahtar Kelime:

Konular: İş Sosyal Çalışma İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ACARAY A, savcı m (2018). MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞE PROFESYONELLEŞMENİN ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. , 331 - 352.
Chicago ACARAY Ali,savcı mustafa MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞE PROFESYONELLEŞMENİN ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. (2018): 331 - 352.
MLA ACARAY Ali,savcı mustafa MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞE PROFESYONELLEŞMENİN ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. , 2018, ss.331 - 352.
AMA ACARAY A,savcı m MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞE PROFESYONELLEŞMENİN ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. . 2018; 331 - 352.
Vancouver ACARAY A,savcı m MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞE PROFESYONELLEŞMENİN ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. . 2018; 331 - 352.
IEEE ACARAY A,savcı m "MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞE PROFESYONELLEŞMENİN ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA." , ss.331 - 352, 2018.
ISNAD ACARAY, Ali - savcı, mustafa. "MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞE PROFESYONELLEŞMENİN ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". (2018), 331-352.
APA ACARAY A, savcı m (2018). MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞE PROFESYONELLEŞMENİN ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Manas Journal of Social Studies, 7(1), 331 - 352.
Chicago ACARAY Ali,savcı mustafa MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞE PROFESYONELLEŞMENİN ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Manas Journal of Social Studies 7, no.1 (2018): 331 - 352.
MLA ACARAY Ali,savcı mustafa MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞE PROFESYONELLEŞMENİN ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Manas Journal of Social Studies, vol.7, no.1, 2018, ss.331 - 352.
AMA ACARAY A,savcı m MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞE PROFESYONELLEŞMENİN ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Manas Journal of Social Studies. 2018; 7(1): 331 - 352.
Vancouver ACARAY A,savcı m MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞE PROFESYONELLEŞMENİN ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Manas Journal of Social Studies. 2018; 7(1): 331 - 352.
IEEE ACARAY A,savcı m "MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞE PROFESYONELLEŞMENİN ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA." Manas Journal of Social Studies, 7, ss.331 - 352, 2018.
ISNAD ACARAY, Ali - savcı, mustafa. "MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞE PROFESYONELLEŞMENİN ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Manas Journal of Social Studies 7/1 (2018), 331-352.