Yıl: 2019 Cilt: 20 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 349 - 373 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.17494/ogusbd.672858 İndeks Tarihi: 02-03-2020

Analysis of Deep Perceptions of Distance Education System Within The Framework of The Phenomenology of Gender

Öz:
This study, which was intended to measure the metaphoricalperception levels of the female and male students enrolled tothe Open University System, was structured according to theZMET technique. In view of the research findings, ZMET test’sdeep metaphors of balance, transformation, journey, container,control were analyzed according to the students’ variables ofgender and place of residence. The chosen metaphors and indepth analyses, on the other hand, reveal that, both women’sand men’s learning is re-structured also within the dichotomy ofpractice and theory. The theory-centric responses receivedfrom the women, and men’s responses oriented to applicationand distribution of knowledge put forth the necessity to takethe gender difference into consideration while designing theeducational contents.
Anahtar Kelime:

Konular: Arkeoloji Tarih İşletme Kamu Yönetimi Coğrafya Halkla İlişkiler İktisat Psikoloji Uluslararası İlişkiler

Toplumsal Cinsiyet Fenomolojisi Çerçevesinde Açıköğretim Sistemine İlişkin Derin Algıların Analizi

Öz:
Açıköğretim Sistemine kayıtlı kadın ve erkek öğrencilerin farklılaşan metaforik algı düzeylerini ölçmeyi amaçlayan araştırma öğrencilerinin derin ZMET tekniğine göre yapılandırılmıştır. Araştırma bulgularına göre, ZMET testi derin metaforları – denge; dönüşüm; yolculuk; kap; kaynak; kontrol- katılımcıların, cinsiyet, ve yaşadıkları bölge değişkenlerine göre analiz edilmiştir. Seçilen metaforlar ve derinlemesine analizler ise kadın ve erkek öğrenmesinin pratik ve teorik ikili karşıtlığı içinde de yeniden yapılandığını göstermektedir. Kadınların teori eksenli, erkeklerin ise uygulama ve bilginin dağıtımına yönelik vermiş oldukları cevaplar, eğitim içerik tasarımlarında cinsiyet farklılıklarının dikkate alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Arkeoloji Tarih İşletme Kamu Yönetimi Coğrafya Halkla İlişkiler İktisat Psikoloji Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
1
1
1
 • Balmer J.M.T. (1998). Corporate Identity and the Advent of Corporate Marketing, Journal of Marketing Management.Accessed.http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1362/02672579878486753 6?needAccess=true. 07/08/2019.
 • Chodorow, N. (2012). Family Structure and Femine Personality, Feminist TheoraticalInsights. Accessed. http://www.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=RjdsdXRYvOkC&oi=fnd&pg=PA81&dq=chod orow&ots=PKwEWLApjU&sig=sd2x104_- H3hySgC4CdGhEEW99s&rediresc=y#v=onepage&q=chodorow&f=false. 20/09/2019.
 • Coulter, R. A. & Zaltman, G. & Coulter, K. S. (2001). Interpreting Consumer Perceptions of Advertising: An Application of the Zaltman Metaphor Elicitation Technique, Journal of Advertising, Volume XXX, Number.
 • Demiray, E. & Curabay, S. (2000). Distance Education for Women’s Development: A Case Study at Anadolu University, Turkey. ss.23-33. Malaysia, December-2000, Malaysian Journal of Distance Education, 2(2), ISSN 1511-6433.
 • Güloğlu, B. & Karaırmak, Ö. (2012). Metafor: Danışan ve Psikolojik Danışman Arasındaki Köprü, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2012, 4 (37), 122-135.
 • Gürses, G. & Kalkan, B.(2013). "Towards The Field of a Transformative Education:An Evaluation of The Second University Students at Anadolu University in Terms Of Gender" wojde.org (International Women Online Journal of Distance Education) ISSN 2147-0367, Volume 2, Number 2, Artical:06, pp.67-81 April.
 • Gürses, G. & Adar, B. (2017). “Reading Open Education In The Age Of Mankind: Reproduciton Of Meaning In The Derridean Sense” Eskişehir/Turkey, Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE January 2017 ISSN 1302-6488 Volume: 18 Number: 1: Anadolu University.
 • İşman, A. (2011).Uzaktan Eğitim, Ankara: Pegem Akademi.
 • Levi-Strauss, C. (1996). Yaban Düşünce, Translate: T. Yüksel, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
 • Karaahmet, B. (2012). Kurumsal İletişimde Metafor. İstanbul: Beta Basım.
 • Karadeniz, A.(2017). Açık ve Uzaktan Öğrenmede Cinsiyet Boyutu. Açık ve Uzaktan Öğrenmede Bireysel Farklılıklar. Ed. T. Volkan Yüzer. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaınları. pp.136-147.
 • Keneş, Ç. H. (2016). Metaforun Ayrımcı Hegemonyanın İnşasındaki Rolü: Suriyelilerin Haberleştirilmesinde Metafor Kullanımı, Gaziantep University Journal of Social Sciences (http://jss.gantep.edu.tr) 2016 15(2):253-280 ISSN: 2149-5459.
 • Melewar, T. C. (2003). “Determinants of the corporate identity construct: a review of the literature’’, Journal of Marketing Communications, Sayı: 9, s. 195-220, (2003). Çeviren: Araş. Gör. Zeliha Hepkon, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi.
 • Accessed.http://acikerisim.ticaret.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11467/228/M00059.pdf?s equence=1 07/08/2019.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994).Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Patterson, N. (2009). Distance Education: A Perspective from Women’s Studies, Accessed. http://journals.sfu.ca/thirdspace/index.php/journal/issue/view/9-1 10/09/2019.
 • Onur, B. (2012). Psikanaliz Kuramda Kadın. Accessed. http:// dergiler.ankara. edu.tr/dergiler/ 40/ /6077 .pdf. 01/04/2018.
 • Savran, G. A. (2002). Özel/Kamusal, Yerel/Evrensel: İkilikleri Aşan Bir Feminizme Doğru, Praksis 8, pp. 255-306, 2002. Accessed. http://www.praksis.org/wp content/uploads/2011/07/008- 09.pdf. 07/08/2019.
 • Oppermann, S. (2008). Doğa Yazınında Beden Politikası.
 • Accessed. http://www.littera.hacettepe.edu.tr/TURKCE/18_cilt/6.pdf. 10/09/2019.
 • Spronk, B. & Radtke, D. (1988). Problems and Possibilities: Canadian Native Women in Distance Education. In Karlene Faith, ed. Toward New Horizons for Women in Distance Education: International Perspectives. New York: Routledge.
 • Özbudun, S. & Şafak, B. (2005). Antropoloji: Kuramlar/ Kuramcılar, Ankara: Dipnot Yayınları, pp. 317-318.
 • Yildirim, A. & Simsek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Arastirma Yontemleri. [Qualitative Analysis for Social Science] Ankara: Seckin Yayincilik.
 • Zaltman, G. & L. Zaltman. (2008). Marketing Metaphoria: What seven deep metaphors reveal about the minds of consumers, Boston, Massachusetts: Harvard Business School Publishing.
 • Zaltman, G. & L. Zaltman. (2008). Pazarlama Metaforları, Pazarlamanın Yeni Çağında Tüketicinin Zihnini Anlamak, Çev. Ümit Şensoy, İstanbul: Optimist Yayım Dağıtım.
 • Accessed. file:///C:/Users/pc/Downloads/2018_T107%20(1).pdf. 10/09/2019.
APA Kalkan B, GÜRSES G (2019). Analysis of Deep Perceptions of Distance Education System Within The Framework of The Phenomenology of Gender. , 349 - 373. 10.17494/ogusbd.672858
Chicago Kalkan Başak,GÜRSES Gülfem Analysis of Deep Perceptions of Distance Education System Within The Framework of The Phenomenology of Gender. (2019): 349 - 373. 10.17494/ogusbd.672858
MLA Kalkan Başak,GÜRSES Gülfem Analysis of Deep Perceptions of Distance Education System Within The Framework of The Phenomenology of Gender. , 2019, ss.349 - 373. 10.17494/ogusbd.672858
AMA Kalkan B,GÜRSES G Analysis of Deep Perceptions of Distance Education System Within The Framework of The Phenomenology of Gender. . 2019; 349 - 373. 10.17494/ogusbd.672858
Vancouver Kalkan B,GÜRSES G Analysis of Deep Perceptions of Distance Education System Within The Framework of The Phenomenology of Gender. . 2019; 349 - 373. 10.17494/ogusbd.672858
IEEE Kalkan B,GÜRSES G "Analysis of Deep Perceptions of Distance Education System Within The Framework of The Phenomenology of Gender." , ss.349 - 373, 2019. 10.17494/ogusbd.672858
ISNAD Kalkan, Başak - GÜRSES, Gülfem. "Analysis of Deep Perceptions of Distance Education System Within The Framework of The Phenomenology of Gender". (2019), 349-373. https://doi.org/10.17494/ogusbd.672858
APA Kalkan B, GÜRSES G (2019). Analysis of Deep Perceptions of Distance Education System Within The Framework of The Phenomenology of Gender. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 349 - 373. 10.17494/ogusbd.672858
Chicago Kalkan Başak,GÜRSES Gülfem Analysis of Deep Perceptions of Distance Education System Within The Framework of The Phenomenology of Gender. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20, no.2 (2019): 349 - 373. 10.17494/ogusbd.672858
MLA Kalkan Başak,GÜRSES Gülfem Analysis of Deep Perceptions of Distance Education System Within The Framework of The Phenomenology of Gender. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.2, 2019, ss.349 - 373. 10.17494/ogusbd.672858
AMA Kalkan B,GÜRSES G Analysis of Deep Perceptions of Distance Education System Within The Framework of The Phenomenology of Gender. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 20(2): 349 - 373. 10.17494/ogusbd.672858
Vancouver Kalkan B,GÜRSES G Analysis of Deep Perceptions of Distance Education System Within The Framework of The Phenomenology of Gender. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 20(2): 349 - 373. 10.17494/ogusbd.672858
IEEE Kalkan B,GÜRSES G "Analysis of Deep Perceptions of Distance Education System Within The Framework of The Phenomenology of Gender." Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, ss.349 - 373, 2019. 10.17494/ogusbd.672858
ISNAD Kalkan, Başak - GÜRSES, Gülfem. "Analysis of Deep Perceptions of Distance Education System Within The Framework of The Phenomenology of Gender". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20/2 (2019), 349-373. https://doi.org/10.17494/ogusbd.672858