Yıl: 2019 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 383 - 398 Metin Dili: Türkçe

Ağır Treylerlerin Seçiminin AHP Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Öz:
Ağır ve havaleli yüklerin taşınması süreçlerini de kapsayan proje lojistiği son derece hassas operasyonlardanoluşan lojistik bir faaliyettir. Treyler seçimine ilişkin kriterlerin ve karar noktalarının çok sayıda olması treylerseçimini son derece zorlaştırmaktadır. Seçime ilişkin süreçler etki eden faktörlerin ve değişkenlerin çok sayıdaolması treyler seçimine ilişkin süreçlerde çok kriterli karar alma metodolojilerinin uygulanmasını iyi bir seçenekhaline getirebilmektedir. Bu çalışmada çok kriterli karar alma yöntemlerinden birisi olan Analitik HiyerarşiProsesi kullanılmıştır. Bu çalışma, proje lojistiği ve ağır taşımacılık faaliyetlerinde kullanılacak treylerlerinseçimi ile ilgili olarak karar vericilerin hangi kriterlere daha fazla önem verdiklerinin yanı sıra, kararalternatifleri arasından yapacakları tercihlerin daha uygun ve rasyonel bir tercih olabileceğini sayısal birperspektife tanımlamaya çalışmaktadır.
Anahtar Kelime:

Evaluation of Selection of Heavy Trailers with AHP Method

Öz:
The project logistics that include transportation of heavy and bulky cargoes is a logistics activity that consists of extremely sensitive operations. Trailer selection can be extremely difficult because of there are too many factors, criteria, and decision alternatives in the selection processes. Therefore, utilization of the multi-criteria decision- making methods can be a good option in order to solve these kinds of problems. In this study, the Analytic Hierarchy Process (AHP) which is one of the methods of multi-criteria decision-making was used. It tried to examine which criteria are more important compared to others, according to project logistics companies in a trailer selection process. In addition to that, selection criteria and alternatives relating the decisions were also evaluated in the framework of quantitative basis.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Görçün, Ö.F, “Simulation and Planning Project Logistics Operations: A Case Study of Transportation Operation of Autoclave from Petkim Port to Gördes Building Site” 4th International Conference on Mechatronics and Robotics Engineering, Valenciennes, France, 2018, pp. 28-32.
 • Ecer, F. Küçük, O, “Tedarikçi Seçiminde Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve Bir Uygulama,” Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 11, s.1, ss. 355-369, 2010.
 • Özyörük, B. Özcan, E, “Analitik Hiyerarşi Sürecinin Tedarikçi Seçiminde Uygulanması: Otomotiv Sektöründen Bir Örnek,” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c.13, s.1, ss.133-144, 2008.
 • Ghasem, A. Ehsan, A, “Prioritizing of Marketing Mix Elements Effects on Patients’ Tendency to the Hospital Using Analytic Hierarchy Process,” International Journal of Healthcare Management, vol.10, no.1, pp. 34-41, 2017.
 • Kamaruzzaman, S. N. Lou, E. C. W. Wong, P. F. Wood, R.; Che-Ani, A. I, “Developing Weighting System for Refurbishment Building Assessment Scheme in Malaysia Through Analytic Hierarchy Process (AHP) Approach,” Energy Policy, vol.112, pp. 280-290, 2018.
 • Ammarapala, V. Chinda, T. Pongsayaporn, P. Ratanachot, W. Punthutaecha, K. Janmonta K, “Cross-Border Shipment Route Selection Utilizing Analytic Hierarchy Process (AHP) Method,” Songklanakar in Journal of Science & Technology, vol.40, no.1, pp. 31-37, 2018.
 • Starkowski, D, “Choosing a Semi-Trailer – a Systematic Analysis,” Technical Transactions, vol.1, pp.71-85, 2018.
 • Öcalır, E, Using Decision Support Systems for Transport Planning Efficiency. Hershey, USA: IGI Global Publications, pp. 205-206.
 • Saaty, T.L., “Axiomatic Foundation of the Analytic Hierarchy Process,” Management Science, vol.32, pp.841–855, 1986.
 • Saaty, T.L, “Decision-Making with The AHP: Why is the Principal Eigenvector Necessary,” European Journal of Operational Research, vol. 145, pp. 85–91, 2003.
 • Ömürbek, N. Üstündağ, S. Helvacıoğlu, Ö. C., Yönetim Bilimleri Dergisi Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Kullanımı: Isparta Bölgesi’nde Bir Uygulama, Cilt: 11, Sayı: 21, ss. 101-116, 2013
 • Saaty, T. L, Fundamentals of Decision-Making and Priority Theory with the AHP. Pittsburg, PA, USA: RWS Publications, 1994, pp.201-217.
 • Wang, G. Huang S. H. Dismukes J. P, “Product-Driven Supply Chain Selection Using Integrated Multi-Criteria Decision-Making Methodology,” International Journal of Production Economics, vol. 91 no.1, pp.1-15, 2004.
APA GÖRÇÜN Ö (2019). Ağır Treylerlerin Seçiminin AHP Yöntemi ile Değerlendirilmesi. , 383 - 398.
Chicago GÖRÇÜN ÖMER FARUK Ağır Treylerlerin Seçiminin AHP Yöntemi ile Değerlendirilmesi. (2019): 383 - 398.
MLA GÖRÇÜN ÖMER FARUK Ağır Treylerlerin Seçiminin AHP Yöntemi ile Değerlendirilmesi. , 2019, ss.383 - 398.
AMA GÖRÇÜN Ö Ağır Treylerlerin Seçiminin AHP Yöntemi ile Değerlendirilmesi. . 2019; 383 - 398.
Vancouver GÖRÇÜN Ö Ağır Treylerlerin Seçiminin AHP Yöntemi ile Değerlendirilmesi. . 2019; 383 - 398.
IEEE GÖRÇÜN Ö "Ağır Treylerlerin Seçiminin AHP Yöntemi ile Değerlendirilmesi." , ss.383 - 398, 2019.
ISNAD GÖRÇÜN, ÖMER FARUK. "Ağır Treylerlerin Seçiminin AHP Yöntemi ile Değerlendirilmesi". (2019), 383-398.
APA GÖRÇÜN Ö (2019). Ağır Treylerlerin Seçiminin AHP Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(1), 383 - 398.
Chicago GÖRÇÜN ÖMER FARUK Ağır Treylerlerin Seçiminin AHP Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7, no.1 (2019): 383 - 398.
MLA GÖRÇÜN ÖMER FARUK Ağır Treylerlerin Seçiminin AHP Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.7, no.1, 2019, ss.383 - 398.
AMA GÖRÇÜN Ö Ağır Treylerlerin Seçiminin AHP Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; 7(1): 383 - 398.
Vancouver GÖRÇÜN Ö Ağır Treylerlerin Seçiminin AHP Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; 7(1): 383 - 398.
IEEE GÖRÇÜN Ö "Ağır Treylerlerin Seçiminin AHP Yöntemi ile Değerlendirilmesi." Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7, ss.383 - 398, 2019.
ISNAD GÖRÇÜN, ÖMER FARUK. "Ağır Treylerlerin Seçiminin AHP Yöntemi ile Değerlendirilmesi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7/1 (2019), 383-398.