Yıl: 2018 Cilt: 28 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 237 - 246 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 21-02-2020

Determination of the Effects of Pumpkin Rootstock on Yield and Fruit Quality in Mini Watermelon Cultivation

Öz:
The aim of this study was to determine the effects of the pumpkin rootstocks developed throughhybridization breeding technique on the yield and fruit quality in grafted mini watermelon cultivation. Inthis research, seven rootstock candidates obtained from intraspecific pumpkin hybrids developed byrootstock breeding program and RS 841 commercial rootstock cultivar were used. These rootstocks weregrafted with Bonanza mini watermelon cultivar. Non-grafted Bonanza seedlings were planted as thecontrol. Total yield (kg/da), average fruit weight, fruit number/plant, fruit dimensions, fruit dry mattercontent, total soluble solids (TTS), fruit flesh color, fruit firmness and vitamin C values were determinedto examine the effect of rootstocks on the yield and quality components of mini watermelon. Mean TTSvalue was found 11.1% in grafted mini watermelons. This value was 8.9% in non-grafted Bonanza fruits(control). Fruit flesh color, vitamin C and fruit dry matter contents were changed depending on therootstock. At the end of this study; the 15/B, 26/B and 35/B rootstock/scion combinations had higher valuesfor yield and quality compared to those of the non-grafted and other rootstock/scion combinations.
Anahtar Kelime:

Konular: Balıkçılık Su Kaynakları Bahçe Bitkileri Tarımsal Ekonomi ve Politika Ziraat Mühendisliği Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bitki Bilimleri Ziraat, Toprak Bilimi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Arslan Ö (2010). Crisby karpuz çeşidinde aşılı üretimin derim sonrası kalite ve raf ömrüne etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay, 73 s.
 • Atasayar A, Polat E, Onus N (2005). Türkiye’de aşılı karpuz fidesi kullanımı üzerine genel değerlendirme. Türkiye II. Tohumculuk Kongresi, 9-11 Kasım, Adana, Türkiye, Bildiriler Kitabı, 51-58.
 • Balkaya A (2013). Aşılı karpuz yetiştiriciliğinde meyve kalitesini etkileyen faktörler. TÜRKTOB Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, 6: 6-9.
 • Balkaya A (2014). Aşılı sebze üretiminde kullanılan anaçlar. TÜRKTOB Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, 10:4-7.
 • Cattivello C, Danielis R, Cisilino L, Pagani L, Germano E (2007). Mini watermelon: Results of First Level Trials. Notiziario Ersa, 20 (4), 14-17.
 • Ceylan Ş, Alan Ö, Elmacı ÖL (2018). Effects of grafting on nutrient element content and yield in watermelon. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 55(1): 67 – 74.
 • Colla G, Roupahel Y, Carderelli M (2006). Effect of salinity on yield, fruit quality, leaf gas exchange, and mineral composition of grafted watermelon plants. HortScience, 41 (3), 622-627. Davis AR, Perkins-Veazie P, Sakata Y, López-Galarza S, Maroto, JV, Lee SG, Huh YC, Sun Z, Miguel A,
 • King SR, Cohen R, Lee, JM (2008). Cucurbit grafting. Critical Reviews in Plant Sciences, 27, 50- 74.
 • Fidebirlik (2016). Fide Üreticileri Alt Birliği. http://www.fidebirlik.org.tr/. (Erişim tarihi: 26 Şubat, 2018).
 • Göçmen M, Balkaya A, Kurtar ES, Şimşek İ, Karaağaç O (2014). Kabak (Cucurbita spp.) genetik kaynaklarının hıyar (Cucumis sativus L.) anaç ıslah programında değerlendirilmesi ve yerli hibrit anaçlarının geliştirilmesi. TUBITAK-TEYDEP, Proje Sonuç Raporu (311O194), 140s.
 • Güngör B (2014). Minyatür sebzeler. Yüksek Lisans Semineri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Güngör B, Balkaya A (2015). Mini karpuz yetiştiriciliği. TÜRKTOB Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 14. 26-29.
 • Güngör B, Balkaya A (2016). Yerli kabak anaç adaylarının aşılı mini karpuzun vejetatif büyümesi üzerine kantitatif etkilerinin incelenmesi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bahce Dergisi Özel sayı, Cilt 2: 21-26.
 • Huitrón-Ramírez MV, Ricardez-Salinas M, Camacho F (2009). Influence of grafted watermelon plant density on yield and quality in soil infested with melon necrotic spot virüs. HortScience, 44 (7), 1838-1841.
 • Karaağaç O (2013). Karadeniz Bölgesi'nden toplanan kestane kabağı (C. maxima) ve bal kabağı (C.moschata) genotiplerinin karpuza anaçlık potansiyellerinin belirlenmesi. Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 240.
 • Karaağaç O, Balkaya A (2013). Interspecific hybridization and hybrid seed yield of winter squash (Cucurbita maxima Duch.) and pumpkin (Cucurbita moschata Duch.) lines for rootstock breeding. Scientia Horticulturae, 149, 9-12.
 • Karaağaç O, Balkaya A, Kafkas NE (2018). Karpuzda (Citrullus lanatus) meyve kalitesi ve aroma özellikleri üzerine anaçların etkisi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 33:92-104.
 • Karaca F, Yetişir H, Solmaz Đ, Çandır E, Kurt S, Sarı N, Güler Z (2012). Rootstock potential of Turkish Lagenaria siceraria germplasm for watermelon: plant growth, yield, and quality. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 36: 166-177.
 • Karuserci B (2011). Mini karpuzlarda aşılamanın ve bitki sıklığının bitki büyümesi, verim ve meyve özelliklerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 58s. Adana.
 • Kurum R, Çelik İ, Eren A (2017). Effects of rootstocks on fruit yield and some quality traits of watermelon (Citrullus lanatus). DERİM, 34(2):91-98.
 • Lee JM, Kubota C, Tsao SJ, Bie Z, Echevarria PH, Morra L, Oda M (2010). Current status of vegetable grafting: diffusion, grafting techniques, automation. Scientia Horticulturae 127 (2): 93-105.
 • Leskovar DI, Bang H, Crosby KM, Maness N, Franco JA, Perkins-Veazie P (2004). Lycopene, carbohydrates, ascorbic acid and yield components of 223 diploid and triploid watermelon cultivars are affected by limited irrigation. J. of Hort. Science & Biotechnology, 79 (1): 75-81.
 • Maynard DN (2003). Vegetarian newsletter 03-08. University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences Cooperative Extension Service, 2-7.
 • Mélo EA, Lima VLAG, Maciel MIS, Caetano ACS, Leal FLL (2006). Polyphenol, ascorbic acid and total carotenoid contents in common fruits and vegetables. Brazilian J. Food Technology, 9 (2): 89-94.
 • Mert RM (2011). Farklı karpuz çeşitlerinin Adana ekolojik koşullarındaki verim ve kaliteleri. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 43s. Adana.
 • Miles C, Becker G, Kolker K, Adams C, Nıckel J, Nıcholson M (2004). Icebox watermelon variety trial 2004: Organic Production in Western Washington. Washington State University Vancouver Research and Extension Unit. 6 p. Proietti S, Rouphael Y, Colla G, Cardarelli M, De Agazio M, Zacchini M, Rea E, Moscatello, S, Battistelli,
 • A (2008). Fruit quality of mini-watermelon as affected by grafting and irrigation regimes. Journal of the Science of Food and Agriculture, 88: 1107-1114.
 • Rouphael Y, Cardarelli M, Colla G (2008). Yield, mineral composition, water relations, and water use efficiency of grafted mini-watermelon plants under deficit irrigation. HortScience, 43(3): 730-736.
 • Sarı N, Yetişir H, Eti S, Dündar Ö, Yücel S (2004). Karpuz üretiminde aşılı fide kullanımının verim ve meyve kalitesi üzerine etkileri. TÜBİTAK TOGTAG TARP Proje No: 2410, 157s.
 • Tlili I, Hdider C, Lenucci MS, Riadh I, Jebari H, Dalessandro G (2011). Bioactive compounds and antioxidant activities of different watermelon (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansfeld) cultivars by fruit sampling area. Journal of Food Composition and Analysis, 24 (3), 307-314.
 • Tokgöz H, Gölükcü M, Toker R, Turgut DY (2015). Karpuzun (Citrullus lanatus) bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine aşılı fide kullanımı ve hasat zamanının etkileri. GIDA Dergisi, 40.
 • Yamasaki A, Yamashita M, Furuya S (1994). Mineral concentrations and cytokine activity in the xylem exudate of grafted watermelons as affected by rootstocks and crop load. Journal of the Japanese Society for Horticultural Science, 62 (4): 817-826.
 • Yanmaz R (2009). Türkiye'de minyatür sebze yetiştiriciliği. Hasad Dergisi, 24(285): 92-94.
 • Yetişir H, Yarşi G, Sarı N (2004). Sebzelerde aşılama, Bahçe, 1-2, 27-37.
 • Yıldız S, Balkaya A (2016). Tuza tolerant kabak anaçlarının hipokotil özellikleri ve hıyarla aşı uyuşum durumlarının belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 26 (4): 538 – 546.
 • Yıldız S, Karaağaç O, Balkaya A (2013). Aşılı sebze fidesi üretiminde kullanılan anaçların organik tarımda değerlendirilmesi. Türkiye V. Organik Tarım Semp., 25-27 Eylül, Bildiriler Kitabı 1, 55-63.
APA BALKAYA A, GÜNGÖR B, SARIBAŞ Ş (2018). Determination of the Effects of Pumpkin Rootstock on Yield and Fruit Quality in Mini Watermelon Cultivation. , 237 - 246.
Chicago BALKAYA Ahmet,GÜNGÖR Belkıs,SARIBAŞ Şeyma Determination of the Effects of Pumpkin Rootstock on Yield and Fruit Quality in Mini Watermelon Cultivation. (2018): 237 - 246.
MLA BALKAYA Ahmet,GÜNGÖR Belkıs,SARIBAŞ Şeyma Determination of the Effects of Pumpkin Rootstock on Yield and Fruit Quality in Mini Watermelon Cultivation. , 2018, ss.237 - 246.
AMA BALKAYA A,GÜNGÖR B,SARIBAŞ Ş Determination of the Effects of Pumpkin Rootstock on Yield and Fruit Quality in Mini Watermelon Cultivation. . 2018; 237 - 246.
Vancouver BALKAYA A,GÜNGÖR B,SARIBAŞ Ş Determination of the Effects of Pumpkin Rootstock on Yield and Fruit Quality in Mini Watermelon Cultivation. . 2018; 237 - 246.
IEEE BALKAYA A,GÜNGÖR B,SARIBAŞ Ş "Determination of the Effects of Pumpkin Rootstock on Yield and Fruit Quality in Mini Watermelon Cultivation." , ss.237 - 246, 2018.
ISNAD BALKAYA, Ahmet vd. "Determination of the Effects of Pumpkin Rootstock on Yield and Fruit Quality in Mini Watermelon Cultivation". (2018), 237-246.
APA BALKAYA A, GÜNGÖR B, SARIBAŞ Ş (2018). Determination of the Effects of Pumpkin Rootstock on Yield and Fruit Quality in Mini Watermelon Cultivation. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 28(5), 237 - 246.
Chicago BALKAYA Ahmet,GÜNGÖR Belkıs,SARIBAŞ Şeyma Determination of the Effects of Pumpkin Rootstock on Yield and Fruit Quality in Mini Watermelon Cultivation. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28, no.5 (2018): 237 - 246.
MLA BALKAYA Ahmet,GÜNGÖR Belkıs,SARIBAŞ Şeyma Determination of the Effects of Pumpkin Rootstock on Yield and Fruit Quality in Mini Watermelon Cultivation. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.28, no.5, 2018, ss.237 - 246.
AMA BALKAYA A,GÜNGÖR B,SARIBAŞ Ş Determination of the Effects of Pumpkin Rootstock on Yield and Fruit Quality in Mini Watermelon Cultivation. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2018; 28(5): 237 - 246.
Vancouver BALKAYA A,GÜNGÖR B,SARIBAŞ Ş Determination of the Effects of Pumpkin Rootstock on Yield and Fruit Quality in Mini Watermelon Cultivation. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2018; 28(5): 237 - 246.
IEEE BALKAYA A,GÜNGÖR B,SARIBAŞ Ş "Determination of the Effects of Pumpkin Rootstock on Yield and Fruit Quality in Mini Watermelon Cultivation." Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 28, ss.237 - 246, 2018.
ISNAD BALKAYA, Ahmet vd. "Determination of the Effects of Pumpkin Rootstock on Yield and Fruit Quality in Mini Watermelon Cultivation". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28/5 (2018), 237-246.