Yıl: 2018 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 247 - 252 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24180/ijaws.444758 İndeks Tarihi: 21-02-2020

Tuz Stresinin Sorgum×Sudanotu Melezinde Çimlenme ve Fide Gelişim Özelliklerine Etkisi

Öz:
Sorgum×Sudanotu (Sorghum bicolor×Sorghum sudanense) greengo çeşidinde farklı tuzdozlarının çimlenme ve fide gelişimine etkisini belirlemek amacıyla yürütülen bu araştırmada, tohumlarpetri kabında, karanlık ortamda 20±1°C’de çimlendirilmiştir. Çalışmada petri kaplarına 16 farklı tuz(NaCl) dozu (0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mM NaCl)uygulanmıştır. Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre 10 tekrarlı olarak kurulmuştur.Çalışmada, çimlenme oranı (%), ortalama çimlenme gün sayısı (gün), radikula (kökçük) ve plumula(sapçık) uzunluğu (cm), radikula ve plumulanın yaş ve kuru ağırlıkları (g) belirlenmiştir. Çimlenme oranıverileri homojen olmadıklarından, Kruskal-Wallis ile analiz edilmiş ve karşılaştırma için Dunn testikullanılmıştır. Homojenlik gösteren diğer özellikler ise tesadüf parselleri deneme deseninde analizedilmiş ve Tukey çoklu karşılaştırma testi ile ortalamalar karşılaştırılmıştır. Yapılan istatistik analizsonucunda incelenen tüm parametrelerin tuz uygulamasından önemli derecede etkilendiğibelirlenmiştir. Araştırmada incelenen tüm parametreler birlikte değerlendirildiğinde,Sorgum×Sudanotu melezinin (Sorghum bicolor×Sorghum sudanense) greengo çeşidinin çimlenme vefide gelişimi bakımından 220 mM NaCl dozuna kadar olan (0-200 mM aralığında) tuz uygulamalarınıtolere edebildiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime:

The Effect of Salt Stress on the Germination and Seedling Growth Parameters in Sorghum×Sudangrass

Öz:
In this study the seeds were germinated at 20 ± 1 ° C in the petri dishes, which was aimed to determine the effect of different salt doses to germination and seedling growth in a Sorghum×Sudangrass (Sorghum bicolor×Sorghum sudanense) cultivar called ‘‘greengo’’. Sixteen different salt doses (0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mM NaCl) were applied to the petri dishes. The experiment was established in randomized plots experimental design with 10 replications. In the study, germination rate (%), number of days of germination (days), length of radicle and plumula (cm), fresh and dry weights (g) of radicle and plumula were determined. Since the germination rate data were not homogeneous, they were analyzed with Kruskal-Wallis and for comparison the Dunn test was used. Other parameters showing homogeneity were analyzed in randomized plot design and the means were compared by Tukey multiple comparison test. It was determined that all of the parameters examined in the statistical analysis were effected significantly by salt application. When all of the examined parameters were evaluated together, it was concluded that the greengo cultivar which belong to Sorghum×Sudangrass can tolerate salt application up to a dose of 220 mM NaCl (between 0-200 mM) in terms of germination and seedling growth.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ŞİMŞEK SOYSAL A, DEMİRKOL G, ÖNAL AŞCI Ö, KAŞKO ARICI Y, ACAR Z, YILMAZ N (2018). Tuz Stresinin Sorgum×Sudanotu Melezinde Çimlenme ve Fide Gelişim Özelliklerine Etkisi. , 247 - 252. 10.24180/ijaws.444758
Chicago ŞİMŞEK SOYSAL AYŞE ÖZGE,DEMİRKOL GÜRKAN,ÖNAL AŞCI ÖZLEM,KAŞKO ARICI YELİZ,ACAR ZEKİ,YILMAZ NURİ Tuz Stresinin Sorgum×Sudanotu Melezinde Çimlenme ve Fide Gelişim Özelliklerine Etkisi. (2018): 247 - 252. 10.24180/ijaws.444758
MLA ŞİMŞEK SOYSAL AYŞE ÖZGE,DEMİRKOL GÜRKAN,ÖNAL AŞCI ÖZLEM,KAŞKO ARICI YELİZ,ACAR ZEKİ,YILMAZ NURİ Tuz Stresinin Sorgum×Sudanotu Melezinde Çimlenme ve Fide Gelişim Özelliklerine Etkisi. , 2018, ss.247 - 252. 10.24180/ijaws.444758
AMA ŞİMŞEK SOYSAL A,DEMİRKOL G,ÖNAL AŞCI Ö,KAŞKO ARICI Y,ACAR Z,YILMAZ N Tuz Stresinin Sorgum×Sudanotu Melezinde Çimlenme ve Fide Gelişim Özelliklerine Etkisi. . 2018; 247 - 252. 10.24180/ijaws.444758
Vancouver ŞİMŞEK SOYSAL A,DEMİRKOL G,ÖNAL AŞCI Ö,KAŞKO ARICI Y,ACAR Z,YILMAZ N Tuz Stresinin Sorgum×Sudanotu Melezinde Çimlenme ve Fide Gelişim Özelliklerine Etkisi. . 2018; 247 - 252. 10.24180/ijaws.444758
IEEE ŞİMŞEK SOYSAL A,DEMİRKOL G,ÖNAL AŞCI Ö,KAŞKO ARICI Y,ACAR Z,YILMAZ N "Tuz Stresinin Sorgum×Sudanotu Melezinde Çimlenme ve Fide Gelişim Özelliklerine Etkisi." , ss.247 - 252, 2018. 10.24180/ijaws.444758
ISNAD ŞİMŞEK SOYSAL, AYŞE ÖZGE vd. "Tuz Stresinin Sorgum×Sudanotu Melezinde Çimlenme ve Fide Gelişim Özelliklerine Etkisi". (2018), 247-252. https://doi.org/10.24180/ijaws.444758
APA ŞİMŞEK SOYSAL A, DEMİRKOL G, ÖNAL AŞCI Ö, KAŞKO ARICI Y, ACAR Z, YILMAZ N (2018). Tuz Stresinin Sorgum×Sudanotu Melezinde Çimlenme ve Fide Gelişim Özelliklerine Etkisi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 4(2), 247 - 252. 10.24180/ijaws.444758
Chicago ŞİMŞEK SOYSAL AYŞE ÖZGE,DEMİRKOL GÜRKAN,ÖNAL AŞCI ÖZLEM,KAŞKO ARICI YELİZ,ACAR ZEKİ,YILMAZ NURİ Tuz Stresinin Sorgum×Sudanotu Melezinde Çimlenme ve Fide Gelişim Özelliklerine Etkisi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 4, no.2 (2018): 247 - 252. 10.24180/ijaws.444758
MLA ŞİMŞEK SOYSAL AYŞE ÖZGE,DEMİRKOL GÜRKAN,ÖNAL AŞCI ÖZLEM,KAŞKO ARICI YELİZ,ACAR ZEKİ,YILMAZ NURİ Tuz Stresinin Sorgum×Sudanotu Melezinde Çimlenme ve Fide Gelişim Özelliklerine Etkisi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, 2018, ss.247 - 252. 10.24180/ijaws.444758
AMA ŞİMŞEK SOYSAL A,DEMİRKOL G,ÖNAL AŞCI Ö,KAŞKO ARICI Y,ACAR Z,YILMAZ N Tuz Stresinin Sorgum×Sudanotu Melezinde Çimlenme ve Fide Gelişim Özelliklerine Etkisi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi. 2018; 4(2): 247 - 252. 10.24180/ijaws.444758
Vancouver ŞİMŞEK SOYSAL A,DEMİRKOL G,ÖNAL AŞCI Ö,KAŞKO ARICI Y,ACAR Z,YILMAZ N Tuz Stresinin Sorgum×Sudanotu Melezinde Çimlenme ve Fide Gelişim Özelliklerine Etkisi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi. 2018; 4(2): 247 - 252. 10.24180/ijaws.444758
IEEE ŞİMŞEK SOYSAL A,DEMİRKOL G,ÖNAL AŞCI Ö,KAŞKO ARICI Y,ACAR Z,YILMAZ N "Tuz Stresinin Sorgum×Sudanotu Melezinde Çimlenme ve Fide Gelişim Özelliklerine Etkisi." Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 4, ss.247 - 252, 2018. 10.24180/ijaws.444758
ISNAD ŞİMŞEK SOYSAL, AYŞE ÖZGE vd. "Tuz Stresinin Sorgum×Sudanotu Melezinde Çimlenme ve Fide Gelişim Özelliklerine Etkisi". Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 4/2 (2018), 247-252. https://doi.org/10.24180/ijaws.444758