Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 198 - 202 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.18521/ktd.345149 İndeks Tarihi: 22-02-2020

Analysis of the Type 2 Diabetic Patients Followed in a University Clinic

Öz:
Objective: The aim of present study was to determine the effects of factors todiabetic regulation; such as, awareness of the disease, compliance with treatment,awareness of HbA1c target, in T2DM patients whom followed up in our clinic.Methods: Patients with T2DM were enrolled to this retrospective study. Patient‘sdata were obtained and recorded from institutional database. As well as bloodpressure, anthropometric measurements, physical examination signs, andlaboratory parameters were recorded. Study population grouped into twoaccording to HbA1c level; well-regulated T2DM group with a HbA1c lower than8% and poorly-controlled T2DM group with a HbA1c 8% or greater.Results: A total of 150 patients with T2DM (72 men and 78 women) enrolled.Waist circumference, body mass index, duration of diabetes, LDL-cholesterol ,total cholesterol, triglyceride and serum creatinine were significantly lower inwell-controlled compared to poorly-controlled diabetic subjects (all p<0.05). Rateof well-regulated subjects was higher in patients living in urban compared tosubjects living in rural area (p=0.01). Diabetic regulation rate was significantlyhigher in patients acknowledge the diabetic medications, in self-monitoring bloodglucose, in subjects aware of HbA1c target, and free of diabetic complications;neuropathy, nephropathy, and diabetic foot (all p<0.05).Conclusions: Striking result of present study is that most important factorsassociated with better diabetic control were self monitoring of blood glucose,awareness of treatment target and acknowledgement of the diabetic medications;which all could be achieved by education and participation of the patient to thetherapeutic process.
Anahtar Kelime:

Üniversite Kliniğimizde İzlenen Tip 2 Diyabetik Hastaların Analizi

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı kliniğimizde izlenen tip 2 diyabetik hastalarda hastalığın farkında olma, tedaviye uyum, hedef Hb A1c düzeyini bilme gibi kan şekeri regülasyonunu etkileyebilecek faktörleri belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde izlenen tip 2 diyabetik hastalar çalışmaya alındı. Hasta verileri hastane veri tabanı ve dosyalardan elde edildi. Antropometrik ölçümler, kan basıncı, fizik muayene bulguları ve laboratuvar sonuçları kaydedildi. HbA1c seviyesine göre (%8‘in altı ve üstü) hastalar iyi kontrollü ve kötü kontrollü diyabetikler olarak 2 gruba ayrıldı. Bulgular: Toplamda 150 hasta (72‘si erkek ve 78‘i bayan) çalışmaya alındı. Bel çevresi, beden kitle indeksi, diyabet süresi, LDL- kolesterol, total kolesterol, trigliserid ve serum kreatinini iyi kontrollü diyabetiklerde kötü kontrollü olanlara kıyasla anlamlı derecede düşüktü (hepsi için p<0.05). Kentsel alanda yaşan hastalarda iyi kontrol oranı kırsalda yaşayanlardan belirgin olarak daha fazlaydı (p=0.01). İlaçlarını tanıyanlarda, kan şekerini evde kendi ölçenlerde, hedef HbA1c düzeyinin farkında olanlarda ve diyabetik nefropati, nöropati ve diyabetik ayak bulunmayanlarda diyabetik regülasyon anlamlı derecede daha iyiydi (hepsi için p<0.05). Sonuç: Bu çalışma daha iyi diyabetik kontrol için, en önemli faktörlerin kendi kendine ölçümlerle kan şekerini takip etmek, tedavi hedef değerlerinin farkında olmak ve kullandığı ilaçları bilmek olduğunu göstermiştir. Bu faktörlerin hepsine iyi bir hasta eğitimi ve hastaların tedavi sürecine katılımları ile elde edilebileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • TEMD. Turkish Endocrinology And Metabolism Association Diagnoses Of Diabetes Mellitus And Complications, Guidance And Treatment Guidelines-2017 2017 [Available from: http://www.temd.org.tr/files/DIYABET2017_web.pdf.
 • Danaei G, Finucane MM, Lu Y, et al. National, regional, and global trends in fasting plasma glucose and diabetes prevalence since 1980: systematic analysis of health examination surveys and epidemiological studies with 370 country-years and 2• 7 million participants. Lancet. 2011; 378 (9785): 31-40.
 • Shaw JE, Sicree RA, Zimmet PZ. Global estimates of the prevalence of diabetes for 2010 and 2030. Diabetes Res Clin Pract. 2010;87(1):4-14.
 • Satman I, Yilmaz T, Sengül A, et al. Population-based study of diabetes and risk characteristics in Turkey. Diabetes Care. 2002;25(9):1551-6.
 • Satman I, Omer B, Tutuncu Y, et al. Twelve-year trends in the prevalence and risk factors of diabetes and prediabetes in Turkish adults. Eur J Epidemiol. 2013;28(2):169-80.
 • Kokcu A, Kurtoglu E, Celik H, et al. May the platelet to lymphocyte ratio be a prognostic factor for epithelial ovarian cancer? Asian Pac J Cancer Prev : APJCP. 2014;15(22):9781-4.
 • Agardh E, Allebeck P, Hallqvist J, et al. Type 2 diabetes incidence and socio-economic position: a systematic review and meta-analysis. Int J Epidemiol. 2011;40(3):804-18.
 • Stringhini S, Tabak AG, Akbaraly TN, et al. Contribution of modifiable risk factors to social inequalities in type 2 diabetes: prospective Whitehall II cohort study. BMJ. 2012;345:e5452.
 • Semeniuk-Wojtas A, Lubas A, Stec R, et al. Neutrophil-to-lymphocyte Ratio, Platelet-to-lymphocyte Ratio, and C-reactive Protein as New and Simple Prognostic Factors in Patients With Metastatic Renal Cell Cancer Treated With Tyrosine Kinase Inhibitors: A Systemic Review and Meta-analysis. Clin Genitourin Cancer. 2018.
 • Mensing C, Boucher J, Cypress M, et al. National standards for diabetes self-management education. Diabetes Care. 2003;26(suppl 1):149-56.
 • Spijkerman AM, Dekker JM, Nijpels G, et al. Microvascular complications at time of diagnosis of type 2 diabetes are similar among diabetic patients detected by targeted screening and patients newly diagnosed in general practice. Diabetes Care. 2003;26(9):2604-8.
 • Plantinga LC, Crews DC, Coresh J, et al. Prevalence of chronic kidney disease in US adults with undiagnosed diabetes or prediabetes. Clin J Am Soc Nephrol. 2010:CJN. 07891109.
 • Schnell O, Alawi H, Battelino T, et al. Self-monitoring of blood glucose in type 2 diabetes: recent studies. J Diabetes Sci Technol. 2013;7(2):478-88.
 • Brunisholz KD, Briot P, Hamilton S, et al. Diabetes self-management education improves quality of care and clinical outcomes determined by a diabetes bundle measure. J Multidiscip Healthc. 2014;7:533.
APA KOÇAK M, AKTAŞ G, ERKUŞ E, TASLAMACIOĞLU DUMAN T, ATAK B, ŞAVLI H (2018). Analysis of the Type 2 Diabetic Patients Followed in a University Clinic. , 198 - 202. 10.18521/ktd.345149
Chicago KOÇAK MEHMET ZAHİD,AKTAŞ GÜLALİ,ERKUŞ Edip,TASLAMACIOĞLU DUMAN TUBA,ATAK Burcin Meryem,ŞAVLI Haluk Analysis of the Type 2 Diabetic Patients Followed in a University Clinic. (2018): 198 - 202. 10.18521/ktd.345149
MLA KOÇAK MEHMET ZAHİD,AKTAŞ GÜLALİ,ERKUŞ Edip,TASLAMACIOĞLU DUMAN TUBA,ATAK Burcin Meryem,ŞAVLI Haluk Analysis of the Type 2 Diabetic Patients Followed in a University Clinic. , 2018, ss.198 - 202. 10.18521/ktd.345149
AMA KOÇAK M,AKTAŞ G,ERKUŞ E,TASLAMACIOĞLU DUMAN T,ATAK B,ŞAVLI H Analysis of the Type 2 Diabetic Patients Followed in a University Clinic. . 2018; 198 - 202. 10.18521/ktd.345149
Vancouver KOÇAK M,AKTAŞ G,ERKUŞ E,TASLAMACIOĞLU DUMAN T,ATAK B,ŞAVLI H Analysis of the Type 2 Diabetic Patients Followed in a University Clinic. . 2018; 198 - 202. 10.18521/ktd.345149
IEEE KOÇAK M,AKTAŞ G,ERKUŞ E,TASLAMACIOĞLU DUMAN T,ATAK B,ŞAVLI H "Analysis of the Type 2 Diabetic Patients Followed in a University Clinic." , ss.198 - 202, 2018. 10.18521/ktd.345149
ISNAD KOÇAK, MEHMET ZAHİD vd. "Analysis of the Type 2 Diabetic Patients Followed in a University Clinic". (2018), 198-202. https://doi.org/10.18521/ktd.345149
APA KOÇAK M, AKTAŞ G, ERKUŞ E, TASLAMACIOĞLU DUMAN T, ATAK B, ŞAVLI H (2018). Analysis of the Type 2 Diabetic Patients Followed in a University Clinic. KONURALP TIP DERGİSİ, 10(2), 198 - 202. 10.18521/ktd.345149
Chicago KOÇAK MEHMET ZAHİD,AKTAŞ GÜLALİ,ERKUŞ Edip,TASLAMACIOĞLU DUMAN TUBA,ATAK Burcin Meryem,ŞAVLI Haluk Analysis of the Type 2 Diabetic Patients Followed in a University Clinic. KONURALP TIP DERGİSİ 10, no.2 (2018): 198 - 202. 10.18521/ktd.345149
MLA KOÇAK MEHMET ZAHİD,AKTAŞ GÜLALİ,ERKUŞ Edip,TASLAMACIOĞLU DUMAN TUBA,ATAK Burcin Meryem,ŞAVLI Haluk Analysis of the Type 2 Diabetic Patients Followed in a University Clinic. KONURALP TIP DERGİSİ, vol.10, no.2, 2018, ss.198 - 202. 10.18521/ktd.345149
AMA KOÇAK M,AKTAŞ G,ERKUŞ E,TASLAMACIOĞLU DUMAN T,ATAK B,ŞAVLI H Analysis of the Type 2 Diabetic Patients Followed in a University Clinic. KONURALP TIP DERGİSİ. 2018; 10(2): 198 - 202. 10.18521/ktd.345149
Vancouver KOÇAK M,AKTAŞ G,ERKUŞ E,TASLAMACIOĞLU DUMAN T,ATAK B,ŞAVLI H Analysis of the Type 2 Diabetic Patients Followed in a University Clinic. KONURALP TIP DERGİSİ. 2018; 10(2): 198 - 202. 10.18521/ktd.345149
IEEE KOÇAK M,AKTAŞ G,ERKUŞ E,TASLAMACIOĞLU DUMAN T,ATAK B,ŞAVLI H "Analysis of the Type 2 Diabetic Patients Followed in a University Clinic." KONURALP TIP DERGİSİ, 10, ss.198 - 202, 2018. 10.18521/ktd.345149
ISNAD KOÇAK, MEHMET ZAHİD vd. "Analysis of the Type 2 Diabetic Patients Followed in a University Clinic". KONURALP TIP DERGİSİ 10/2 (2018), 198-202. https://doi.org/10.18521/ktd.345149