Yıl: 2018 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 71 - 102 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21492/inuhfd.424598 İndeks Tarihi: 29-02-2020

ÇOCUK NAFAKASI VE DİĞER AİLE NAFAKA TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TAHSİLİNE İLİŞKİN LA HAYE SÖZLEŞMESİ

Öz:
Milletlerarası unsurlu nafakaya ilişkin olarak, yeni gelişmeleri dikkate alan; dahaçağdaş, rasyonel çözümler getiren düzenlemeler önem kazanmış bulunmaktadır. Bubağlamda Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı çatısı altında, 2007 yılında, birinafaka alacaklarının tahsiline, diğeri uygulanacak hukuka ilişkin olmak üzere iki yenisözleşme akdedilmiştir. Bunlar: “Çocuk Nafakası ve Aileye ilişkin Diğer NafakaAlacaklarının Milletlerarası Tahsiline İlişkin La Haye Sözleşmesi” ile “NafakaYükümlülüklerine Uygulanacak Hukuka İlişkin La Haye Protokolü” dür.Türkiye uygulanacak hukuka ilişkin La Haye Protokolüne taraf olmamaklabirlikte; diğer La Haye Sözleşmesine 2016 yılında taraf olmuş, Sözleşme, Türkiyeaçısından 1 Şubat 2017 tarihinde uluslararası alanda yürürlüğe girmiştir. Keza 2007 tarihliSözleşme, 1956 tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesi de dâhil olmak üzere, tüm öncekiSözleşmelerin yerini alması maksadıyla hazırlanmıştır. Bu Sözleşme, yabancı hukuklarhakkında bilgi temini, adli yardımlaşma, tanıma-tenfiz ve nafaka alacaklarının tahsilikonusunda gelişen iletişim ve bilişim teknolojilerine dayanan, daha çağdaş milletlerarasınafaka sistemi kurmayı amaç edinmiştir.Bu çalışmada, Türkiye’nin taraf olduğu 2007 tarihli La Haye Sözleşmesininyabancı nafaka kararlarının tanınması ve tenfizi ile yabancı nafaka alacaklarının tahsilindene gibi yenilikler getirdiği, uygulamada beklentileri ne ölçüde karşılayacağı hususlarıüzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Siyasi Bilimler Hukuk

THE HAGUE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL RECOVERY OF CHILD SUPPORT AND OTHER FORMS OF FAMILY MAINTENANCE

Öz:
It has become important to consider new developments and more modern, rational solutions regarding the maintenance with foreign element. In this context, two new Instruments were concluded in 2007 under the framework of The Hague Conference on Private International Law, one relating to international recovery of claims for maintenance and the other about the applicable law. These are the "Hague Convention on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance" and the "Hague Protocol on the Law Applicable to Maintenance Obligations". Although Turkey is not a party to The Hague Protocol on the law applicable; it became a party to the other Hague Convention in 2016, and the Convention came into force on February 1, 2017, for Turkey in the international arena. The 2007 Convention has been prepared with the intention of replacing all the previous Conventions, including the 1956 United Nations Convention. This Convention aims to establish a more contemporary international maintenance system based on the communication and information technologies that develop in the field of information about foreign laws, judicial assistance, recognition-enforcement and the recovery of claims for maintenance. This study focused on the 2007 Hague Convention that Turkey is a party to regarding foreign maintenance decisions, the recognition and enforcement and the innovations such as the recovery
Anahtar Kelime:

Konular: Siyasi Bilimler Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ANDRAE, Marianne: “Zum Verhältnis der Haager Unterhaltskonvention 2007 und des Haager Protokolls zur geplanten EU-Unterhaltsverordnung”, Familie Partnerschaft Recht (FPR), 2008, s. 196-202.
 • AYGÜN, Mesut: Milletlerarası Özel Hukukta Nafakaya İlişkin Yeni Sistem, Yetkin Yayınevi, Ankara 2016.
 • BARIATTI, Stefania: Cases and Materials on EU Private International Law, Hart Publishing, Oxford 2011.
 • BEAUMONT, Paul: “The Maintenance Project, The Hague Conference and The EC: A Triumph of Reverse Subsidiarity”, The Rabels Journal of Comparative and International Private Law, 73(3), 2009, s. 509-546.
 • BORRAS, Alegria: “The Necessary Flexibility in the Application of the New Instruments on Maintenance”, Convergence and Divergence in Private International Law Liber Amicorum Kurt Siehr, Eds.: Katharina Boele-Woelki/ Talia Einhorn/ Daniel Girsberger/ Symeon Symeonides, The Hague: Schulthess Eleven International Publishing, 2010, s. 173-192.
 • BORRAS, Alegria/ DEGELING, Jennifer: Explanatory Report of Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance, (Explanatory Report), HCCH: <https://assets.hcch.net/upload/expl38.pdf>, (Erişim tarihi: 21.01.2018).
 • BREMNER, Philip: “International Child Maintenance in Europa”, The Future of Family Property in Europe, Eds.: Boele-Woelki, Katharina/ Miles, Jo and Scherpe, Jens, Cambridge: Intersentia, 2011, s. 407-422.
 • CARLSON, Mary Helen: “United States Perspective on the New Hague Convention on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance”, Family Law Quarterly, 43(1), 2009, s. 21-35.
 • DUNCAN, William: “The New Hague Child Support Convention: Goals and Outcomes of the Negotiations”, (The New Hague Child Support Convention), Family Law Quarterly, 43(1), 2009, s. 1-20.
 • DUNCAN, William: “The Hague Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance”, (2007 The Hague Convention), Yearbook of Private International Law, Vol. X, Sellier.elp, Munich 2008, s. 313-331.
 • ESTIN, Ann Laquer: “Families Across Borders: The Hague Children’s Conventions and the Case for International Family Law in the United States”, Fla. L. Rev., Vol. 62(1), 2010, s. 47-108.
 • FUCIK, Robert: “Das neue Haager Unterhaltsübereinkommen. Globale Kooperationsund Anerkennungsmechanismen”, Interdisziplinäre Zeitschrift für Familienrecht, 2008 (3), s. 219-232.
 • GROFF, Maja: “The Potential of the 2007 Child Support Convention: Addressing Global Poverty and Supporting Economic Rights”, The Recovery of Maintenance in The EU and Worldwide (Edited by Paul Beaumont, Burkhard Hess, Lara Walker and Stefanie Spancken), Hart Publishing, Oxford 2014, s. 89-100.
 • HIRSCH, Juliane: “Neues Haager Unterhaltsübereinkommen - Erleichterte Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen über Ländergrenzen hinweg”, Der Familien-Rechts-Berater International (FamRB Int.), 2008(3), s. 70-74.
 • JANZEN, Ulrike: “Die neuen Haager Übereinkünfte zum Unterhaltsrecht und die Arbeiten an einer EG-Unterhaltsverordnung”, Familie Partnerschaft Recht (FPR), 2008, s. 218-221.
 • LEVANTE, Marco: “Die Reform des internationalen Unterhaltsrechts - das Haager Unterhaltsübereinkommen und das Protokoll über das auf Unterhaltspflichten anwendbare Recht von 2007”, Innovatives Recht: Festschrift für Ivo Schwander, Herausgegeben von Franco Lorandi und Daniel Staehelin, 2011, s. 729-746.
 • LONG, Eimear: “The New Hague Maintenance Convention”, International and Comparative Law Quarterly, 57(4), 2008, s. 984-996.
 • LORTIE, Philippe: “The Development of Medium and Technology Neutral International Treaties in Support of Post-Convention Information Technology Systems - The Example of the 2007 Hague Convention and Protocol”, Yearbook of Private International Law, Vol. X, Sellier.elp, Munich 2008, s. 359-365.
 • O’CALLAGHAN, Elaine: “Annual Review of International Family Law 2009”, The International Survey of Family Law, Eds. Atkin, Bill/ Banda, Fareda, Jordan Publishing Limited, Bristol 2011.
 • ÖZOĞUL, Mustafa: “2007 tarihli La Haye Nafaka Sözleşmesi”, Uluslararası Özel Hukuk Bülteni, S. 8 (Mayıs-Ağustos 2016).
 • ROGERSON, Pippa: Collier’s Conflict of Laws, Fourth Edition, Cambridge University Press, Cambridge 2013.
 • ŞANLI, Cemal/ ESEN, Emre/ ATAMAN FİGANMEŞE, İnci: Milletlerarası Özel Hukuk, 5. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2016.
 • TANRIBİLİR, Feriha Bilge: Çocuk Haklarının Uluslararası Korunması ve Koruma Mekanizmaları, Yetkin Yayınevi, Ankara 2011.
 • TEKİNALP, Gülören/ UYANIK, Ayfer: Milletlerarası Özel Hukuk – Bağlama Kuralları, 12. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2016.
 • WALKER, Lara: Maintenance and Child Support in Private International Law, Hart Publishing, Oxford 2015.
 • ZUPAN, Mirela: “Innovations of The 2007 Hague Maintenance Protokol”, The Recovery of Maintenance in The EU and Worldwide (Edited by Paul Beaumont, Burkhard Hess, Lara Walker and Stefanie Spancken), Oxford 2014, s. 311-328.
 • HCCH: “Convention on The International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance”, <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/fulltext/? cid=131>, (Erişim tarihi: 21.01.2018).
APA AYGÜN M, ÇAĞLAYAN AYGÜN G (2018). ÇOCUK NAFAKASI VE DİĞER AİLE NAFAKA TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TAHSİLİNE İLİŞKİN LA HAYE SÖZLEŞMESİ. , 71 - 102. 10.21492/inuhfd.424598
Chicago AYGÜN MESUT,ÇAĞLAYAN AYGÜN GÖZDE ÇOCUK NAFAKASI VE DİĞER AİLE NAFAKA TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TAHSİLİNE İLİŞKİN LA HAYE SÖZLEŞMESİ. (2018): 71 - 102. 10.21492/inuhfd.424598
MLA AYGÜN MESUT,ÇAĞLAYAN AYGÜN GÖZDE ÇOCUK NAFAKASI VE DİĞER AİLE NAFAKA TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TAHSİLİNE İLİŞKİN LA HAYE SÖZLEŞMESİ. , 2018, ss.71 - 102. 10.21492/inuhfd.424598
AMA AYGÜN M,ÇAĞLAYAN AYGÜN G ÇOCUK NAFAKASI VE DİĞER AİLE NAFAKA TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TAHSİLİNE İLİŞKİN LA HAYE SÖZLEŞMESİ. . 2018; 71 - 102. 10.21492/inuhfd.424598
Vancouver AYGÜN M,ÇAĞLAYAN AYGÜN G ÇOCUK NAFAKASI VE DİĞER AİLE NAFAKA TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TAHSİLİNE İLİŞKİN LA HAYE SÖZLEŞMESİ. . 2018; 71 - 102. 10.21492/inuhfd.424598
IEEE AYGÜN M,ÇAĞLAYAN AYGÜN G "ÇOCUK NAFAKASI VE DİĞER AİLE NAFAKA TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TAHSİLİNE İLİŞKİN LA HAYE SÖZLEŞMESİ." , ss.71 - 102, 2018. 10.21492/inuhfd.424598
ISNAD AYGÜN, MESUT - ÇAĞLAYAN AYGÜN, GÖZDE. "ÇOCUK NAFAKASI VE DİĞER AİLE NAFAKA TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TAHSİLİNE İLİŞKİN LA HAYE SÖZLEŞMESİ". (2018), 71-102. https://doi.org/10.21492/inuhfd.424598
APA AYGÜN M, ÇAĞLAYAN AYGÜN G (2018). ÇOCUK NAFAKASI VE DİĞER AİLE NAFAKA TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TAHSİLİNE İLİŞKİN LA HAYE SÖZLEŞMESİ. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9(2), 71 - 102. 10.21492/inuhfd.424598
Chicago AYGÜN MESUT,ÇAĞLAYAN AYGÜN GÖZDE ÇOCUK NAFAKASI VE DİĞER AİLE NAFAKA TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TAHSİLİNE İLİŞKİN LA HAYE SÖZLEŞMESİ. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9, no.2 (2018): 71 - 102. 10.21492/inuhfd.424598
MLA AYGÜN MESUT,ÇAĞLAYAN AYGÜN GÖZDE ÇOCUK NAFAKASI VE DİĞER AİLE NAFAKA TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TAHSİLİNE İLİŞKİN LA HAYE SÖZLEŞMESİ. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, 2018, ss.71 - 102. 10.21492/inuhfd.424598
AMA AYGÜN M,ÇAĞLAYAN AYGÜN G ÇOCUK NAFAKASI VE DİĞER AİLE NAFAKA TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TAHSİLİNE İLİŞKİN LA HAYE SÖZLEŞMESİ. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2018; 9(2): 71 - 102. 10.21492/inuhfd.424598
Vancouver AYGÜN M,ÇAĞLAYAN AYGÜN G ÇOCUK NAFAKASI VE DİĞER AİLE NAFAKA TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TAHSİLİNE İLİŞKİN LA HAYE SÖZLEŞMESİ. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2018; 9(2): 71 - 102. 10.21492/inuhfd.424598
IEEE AYGÜN M,ÇAĞLAYAN AYGÜN G "ÇOCUK NAFAKASI VE DİĞER AİLE NAFAKA TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TAHSİLİNE İLİŞKİN LA HAYE SÖZLEŞMESİ." İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9, ss.71 - 102, 2018. 10.21492/inuhfd.424598
ISNAD AYGÜN, MESUT - ÇAĞLAYAN AYGÜN, GÖZDE. "ÇOCUK NAFAKASI VE DİĞER AİLE NAFAKA TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TAHSİLİNE İLİŞKİN LA HAYE SÖZLEŞMESİ". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9/2 (2018), 71-102. https://doi.org/10.21492/inuhfd.424598