Yıl: 2018 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 485 - 498 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21492/inuhfd.477182

GÖÇ, YOKSULLUK ve İNSAN HAKLARI

Öz:
Kapitalizmin egemenliği altındaki günümüz dünyasında göç veyoksulluk birbirini etkileyen iki güncel olgudur. Küreselleşen dünyadayoksulluk göçe, göç de yoksulluğa yol açmaktadır. Göçmenler kendiülkelerinden yoksulluk nedeniyle göç etmekte göçtükleri ülkelerde busefer yoksulluk ve yoksulluğun bir türü olan yoksunluğa düşmektedirler.Göçmenler yeni ikametgahlarında sosyal dışlanma, şiddet, gettolaşma,marjinalleşme, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı gibi bir dizi haksızlığauğramaktadır. Ulus devletler göçmenlerin yoksulluk ve yoksunlarıkarşısında yasal düzenlemeleri sosyal adaleti sağlamak amacıyla değilkendi güvenlik kaygıları kapsamında yerine getirmektedirler. Kendivatandaşları için sosyal hakların korunması bakımından son derece duyarlıolan ülkelerin göçmenlerin sosyal hakları söz konusu olduğunda sessizkaldıkları görülmektedir. Sosyal hakları korunmayan göçmenlerin hergeçen gün dünyanın dört bir yanında yoksulluğun değişik biçimlerinemaruz kaldıkları bir gerçektir. Rekabetçi kapitalizmin yayılmasıylagöçmenlerin sosyal haklarının ihlal edilmesi sorunsalı çözümsüz bir halalmaktadır. Söz konusu çalışma ile göç ve yoksulluk ikiliğindegöçmenlerin insan haklarının yerini sorgulamak, yoksulluğun veyoksunluğun ortadan kaldırılmasındaki temel etkenlerin ortaya çıkarılmasıamaçlanmaktadır.
Anahtar Kelime:

MIGRATION, POVERTY AND HUMAN RIGHTS

Öz:
Migration and poverty are current phenomena that affect each other in today’s world where capitalism is highly dominant. In a globalized world, poverty causes migration and migration leads to poverty. Immigrants migrate from their own countries due to poverty and fall into poverty and deprivation, which is a form of poverty. Migrants suffer from social exclusion, violence, ghettoism, marginalization, and gender discrimination in their new residences. Nation-states implement their legal regulations against the poverty and deprivation of immigrants in the context of their security concerns, not for social justice. Countries that are highly sensitive to the protection of social rights for their own citizens are seen to be silent in the case of immigrants' social rights. It is a fact that immigrants, whose social rights are not protected, are exposed to different forms of poverty all over the world. With the spread of competitive capitalism, the problem of violating the social rights of immigrants becomes unsolvable. With this study, it is aimed to question the place of human rights of immigrants in immigration and poverty duality, and to reveal the main factors in the elimination of poverty and deprivation.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • ADAMS JR, Richard / PAGE, John: “Do International Migration and Remittances Reduce Poverty in Developing Countries?”, World Development, Vol.33, No.10, 2005, s. 1645-1669.
 • AKAL, Cemal Bali: Machiavelli, Makyavelizm ve Modernite, Dost Kitabevi, Ankara 2012.
 • AKALIN, Ayşe: Açık, Döner, Mühürlü Kapılar: 20. Yüzyılda Batı/Doğu Ekseninde Emek Göçünün Seyri, in Öner, S. Ihlamur / Öner, N. Aslı Şirin (ed), Küreselleşme Çağında Göç, İletişim Yayınları, İstanbul 2016.
 • ATKINSON, B. Anthony: Inequality What Can Be Done?, Harvard University Press, London 2015.
 • BASSO, Pietro, “Neoliberalizm, Kriz ve Uluslararası Göç”, in PRADELLA, Lucia / MAROIS, Thomas (ed.), Kutuplaştıran Kalkınma Neoliberalizme Karşı Alternatifler ve Kriz, çev. Barış Baysal, Notabene Yayınları, Ankara 2014.
 • BOSWELL Christina / CRISP, Jeff, “Poverty, International Migration and Asylum”, UNU World Institute for Development Economic Research, Helsinki, 2004.
 • BUĞRA, Ayşe: Kapitalizm Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika, İletişim Yayınları, İstanbul 2013.
 • CHAMBERS, Iain: Göç, Kültür, Kimlik, çev: İsmail Türkmen- Mehmet Beşikçi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2014.
 • CHAPMAN, Jeff / BERNSTEIN, Jared, “Immigration and Poverty: How Are They Linked?”, Monthly Labor Review, April, 2003.
 • DAĞDELEN, Görkem: “Türkiye’nin Görünmeyen” Emekçileri: Yabancı Göçmenlerin Çalışma Hayatına Genel Bir Bakış”, Çalışma Ortamı Dergisi, 117, Temmuz- Ağustos, 2011.
 • DEDEOĞLU, Saniye / GÖKMEN, Çisel E.: Göç ve Sosyal Dışlanma Türkiye’de Yabancı Göçmen Kadınlar, Efil Yayınları, 2011.
 • GÖKBAYRAK, Şenay: “Göçmen Grupların Hakları”, Çalışma Ortamı Dergisi, 89, Mayıs -Haziran, 2006.
 • GÜL, Songül S.: “Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksullukta Mücadelenin Sosyolojik Boyutları: Göreliden Mutlak Yoksulluğa”, in Özdek, Yasemin (ed.), Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları, TODAİE Masa Üstü Yayınları, Mayıs, Ankara 2002.
 • GÜN, Servet: “Tahterevallinin Aşağısı: Türkiye’de Göç ve Kent Yoksulluğu”, in Mertcan, Hakan / Ördek Aydın (ed.), Modern Zamanlar Bir Yokmuş Bir Varmış, Notabene Yayınları, Ankara 2014.
 • HEINDLMAIER, Anita / BLAUBERGER, Micheal: “Enter At Your Own Risk: Free Movement of EU Citizens In Practice”, West European Politics, V. 40, I.6, 2017, s. 1198-1217.
 • İÇDUYGU, Ahmet: Kentler ve Göç Türkiye, İtalya, İspanya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Temmuz, İstanbul 2012.
 • KAYGALAK, Sevilay: Kentin Mültecileri Neoliberalizm Koşullarında Zorunlu Göç ve Kentleşme, Dipnot Yayınları, Ankara 2009.
 • KUÇURADİ, İonna: İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 2011.
 • MARKOÇ, İlkim: “Yoksulluk Olgusunun İnsan Hakları Kesitinde Ele Alınması”, https://www.academia.edu/5862886/Yoksulluk_Olgusunun_%C4%B0 nsan_Haklar%C4%B1_Kesitinde_Ele_Al%C4%B1nmas%C4%B1. (Erişim tarihi: 24.10.2018.)
 • MARX, Karl: Kapital, Ekonomi Politiğin Eleştirisi, I. Cilt, çev. Mehmet Selik/Nail Satlıgan, Yordam Kitap, İstanbul 2015.
 • OUCHO, John O.: “The Relationship Between Migration and Poverty In Southern Africa”, 2002, https://www.academia.edu/12861640/The_relationship_between_migra tion_and_poverty_in_Southern_Africa, (Erişim tarihi: 06.10.2018).
 • ÖNER, N. Aslı Şirin: “Göç Çalışmalarında Temel Kavramlar”, in Öner, S. Ihlamur / Öner, N.Aslı Şirin (ed.), Küreselleşme Çağında Göç, İletişim Yayınları, İstanbul 2016.
 • POGGE, Thomas: Küresel Yoksulluk ve İnsan Hakları Kozmopolit Sorumluluklar ve Reformlar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2006.
 • SEN, Amartya: Özgürlükle Kalkınma, çev. Yavuz Alogan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2004.
 • ULLAH, Ashan / RAHMAN, Abdur / MURSHED, Munira: “Poverty and Migration Slums of Dhaka City The Realities”, Association for Rural Development and Studies, Dhaka 1999.
 • ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ, Çağla: “Eski Doğu Bloku Ülkelerinden Türkiye’ye Düzensiz Göç ve Kadın Emeği”, Çalışma Ortamı Dergisi, 117, Temmuz- Ağustos, 2011.
 • YALÇIN GEZİCİ, Meral: Göç Psikolojisi, Pharmakon Yayınları, Ankara 2017.
APA KANSU KARADAĞ A (2018). GÖÇ, YOKSULLUK ve İNSAN HAKLARI. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9(2), 485 - 498. 10.21492/inuhfd.477182
Chicago KANSU KARADAĞ Akasya GÖÇ, YOKSULLUK ve İNSAN HAKLARI. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9, no.2 (2018): 485 - 498. 10.21492/inuhfd.477182
MLA KANSU KARADAĞ Akasya GÖÇ, YOKSULLUK ve İNSAN HAKLARI. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, 2018, ss.485 - 498. 10.21492/inuhfd.477182
AMA KANSU KARADAĞ A GÖÇ, YOKSULLUK ve İNSAN HAKLARI. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2018; 9(2): 485 - 498. 10.21492/inuhfd.477182
Vancouver KANSU KARADAĞ A GÖÇ, YOKSULLUK ve İNSAN HAKLARI. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2018; 9(2): 485 - 498. 10.21492/inuhfd.477182
IEEE KANSU KARADAĞ A "GÖÇ, YOKSULLUK ve İNSAN HAKLARI." İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9, ss.485 - 498, 2018. 10.21492/inuhfd.477182
ISNAD KANSU KARADAĞ, Akasya. "GÖÇ, YOKSULLUK ve İNSAN HAKLARI". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9/2 (2018), 485-498. https://doi.org/10.21492/inuhfd.477182