Yıl: 2019 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 132 - 136 Metin Dili: Türkçe

Kekliklerin Ovaryum ve Testis Dokularında Bazı Metabolik Hormonların Dağılımı

Öz:
Sunulan çalışma keklik ovaryum ve testisinde ghrelin, leptin ve obestatin hormonlarının dağılımlarını göstermek amacıyla yapılmıştır.Materyal olarak 5 dişi (360-420 g) ve 5 erkek (480-540 g) olmak üzere toplam 10 tane sağlıklı yetişkin keklik (Chukar partridge) kullanıldı.Keklik genital sisteminden elde edilen doku örnekleri %10’luk formol-alkol solüsyonunda tespit edildikten sonra rutin histolojikişlemlerden geçirildi ve peptidlerin lokalizasyonunu göstermek amacı ile immunohistokimya boyaması yapıldı. Bu peptidlerin testisinseminifer tubullerinde ve bazı interstisyel hücrelerinde; ovaryumun ise germinatif epitelinde, folliküllerde ve stromadaki bazı bağ dokuhücrelerinde lokalize olduğu gözlendi. Böylece incelenen peptidlerin kanatlı genital sistem organlarından testis ve ovaryum üzerindefonksiyonel bir etkileri olabileceği düşünüldü.
Anahtar Kelime:

Distribution of Some Metabolic Hormones in Partridge's Ovary and Testicular Tissues

Öz:
The study was conducted to show the distribution of ghrelin, leptin and obestatin hormones in partridge ovary and testis. A total of 10 healthy adult partridges (Chukar partridge) were used as material 5 females (360-420 g) and 5 males (480-540 g). Tissue samples obtained from the partridge genital system were detected in 10% formol-alcohol solution and then subjected to routine histological procedures and immunohistochemical staining was performed to show the localization of the peptides. These peptides were observed to be localized in seminiferous tubules and some interstitial cells of testes and germinative epithelium of ovary, follicles and some connective tissue cells in stroma. Thus, it was thought that the peptides examined could have a functional effect on testes and ovaries from poultry genital system organs.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Korkmaz D, Özcan Z. (2011). Bıldırcın (Coturnix Coturnix Japo- nica) Erkek Genital Sisteminin Yapısı Üzerinde Işık ve Elektron Mikroskobik Çalışmalar. Ankara Üniv Vet Fak Derg. 2(58): 79-84.
 • Hodges RD. (1974). The Histology of The Fowl. Academic Press, London.
 • Akbalık ME, Saruhan Güney B, Topaloğlu U, Sağsöz H, Ketani MA. (2016). Kanatlılarda Genital Sistem Histolojisi. Dicle Üniv Vet Fak Derg. 2(5): 73-82.
 • Comba A, Mert H, Comba B. (2014). Leptin ve Metabolik Etki- leri. YYU Vet Fak Derg. 25(3): 87-91.
 • Meier U, Gressner AM. (2004). Endocrine Regulation of Energy Metabolism: Review of Patho Biochemical and Clinical Chemi- cal Aspects of Leptin, Ghrelin, Adiponectin and Resistin. Clin Chem. 50(9): 1511-1525.
 • Hu S, Gan C, Wen R, Xiao Q, Gou H, Liu H. (2014). Role of Leptin in the Rregulation of Sterol/ Steroid Biosynthesis in Goose Gra- nulosa Cells. Theriogenology. 82(5): 677–685.
 • Ayla Ş, Keskin İ, Varlı Yelke T, Önel T, Karahüseyinoğlu S. (2017). nde Lepti n ̇ Sevi yeleri n ̇ Semen Para- Erkek İnferti li ̇ tesi Semi nal ni metreleri ̇ ve Dna Fragmantasyonu ile İlişkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 48(2): 39-43.
 • İlhan T, Erdost H. (2009). Ghrelin. Uludag Univ J Fac Vet Med. 28(1): 67-74.
 • Dupont J, Maillard V, Coyral-Castel S, Ram ́e C, Froment P. (2010). Ghrelin in Female and Male Reproduction. Int J Pept. 2010(3): 8-11.
 • Ullah H, Jahan S, Ahmed S. (2011). Obestatinin Duces Testoste- rone Secretion From Rat Testis in Vitro. Afr J Biotechnol. 10(19): 3921-3928.
 • Meszarosova M, Sirotkin AV, Grossmann R, Darlak K, Valenzu- ela F. (2008). The Effect of Obestatin on Porcine Ovarian Granu- losa Cells. Anim Reprod Sci. 108(1-2): 196-207.
 • El-Eshmawy MM, Abdel İA, El Hawary AK. (2010). Association of Ghrelin and Leptin with Reproductive Hormones in Constitutio- nal Delay of Growth and Puberty. Reprod Biol Endocrinol. 8: 153.
 • Sirotkin AV, Harrath AH, Grossmann R. (2016). The Role of Me- tabolic State and Obestatin in Control of Chicken Ovarian Hor- mone Release. Poult Sci. 95(8): 1939-1942.
 • Soares JB, Leite-Moreira AF. (2008). Ghrelin, Des-acyl Ghrelin and Obestatin: Three Pieces of the Same Puzzle. Peptides. 29(7): 1255-1270.
 • Akbalık ME, Topaloğlu U, Saruhan Güney B. (2019). Keklik (Alec- toris Chukar) Oviduktunda Ghrelin, Leptin ve Obestatinin Loka- lizasyonu. 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi. Gaziantep-Türkiye, s. 649-657.
 • Sirotkin AV, Grossmann R, Maria-Peon MT, Roa J, Tena-Sem- pere M, Klein S. (2006). Novel Expression and Functional Role of Ghrelin in Chicken Ovary. Mol Cell Endocrinol. 257(258): 15- 25.
 • Perez-Perez A, Sanchez-Jimenez F, Maymo J, Duenas JL, Varone C, Sanchez-Margalet V. (2015). Role of Leptin in Female Repro- duction. Clin Chem Lab Med. 53(1): 15-28.
 • Seroussi E, Cinnamon Y, Yosefi S, et al. (2016). Identification of the Long-Sought Leptin in Chicken and Duck: Expression Pattern of the High Lygc-Rich Avian Leptin Fits an Autocrine/Paracrine rather than Endocrine Function. Endocrinology. 157(2): 737- 751.
 • Macajova M, Lamosova D, Zeman M. (2004). Role of Leptin in Farm Animals: a Review. J Vet Med A Physiol Pathol Clin Med. 51(4): 157-166.
 • Ohkubo T, Adachi H. (2008). Leptin Signaling and Action in Birds. Int J Poult Sci. 45(4): 233-240.
 • Zhang J, Gong M. (2018). Review of the Role of Leptin in the Regulation of Male Reproductive Function. Andrologia. 50: 4.
 • İbrahim MHM, Selim SAA, Abd-Alaleem DI, Al-Sayed RM. (2014). Effect of Obestatin on Gonadal Functions in High Fat- Fed Albino Rats. Basic Sci Med. 3(39): 43-59.
 • Sirotkin AV, Meszarosova M, Harrath AH, Grossmann R. (2016). Obestatin Directly Controls Chicken Ovarian Cell Functions. J Biol Regul Homeos Agents. 3(3): 665-674.
 • Moretti E, Vindigni C, Tripodi SA, et al. (2014). Immunolocalisa- tion of Ghrelin and Obestatin in Human Testes, Seminal Vesic- les, Prostate and Spermatozoa. Andrologia. 46: 979-985.
 • Jahan S, Sidrat T, Ahmed S, Wazir H, Ullah K. (2011). Effect of Obestatin on Morphometry of Testes and Testosterone Secre- tion in Male Rats. Afr J Biotechnol. 10(39): 7717-7722.
 • Ullah H, Jahan S, Ahmed S. (2011). Obestatin İnduces Testoste- rone Secretion from Rat Testis in Vitro. Afr J Biotechnol. 10(19): 3921-3928
APA TOPALOĞLU U, AKBALIK M, SAĞSÖZ H, KETANİ M, SARUHAN B (2019). Kekliklerin Ovaryum ve Testis Dokularında Bazı Metabolik Hormonların Dağılımı. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12(2), 132 - 136.
Chicago TOPALOĞLU Uğur,AKBALIK MEHMET ERDEM,SAĞSÖZ Hakan,KETANİ Muzaffer Aydın,SARUHAN Berna GÜNEY Kekliklerin Ovaryum ve Testis Dokularında Bazı Metabolik Hormonların Dağılımı. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 12, no.2 (2019): 132 - 136.
MLA TOPALOĞLU Uğur,AKBALIK MEHMET ERDEM,SAĞSÖZ Hakan,KETANİ Muzaffer Aydın,SARUHAN Berna GÜNEY Kekliklerin Ovaryum ve Testis Dokularında Bazı Metabolik Hormonların Dağılımı. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, 2019, ss.132 - 136.
AMA TOPALOĞLU U,AKBALIK M,SAĞSÖZ H,KETANİ M,SARUHAN B Kekliklerin Ovaryum ve Testis Dokularında Bazı Metabolik Hormonların Dağılımı. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2019; 12(2): 132 - 136.
Vancouver TOPALOĞLU U,AKBALIK M,SAĞSÖZ H,KETANİ M,SARUHAN B Kekliklerin Ovaryum ve Testis Dokularında Bazı Metabolik Hormonların Dağılımı. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2019; 12(2): 132 - 136.
IEEE TOPALOĞLU U,AKBALIK M,SAĞSÖZ H,KETANİ M,SARUHAN B "Kekliklerin Ovaryum ve Testis Dokularında Bazı Metabolik Hormonların Dağılımı." Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12, ss.132 - 136, 2019.
ISNAD TOPALOĞLU, Uğur vd. "Kekliklerin Ovaryum ve Testis Dokularında Bazı Metabolik Hormonların Dağılımı". Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 12/2 (2019), 132-136.