Yıl: 2019 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 160 - 169 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29128/geomatik.521988 İndeks Tarihi: 05-03-2020

Harita Projeksiyonları ve Nümerik Analiz

Öz:
Harita projeksiyonları problemlerinin çözümünde çeşitli nümerik analiz yöntemlerine gerek duyulur. Doğrusal olmayan denklemlerin iteratif çözümü yaygın kullanılır. Kaynaklarda çok fazla ele alınmamasına rağmen nümerik türevin pratik olarak kullanımı mümkündür. Nümerik türev deformasyon araştırmasında, doğrusal olmayan denklem çözümleri ise ara değişken kullanılan gerçek anlamlı olmayan projeksiyonlarda ve ters projeksiyon uygulamalarında kullanılır. Bu çalışmada yöntemlerin uygulamaları örnekler üzerinde tartışılmış, parametre önerileri yapılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Görüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisi Jeoloji

Map Projections and Numerical Analysis

Öz:
There are certain numerical analysis methods that have been used in solving map projection problems. In this study methods such as numerical derivation and solving nonlinear equations are introduced, and their usage possibilities are discussed. Additionally, parameter suggestions, and special numerical approaches are given.
Anahtar Kelime:

Konular: Görüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisi Jeoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bildirici, İ. Ö. (2016). Ortogonal olmayan coğrafi ağlı harita projeksiyonlarında Tissot endikatris elemanlarının belirlenmesi. Harita Dergisi, (156):13–22.
 • Bildirici, İ. Ö. (2017). An iterative approach for inverse transformation of map projections. Cartography and Geographic Information Science, 44(5):463–471.
 • Bildirici, İ. Ö. (2018). Kartografya: Harita Tasarımı ve Kullanımı için Gerekli Bilim, Sanat ve Teknik. Atlas Akademi Yayınevi, Konya.
 • Boùùaert, M. C., Baets, B. D., Vervust, S., Neutens, T., Maeyer, P. D., ve de Weghe, N. V. (2016). Computation and visualisation of the accuracy of old maps using differential distortion analysis. International Journal of Geographical Information Science, 30(7):1255–1280.
 • Bugayevskiy, L. M. ve Snyder, J. (1995). Map projections: A reference manual. CRC Press.
 • Burden, R. L. ve Faires, J. D. (2001). Numerical analysis.
 • Hoschek, J. (1984). Matematische Grundlagen der Kartographie. Bibliographisches Institut, Mannheim.
 • Ipbuker, C. (2009). Inverse transformation forseveral pseudo-cylindrical map projections using jacobian matrix. InternationalConference on Computational Science and Its Applications. Springer, 553–564.
 • Ipbuker, C. ve Bildirici, ˙I. O. (2005). Computer ¨ program for the inverse transformation of the winkel projection. Journal of Surveying Engineering, 131(4):125–129.
 • Laskowski, P. H. (1989). The traditional and modern look at tissot’s indicatrix. The American Cartographer, 16(2):123–133.
 • Snyder, J. P. (1987). Map projections-A working manual, volume 1395. US Government Printing Office.
 • Snyder, J. P. (1993). Flattening the Earth. University of Chicago Press, Chicago.
 • Snyder, J. P. ve Voxland, P. (1989). An Album of Map Projections. US Geological Survey, Washington DC.
 • Uçar, D., İpbüker, C., ve Bildirici, İ. Ö. (2011). Matematiksel Kartografya. Atlas Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Weissstein, E. W. (2019). Halley’s method. http://mathworld.wolfram.com/HalleysMethod.html. Giriş: 31.01.2019.
 • Yang, Q., Snyder, J., ve Tobler, W. (1999).Map projection transformation: principles and applications. CRC Press.
APA Bildirici İ (2019). Harita Projeksiyonları ve Nümerik Analiz. , 160 - 169. 10.29128/geomatik.521988
Chicago Bildirici İbrahim Öztuğ Harita Projeksiyonları ve Nümerik Analiz. (2019): 160 - 169. 10.29128/geomatik.521988
MLA Bildirici İbrahim Öztuğ Harita Projeksiyonları ve Nümerik Analiz. , 2019, ss.160 - 169. 10.29128/geomatik.521988
AMA Bildirici İ Harita Projeksiyonları ve Nümerik Analiz. . 2019; 160 - 169. 10.29128/geomatik.521988
Vancouver Bildirici İ Harita Projeksiyonları ve Nümerik Analiz. . 2019; 160 - 169. 10.29128/geomatik.521988
IEEE Bildirici İ "Harita Projeksiyonları ve Nümerik Analiz." , ss.160 - 169, 2019. 10.29128/geomatik.521988
ISNAD Bildirici, İbrahim Öztuğ. "Harita Projeksiyonları ve Nümerik Analiz". (2019), 160-169. https://doi.org/10.29128/geomatik.521988
APA Bildirici İ (2019). Harita Projeksiyonları ve Nümerik Analiz. Geomatik, 4(2), 160 - 169. 10.29128/geomatik.521988
Chicago Bildirici İbrahim Öztuğ Harita Projeksiyonları ve Nümerik Analiz. Geomatik 4, no.2 (2019): 160 - 169. 10.29128/geomatik.521988
MLA Bildirici İbrahim Öztuğ Harita Projeksiyonları ve Nümerik Analiz. Geomatik, vol.4, no.2, 2019, ss.160 - 169. 10.29128/geomatik.521988
AMA Bildirici İ Harita Projeksiyonları ve Nümerik Analiz. Geomatik. 2019; 4(2): 160 - 169. 10.29128/geomatik.521988
Vancouver Bildirici İ Harita Projeksiyonları ve Nümerik Analiz. Geomatik. 2019; 4(2): 160 - 169. 10.29128/geomatik.521988
IEEE Bildirici İ "Harita Projeksiyonları ve Nümerik Analiz." Geomatik, 4, ss.160 - 169, 2019. 10.29128/geomatik.521988
ISNAD Bildirici, İbrahim Öztuğ. "Harita Projeksiyonları ve Nümerik Analiz". Geomatik 4/2 (2019), 160-169. https://doi.org/10.29128/geomatik.521988