Yıl: 2018 Cilt: 6 Sayı: 0 Sayfa Aralığı: 32 - 39 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21923/jesd.359367 İndeks Tarihi: 05-03-2020

BASKETBOL OYUNCULARININ ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ İLE BAZI PERFORMANS DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Öz:
Bu çalışmada Bursa ilindeki Botaş Basketbol Takımı Minikler grubu (8-10 yaş)ve Yıldızlar grubu (14 yaş) erkek çocukların antropometrik özellikleri ile bazıperformans değerleri ölçülerek, antropometrik veriler ile performansarasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Minikler grubundan 25,yıldızlar grubundan 8 çocuk olmak üzere toplam 33 erkek oyuncudan oluşanörneklem grubu ile yapılan bu çalışmada; basketbol performansı ile ilgiliolabilecek uzunluklar, çevresel ölçüler ve deri kıvrımı kalınlıkları olmak üzeretoplam 23 antropometrik parametre ölçülmüştür. Performans ölçümü olarakise 20 metre hız testi, yatay (ileri) sıçrama ve beceri istasyonu ölçümlerigerçekleştirilmiştir. Parametre ölçüm değerleri ve test sonuçları istatistikselolarak analiz edilmiş, her bir antropometrik parametre – performans değeriçifti için korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Böylece oyuncununperformansı üzerinde etkili olabilecek antropometrik parametrelerin veetkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ile basketbol sporunda yetenek seçimi vebasketbol sporuna yönlendirme alanındaki mevcut literatüre, ayrıca spora vesporcuya yapılacak yatırımların daha verimli olması konusunda yapılacakyeni çalışmalara katkı sağlanacaktır.
Anahtar Kelime:

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ANTROPOMETRIC CHARACTERISTICS AND SOME PERFORMANCE VALUES OF BASKETBALL PLAYERS

Öz:
In this study, it was aimed to investigate the relationships between anthropometric measures and performance by measuring the anthropometric characteristics and some performance values of Botas Basketball Team Ages 8-10 group and Ages 14 group boys in Bursa. The study was carried out on a sample group consisting of 33 basketball players, 25 from 8-10 age group and 8 from 14 age group. A total of 23 anthropometric parameters were measured, including lengths, circumferences and skinfold thickness that could be related to basketball performance, For performance test; a 20-meter speed test, horizontal (forward) jump and skill station measurements were performed. Parameter measures and performance test results were analyzed statistically and the correlation coefficients for each anthropometric parameter - performance value pair were calculated. Thus, it was aimed to determine the anthropometric parameters and their effects which can affect the performance of the basketball player. The results obtained from this study will contribute to the selection of talent in basketball sports and the existing literature in the field of basketball sport orientation, as well as new studies to be done on the efficiency of sports and athletic investments.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ATICI ULUSU H, KESER E, GÜNDÜZ T (2018). BASKETBOL OYUNCULARININ ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ İLE BAZI PERFORMANS DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. , 32 - 39. 10.21923/jesd.359367
Chicago ATICI ULUSU HİLAL,KESER Ernur,GÜNDÜZ TÜLİN BASKETBOL OYUNCULARININ ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ İLE BAZI PERFORMANS DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. (2018): 32 - 39. 10.21923/jesd.359367
MLA ATICI ULUSU HİLAL,KESER Ernur,GÜNDÜZ TÜLİN BASKETBOL OYUNCULARININ ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ İLE BAZI PERFORMANS DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. , 2018, ss.32 - 39. 10.21923/jesd.359367
AMA ATICI ULUSU H,KESER E,GÜNDÜZ T BASKETBOL OYUNCULARININ ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ İLE BAZI PERFORMANS DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. . 2018; 32 - 39. 10.21923/jesd.359367
Vancouver ATICI ULUSU H,KESER E,GÜNDÜZ T BASKETBOL OYUNCULARININ ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ İLE BAZI PERFORMANS DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. . 2018; 32 - 39. 10.21923/jesd.359367
IEEE ATICI ULUSU H,KESER E,GÜNDÜZ T "BASKETBOL OYUNCULARININ ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ İLE BAZI PERFORMANS DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ." , ss.32 - 39, 2018. 10.21923/jesd.359367
ISNAD ATICI ULUSU, HİLAL vd. "BASKETBOL OYUNCULARININ ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ İLE BAZI PERFORMANS DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". (2018), 32-39. https://doi.org/10.21923/jesd.359367
APA ATICI ULUSU H, KESER E, GÜNDÜZ T (2018). BASKETBOL OYUNCULARININ ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ İLE BAZI PERFORMANS DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(0), 32 - 39. 10.21923/jesd.359367
Chicago ATICI ULUSU HİLAL,KESER Ernur,GÜNDÜZ TÜLİN BASKETBOL OYUNCULARININ ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ İLE BAZI PERFORMANS DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 6, no.0 (2018): 32 - 39. 10.21923/jesd.359367
MLA ATICI ULUSU HİLAL,KESER Ernur,GÜNDÜZ TÜLİN BASKETBOL OYUNCULARININ ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ İLE BAZI PERFORMANS DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.6, no.0, 2018, ss.32 - 39. 10.21923/jesd.359367
AMA ATICI ULUSU H,KESER E,GÜNDÜZ T BASKETBOL OYUNCULARININ ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ İLE BAZI PERFORMANS DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi. 2018; 6(0): 32 - 39. 10.21923/jesd.359367
Vancouver ATICI ULUSU H,KESER E,GÜNDÜZ T BASKETBOL OYUNCULARININ ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ İLE BAZI PERFORMANS DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi. 2018; 6(0): 32 - 39. 10.21923/jesd.359367
IEEE ATICI ULUSU H,KESER E,GÜNDÜZ T "BASKETBOL OYUNCULARININ ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ İLE BAZI PERFORMANS DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ." Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6, ss.32 - 39, 2018. 10.21923/jesd.359367
ISNAD ATICI ULUSU, HİLAL vd. "BASKETBOL OYUNCULARININ ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ İLE BAZI PERFORMANS DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 6/0 (2018), 32-39. https://doi.org/10.21923/jesd.359367