Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 13 Sayfa Aralığı: 25 - 32 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 05-03-2020

The Relationship between EFL learners’ writing strategy use and their writing scores

Öz:
The aim of the study is to investigate the relationship between EFL learners’ writing performance andtheir use of writing strategies in the context of voluntary-based English Preparatory School. To dothis, Writing Strategy Inventory developed by Özbay (2008), semi-structured interviews andstudents’ writing grades of their 3rd midterm exam were used. Writing Strategy Inventory wasdelivered to 166 students; however, only 152 students took the midterm exam. Following thequantitative data collection procedure, semi-structured interviews were carried out with 15 studentschosen via extreme case sampling method based on the students’ scores on the Writing StrategyInventory. The results show that there is a significant but a low correlation between students’ writingstrategy use and their midterm results. However, during the interviews, students state that they can’tuse the writing strategies during the exams because of limited time for the writing part or just becausethe strategies such as searching the topic on the internet and looking up dictionaries they generallyuse are not appropriate for the exams. Furthermore, the use of writing strategies does not differaccording to gender; on the other hand, students with higher self-proficiency level use more writingstrategies.
Anahtar Kelime:

EFL öğrenenlerin yazma stratejisi kullanımı ile yazma puanları arasındaki ilişki

Öz:
Bu çalışmanın amacı isteğe bağlı hazırlık sınıflarında yabancı dil olarak İngilizce öğrenen öğrencilerin yazma stratejileri ile yazma performansları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaçla Özbay (2008) tarafından geliştirilen Yazma Stratejileri Envanteri, yarı yapılandırılmış görüşme, öğrencilerin üçüncü vize sınavı sonuçları kullanılmıştır. Toplamda 166 öğrenci Yazma Stratejileri anketini doldurmuştur ancak sadece 152 öğrenci üçüncü vize sınavına girmiştir. Strateji anketi ile nicel verinin toplanmasının ardından öğrencilerin strateji envanterinden aldığı puanlar üzerinden gerçekleştirilen uç örneklem yöntemi ile seçilen, üçüncü vize sınavına girmiş 15 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin vize sınavı sonuçları ile kullandıkları yazma stratejileri arasında anlamlı ancak zayıf bir ilişki bulunmuştur. Ancak görüşme sonuçları öğrencilerin internet ve sözlük gibi genelde kullandıkları stratejilerin sınav ortamı için uygun olmaması ve de sınavlarda kısıtlı bir süreye sahip olmaları nedeniyle yazma stratejilerinden genel olarak faydalanamadıklarını ortaya koymuştur. Ayrıca yazma stratejilerinin kullanımı cinsiyete göre değişmemekle beraber, öz yeterlilik seviyesi yüksek olan öğrencilerin daha çok yazma stratejisi kullandığı ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bai, R., Hu, G. & Gu, P. Y. (2014). The relationship between use of writing strategies and English proficiency in Singapore primary schools. The Asia-Pacific Education Researcher, 23 (3), 355- 365.
 • Chen, Y. (2011). Study of the Writing Strategies Used by Chinese Non-English Majors. Theory and Practice in Language Studies, 1(3), 245-251. doi:10.4304/tpls.1.3.245-251.
 • Cohen, L., Manion L. & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. (6th ed.). London and New York: Routledge.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston, MA Pearson.
 • Gordon, L. (2008). Writing and Good Language Learners. In C. Griffiths (Ed.). Lessons from Good Language Learner (pp. 244-254). Cambridge University Press.
 • Griffiths, C. (2003). Patterns of language learning strategy use. System, 31, 367-383, DOI: 10.1016/S0346-251X(03)00048-4.
 • Hayland, K. (2003). Second Language Writing. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hinkel, E. (2011). What research on second language writing tells us what it doesn’t. In E. Hinkel (Ed.), Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning Volume 2 (pp.523-538). New York: Routledge, Taylor & Francis.
 • Liu, G. (2015). Investigating the English Writing Strategies Used by Chinese Senior High School Students. Theory and Practice in Language Studies, 5(4), 844-850. DOI: http://dx.doi.org/10.17507/tpls.0504.21
 • Manchon, R. M. (2012). Multiple Perspective in the Study of L2 Writing Development: An Introduction. In R. M. Manchon (Ed.) L2 Writing Development: Multiple Perspectives (pp. 1-16). Boston: De Gruyter Mouton.
 • Manchon, R. M., Larios, J. R. & Murphy, L. (2007). A Review of Writing Strategies: Focus on Conceptualizations and Impact of First Language. In E. Macaro and A. Cohen (Eds.), Language Learner Strategies: 30 Years of Research and Practice (pp. 229-249). Oxford, UK, Oxford University Press.
 • Mutar, Q. M. & Nimehchisalem, V. (2017). The Effect of Gender and Proficiency Level on Writing Strategy Use among Iraqi High School Students. Arab World English Journal, 8(2). DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol8no2.12
 • Özbay, A. (2008). Yabancı Dilde Bilgilendirici Yazma Alanında Öz Düzenleme Becerilerinin Kullanımı ve Başarı arasındaki İlişki. Unpublished PhD Thesis, Hacettepe University, Ankara.
 • Raoofi, S., Binandeh, M. & Rahmani, S. (2017). An Investigation into Writing Strategies and Writing Proficiency of University Students. Journal of Language Teaching and Research, 8(1), 191-198. DOI: http://dx.doi.org/10.17507/jltr.0801.24.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics (6th ed.) Pearson, Boston.
 • Takeuchi, O., Griffiths, C. & Coyle, D. (2007). Applying strategies to context: the role of individual, situational and group differences. In E. Macaro and A. Cohen (Eds.), Language Learner Strategies: 30 Years of Research and Practice (pp. 69-92). Oxford, UK, Oxford University Press.
 • Weigle, S. C. (2005). Second language writing expertise. In K. Johnson (Ed.), Expertise in second language learning and teaching (pp. 128-149). Basingstoke, New York, NY: Palgrave Macmillan.
 • Zimmerman B.J. & Risemberg R. (1997) Research for the Future. Becoming a Self-Regulated Writer: A Social Cognitive Perspective. Contemporary Educational Psychology, 22, 73-101.
APA ÇETİNKAYA G, BİLGAN G (2018). The Relationship between EFL learners’ writing strategy use and their writing scores. , 25 - 32.
Chicago ÇETİNKAYA GÖKHAN,BİLGAN Gülay The Relationship between EFL learners’ writing strategy use and their writing scores. (2018): 25 - 32.
MLA ÇETİNKAYA GÖKHAN,BİLGAN Gülay The Relationship between EFL learners’ writing strategy use and their writing scores. , 2018, ss.25 - 32.
AMA ÇETİNKAYA G,BİLGAN G The Relationship between EFL learners’ writing strategy use and their writing scores. . 2018; 25 - 32.
Vancouver ÇETİNKAYA G,BİLGAN G The Relationship between EFL learners’ writing strategy use and their writing scores. . 2018; 25 - 32.
IEEE ÇETİNKAYA G,BİLGAN G "The Relationship between EFL learners’ writing strategy use and their writing scores." , ss.25 - 32, 2018.
ISNAD ÇETİNKAYA, GÖKHAN - BİLGAN, Gülay. "The Relationship between EFL learners’ writing strategy use and their writing scores". (2018), 25-32.
APA ÇETİNKAYA G, BİLGAN G (2018). The Relationship between EFL learners’ writing strategy use and their writing scores. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 13(13), 25 - 32.
Chicago ÇETİNKAYA GÖKHAN,BİLGAN Gülay The Relationship between EFL learners’ writing strategy use and their writing scores. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 13, no.13 (2018): 25 - 32.
MLA ÇETİNKAYA GÖKHAN,BİLGAN Gülay The Relationship between EFL learners’ writing strategy use and their writing scores. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.13, 2018, ss.25 - 32.
AMA ÇETİNKAYA G,BİLGAN G The Relationship between EFL learners’ writing strategy use and their writing scores. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. 2018; 13(13): 25 - 32.
Vancouver ÇETİNKAYA G,BİLGAN G The Relationship between EFL learners’ writing strategy use and their writing scores. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. 2018; 13(13): 25 - 32.
IEEE ÇETİNKAYA G,BİLGAN G "The Relationship between EFL learners’ writing strategy use and their writing scores." RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 13, ss.25 - 32, 2018.
ISNAD ÇETİNKAYA, GÖKHAN - BİLGAN, Gülay. "The Relationship between EFL learners’ writing strategy use and their writing scores". RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 13/13 (2018), 25-32.