Yıl: 2019 Cilt: 2 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 106 - 117 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/jtracom.2019-70968

Kemoterapi Alan Çocuklarda Tamamlayıcı Tedavi Kullanımı

Öz:
Amaç: Kemoterapi alan çocukların tamamlayıcı tedavi kullanma durumlarını, sıklığını, kullanılanürünleri, kullanma nedenlerini, yarar-zarar görme durumlarını ve tamamlayıcı tedavi kullanımını etkileyensosyodemografik özellikleri belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı olarak yapılan araştırma,pediatrik hematoloji-onkoloji bölümünde kemoterapi alan 66 çocuk ve ebeveyni ile yürütülmüştür.Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen verilerSPSS (Statistical Package For Social Sciences) 23.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuçlarda%95 güven aralığı ve anlamlılık seviyesi olarak p<0,05 kullanılmıştır. Bulgular: Kemoterapi alançocukların %80,3’ünün bitkisel, %97’sinin besinsel ve %97’sinin zihinsel-bedensel ürün ve yöntem kullandıklarıbelirlenmiştir. Ebeveynler, çocuklarına kullanılan bu ürün ve yöntemleri, kemoterapiye bağlıoluşan enfeksiyon, nötropeni, ağız yarası gibi yan etkileri ve kanser hastalığını iyileştirmek için kullandıklarınıifade etmişlerdir. Bitkisel olarak sıklıkla ıhlamur, zencefil, zerdeçal ve çörek otu; besinsel olarakda sıklıkla bal, nar, keçiboynuzu pekmezi kullandıkları görülmüştür. Ebeveynler, çocuklarına kullandıklarıürünleri doktor (%54,5) ve hemşireler (%69,7) ile paylaşmamaktadır. Ebeveynlerin %74,2’si çocuklarınkullandıkları ürünlerden yarar gördüğünü ifade etmiştir. Tamamlayıcı tedavi kullanımı ileebeveynlerin yaşı, eğitim durumu, meslekleri, gelir düzeyi, çocukların yaşı, cinsiyeti, tanısı ve hastalıksüresi arasında anlamlılık bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç: Ebeveynler, çocuklarının hastalığını ve kemoterapininyan etkilerini tedavi etmek için yüksek oranlarda tamamlayıcı tedavi kullanılmaktadır. Ebeveynlerinkendileri, tamamlayıcı tedavileri çocuklarına uygulamaktadır. Sağlık profesyonelleri buhastalarla iletişimlerini geliştirmeli, hastalara güvenilir bilgi sunmalı ve olası kemoterapi ilaçları ile tamamlayıcıtedavide kullanılan ürünlerin etkileşimlerini ve kullanılan ürünlerin kemoterapinin yan etkilerineetkisini belirlemek için araştırmalar başlatmalıdır.
Anahtar Kelime:

Use of Complementary Medicine in Children Receiving Chemotherapy

Öz:
Objective: The aim of the study was to determine the possible effects of socio-demographic characteristics of children and their parents on the use of complementary medicine, its frequency of use, the products, the reasons for use, and their benefits and harms in children receiving chemotherapy. Material and Methods: This descriptive study was conducted with 66 children receiving chemotherapy in pediatric hematology-oncology department and their parents. The data were collected using a survey form. Data were analyzed using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 23.0 package program. 95% confidence interval and significance level were used as p<0.05. Results: It was determined that 80.3%, 97% and 97% of children receiving chemotherapy used herbal, nutritional and mind-body products and methods. Parents stated that these products and methods used to treat their children to treat side effects such as infections, neutropenia, mouth sores and cancer. They often used linden, ginger, turmeric and black cumin seeds as herbal products, and honey, pomegranate and carob molasses as nutritional products. The parents stated that they did not inform the physicians (54.5%) and nurses (69.7%) about the products they used and their children benefited from the products (74.2%). No significant difference was found between the use of complementary medicine and socio-demographic characteristics (p>0.05). Conclusion: Complementary medicine methods are considerably used to eliminate the side effects of cancer and chemotherapy in children. Parents themselves apply these therapies to their children. Health professionals should improve their communication with these patients, provide reliable information, and studies should be done to determine the possible interactions of chemotherapy drugs with complementary products and the effects of these products on the side effects of chemotherapy.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2017. Bölüm 2: Yaşlara Göre Mortalite Nedenleri. Yayın No: 1106. Ankara: Kuban Matbaacılık Yayıncılık; 2017. p.29-31.
 • 2. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Türkiye Kanser İstatistikleri 2018. Erişim Tarihi 15 Ekim 2019. [Link]
 • 3. Neuhouser ML, Patterson RE, Schwartz SM, Hedderson MM, Bowen DJ, Standish LJ. Use of alternative medicine by children with cancer in Washington State. Prev Med. 2001;33(5):347-54. [Crossref] [PubMed]
 • 4. Landier W, Tse AM. Use of complementary and alternative medical interventions for the management of procedure-related pain, anxiety, and distress in pediatric oncology. An integrative review. J Pediatr Nurs. 2010;25(6):566-79. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 5. Bauer-Wu S. Complementary and alternative medicine in pediatric oncology. Semin Oncol Nurs. 2005;21(2):115-8. [Crossref]
 • 6. Snyder M, Lindquist R. Issues in complementary therapies: how we got to where we are. Online J Issues Nurs. 2001;6(2):1. [PubMed]
 • 7. Barnes PM, Bloom B, Nahin RL. Complementary and alternative medicine use among adults and children. Natl Health Stat Report. 2007;(12):1-23. [PubMed]
 • 8. Pearson NJ, Chesney MA. The cam education program of the national center for complementary and alternative medicine: an overview. Acad Med. 2007;82(10):921-6. [Crossref] [PubMed]
 • 9. Barnes PM, Powell-Griner E, McFann K, Nahin RL. Complementary and alternative medicine use among adults: United States. In Seminars in Integrative Medicine. 2004;2(2):54-71. [Crossref]
 • 10. Resmi Gazete (21.10.2014, Sayı: 29158) sayılı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği 2014. p.72. Erişim Tarihi: 15 Ekim 2019. [Link]
 • 11. Molassiotis A, Cubbin D. ‘Thinking outside the box’: complementary and alternative therapies use in paediatric oncology patients. Eur J Oncol Nurs. 2004;8(1):50-60. [Crossref] [PubMed]
 • 12. Genc RE, Senol S, Turgay AS, Kantar M. Complementary and alternative medicine used by pediatric patients with cancer in western Turkey. Oncol Nurs Forum. 2009;36(3):E159-64. [Crossref] [PubMed]
 • 13. Karalı Y, Demirkaya M, Sevinir B. Use of complementary and alternative medicine in children with cancer: effect on survival. Pediatr Hematol Oncol. 2012;29(4):335-44. [Crossref] [PubMed]
 • 14. Karadeniz C, Pinarli FG, Oğuz A, Gürsel T, Canter B. Complementary/alternative medicine use in a pediatric oncology unit in Turkey. Pediatric Blood Cancer. 2007;48(5):540-3. [Crossref] [PubMed]
 • 15. Schütze T, Längler A, Zuzak TJ, Schmidt P, Zernikow B. Use of complementary and alternative medicine by pediatric oncology patients during palliative care. Support Care Cancer. 2016;24(7):2869-75. [Crossref] [PubMed]
 • 16. Martel D, Bussières JF, Théorêt Y, Lebel D, Kish S, Moghrabi A, et al. Use of alternative and complementary therapies in children with cancer. Pediatr Blood Cancer. 2005;44(7):660-8. [Crossref] [PubMed]
 • 17. Al-Qudimat MR, Rozmus CL, Farhan N. Family strategies for managing childhood cancer using complementary and alternative medicine in Jordan. J Adv Nurs. 2010;67(3):591-7. [Crossref] [PubMed]
 • 18. Singendonk M, Kaspers GJ, Naafs-Wilstra M, Meeteren AS, Loeffen J, Vlieger A. High prevalence of complementary and alternative medicine use in the Dutch pediatric oncology population: a multicenter survey. Eur J Pediatr. 2013;172(1):31-7. [Crossref] [PubMed]
 • 19. Laengler A, Spix C, Seifert G, Gottschling S, Graf N, Kaatsch P. Complementary and alternative treatment methods in children with cancer: a population-based retrospective survey on the prevalence of use in Germany. Eur J Cancer. 2008;44(15):2233-40. [Crossref] [PubMed]
 • 20. Gözüm S, Arikan B, Büyükavci M. Complemantery/alternative medicine use in a pediatric oncology patients in eastern Turkey. Cancer Nurs. 2007;30(1):38-44. [Crossref] [PubMed]
 • 21. Barnes J. Quality, efficacy and safety of complementary medicines: fashions, facts and the future, part II: efficacy and safety. Br J Clin Pharmacol. 2003;55(4):331-40. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 22. Woolf AD. Herbal remedies and children: do they work? Are they harmful? Pediatrics. 2003;112(1 Pt 2):240-6. [PubMed]
 • 23. Martínez RG, Rodríguez CC, Carrillo MU, Solis O, González M, Colunga JC, et al. Attitudes and uses of alternative medicine by physicians at a pediatric hospital in Mexico. Adv Appl Sociol. 2016;6(6):225. [Crossref]
 • 24. Tomlinson D, Hesser T, Ethier MC, Sung L. Complementary and alternative medicine use in pediatric cancer reported during palliative phase of disease. Support Care Cancer. 2011;19(11):1857-63. [Crossref] [PubMed]
 • 25. Magi T, Kuehni CE, Torchetti L, Wengenroth L, Lüer S, Frei-Erb M. Use of complementary and alternative medicine in children with cancer: a study at a Swiss University Hospital. PloS One. 2015;10(12):e0145787. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 26. Ladas EJ, Rivas S, Ndao D, Damoulakis D, Bao YY, Cheng B, et al. Use of traditional and complementary/alternative medicine (TCAM) in children with cancer in Guatemala. Pediatr Blood Cancer. 2014;61(4):687-92. [Crossref] [PubMed]
 • 27. Kurtuncu M, Yildiz H, Akhan LU. The use of complementary and alternative therapies in childhood cancer: a questionnaire based on a descriptive survey from the western black sea region of Turkey. Afr J Tradit Complement Altern Med. 2016;13(3):66-74. [Crossref]
 • 28. Törüner E, Uysal G, Hanoğlu Z, Algıer L. Use of CAM methods in pediatric oncology patients: a literature review. Dokuz Eylül University Faculty of Nursing Electronic Journal. 2009;2(3):102-9.
 • 29. Yeh CH, Tsai JL, Li W, Chen HM, Lee SC, Lin CF, et al. Alternative therapy in pediatric patients in Taiwan. Pediatr Hematol Oncol. 2000;17(1):55-65. [Crossref] [PubMed]
 • 30. Turhan AB, Bör Ö. Use of herbs or vitamin/mineral/nutrient supplements by pediatric oncology patients. Complement Ther Clin Pract. 2016;23:69-74. [Crossref] [PubMed]
 • 31. Kelly KM. Complementary and alternative medical therapies for children with cancer. Eur J Cancer. 2004;40(14):2041-6. [Crossref] [PubMed]
 • 32. Paisley MA, Kang TI, Insogna IG, Rheingold SR. Complementary and alternative therapy use in pediatric oncology patients with failure of frontline chemotherapy. Pediatr Blood Cancer. 2011;56(7):1088-91. [Crossref] [PubMed]
 • 33. Chiu J, Yau T, Epstein RJ. Complications of traditional chinese/herbal medicines (TCM)-- a guide for perplexed oncologists and other cancer caregivers. Support Care Cancer. 2009;17(3):231-40. [Crossref] [PubMed]
APA BULUTA H, BEKTAŞ M (2019). Kemoterapi Alan Çocuklarda Tamamlayıcı Tedavi Kullanımı. , 106 - 117. 10.5336/jtracom.2019-70968
Chicago BULUTA Hacer KOBYA,BEKTAŞ Meral Kemoterapi Alan Çocuklarda Tamamlayıcı Tedavi Kullanımı. (2019): 106 - 117. 10.5336/jtracom.2019-70968
MLA BULUTA Hacer KOBYA,BEKTAŞ Meral Kemoterapi Alan Çocuklarda Tamamlayıcı Tedavi Kullanımı. , 2019, ss.106 - 117. 10.5336/jtracom.2019-70968
AMA BULUTA H,BEKTAŞ M Kemoterapi Alan Çocuklarda Tamamlayıcı Tedavi Kullanımı. . 2019; 106 - 117. 10.5336/jtracom.2019-70968
Vancouver BULUTA H,BEKTAŞ M Kemoterapi Alan Çocuklarda Tamamlayıcı Tedavi Kullanımı. . 2019; 106 - 117. 10.5336/jtracom.2019-70968
IEEE BULUTA H,BEKTAŞ M "Kemoterapi Alan Çocuklarda Tamamlayıcı Tedavi Kullanımı." , ss.106 - 117, 2019. 10.5336/jtracom.2019-70968
ISNAD BULUTA, Hacer KOBYA - BEKTAŞ, Meral. "Kemoterapi Alan Çocuklarda Tamamlayıcı Tedavi Kullanımı". (2019), 106-117. https://doi.org/10.5336/jtracom.2019-70968
APA BULUTA H, BEKTAŞ M (2019). Kemoterapi Alan Çocuklarda Tamamlayıcı Tedavi Kullanımı. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2(3), 106 - 117. 10.5336/jtracom.2019-70968
Chicago BULUTA Hacer KOBYA,BEKTAŞ Meral Kemoterapi Alan Çocuklarda Tamamlayıcı Tedavi Kullanımı. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi 2, no.3 (2019): 106 - 117. 10.5336/jtracom.2019-70968
MLA BULUTA Hacer KOBYA,BEKTAŞ Meral Kemoterapi Alan Çocuklarda Tamamlayıcı Tedavi Kullanımı. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, vol.2, no.3, 2019, ss.106 - 117. 10.5336/jtracom.2019-70968
AMA BULUTA H,BEKTAŞ M Kemoterapi Alan Çocuklarda Tamamlayıcı Tedavi Kullanımı. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi. 2019; 2(3): 106 - 117. 10.5336/jtracom.2019-70968
Vancouver BULUTA H,BEKTAŞ M Kemoterapi Alan Çocuklarda Tamamlayıcı Tedavi Kullanımı. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi. 2019; 2(3): 106 - 117. 10.5336/jtracom.2019-70968
IEEE BULUTA H,BEKTAŞ M "Kemoterapi Alan Çocuklarda Tamamlayıcı Tedavi Kullanımı." Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2, ss.106 - 117, 2019. 10.5336/jtracom.2019-70968
ISNAD BULUTA, Hacer KOBYA - BEKTAŞ, Meral. "Kemoterapi Alan Çocuklarda Tamamlayıcı Tedavi Kullanımı". Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi 2/3 (2019), 106-117. https://doi.org/10.5336/jtracom.2019-70968