Yıl: 2018 Cilt: 6 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 680 - 688 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 08-03-2020

Limni Gölü Tabiat Parkı Peyzaj Değerlerinin Rekreasyonel Açıdan Değerlendirilmesi

Öz:
Hızla gelişen sanayi ve kentleşme çevrenin tahrip olmasına neden olmaktadır. Bu süreçşüphesiz ki tüm canlılar üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Nitekim mevcut tabiatalanlarının koruma altına alınarak başta o ekosistem içerisinde yaşayan canlılar olmaküzere, insanların da çeşitli gereksinimlerini karşılayabilecek alanlara dönüştürülmesidünyamız için çok büyük bir önem teşkil etmektedir. Bu araştırma Gümüşhane ili sınırlarıiçinde bulunan Limni Gölü Tabiat Parkı’nın rekreasyon potansiyelinin belirlenmesiamacıyla 2016 yılında yürütülmüştür. Çalışma sonucunda Limni Gölü Tabiat Parkı’nınsahip olduğu florası, faunası, temiz havası, alan içinde barındırdığı vista noktaları, anaulaşım güzergahında bulunması, çevresinde bulunan turizm imkanlarının çeşitliliği, insansağlığı üzerindeki olumlu etkileri gibi özellikleriyle orman içi rekreasyon potansiyelininyüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Alanda var olan ve insan eliyle değiştirilmesimümkün olan çeşitli unsurların iyileştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunulmuş ve alanıngelecekteki rekreasyon potansiyeline dikkat çekilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm Coğrafya Çevre Bilimleri Ekoloji

Recreational Assessment of Landscape Assets of Limni Lake Nature Park

Öz:
Rapidly developing industry and urbanization cause disturbance of the environment. Without a doubt, this process has negative effects on all living beings. Conversion of the existing natural areas to the areas which can meet various needs of people in addition to the organisms living in that area by taking such natural areas under conservation is of great importance for our world. This study was conducted in 2016 in order to determine the recreational potential of Limni Lake Natural Park which is located within the borders of Gümüşhane Province. It was found that Limni Lake Natural Park has a high recreational potential due to factors such as being located near the main transportation ways, its flora and fauna, fresh air, vista spots within the area, diversity or tourism options in the surrounding areas and its positive effect on human health. The study proposed recommendations regarding improvement of various elements existing in the area which can be changed by human craft, and drew attention to recreational potential of the area in the future.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm Coğrafya Çevre Bilimleri Ekoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Altunöz Ö, Tırıl A, Arslan, ÖE. 2014. Hamsilos Tabiat Parkı’nın rekreasyon potansiyelini belirlemeye yönelik bir araştırma. Journal of Recreation and Tourism Research, 1(1): 20-38.
 • Anonim. 2011. Gümüşhane ili Limni Gölü A Tipi Mesire Yeri Gelişme Planı. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Mesire Yerleri Daire Başkanlığı. Ankara.
 • Anonim. 2015a. Karayolları Genel Müdürlüğü. http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Uzakliklar/ille rArasiMesafe.aspx
 • Anonim. 2015b. Meteoroloji Genel Müdürlüğü. http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilcelerstatistik. aspx?m=GUMUSHANE#sfB
 • Anonim. 2016. Gümüşhane Valiliği Resmi Web Sitesi. http://www.gumushane.gov.tr/cografi-konum
 • Çalık F, Başer A, Ekinci NM, Kara T. 2013. Tabiat parklarının sportif rekreasyon potansiyeli modellemesi (Ballıkayalar Tabiat Parkı örneği). Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 8 (2), 35-51.
 • Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü (2014). Türkiye’nin Tabiat Parkları Listesi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. http://www.milliparklar.gov.tr/belge/tp.pdf
 • Gülez S. 1979. Doğu Karadeniz Kıyı Şeridinde Rekreasyon Potansiyelinin Saptanması ve Değerlendirilmesi. (Doktora Tezi) Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Trabzon.
 • Gülez S.1990. Orman İçi Rekreasyon Potansiyelinin Saptanması İçin Geliştirilen Bir Değerlendirme Yöntemi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, 40 (2):132- 148.
 • Gülez S, Demirel Ö. 2004. An evaluation method for thedetermination of forest recreation potential: a case study. Countryside Recreation, 12 (3): 26-34.
 • Sandal EK, Karademir N. 2013. Kahramanmaraş İlindeki Günübirlik Rekreasyon Alanlarının Potansiyelinin Belirlenmesi ve Kullanımı İle İlgili Sorunlar. Türk Coğrafya Dergisi, 60: 25-36.
 • Şimşek DS, Korkut A. 2009. Kıyı şeridi rekreasyonpotansiyelinin belirlenmesinde bir yöntem uygulaması: Tekirdağ merkez ilçe örneği.
 • TUİK 2016. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod =temelist
 • Türker GÖ, Türker A, Güzel FÖ. 2014. Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Dalyan Destinasyonunun Rekreasyon Potansiyelinin Değerlendirilmesi. International Journal of Science Culture and Sport. Special Issue on the Proceedings of the 1 st ISSTR-SC Congress. SI (2): 70-86.
 • Yılmaz H, Karaşah B, Yüksel EE 2009. Gülez Yöntemine Göre Kafkasör Kent Ormanının Rekreasyonel Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 10 (1): 53-61.
APA Yeşil P, HACIOĞLU V (2018). Limni Gölü Tabiat Parkı Peyzaj Değerlerinin Rekreasyonel Açıdan Değerlendirilmesi. , 680 - 688.
Chicago Yeşil Pervin,HACIOĞLU Veysel Limni Gölü Tabiat Parkı Peyzaj Değerlerinin Rekreasyonel Açıdan Değerlendirilmesi. (2018): 680 - 688.
MLA Yeşil Pervin,HACIOĞLU Veysel Limni Gölü Tabiat Parkı Peyzaj Değerlerinin Rekreasyonel Açıdan Değerlendirilmesi. , 2018, ss.680 - 688.
AMA Yeşil P,HACIOĞLU V Limni Gölü Tabiat Parkı Peyzaj Değerlerinin Rekreasyonel Açıdan Değerlendirilmesi. . 2018; 680 - 688.
Vancouver Yeşil P,HACIOĞLU V Limni Gölü Tabiat Parkı Peyzaj Değerlerinin Rekreasyonel Açıdan Değerlendirilmesi. . 2018; 680 - 688.
IEEE Yeşil P,HACIOĞLU V "Limni Gölü Tabiat Parkı Peyzaj Değerlerinin Rekreasyonel Açıdan Değerlendirilmesi." , ss.680 - 688, 2018.
ISNAD Yeşil, Pervin - HACIOĞLU, Veysel. "Limni Gölü Tabiat Parkı Peyzaj Değerlerinin Rekreasyonel Açıdan Değerlendirilmesi". (2018), 680-688.
APA Yeşil P, HACIOĞLU V (2018). Limni Gölü Tabiat Parkı Peyzaj Değerlerinin Rekreasyonel Açıdan Değerlendirilmesi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, 6(6), 680 - 688.
Chicago Yeşil Pervin,HACIOĞLU Veysel Limni Gölü Tabiat Parkı Peyzaj Değerlerinin Rekreasyonel Açıdan Değerlendirilmesi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi 6, no.6 (2018): 680 - 688.
MLA Yeşil Pervin,HACIOĞLU Veysel Limni Gölü Tabiat Parkı Peyzaj Değerlerinin Rekreasyonel Açıdan Değerlendirilmesi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, vol.6, no.6, 2018, ss.680 - 688.
AMA Yeşil P,HACIOĞLU V Limni Gölü Tabiat Parkı Peyzaj Değerlerinin Rekreasyonel Açıdan Değerlendirilmesi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi. 2018; 6(6): 680 - 688.
Vancouver Yeşil P,HACIOĞLU V Limni Gölü Tabiat Parkı Peyzaj Değerlerinin Rekreasyonel Açıdan Değerlendirilmesi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi. 2018; 6(6): 680 - 688.
IEEE Yeşil P,HACIOĞLU V "Limni Gölü Tabiat Parkı Peyzaj Değerlerinin Rekreasyonel Açıdan Değerlendirilmesi." Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, 6, ss.680 - 688, 2018.
ISNAD Yeşil, Pervin - HACIOĞLU, Veysel. "Limni Gölü Tabiat Parkı Peyzaj Değerlerinin Rekreasyonel Açıdan Değerlendirilmesi". Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi 6/6 (2018), 680-688.