Yıl: 2019 Cilt: 20 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 447 - 461 Metin Dili: Türkçe

ULUSLARARASI ŞİRKETLERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI VE LOJİSTİK ANLAYIŞ: SİVAS ÖZELİNDE BİR UYGULAMA

Öz:
Dış kaynak kullanımı; şirketlerin asıl odaklanması gereken alanın dışında kalan konularda, uzman işletmelerden alınan hizmet olarak tanımlanmaktadır. Küreselleşen dünyada işletmeler rekabet avantajı elde etmek, maliyetlerini en aza indirgemek ve bununla birlikte performanslarını en yüksek düzeye çıkarmanın yollarını aramak zorundadır. Bu nedenle dış kaynak kullanımı yoluna gitme, firmalar açısından her geçen gün daha da yaygınlaşmaya başlamıştır. Rekabet gücünü etkileyen en önemli etkenlerden biri de lojistik alt yapı olarak öne çıkmaktadır. Lojistik alt yapısı için ulaşım ağları, bütünleşme, işgücü eğitimi ve bilgi işlem alt yapılarını geliştirme önem arz etmektedir. Gümrüklerde bürokratik işlemlerin fazlalığı, teknik alt yapının yetersizliği de sektörün önemine işaret ettiği sorunlardandır. Firmalar bu sorunlarla baş edemediği durumlarda dış kaynak kullanma yoluna gitmektedir. Araştırmanın temel amacı, firmaların dış kaynak kullanım düzeyleri ve karşılaşabilecekleri lojistik altyapı sorunları çerçevesinde firma performansını belirlemektir. Ayrıca araştırmanın diğer bir amacı, dış kaynak kullanımı sürecinde hizmet alınan firmalarla ne tür sorunlar yaşandığı ve bu firmalarla kurulan ilişkilerin seviyesini ölçmektir. Araştırmanın örneklemi Sivas Organize ve Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren uluslararası ticaret yapan firmalardan oluşmaktadır. Araştırmadaki veriler anket yöntemi ile toplanmış olup yüzyüze anket yöntemi seçilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, SPSS programı ile korelasyon analizi kullanılarak test edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Outsourcing and Logistics Understanding In International Companies: An Application In Sivas

Öz:
Outsourcing is defined as the service received from specialized firms in matters outside the realm of which the company should focus. In a globalized world, businesses have to find a competitive advantage, minimize cost, and seek ways to maximize their performance. For this reason, otsourcing started to become more widespread in terms of firms. One of the most important factors affecting the competitiveness is the logistics infrastructure. The development of transport networks , integration, labor training and information processing infrastructure are important for the logistics infrastructure. The high number of bureaucratic procedures at the customs and the insufficiency of the technical infastructure are the problems that the sector indicates. In cases where firms cannot cope with these problems, outsourcing is used. The main purpose of the research is to determine the firm performance in the framework of oursourcing usage levels of firms and the logistical infrastructure problems they may face. In addition, another aim of the research is to measure the level of problems experienced with the firms that are outsourced in the outsourcing process and the level of the relationships established with these firms. The sample of the study is composed of the companies that make international trade in the Organized Industrial Zone of Sivas. The data in study were collected by the questionnaire method whichwas done face to face. The data obtained as a result of the research were tested by using correlation analysis with SPSS program.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Babacan, M. (2004). Pazarlama Mevzuatı. Detay Kitap ve Yayıncılık.
 • Batuk, M. O. Ç. S. (2013). Tersine Lojistikte Teknoloji Kullanımı ve Yaşanan Sorunlar. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1).
 • Çakırlar, H. (2009). İşletmelerin Lojistik Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımı: Trakya Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerinde Bir İnceleme (Master's thesis).
 • Çoban, O., ve Tutkun, O. (2004). Firmaların Piyasa Performansının Artırılmasında Bir Strateji Olarak Outsourcing ’in Rolü. Outsourcing Dergisi, Aralık-Ocak, 36-40.
 • Daşkan, E. S. (2016). Türkiye’de Lojistik Hizmetlerdeki Gelişimin Dış Ticaret Üzerine Yansımaları (Master's thesis, İstanbul Ticaret Üniversitesi).
 • Gümüşay Şahin ve Berberoğlu, N. (2011). Lojistik Outsourcing Karar Süreci ve 3pl Firma Seçim Kriterleri.
 • Hergüllü, İ. (2009). Lojistik Fonksiyonlarda Dış Kaynak Kullanımı –3pl Lojistik (Doctoral Dissertation, DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü).
 • Karaman, M. F. (2014). Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı: Ege Bölgesi.
 • Kurtuluş, K. (2007). Davranış Boyutuyla Performans Geribildirim Olgusu ve Süreci. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 62(04), 141-178.
 • Lazard Araştırma, 2000
 • Özdemirel, B. (2004). Lojistik Hizmetlerinin Dışarıdan Sağlanması ve 4PL Kavramı (Doctoral Dissertation, Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Öz, M. (2011). Lojistik Faaliyetlerde Dış Kaynak Kullanımı ve Üçüncü Parti Lojistik İşletmelerinin Firmaların Pazarlama Tabanlı Temel Yeteneklerini Oluşturmada ve Müşteri Değerini Arttırmadaki Rolü (Doctoral Dissertation, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Şağban, A. (2011). Lojistik Hizmetlerde Dış Kaynaklardan Yararlanmanın İşletme Başarısına Etkisi: Çorum Organize Sanayi Bölgesi Örneği (Doctoral Dissertation).
 • Şahin, A. G. ve Berberoğlu, N. Lojistik Outsourcing Karar Süreci ve 3PL Firma Seçim Kriterleri1.
 • Taşlıyan, M. Çiçeklioğlu, H. ve Yılmaz, Ö. İ. (2016). Lojistik Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımının Önemi. International Journal of Academic Values Studies, (6), 35-55.
 • Türkiye Bilişim Derneği, 2008
 • www.tdk.gov.tr. Erişim: 05.10.2018
APA KARAKÖY Ç, KIZILIRMAK B (2019). ULUSLARARASI ŞİRKETLERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI VE LOJİSTİK ANLAYIŞ: SİVAS ÖZELİNDE BİR UYGULAMA. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 447 - 461.
Chicago KARAKÖY ÇAĞATAY,KIZILIRMAK Berivan ULUSLARARASI ŞİRKETLERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI VE LOJİSTİK ANLAYIŞ: SİVAS ÖZELİNDE BİR UYGULAMA. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20, no.1 (2019): 447 - 461.
MLA KARAKÖY ÇAĞATAY,KIZILIRMAK Berivan ULUSLARARASI ŞİRKETLERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI VE LOJİSTİK ANLAYIŞ: SİVAS ÖZELİNDE BİR UYGULAMA. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.20, no.1, 2019, ss.447 - 461.
AMA KARAKÖY Ç,KIZILIRMAK B ULUSLARARASI ŞİRKETLERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI VE LOJİSTİK ANLAYIŞ: SİVAS ÖZELİNDE BİR UYGULAMA. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2019; 20(1): 447 - 461.
Vancouver KARAKÖY Ç,KIZILIRMAK B ULUSLARARASI ŞİRKETLERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI VE LOJİSTİK ANLAYIŞ: SİVAS ÖZELİNDE BİR UYGULAMA. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2019; 20(1): 447 - 461.
IEEE KARAKÖY Ç,KIZILIRMAK B "ULUSLARARASI ŞİRKETLERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI VE LOJİSTİK ANLAYIŞ: SİVAS ÖZELİNDE BİR UYGULAMA." Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20, ss.447 - 461, 2019.