Yıl: 2018 Cilt: 0 Sayı: 47 Sayfa Aralığı: 409 - 426 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 11-03-2020

Dijitalleşmenin Etkisinde Dönüşen Sanat ve Kuşaklar Üzerine Bir Çalışma

Öz:
Sanat geçmişten günümüze yaşanılan tüm teknolojik gelişmelerden etkilenmiş veteknolojinin etkisiyle dönüşmüştür. Dijital ortamların sanat için kullanılmaya başlamasıylasanatçılar için yeni imkânlar oluşmakta ve sanat günlük hayatın içerisine yerleşme imkânıda bulmaktadır. Bu araştırmada dönüşen sanatın günümüz insanı ile buluştuğu noktalar elealınarak dijital kültürün yaygınlaşmasının sanat üzerindeki yansımaları ele alınmaktadır.Bu çalışmanın araştırması internet kullanıcıları arasından seçilen 405 kişilik X,Y ve Zkuşaklarını temsil eden kişiler ile gerçekleştirilen anket çalışmasıdır. Bu anket çalışmasınınyanıtları Mann Whitney ve Kruskal Wallis yöntemleriyle analiz edilmiştir. Çalışmada eldeedilen veriler doğrultusunda dönüşen sanatın anlayışının kuşaklar üzerindeki yansımasıortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Sanat

A Study on Transforming Art and Generations Under the Influence of Digitalization

Öz:
Art has been influenced by all the technological developments that have taken place on a daily basis and is transformed by the influence of technology. As digital media is beginning to be used for art, new possibilities for artists are formed and art can be found in daily life. In this research, the arts that have been encountered with contemporary people are handled and the reflections of digital culture on the arts are discussed. The research of this study is a survey conducted with people representing X, Y, and Z generations of 405 people selected from internet users. The responses of this survey study were analyzed by Mann Whitney and Kruskal Wallis methods. As a result of the data obtained in th
Anahtar Kelime:

Konular: Sanat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Adıgüzel, O., Batur, H.Z.,Ekşili, N. (2014). Kuşakların Değişen Yüzü Ve Y Kuşağı İle Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (1), s. 165-182.
 • Altunay, A. (2012). Geleneksel Medyadan Yeni Medyaya Görüntü Yüzeyi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 27, 41.
 • Bayhan, V. (2016). Gençlik ve Kuşaklar: Kuşaklara Göre Gençliğin Değer veDavranışları. M. Zencirkıran içinde, Davranış Bilimleri (s. 157). Bursa: Dora.
 • Benjamin W. (1995). Estetize Edilmiş Yaşam. İstanbul: Der Yayınları.
 • Benjamin W. (2014). Pasajlar, 11.Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Berkup, S. B. (2014). Working With Generations X And Y In Generatiion Z Period:Management Of Different Generations In Business Life. Mediterranean Journalof Social Sciences, 5 (19)
 • Bürger P. (2003). Avangard Kuramı, İstanbul: İletişim.
 • Çokokumuş, B. (2012). Dijital Ortamda Kültür ve Sanat. İnternational Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 1 (3).
 • Erkayhan, Ş., Çaşkurlu Belgesay M. (2014) Teknoloji ve Sanatın Etkilesimi: Yeni Medya Sanatı Türkiye’de Güncel Durum ve Öneriler, Sanat ve Tasarım Dergisi, Cilt1. Sayı 14, s.45-62
 • Gombrich E.H. (1993). Sanatın Öyküsü. İstanbul: Remzi Kitabevi
 • Güney, S. (2000). Davranış Bilimleri (2. Baskı b.). Ankara : Nobel Yayın Dağıtım .
 • Güney E., (2014). Dijital Görsel Kültür Ve Yeni Medya Ekseninde Sanatin Değişen Rolü, Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Tezi.
 • Groys B.(2016). Akışta İnternet Çağında Sanat, Koç Üniversitesi Yayınları
 • Kaya, K. (2016, Şubat 25). İnstagram Nedir? Nasıl Kullanılır? Aralık 28, 2016 tarihinde gezintech : https://gezgintech.com/instagram-kullanimi.html adresinden alındı
 • Manovich L. (2001). Language of New Media,The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England.
 • Sağlamtimur, Z. Ö. (2010). Dijital Kültür . Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (3), 213-238.
 • Sütçü, C. S. (2012). “Sosyal Medyaya Girmeden Önce Bilinmesi Gerekenler” Yeni Medya ve… (Ed: Deniz Yengi) İstanbul: E Yayınları.
 • Şahiner, R. (2012). Yeni Medya Sanıtı’nın Tarihsel İçeriği, D. Yengin İçinde, Yeni Medya ve (s.383-404). İstanbul : Anahtar Kitaplar Yayınevi
 • Tolbize, A. (2008, Ağustos 16). Generational Differences in the workplace. Minnesota, America.
 • Toruntay, H. (2011). Takım Rolleri Çalışması: X ve Y Kuşağı Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ürper, O. (2012). Dijital Teknoloji Çağında Reklam Fotoğrafçılığı (1. Baskı b.). Ankara : Say Yayınları .
 • Yengin, D. (2012). Yeni Medyaya Eleştirel Bakış . D. Yengin içinde, Yeni Medya ve (s. 123-152). İstanbul : Anahtar Kitaplar Yayınevi .
APA ERSÖZ KARAKULAKOĞLU S, DEMİR ASKEROĞLU E (2018). Dijitalleşmenin Etkisinde Dönüşen Sanat ve Kuşaklar Üzerine Bir Çalışma. , 409 - 426.
Chicago ERSÖZ KARAKULAKOĞLU SELVA,DEMİR ASKEROĞLU EMEL Dijitalleşmenin Etkisinde Dönüşen Sanat ve Kuşaklar Üzerine Bir Çalışma. (2018): 409 - 426.
MLA ERSÖZ KARAKULAKOĞLU SELVA,DEMİR ASKEROĞLU EMEL Dijitalleşmenin Etkisinde Dönüşen Sanat ve Kuşaklar Üzerine Bir Çalışma. , 2018, ss.409 - 426.
AMA ERSÖZ KARAKULAKOĞLU S,DEMİR ASKEROĞLU E Dijitalleşmenin Etkisinde Dönüşen Sanat ve Kuşaklar Üzerine Bir Çalışma. . 2018; 409 - 426.
Vancouver ERSÖZ KARAKULAKOĞLU S,DEMİR ASKEROĞLU E Dijitalleşmenin Etkisinde Dönüşen Sanat ve Kuşaklar Üzerine Bir Çalışma. . 2018; 409 - 426.
IEEE ERSÖZ KARAKULAKOĞLU S,DEMİR ASKEROĞLU E "Dijitalleşmenin Etkisinde Dönüşen Sanat ve Kuşaklar Üzerine Bir Çalışma." , ss.409 - 426, 2018.
ISNAD ERSÖZ KARAKULAKOĞLU, SELVA - DEMİR ASKEROĞLU, EMEL. "Dijitalleşmenin Etkisinde Dönüşen Sanat ve Kuşaklar Üzerine Bir Çalışma". (2018), 409-426.
APA ERSÖZ KARAKULAKOĞLU S, DEMİR ASKEROĞLU E (2018). Dijitalleşmenin Etkisinde Dönüşen Sanat ve Kuşaklar Üzerine Bir Çalışma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 0(47), 409 - 426.
Chicago ERSÖZ KARAKULAKOĞLU SELVA,DEMİR ASKEROĞLU EMEL Dijitalleşmenin Etkisinde Dönüşen Sanat ve Kuşaklar Üzerine Bir Çalışma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 0, no.47 (2018): 409 - 426.
MLA ERSÖZ KARAKULAKOĞLU SELVA,DEMİR ASKEROĞLU EMEL Dijitalleşmenin Etkisinde Dönüşen Sanat ve Kuşaklar Üzerine Bir Çalışma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, vol.0, no.47, 2018, ss.409 - 426.
AMA ERSÖZ KARAKULAKOĞLU S,DEMİR ASKEROĞLU E Dijitalleşmenin Etkisinde Dönüşen Sanat ve Kuşaklar Üzerine Bir Çalışma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 2018; 0(47): 409 - 426.
Vancouver ERSÖZ KARAKULAKOĞLU S,DEMİR ASKEROĞLU E Dijitalleşmenin Etkisinde Dönüşen Sanat ve Kuşaklar Üzerine Bir Çalışma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 2018; 0(47): 409 - 426.
IEEE ERSÖZ KARAKULAKOĞLU S,DEMİR ASKEROĞLU E "Dijitalleşmenin Etkisinde Dönüşen Sanat ve Kuşaklar Üzerine Bir Çalışma." İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 0, ss.409 - 426, 2018.
ISNAD ERSÖZ KARAKULAKOĞLU, SELVA - DEMİR ASKEROĞLU, EMEL. "Dijitalleşmenin Etkisinde Dönüşen Sanat ve Kuşaklar Üzerine Bir Çalışma". İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 47 (2018), 409-426.