Yıl: 2018 Cilt: 6 Sayı: 9 Sayfa Aralığı: 1237 - 1242 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 14-03-2020

Mürdümük +Tahıl Karışımlarının Silaj Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi

Öz:
Bu çalışma mürdümük “M” (Lathyrus sativus L.) tahıl ikili karışımlarının silaj verimi vekalitesini belirlenmek amacıyla yürütülmüştür. Tahıl olarak yulaf “Y” (Avena sativa L.)ve arpa “A” (Hordeum vulgare L.) kullanılmıştır. Karışımlar %80:20, 60:40 ve 40:60tohum oranlarıyla ekilmiş, kontrol olarak mürdümük ve tahılların yalın ekimleri dekullanılmıştır. Hasat yalın tahıllar ve karışımlarda tahıllar süt olum, yalın mürdümükte isetam çiçeklenme döneminde yapılmıştır. Silaj örneklerinde; fiziksel gözlemler (renk, koku,strüktür) ile kuru madde, ham protein, ham kül, laktik asit, asetik asit, bütirik asit,potasyum (K), fosfor (P), kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), demir (Fe), çinko (Zn),mangan (Mn), kobalt (Co), bakır (Cu), selenyum (Se) ve sodyum (Na) içerikleribelirlenmiştir. Karışımların silaj verimi 703,6 (%100M) – 1939,0 (%80M+%20A) kg/daarasında değişmiştir. En yüksek laktik asit içeriği %4,078 ile yalın arpada belirlenmişancak, %40M+%60Y (%3,198) ve %40M+%60A (%2,937) karışımları da yalın arpa ileaynı grupta yer almıştır. Karışımların asetik asit ve bütirik asit değerleri ise %0,001–0,187 ve %0,312–1,101 arasında değişim göstermiştir. Mineral içerik bakımından%100M ve %60M+%40Y silajları diğer karışımlardan daha yüksek değere sahipolmuştur. Sonuç olarak, yalın ekime oranla mürdümüğün tahıllarla ekilmesi verimiönemli ölçüde arttırmıştır. Arpa hem yalın olarak hem de karışımlarda yulaftan daha iyiperformans göstermiştir. Bu itibarla mürdümüğün arpa ile 60:40 tohum oranında karışıkekilmesi silaj verimi ile kalitesi açısından daha uygun görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Ziraat Mühendisliği Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Determination of Silage Yield and Quality of Grasspea+ Cereal Intercrops

Öz:
This study was performed with the aim of determine silage yield and quality traits of grasspea “G” (Lathyrus sativus L.) and cereal binary mixtures. As a cereal oat “O” (Avena sativa L.) and barley “B” (Hordeum vulgare L.) were used. Intercrops were sown 80:20, 60:40 and 40:60% seed rates, and also sole grasspea and cereals were control. Harvest was done at milk dough stage for sole cereals and intercrops while it was at full flowering stage for sole grass pea. In this study; physical observations (colour, structure, odour) with dry matter, crude protein, crude ash, lactic acid, acetic acid, butyric acid, potassium (K), phosphor (P), calcium (Ca), magnesium (Mg), iron (Fe), zinc (Zn), manganese (Mn), cobalt (Co), copper (Cu), selenium (Se) and sodium (Na) contents were determined. Forage yield of mixtures ranged between 703.6 (100G%) – 1939.0 (80M%+20B%) kg/da. The highest lactic acid was determined in sole barley with 4.078%and 40G+60O% and 40G%+60B% mixtures was same statistical group with sole barley (3.198% and 2.937% of respectively). Acetic and butyric acid were ranged between 0.001–0.187% and 0.312–1.101% of respectively. 100G% and 60G%+40B% treatments were more than value other mixtures in term of nutrients. As a result, grass pea + cereal intercropping increased silage yield compared sole cropping and, barley showed higher performance than oat in both sole and mixture cropping. Therefore, for the silage purpose, intercropping grass pea with barley at 60:40 seed ratio can be suitable when yield and quality are evaluated together.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Ziraat Mühendisliği Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA BAŞARAN U, Gülümser E, Mut H, ÇOPUR DOĞRUSÖZ M (2018). Mürdümük +Tahıl Karışımlarının Silaj Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi. , 1237 - 1242.
Chicago BAŞARAN UĞUR,Gülümser Erdem,Mut Hanife,ÇOPUR DOĞRUSÖZ Medine Mürdümük +Tahıl Karışımlarının Silaj Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi. (2018): 1237 - 1242.
MLA BAŞARAN UĞUR,Gülümser Erdem,Mut Hanife,ÇOPUR DOĞRUSÖZ Medine Mürdümük +Tahıl Karışımlarının Silaj Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi. , 2018, ss.1237 - 1242.
AMA BAŞARAN U,Gülümser E,Mut H,ÇOPUR DOĞRUSÖZ M Mürdümük +Tahıl Karışımlarının Silaj Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi. . 2018; 1237 - 1242.
Vancouver BAŞARAN U,Gülümser E,Mut H,ÇOPUR DOĞRUSÖZ M Mürdümük +Tahıl Karışımlarının Silaj Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi. . 2018; 1237 - 1242.
IEEE BAŞARAN U,Gülümser E,Mut H,ÇOPUR DOĞRUSÖZ M "Mürdümük +Tahıl Karışımlarının Silaj Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi." , ss.1237 - 1242, 2018.
ISNAD BAŞARAN, UĞUR vd. "Mürdümük +Tahıl Karışımlarının Silaj Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi". (2018), 1237-1242.
APA BAŞARAN U, Gülümser E, Mut H, ÇOPUR DOĞRUSÖZ M (2018). Mürdümük +Tahıl Karışımlarının Silaj Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, 6(9), 1237 - 1242.
Chicago BAŞARAN UĞUR,Gülümser Erdem,Mut Hanife,ÇOPUR DOĞRUSÖZ Medine Mürdümük +Tahıl Karışımlarının Silaj Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi 6, no.9 (2018): 1237 - 1242.
MLA BAŞARAN UĞUR,Gülümser Erdem,Mut Hanife,ÇOPUR DOĞRUSÖZ Medine Mürdümük +Tahıl Karışımlarının Silaj Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, vol.6, no.9, 2018, ss.1237 - 1242.
AMA BAŞARAN U,Gülümser E,Mut H,ÇOPUR DOĞRUSÖZ M Mürdümük +Tahıl Karışımlarının Silaj Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi. 2018; 6(9): 1237 - 1242.
Vancouver BAŞARAN U,Gülümser E,Mut H,ÇOPUR DOĞRUSÖZ M Mürdümük +Tahıl Karışımlarının Silaj Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi. 2018; 6(9): 1237 - 1242.
IEEE BAŞARAN U,Gülümser E,Mut H,ÇOPUR DOĞRUSÖZ M "Mürdümük +Tahıl Karışımlarının Silaj Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi." Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, 6, ss.1237 - 1242, 2018.
ISNAD BAŞARAN, UĞUR vd. "Mürdümük +Tahıl Karışımlarının Silaj Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi". Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi 6/9 (2018), 1237-1242.