Yıl: 2018 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 104 - 124 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 16-03-2020

AFİŞTE İLLÜSTRASYONUN ANLATIM BİÇİMLERİ

Öz:
Afiş tasarımlarında illüstrasyon kullanımı, mesajı etkin biçimde iletmekte uygulanan yaratıcıve özgün yollardan biridir. Afişte illüstrasyonun kullanımı, tasarımcıya ilgi çekici ve akılda kalıcıbir biçimde mesajını ifade etme yolu sunar. Birçok sanatçı, gelişen teknolojilerin sağladığı yeniolanakların da avantajı ile, afiş tasarımlarında illüstrasyonun gücünden faydalanmaya devametmektedir.Günümüze değin birçok afiş örneğinde, illüstrasyonun gücü ile çeşitli anlatım biçimleri ortayakonmuştur. Bu anlatım biçimleri mesaj iletmede resimleme ile pekişerek grafik tasarım diline katkıdabulunmuşlardır.Bu çalışmada afiş tasarımlarında mesaj iletiminde illüstrasyonun çeşitli anlatım biçimleri taranmışve elde edilen bulgu ve tanımlar örnekleriyle birlikte verilmiştir. Bulgular ışığında, afişte illüstrasyonunmesaj anlatım biçimleri derlenerek tek bir kaynakta bir araya getirilmek istenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Sanat

ILLUSTRATIVE EXPRESSION FORMS IN POSTER

Öz:
The use of illustrations in poster designs is one of the creative and original ways of conveying the message effectively. The use of illustration in poster offers a way to express the message in an engaging and memorable way for the designer. When designing posters, many designers continue to use the benefits of illustration, applying the advantage of the new abilities provided by developing technologies. In many poster examples, various forms of expression have been set forth supported by the power of illustration. These forms of expression, strengthened by the use of illustration, have contributed to the language of graphic design in conveying the message. In this study, different expression forms of illustration in poster designs are reviewed and the findings are presented with descriptions and visual examples. The study includes examples of posters that can quickly describe the definitions and definitions obtained. A compilation on the classification of expressions through illustration is presented.
Anahtar Kelime:

Konular: Sanat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ambrosse, G. ve Harris, P. (2010). Görsel Grafik Tasarım Sözlüğü. (Çev: B. Barhana). İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Ambrosse, G. ve Harris, P. (2012) Grafik Tasarımın Temelleri. (1. Baskı). (Çev: M. E. Uslu). İstanbul: Literatür Yayınları.
 • Ambrosse, G. ve Harris, P. (2013). Grafik Tasarımda Tasarım Fikri. (Çev: A. G. Taşçıoğlu ve M. Taşçıoğlu). İstanbul: Literatür Yayınları.
 • Atatürk Yüksek Kurumu. (2001). Türk dünyası edebiyat kavramları ve terimleri ansiklopedik sözlüğü, cilt no:1-3. Ankara.
 • Eczacıbaşı Vakfı. (2008). Eczacıbaşı sanat ansiklopedisi, cilt no:3. İstanbul: Yem Yayınevi.
 • Guiraud, P. (1994). Göstergebilim. (2. Baskı). (Çev: M. Yalçın). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Fiske, J. (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş (Çev: S. Irvan). Ankara: Ark.
 • Hall, S. (2012). This Means This, This Means That: A User’s Guide To Semiotics. (2. Baskı). London: L. King Pub.
 • Heller, S. (2002). Design Humor: The Art Of Graphic Wit. New York: Alworth Press.
 • Heller, S. ve Vienne, V. (2012). 100 Ideas That Changed Graphic Design. London: L. King Pub. (2. Baskı).
 • Müller Brockmann, J. ve Müller Brockmann S. (2004). History Of The Poster. London: Phaidon Press Limited.
 • Özmutlu, A. (2009). Grafik Tasarım Atölye Derslerinde Afiş Konusunun Uygulama ve Çözümleme Süreçlerinde Göstergebilimsel Çözümleme Yönteminin Kullanımı. Yüksek Lisans Tezi. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
 • Turgut, E. (2013). Grafik Dil ve Anlatım Biçimleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Wigan, M. (2008). Basic Illustration Text and Image. Lausanne: AVA Publishing.
 • Wigan, M. (2012). Görsel İllüstrasyon Sözlüğü. (Çev. M. E. Uslu). İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Zeegen, L. ve Crush. (2005). The Fundamentals of Illustration. Lausanne, Switzerland: AVA Publishing.
 • Görsel 1: Meggs, P. B. Purvis, A. W. (2012). Meggs’ History Of Graphic Design. (5. Baskı). Hoboken, N.J.: J. Wiley. s. 278
 • Görsel 2: https://tr.pinterest.com/pin/341429215474996666 (Erişim tarihi: 13.9.2016)
 • Görsel 3: https://alfredfoundations.files.wordpress.com/2013/11/eye-heart_milanicatalog.pdf (Erişim tarihi: 22.4.2017)
 • Görsel 4: http://www.mendell-design.de/soziales.html (Erişim tarihi: 30.11.2016)
 • Görsel 5: http://www.designboom.com/design/andy-altmann-why-not-associates-interview (Erişim tarihi: 15.12.2016)
 • Görsel 6: http://www.isidroferrer.com/index.php?/proyectos/carteles (Erişim tarihi: 15.12.2016)
 • Görsel 7: Rivers, C. (2007). Poster Art: Innovation In Poster Design. Mies, Switzerland: Rotovision Sa. s.53
 • Görsel 8: http://www.miltonglaser.com/store/c:posters/912/i-love-ny-more-than-ever-2001 (Erişim tarihi: 15.12.2016)
 • Görsel 9: https://en.wikipedia.org/wiki/Paul Rand (Erişim tarihi: 15.12.2016)
 • Görsel 10: Ambrosse, G. ve Harris, P. (2013). Grafik Tasarımda Tasarım Fikri. (Çev: A. G. Taşçıoğlu ve M. Taşçıoğlu). İstanbul: Literatür Yayınları. s.150
 • Görsel 11: Heller, S. ve Vienne, V. (2012). 100 Ideas That Changed Graphic Design. London: L. King Pub. s. 135
 • Görsel 12: https://designhistory2013.wordpress.com/2013/05/10/shigeo-fukuda-1932-2009 (Erişim tarihi: 15.12.2016)
 • Görsel 13: Turgut, E. (2013). Grafik Dil ve Anlatım Biçimleri. Ankara: Anı Yayıncılık. s. 82
 • Görsel 14: http://theanimalarium.blogspot.com.tr/2010/11/from-dove-with-love.html (Erişim tarihi: 15.12.2016)
 • Görsel 15: Heller, S. (2002). Design Humor: The Art Of Graphic Wit. New York: Alworth Press. s.158
 • Görsel 16: https://www.victoriagal.org.uk/galleries/world-war-one-recruiting-posters (Erişim tarihi: 22.5.2017)
 • Görsel 17: http://www.polishposter.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen= PROD&Product_Code=1500 (Erişim tarihi: 5.1.2016)
 • Görsel 18: McQuiston, L. (1995). Graphic Agitation: London: Phaidon s. 135
 • Görsel 19: Ambrosse, G. ve Harris, P. (2013). Grafik Tasarımda Tasarım Fikri. (Çev: A. G. Taşçıoğlu ve M. Taşçıoğlu). İstanbul: Literatür Yayınları s. 93
 • Görsel 20: http://filimonastriantafyllou.com/AMNESTY-INTERNATIONAL (Erişim tarihi: 15.12.2016)
 • Görsel 21: http://nakedplaindesigner.blogspot.comtr/2010/12/crying-desginers.html (Erişim tarihi: 15.12.2016)
 • Görsel 22: McQuiston, L. (1995). Graphic Agitation: London: Phaidon s.148
 • Görsel 23: Ambrosse, G. ve Harris, P. (2012) Grafik Tasarımın Temelleri. (1. Baskı). (Çev:M. E. Uslu). İstanbul: Literatür Yayınları s. 88
APA GEDİK M, TAŞCIOĞLU M (2018). AFİŞTE İLLÜSTRASYONUN ANLATIM BİÇİMLERİ. , 104 - 124.
Chicago GEDİK Melek Burçin,TAŞCIOĞLU Melike AFİŞTE İLLÜSTRASYONUN ANLATIM BİÇİMLERİ. (2018): 104 - 124.
MLA GEDİK Melek Burçin,TAŞCIOĞLU Melike AFİŞTE İLLÜSTRASYONUN ANLATIM BİÇİMLERİ. , 2018, ss.104 - 124.
AMA GEDİK M,TAŞCIOĞLU M AFİŞTE İLLÜSTRASYONUN ANLATIM BİÇİMLERİ. . 2018; 104 - 124.
Vancouver GEDİK M,TAŞCIOĞLU M AFİŞTE İLLÜSTRASYONUN ANLATIM BİÇİMLERİ. . 2018; 104 - 124.
IEEE GEDİK M,TAŞCIOĞLU M "AFİŞTE İLLÜSTRASYONUN ANLATIM BİÇİMLERİ." , ss.104 - 124, 2018.
ISNAD GEDİK, Melek Burçin - TAŞCIOĞLU, Melike. "AFİŞTE İLLÜSTRASYONUN ANLATIM BİÇİMLERİ". (2018), 104-124.
APA GEDİK M, TAŞCIOĞLU M (2018). AFİŞTE İLLÜSTRASYONUN ANLATIM BİÇİMLERİ. Sanat & Tasarım Dergisi, 8(1), 104 - 124.
Chicago GEDİK Melek Burçin,TAŞCIOĞLU Melike AFİŞTE İLLÜSTRASYONUN ANLATIM BİÇİMLERİ. Sanat & Tasarım Dergisi 8, no.1 (2018): 104 - 124.
MLA GEDİK Melek Burçin,TAŞCIOĞLU Melike AFİŞTE İLLÜSTRASYONUN ANLATIM BİÇİMLERİ. Sanat & Tasarım Dergisi, vol.8, no.1, 2018, ss.104 - 124.
AMA GEDİK M,TAŞCIOĞLU M AFİŞTE İLLÜSTRASYONUN ANLATIM BİÇİMLERİ. Sanat & Tasarım Dergisi. 2018; 8(1): 104 - 124.
Vancouver GEDİK M,TAŞCIOĞLU M AFİŞTE İLLÜSTRASYONUN ANLATIM BİÇİMLERİ. Sanat & Tasarım Dergisi. 2018; 8(1): 104 - 124.
IEEE GEDİK M,TAŞCIOĞLU M "AFİŞTE İLLÜSTRASYONUN ANLATIM BİÇİMLERİ." Sanat & Tasarım Dergisi, 8, ss.104 - 124, 2018.
ISNAD GEDİK, Melek Burçin - TAŞCIOĞLU, Melike. "AFİŞTE İLLÜSTRASYONUN ANLATIM BİÇİMLERİ". Sanat & Tasarım Dergisi 8/1 (2018), 104-124.