Yıl: 2019 Cilt: 18 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1858 - 1874 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17051/ilkonline.2019.639346 İndeks Tarihi: 09-04-2020

Niçin Bazı Kavramlar Matematik Dersi Öğretim Programlarında Tutunamıyor? Perspektif Çizimler Örneği

Öz:
Perspektif çizimler ortaokul matematik dersi öğretim programına 2008 yılında girmiş ve programdan2013 yılında çıkarılmıştır. Bu çalışmada perspektif çizimler konusu didaktik dönüşüm teorisi ve onunekolojik analiz modeli çerçevesinde incelenmiş ve bu konunun programda neden tutunamadığı sorusunacevap aranmıştır. Bu amaçla, doküman incelemesi yöntemi ile bilimsel bilgi olarak perspektif çizim,öğretilmesi planlanan perspektif çizim bilgisi ve perspektif çizimin öğretim programındaki ekolojisiincelenmiş, daha sonra matematik öğretmenlerinin bu kavramın öğretimine ilişkin görüşleri alınmıştır.Çalışmanın bulguları, perspektif çizimlerle ilgili matematiksel bilginin özünün öğretilecek bilgiyeyansıtılamadığını, perspektif çizimlerin programdaki diğer konularla ilişkilendirilmediğini ve bu bağlamdaekolojik soru ve sorunların dikkate alınmadığını göstermektedir. Bunların yanında, öğretmenlerinkendilerinin de tam olarak anlamlandıramadıkları bu konuyu öğretmekte oldukça güçlük yaşadıklarıbulunmuştur. Sonuçlar, öğretim programlarında ekolojik bir bakış açısıyla sistematik bir şekilde elealınmayan bir konunun öğretim programında tutunamayacağına göstermekte ve öğretim programlarıhazırlama sürecine ışık tutmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

Why Some Concepts Cannot Survive in Mathematics Curriculums? Example of Perspective Drawings

Öz:
Perspective drawings was included in the middle school math curriculum in 2008 and excluded from the curriculum in 2013. In the current study, the subject of perspective drawings was examined within the framework of the theory of didactical transposition and its ecological analysis model. An answer to the question why this subject could not survive in the curriculum was sought. To this end, by using the document analysis method, perspective drawing as scientific knowledge, as knowledge to be taught in the curriculum and textbooks were examined and teachers’ opinions about the teaching of this subject were investigated. The findings of the study have revealed that the mathematical basis of perspective drawings could not be reflected in the knowledge planned to be taught and ecological issues did not have been taken into considerations as perspective drawings were not directly related to any math subject of the curriculum. In addition, the teachers who themselves did not understand this subject well experienced great difficulties in teaching this subject. The findings indicate that a subject that is not systematically addressed and not complying with an ecological point of view cannot survive in any curriculum and thus shed some light onto the curriculum development process.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Assude, T. (1992) Un phénomène d'arrêt de la transposition didactique. Ecologie de l'objet "Racine carrée" et analyse du curriculum, Unpublished Doctorate Thesis, Université Joseph Fourier, Grenoble
 • Bosch, M., & Gasco´n, J. (2006). Twenty-five years of the didactic transposition. ICMI Bulletin, 58, 51–65. (http://www.mathunion.org/ICMI/bulletin/).
 • Çağlarca, S., (1996). Perspektif çizim ve gölge çizimi. Ankara: Inkılap kitabevi.
 • Chevallard, Y. (1985). La transposition didactique. Grenoble: La Pensée Sauvage.
 • Chevallard, Y. (2002). Organiser l’. étude. écologie et régulation. In J.-L. Dorier, M. Artaud,M. Artigue, R. (eds). Actes de la 11 e École d'Été de didactique des mathématiques- Corps- 21-30 Août 2001 (pp. 41-56). Grenoble: La Pensée Sauvage.
 • Divanlıoğlu, H. D. (1990). Perspektif. Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, Sayı 103.
 • Dönmez, A. (2002). Matematiğin öyküsü ve serüveni. Dünya matematik tarihi ansiklopedisi, Matematik sözlüğü. Cilt 1. İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları.
 • Erdogan, A. (2014). Conditions épistémiques de l’étude autonome des élèves relativement à l’algèbre et aux fonctions, en classe de Seconde française. Recherche en Didactique des Mathmématiques, 34 (2/3), 201-238.
 • Erdogan, A., Eşmen, E., & Fındık, S. (2015). Ortaokul matematik ders kitaplarında matematik tarihinin yeri: ekolojik bir analiz. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences, 54, 49-69.
 • Erdogan, A. (2015). Turkish primary school students’ strategies in solving a non-routine mathematical problem and some implications for the curriculum design and implementation. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, (Nisan), 1-27.
 • Gafney, L. (1965). Gaspard Monge and descriptive geometry. The Mathematics Teacher, 58(4), 338-344.
 • Köse, N. (2016). Didaktik dönüşüm teorisi. E. Bingölbali, S. Arslan ve İ. Ö. Zembat (Editörler), Matematik Eğitiminde Teoriler, (s. 393-412). Ankara: Pegem Akademi.
 • Krippendorff, K. (2004). Content analysis: An introduction to its methodology (2nd Ed.). Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 • Mercier A., Schubauer-Leoni M. L., Donck E., & Amigues R. (2005), The intention to teach and school learning: The role of time. In Perret-Clermont A-N (ed). Time in mind. (pp. 141-154). Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2006). Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. 08.02.2013 tarihinde http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/insaat/moduller/Perspektif.pd f adresinden erişildi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı(MEB). (2007). Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. 09.04.12 tarihinde http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/makine_tek/moduller/kroki_p erspektif_ve_yapim_resmi.pdf adresinden erişildi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2008). Geometri dersi (9-10.sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. 08.02.2013 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx/program2.aspx?islem=1&kno=71 adresinden erişildi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2008). Geometri dersi (11.sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. 08.02.2013 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx/program2.aspx?islem=1&kno=70 adresinden erişildi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2008). Geometri dersi (12.sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. 08.02.2013 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx/program2.aspx?islem=1&kno=179 adresinden erişildi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2008). Matematik dersi (6-8.sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. 08.02.2013 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx/program2.aspx?islem=1&kno=33 adresinden erişildi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2013). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2015). İlkokul matematik dersi (1, 2, 3 ve 4. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Morehead, J. C. (1955). Perspectıve and projectıve geometrıes a comparıson. Rice Institute Pamphlet-Rice University. 09.08.2018 tarihinde https://scholarship.rice.edu/bitstream/handle/1911/62737/article_RIP421_part1.pdf?sequenc e1 adresinden erişildi.
 • Morçöl, Y. (1972). Perspektifte Deformasyon, Doçentlik Tezi, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü, İstanbul.
 • Özkan, B.M. (1996), Perspektif çizim tekniği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 518, Bornova İzmir.
 • Parzysz, B. (1988). Knowing" vs "Seeing". Problems of the plane representation of space geometry. Educational Studies in Mathematics, 19 (1), 79-92.
 • Pyke, R. P. (2019). The Mathematics of Perspective Drawing: From Vanishing Points to Projective Geometry. 28.03.2019 tarihinde http://www.sfu.ca/~rpyke/perspective.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Rajoson, L. (1988). L’analyse écologique des conditions et des contraintes dans l’étude des phénomènes de transposition didactique: trois études de cas, Unpublished Doctorate Thesis, Marseille University, Fransa.
 • Snow, C.S., & McLaughlin, T.F. (2005). The effects of teaching perspective in a structured and systematic way on still life drawing of Elementary Students. An empirical study. Educational Research Quarterly, 28(3), 18-27.
 • Treibergs, A. (2019). Mathematics of Perspective Drawing. University of Utah § Department of MathematicsHigh School Program Lecture. https://www.math.utah.edu/~treiberg/Perspect/Perspect.htm
 • Treibergs, A. (2019). Mathematics of Perspective Drawing. University of Utah § Department of MathematicsHigh School Program Lecture. https://www.math.utah.edu/~treiberg/Perspect/Perspect.htm
APA Erdoğan A, AKKURT DENİZLİ Z, ÇOBAN F (2019). Niçin Bazı Kavramlar Matematik Dersi Öğretim Programlarında Tutunamıyor? Perspektif Çizimler Örneği. , 1858 - 1874. 10.17051/ilkonline.2019.639346
Chicago Erdoğan Abdulkadir,AKKURT DENİZLİ ZEYNEP,ÇOBAN Fatma Nur Niçin Bazı Kavramlar Matematik Dersi Öğretim Programlarında Tutunamıyor? Perspektif Çizimler Örneği. (2019): 1858 - 1874. 10.17051/ilkonline.2019.639346
MLA Erdoğan Abdulkadir,AKKURT DENİZLİ ZEYNEP,ÇOBAN Fatma Nur Niçin Bazı Kavramlar Matematik Dersi Öğretim Programlarında Tutunamıyor? Perspektif Çizimler Örneği. , 2019, ss.1858 - 1874. 10.17051/ilkonline.2019.639346
AMA Erdoğan A,AKKURT DENİZLİ Z,ÇOBAN F Niçin Bazı Kavramlar Matematik Dersi Öğretim Programlarında Tutunamıyor? Perspektif Çizimler Örneği. . 2019; 1858 - 1874. 10.17051/ilkonline.2019.639346
Vancouver Erdoğan A,AKKURT DENİZLİ Z,ÇOBAN F Niçin Bazı Kavramlar Matematik Dersi Öğretim Programlarında Tutunamıyor? Perspektif Çizimler Örneği. . 2019; 1858 - 1874. 10.17051/ilkonline.2019.639346
IEEE Erdoğan A,AKKURT DENİZLİ Z,ÇOBAN F "Niçin Bazı Kavramlar Matematik Dersi Öğretim Programlarında Tutunamıyor? Perspektif Çizimler Örneği." , ss.1858 - 1874, 2019. 10.17051/ilkonline.2019.639346
ISNAD Erdoğan, Abdulkadir vd. "Niçin Bazı Kavramlar Matematik Dersi Öğretim Programlarında Tutunamıyor? Perspektif Çizimler Örneği". (2019), 1858-1874. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.639346
APA Erdoğan A, AKKURT DENİZLİ Z, ÇOBAN F (2019). Niçin Bazı Kavramlar Matematik Dersi Öğretim Programlarında Tutunamıyor? Perspektif Çizimler Örneği. İlköğretim Online (elektronik), 18(4), 1858 - 1874. 10.17051/ilkonline.2019.639346
Chicago Erdoğan Abdulkadir,AKKURT DENİZLİ ZEYNEP,ÇOBAN Fatma Nur Niçin Bazı Kavramlar Matematik Dersi Öğretim Programlarında Tutunamıyor? Perspektif Çizimler Örneği. İlköğretim Online (elektronik) 18, no.4 (2019): 1858 - 1874. 10.17051/ilkonline.2019.639346
MLA Erdoğan Abdulkadir,AKKURT DENİZLİ ZEYNEP,ÇOBAN Fatma Nur Niçin Bazı Kavramlar Matematik Dersi Öğretim Programlarında Tutunamıyor? Perspektif Çizimler Örneği. İlköğretim Online (elektronik), vol.18, no.4, 2019, ss.1858 - 1874. 10.17051/ilkonline.2019.639346
AMA Erdoğan A,AKKURT DENİZLİ Z,ÇOBAN F Niçin Bazı Kavramlar Matematik Dersi Öğretim Programlarında Tutunamıyor? Perspektif Çizimler Örneği. İlköğretim Online (elektronik). 2019; 18(4): 1858 - 1874. 10.17051/ilkonline.2019.639346
Vancouver Erdoğan A,AKKURT DENİZLİ Z,ÇOBAN F Niçin Bazı Kavramlar Matematik Dersi Öğretim Programlarında Tutunamıyor? Perspektif Çizimler Örneği. İlköğretim Online (elektronik). 2019; 18(4): 1858 - 1874. 10.17051/ilkonline.2019.639346
IEEE Erdoğan A,AKKURT DENİZLİ Z,ÇOBAN F "Niçin Bazı Kavramlar Matematik Dersi Öğretim Programlarında Tutunamıyor? Perspektif Çizimler Örneği." İlköğretim Online (elektronik), 18, ss.1858 - 1874, 2019. 10.17051/ilkonline.2019.639346
ISNAD Erdoğan, Abdulkadir vd. "Niçin Bazı Kavramlar Matematik Dersi Öğretim Programlarında Tutunamıyor? Perspektif Çizimler Örneği". İlköğretim Online (elektronik) 18/4 (2019), 1858-1874. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.639346