Federal ve Üniter Devletlerin Yerinden Yönetim Birimlerinin Benzerlik ve Farklılıkları Açısından İncelenmesi

Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 161 - 180 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 10-04-2020

Federal ve Üniter Devletlerin Yerinden Yönetim Birimlerinin Benzerlik ve Farklılıkları Açısından İncelenmesi

Öz:
Devlet toplulukları içerisinde yer alan federal devlet, bünyesinde iki çeşit devlet barındırmaktadır.Bunlar ‘Federal Devlet’ ve ‘Federe Devletler’dir. Federal devlete aynı zamandafederasyon da denmektedir. Federasyonu, Dünya üzerinde birçok devlet kabuletmiş ve uygulamıştır. Federalizm ise federal devletin örgütlenmesi neticesinde ortayaçıkmış olan siyasi bir sistemdir ve bu sistem birtakım özellikleri içermektedir. Özelliklede federalizm dendiği zaman akla, devlet yetkilerinin federal devlet ve federe devletlerarasında paylaşılması gelmektedir. Yerinden yönetimde ise idari ve siyasi yetkilerdenbazıları merkezi idare teşkilatının dışında yer alan otoritelere devredilmektedir. Yerindenyönetim siyasi ve idari olmak üzere iki çeşittir. Federalizmde de yerinden yönetimdede yetkiler, merkez ile yerel birimler arasında paylaşılmaktadır. Bu noktada aralarındabenzerlik mevcuttur fakat her şeye rağmen aralarında önemli ve ayırt edici farklar bulunduğundansöz konusu iki sistem birbirinden ayrılmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih Siyasi Bilimler Kamu Yönetimi Kültürel Çalışmalar

Analysis of Local Administrative Units in the Federal and Unitary States in Terms of Similarity and Differences

Öz:
Federal State, being part of governmental communities, houses two forms of states. These are “federal state” and “federated states”. Federal state is also called “federation”. Federation as a governmental system is accepted and implemented by many states all over the world. And federalism is a political system which emerged as a result of the organisation of federal state, and this system have a series of pecularities. In particular, when a mention is made of federalism, this calls to mind a sharing- out of govermental powers between federal state and federated states. And, on the other hand, in decentralization, some of the administrative and political powers are shared with the authorities which are not part of the central administrative organization. Decentralization involves two aspects, a political one and an administrative one. Both in federalism and decentralization, the governmental powers are shared between the central government and local govermental units. However, as there are significant and distinguishable differences between them, these systems are distinct from each other.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih Siyasi Bilimler Kamu Yönetimi Kültürel Çalışmalar
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • • Akyılmaz, Bahtiyar, Murat Sezginer, Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2009.
 • • Anayurt, Ömer, Anayasa Hukuku Genel Kısım, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018.
 • • Atar, Yavuz, Türk Anayasa Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018.
 • • Auge, Claude, Nouveau Petit Larousse Illustré, Librairie Larousse, Paris, 1931.
 • • Aydın, Ahmet Hamdi, Kamu Yönetimine Giriş, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018.
 • • Derdiman, Ramazan Cengiz, Türkiye İdaresinin Hukuksal Yönü ve Yapısı, Alfa Basım Yayım, İstanbul, 2003.
 • • Duhamel, Olivier, Droit Constitutionnel et Politique, Editions du Seuil, Paris, 1993.
 • • Eryılmaz, Bilal, Kamu Yönetimi, Erkan Matbaacılık, İstanbul, 1997.
 • • Eryılmaz, Bilal, Kamu Yönetimi, Umuttepe Yayınları, İzmit-Kocaeli, 2017.
 • • Gözler, Kemal, İdare hukukuna Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa, 2006.
 • • Gözler, Kemal, Anayasa Hukukuna Giriş (Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku), Ekin Kitapevi, Bursa, 2011.
 • • Gözler, Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş, Öğrenci Dostu Serisi, Ekin Kitapevi, Bursa, 2016.
 • • Gözler, Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Ekin Kitapevi, Bursa, 2016.
 • • Gözler, Kemal, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, Bursa, 2017.
 • • Gözler, Kemal, Mahalli İdareler Hukukuna Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa, 2018.
 • • Gözübüyük, Şeref, Anayasa Hukuku, Turhan Kitapevi, Ankara, 1997.
 • • Grewe, Constance; Fabri, Helene Ruiz, Droit Constitutionnel Européens, Presses Universitaires de France, Paris, 1995.
 • • Guignard, Didier, Droit des Collectivites Territoriales, Edition Breal, Imprimerie CPI Firmin Didot, Paris, 2017.
 • • Jacqué, Jean Paul, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, Edition Dalloz, Paris, 1998.
 • • Karatepe, Şükrü, Anayasa Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara, 2013. • Lauvaux, Philippe, Les Grandes Democraties Contemporaines, Presses Universitaires de France, Paris, 1990.
 • • Masclet,Jean-Claude; Valette, Jean, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, Editions Dalloz, Paris, 1994
 • • Oliva, Éric, Droit Constitutionnel Libertes, Editions Dalloz, Paris, 1997.
 • • Örgün, Faruk, Başkanlık Sistemi, Bilge Yayıncılık, İstanbul, 1999.
 • • Pactet, Pierre, Institutions Politiques Droit Constitutionnel, Edition Armand Colin, Paris, 1996.
 • • Parlak, Bekir; Sobacı, Zahid, Kuram ve Uygulamalarda Kamu Yönetimi Ulusal ve Global Perspektifler, Alfa Aktüel Yayınları, İstanbul, 2005.
 • • Portelli, Hugues, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, Edition Dalloz, Paris, 1999.
 • • Roskin, Michael G., Çağdaş Devlet Sistemleri, Siyaset Coğrafya, Kültür, Çev. Bahattin Seçilmişoğlu, Liberte Yayın Grubu, Ankara, 2014.
 • • Teziç, Erdoğan, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul, 1998.
 • • Turpin, Dominique, Droit de la Decentralisation, Imprimerie France Quercy, Paris, 1998.
 • • Uluşahin, Nur, Anayasal Bir Tercih Olarak Başkanlık Sistemi, Yetkin Yayınevi, Ankara, 1999.
 • • Vernon, Manfred C., Devlet Sistemleri Mukayeseli Devlet İdaresine Giriş, çev. Mümtaz Soysal, Sevinç Basımevi, Ankara, 1961.
APA ÇAĞDAŞ T (2019). Federal ve Üniter Devletlerin Yerinden Yönetim Birimlerinin Benzerlik ve Farklılıkları Açısından İncelenmesi. , 161 - 180.
Chicago ÇAĞDAŞ TÜLİN Federal ve Üniter Devletlerin Yerinden Yönetim Birimlerinin Benzerlik ve Farklılıkları Açısından İncelenmesi. (2019): 161 - 180.
MLA ÇAĞDAŞ TÜLİN Federal ve Üniter Devletlerin Yerinden Yönetim Birimlerinin Benzerlik ve Farklılıkları Açısından İncelenmesi. , 2019, ss.161 - 180.
AMA ÇAĞDAŞ T Federal ve Üniter Devletlerin Yerinden Yönetim Birimlerinin Benzerlik ve Farklılıkları Açısından İncelenmesi. . 2019; 161 - 180.
Vancouver ÇAĞDAŞ T Federal ve Üniter Devletlerin Yerinden Yönetim Birimlerinin Benzerlik ve Farklılıkları Açısından İncelenmesi. . 2019; 161 - 180.
IEEE ÇAĞDAŞ T "Federal ve Üniter Devletlerin Yerinden Yönetim Birimlerinin Benzerlik ve Farklılıkları Açısından İncelenmesi." , ss.161 - 180, 2019.
ISNAD ÇAĞDAŞ, TÜLİN. "Federal ve Üniter Devletlerin Yerinden Yönetim Birimlerinin Benzerlik ve Farklılıkları Açısından İncelenmesi". (2019), 161-180.
APA ÇAĞDAŞ T (2019). Federal ve Üniter Devletlerin Yerinden Yönetim Birimlerinin Benzerlik ve Farklılıkları Açısından İncelenmesi. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6(1), 161 - 180.
Chicago ÇAĞDAŞ TÜLİN Federal ve Üniter Devletlerin Yerinden Yönetim Birimlerinin Benzerlik ve Farklılıkları Açısından İncelenmesi. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6, no.1 (2019): 161 - 180.
MLA ÇAĞDAŞ TÜLİN Federal ve Üniter Devletlerin Yerinden Yönetim Birimlerinin Benzerlik ve Farklılıkları Açısından İncelenmesi. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, 2019, ss.161 - 180.
AMA ÇAĞDAŞ T Federal ve Üniter Devletlerin Yerinden Yönetim Birimlerinin Benzerlik ve Farklılıkları Açısından İncelenmesi. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 6(1): 161 - 180.
Vancouver ÇAĞDAŞ T Federal ve Üniter Devletlerin Yerinden Yönetim Birimlerinin Benzerlik ve Farklılıkları Açısından İncelenmesi. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 6(1): 161 - 180.
IEEE ÇAĞDAŞ T "Federal ve Üniter Devletlerin Yerinden Yönetim Birimlerinin Benzerlik ve Farklılıkları Açısından İncelenmesi." İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6, ss.161 - 180, 2019.
ISNAD ÇAĞDAŞ, TÜLİN. "Federal ve Üniter Devletlerin Yerinden Yönetim Birimlerinin Benzerlik ve Farklılıkları Açısından İncelenmesi". İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6/1 (2019), 161-180.