Eğitim Bilimlerine Uygun Yöntem Sorunu: Nitel Araştırma ve Erkuş’a Cevap

Yıl: 2016 Cilt: 15 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1 - 19 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 14-04-2020

Eğitim Bilimlerine Uygun Yöntem Sorunu: Nitel Araştırma ve Erkuş’a Cevap

Öz:
Bu düşünce makalesini yazma amacım, Erkuş’un (2015) nitel araştırmaya yönelik düşüncelerini tartışmakve karşıt bir argüman sunmaktır. Bu bağlamda makaleyi dört kısma ayırdım ve her kısımda tartıştığım savlarşöyledir: (I) Nitel araştırmayı ret, bilimciliktir, (II) Nitel araştırmayı ret, sınırkoyma sorunuyla ilişkilidir, (III)Nitel araştırmada nicel araştırmadaki gibi araştırmanın sağlamlığını sağlamaya yönelik önlemler vardır.Böylece esas olan, niteli ret değil, entelektüel gayret olmalıdır ve (IV) Nitel araştırma eğitime uygun doğasınedeniyle eğitim araştırmalarında kullanılmalıdır. IV. kısımda ayrıca, eğitimin doğasıyla ilgili yedi önermesunarak nitel araştırmanın eğitimin özüne uyum sağlayabilecek nitelikte olduğunu tartıştım. Genel bir sonuçifadesiyle nitel araştırmayı tamamen reddetmek yerine eğitime sunabileceği imkânları tartışmamız gerektiğinivurguladım.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

The Problem of Appropriate Method for Educational Sciences: Qualitative Research and A Response to Erkuş

Öz:
My intent in writing this opinion paper was to discuss Erkuş’s (2015) views on qualitative research and to provide counter arguments. In doing so, I divided this paper into four sections in each one of which I argued following theses: (I) Denying qualitative research is scientism, (II) Denying qualitative research is related to demarcation problem, (III) Just as quantitative research, there are standards and precautions for robustness of studies in qualitative research. Hence, the issue is not to deny qualitative research as a type of real research, but to have an intellectual effort, and (IV) Due to its congruency with education, qualitative studies should be used in educational researches. In addition, in section four, I presented seven propositions that are related to the nature of education and purported that qualitative research is congruent with it. Finally, in the conclusion, I highlighted that we should discuss the possibilities that qualitative research may provide to education instead of rejecting it completely.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Berliner, D. (2002). Educational Research: The Hardest Science of All. Educational Researcher, 31(8), 18–20.
 • Carr, W. (1989). The Idea of an Educational Science. Journal of Philosophy of Education, 23(1), 29-37.
 • de Ridder, J. (2014). Science and Scientism in Popular Science Writing. Social Epistemology Review and Reply Collective, 3(12), 23-39.
 • Dewey, J. (1929). The Sources of a Science of Education. New York: Horace Liveright.
 • Earman, J. ve Salmon, W. C. (1992). The Confirmation of Scientific Hypotheses. M.H. Salmon ve diğerleri (Editörler). Introduction to the Philosophy of Science içinde (s. 42-103). Englewood Cliff: Prentice Hall.
 • Eisner, E. (1991). The enlightened eye: Qualitative inquiry and the enhancement of educational practice. New York: Macmillan.
 • Erkuş, A. (2015). “Nitel” ve Tü revleri (“Alternatif ö lçme”, “Çoklu” ve “Duygusal zekâ”): Ne, Niçin ve Nereye Doğ ru?. İlköğretim Online, 14(3), 1-17.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. ve Hyun, H. H. (2012). How to Design and Evaluate Research in Education. (8. Baskı). New York: McGrawHill.
 • Gage, N. L. (1989). The Paradigm Wars and Their Aftermath: A "Historical" Sketch of Research on Teaching since 1989. Educational Researcher, 18(7), 4-10.
 • Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures. New York: Basic Books.
 • Gödelek, K. (2007). Carnap'tan Popper'a Bilimsellik Sorunu. Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Dergisi, (3), 27-42.
 • Hansson, S. O. (2008/2015). "Science and Pseudo-Science", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2015 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/spr2015/entries/pseudo-science/>.
 • Hayek, F. A. v. (1942). Scientism and the Study of Society. Part I. Economica, 9(35), 267-291.
 • Laudan, L. (1983). The Demise of the Demarcation Problem. R. S. Cohen ve L. Laudan (Editörler), Physics, Philosophy and Psychoanalysis içinde (s. 111–127). Dordrecht: D. Reidel.
 • Lincoln, Y. ve Guba, E. (1985). Naturalistic inquiry. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Okasha, S. (2002). Philosophy of Science: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.
 • Olson, J., & Lang, M. (2005). Scientism: A weed well fertilized in the garden of science education? (Cover story).
 • Connect: UNESCO International Science, Technology & Environmental Education Newsletter, 30(3/4), 1-5.
 • Parker, T. (Yazan), ve Parker, T. (Yöneten). (2006). Go God Go [TV dizi bölümü]. T. Parker, M. Stone ve A. Garefino (Uygulayıcı Yapımcılar), South Park. New York, NY: Comedy Central.
 • Parker, T. (Yazan), ve Parker, T. (Yöneten). (2006). Go God Go XII [TV dizi bölümü]. T. Parker, M. Stone ve A. Garefino (Uygulayıcı Yapımcılar), South Park. New York, NY: Comedy Central.
 • Peirce, C. S. (1877). The Fixation of Belief. Popular Science Monthly, 12, November, 1-15.
 • Pigliucci, M. (2013a). New Atheism and the Scientistic Turn in the Atheism Movement. Midwest Studies in Philosophy, 37(1), 142-153. doi:10.1111/misp.12006
 • Pigliucci, M. (2013b). The Demarcation Problem: A (Belated) Response to Laudan. Massimo Pigliucci ve Maarten Boudry (Editörler), Philosophy of Pseudoscience: Reconsidering the Demarcation Problem içinde (s. 9-28). Chicago: University of Chicago Press.
 • Popper, K. R. (1957). Philosophy of Science: A Personal Report. C.A. Mace (Ed), British Philosophy in the MidCentury: A Cambridge Symposium içinde (s. 155-189) London: George Allen and Unwin.
 • Social science. (2016). In Encyclopædia Britannica. Retrieved from http://www.britannica.com/topic/socialscience
 • Turgut, H. (2009). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının bilimsel, sözde-bilimsel ayrımına yönelik algıları. Eğitim ve Bilim, 34(154), 50-68.
 • Turgut, H., Akçay, H. ve İrez, S. (2010). Bilim sözde-bilim ayrımı tartışmasının öğretmen adaylarının bilimin doğası inanışlarına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(4), 2571-2614.
 • Uslu, F. (2011). Bilimselliğin Kriteri ve Sınırları Problemi -Bilim, Bilim Olmayan ve Sahte Bilim. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10(19), 5-35.
 • Yıldırım, K. (2010). Nitel Araştırmalarda Niteliği Artırma. İlköğretim Online, 9(1), 79-92.
APA RÜZGÂR M (2016). Eğitim Bilimlerine Uygun Yöntem Sorunu: Nitel Araştırma ve Erkuş’a Cevap. , 1 - 19.
Chicago RÜZGÂR M. Emir Eğitim Bilimlerine Uygun Yöntem Sorunu: Nitel Araştırma ve Erkuş’a Cevap. (2016): 1 - 19.
MLA RÜZGÂR M. Emir Eğitim Bilimlerine Uygun Yöntem Sorunu: Nitel Araştırma ve Erkuş’a Cevap. , 2016, ss.1 - 19.
AMA RÜZGÂR M Eğitim Bilimlerine Uygun Yöntem Sorunu: Nitel Araştırma ve Erkuş’a Cevap. . 2016; 1 - 19.
Vancouver RÜZGÂR M Eğitim Bilimlerine Uygun Yöntem Sorunu: Nitel Araştırma ve Erkuş’a Cevap. . 2016; 1 - 19.
IEEE RÜZGÂR M "Eğitim Bilimlerine Uygun Yöntem Sorunu: Nitel Araştırma ve Erkuş’a Cevap." , ss.1 - 19, 2016.
ISNAD RÜZGÂR, M. Emir. "Eğitim Bilimlerine Uygun Yöntem Sorunu: Nitel Araştırma ve Erkuş’a Cevap". (2016), 1-19.
APA RÜZGÂR M (2016). Eğitim Bilimlerine Uygun Yöntem Sorunu: Nitel Araştırma ve Erkuş’a Cevap. İlköğretim Online (elektronik), 15(4), 1 - 19.
Chicago RÜZGÂR M. Emir Eğitim Bilimlerine Uygun Yöntem Sorunu: Nitel Araştırma ve Erkuş’a Cevap. İlköğretim Online (elektronik) 15, no.4 (2016): 1 - 19.
MLA RÜZGÂR M. Emir Eğitim Bilimlerine Uygun Yöntem Sorunu: Nitel Araştırma ve Erkuş’a Cevap. İlköğretim Online (elektronik), vol.15, no.4, 2016, ss.1 - 19.
AMA RÜZGÂR M Eğitim Bilimlerine Uygun Yöntem Sorunu: Nitel Araştırma ve Erkuş’a Cevap. İlköğretim Online (elektronik). 2016; 15(4): 1 - 19.
Vancouver RÜZGÂR M Eğitim Bilimlerine Uygun Yöntem Sorunu: Nitel Araştırma ve Erkuş’a Cevap. İlköğretim Online (elektronik). 2016; 15(4): 1 - 19.
IEEE RÜZGÂR M "Eğitim Bilimlerine Uygun Yöntem Sorunu: Nitel Araştırma ve Erkuş’a Cevap." İlköğretim Online (elektronik), 15, ss.1 - 19, 2016.
ISNAD RÜZGÂR, M. Emir. "Eğitim Bilimlerine Uygun Yöntem Sorunu: Nitel Araştırma ve Erkuş’a Cevap". İlköğretim Online (elektronik) 15/4 (2016), 1-19.