Pre-service Teachers’ Coursebook Evaluation and Adaptation: An Evaluation of 9th Grade English Coursebook

Yıl: 2019 Cilt: 20 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 564 - 577 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.17679/inuefd.482825 İndeks Tarihi: 15-04-2020

Pre-service Teachers’ Coursebook Evaluation and Adaptation: An Evaluation of 9th Grade English Coursebook

Öz:
Instructional materials are important elements in language classrooms, and they provide the basic language input that learners take and the language practice that takes place in the classroom. Most of the language teachers use coursebooks; however, an important role of the teacher is to evaluate the coursebook because whatever methodology or approach teachers have, they mu fit the needs of their particular group of learners. This study provides insights from two perspectives. First, it focused on the views of pre-service teachers regarding 9th grade course book, Teenwise. Second, pre-service teachers identified the weak parts of the coursebook units they teach and they adapted these weak parts. The purpose of the analysis of their adaptations was to find out which techniques pre-service teachers use when the coursebook does not meet their expectations. The evaluation of the coursebook revealed that pre-service teachers are satisfied with language skills and language content of the coursebook. However, pre-service teachers thought that structure and vocabulary presentations and activities should be developed. The adaptations of the pre-service teachers showed that the most used technique to adapt the units was “add”, “reorder” and “modify”. It is concluded that in order to help them make use of coursebooks more effectively and aid teaching learning process when they become teachers, it is important to train pre-service teachers about how to evaluate coursebooks they use and how to adapt the coursebook units to fit current ELT approaches and their students’ needs.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Öğretmen Adaylarının Ders Kitabı Değerlendirmesi ve Uyarlaması: 9. Sınıf İngilizce Ders Kitabının Değerlendirilmesi

Öz:
Öğretim materyalleri, dil sınıflarında önemli öğelerden biridir ve öğrencilerin dili öğrenmesini ve sınıfta yer alan dil pratiğini sağlar. Dil öğretmenlerinin çoğu ders kitaplarını sınıftaki temel materyal olarak kullanırlar ancak öğretmenin önemli bir rolü kullandığı ders kitabını değerlendirmektir. Öğretmenler hangi öğretim yöntemi veya yaklaşıma sahip olursa olsun, belirli bir grup öğrencinin öğrenim ihtiyaçlarını karşılamalıdır bu nedenle ders kitabı değerlendirme ve uyarlama önem kazanmaktadır. Bu çalışma iki taraflı bakış açısı sunmaktadır. Öncelikle, 9. sınıf ders kitabı olarak kullanılan Teenwise ile ilgili öğretmen adaylarının görüşlerini incelemektedir. İkinci olarak, öğretmen adayları öğrettikleri ders kitabı ünitelerinin etkili olmayan kısımlarını belirlemiş ve etkili bulmadıkları bölümleri daha iyi öğrenme sağlamak için uyarlamışlardır. Uyarlama analizinin amacı, ders kitabının beklentilerini karşılamadığı durumlarda öğretmenlerin hangi teknikleri kullandığını bulmaktır.. Ders kitabı değerlendirilmesi sonuçları, öğretmen adaylarının ders kitaplarını dil becerileri ve dil içeriği açısından yeterli bulduğunu göstermektedir. Ancak öğretmen adayları, dil bilgisi ve sözcük öğretimi ve etkinliklerinin geliştirilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Öğretmen adaylarının ders kitabı uyarlamalarında en çok kullanılan tekniğin “ekleme”, “yeniden düzenleme” ve “değiştirme” olduğunu bulunmuştur. Sonuç olarak, öğretmen adaylarının ders kitaplarını daha etkin bir şekilde kullanması ve öğretmen olduklarında öğretme öğrenme sürecine etkili katkı sağlamaları önemlidir. Bu nedenle, öğretmen adaylarını kullandıkları ders kitaplarını nasıl değerlendirecekleri ve ders kitaplarını güncel dil öğretim yaklaşımları ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda nasıl uyarlayacakları konusunda eğitmek gereklidir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ahour, T. & Ahmadi, E. (2012). Retrospective evaluation of textbook “Summit 2B” for its suitability for EFL undergraduate students. Journal of Educational and Social Research, 2(5), 195-202.
 • Bilash, O. (2009). Communicative Activities, Retrieved April 2017 from http://www.educ.ualberta.ca/staff/olenka.bilash/best%20of%20bilash/communicative% 20activities.html.
 • Bulut, E., Ertopçu, F. B., Özadalı, S. U., Şentürk, S. (2017). Teenwise. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Cunningsworth, A. (1995). Choosing your coursebook. Oxford: Heinemann.
 • Ellis, R. (1991). The Interaction Hypothesis: A Critical Evaluation. Paper presented at the Regional Language Centre Singapore. (ERIC document Reproduction Service No. ED 338037)
 • Garton S., Graves K. (2014) Materials in ELT: Current Issues. In Garton S., Graves K. (Eds), International Perspectives on Materials in ELT (pp. 1-15). London: Palgrave Macmillan.
 • Kitao, K & Kitao, S. K. (1997). Selecting and Developing Teaching/Learning Materials. Internet TESL Journal, IV (4).
 • Krashen, S. (1981). Second language acquisition and second language learning. Oxford: Pergamon Press.
 • Lee, J., & VanPatten, B. (2003). Making communicative language teaching happen. New York: McGraw-Hill.
 • Lee, R. N. & Bathmaker, A. M. (2007). The use of English textbooks for teaching English to vocational students in Singapore secondary schools. RELC Journal, 38(3), 350-374.
 • McDonough, J. and Shaw, C. (2003) Materials and Methods in ELT. Oxford: Blackwell.
 • McGrath, I. (2002). Materials evaluation and design for language teaching. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Nation, I.S.P. & Macalister. J. (2010). Language curriculum design. New York: Routledge.
 • Ranalli, J. M. (2003). ELT Coursebooks in the Age of Corpus Linguistics: Constraints and Possibilities. Retrieved June 2017 from https://www.cels.bham.ac.uk/ resources/ essays/ Ranalli6.pdf.
 • Richards, J. C. (2001). Curriculum development in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Richards, J.C. (2006). Communicative Language Teaching Today. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Richards. J. (2015). Theories of Teaching in Language Teaching. Retrieved May 2017 from https://www.researchgate.net/publication/265199592_Theories_of_Teaching_in_Language_Teaching
 • Rubdy, R. (2003). Selection of materials. In Tomlinson, B. (Ed.) Developing Materials for Language Teachin (pp. 37–57). London: Continuum.
 • Swain, M. (1995). Three functions of output in second language learning. In G. Cook & B. Seildlhofer (Eds.), Principles and practice in applied linguistics: Studies in honour of H. G. Widdowson (pp.125–144). Oxford: Oxford University Press.
 • Tekir, S., & Arıkan, A. (2007). An analysis of English language teaching coursebooks by Turkish writers: "Let's speak English 7" example. International Journal of Human Sciences, 4(2), 1-18.
 • Tomlinson, B. (Ed.). (2003). Developing materials for language teaching. London: Continuum Press.
 • Tomlinson, B. (2010). What do teachers think about English coursebooks? Modern English Teacher, 19(4), 5- 9.
 • Tomlinson, B. (2012). Materials development for language learning and teaching. Language Teaching, 45(2), 143–179. https://doi.org/10.1017/S0261444811000528
 • Tomlinson, B. (2016). The Importance of Materials Development for Language Learning. In M. Azarnoosh, M. Zeraatpishe, A. Faravani, H. R. Kargozari (Eds.), Issues in Materials Development (pp. 1-10). Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers.
 • Woodward, T. (2001). Planning Lessons and Courses. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Zacharias, N. T. (2005). Teachers’ beliefs about internationally-published materials: A survey of tertiary English teachers in Indonesia. RELC Journal, 36(1), 23-37. doi:10.1177/0033688205053480
APA KARA S (2019). Pre-service Teachers’ Coursebook Evaluation and Adaptation: An Evaluation of 9th Grade English Coursebook. , 564 - 577. 10.17679/inuefd.482825
Chicago KARA Selma Pre-service Teachers’ Coursebook Evaluation and Adaptation: An Evaluation of 9th Grade English Coursebook. (2019): 564 - 577. 10.17679/inuefd.482825
MLA KARA Selma Pre-service Teachers’ Coursebook Evaluation and Adaptation: An Evaluation of 9th Grade English Coursebook. , 2019, ss.564 - 577. 10.17679/inuefd.482825
AMA KARA S Pre-service Teachers’ Coursebook Evaluation and Adaptation: An Evaluation of 9th Grade English Coursebook. . 2019; 564 - 577. 10.17679/inuefd.482825
Vancouver KARA S Pre-service Teachers’ Coursebook Evaluation and Adaptation: An Evaluation of 9th Grade English Coursebook. . 2019; 564 - 577. 10.17679/inuefd.482825
IEEE KARA S "Pre-service Teachers’ Coursebook Evaluation and Adaptation: An Evaluation of 9th Grade English Coursebook." , ss.564 - 577, 2019. 10.17679/inuefd.482825
ISNAD KARA, Selma. "Pre-service Teachers’ Coursebook Evaluation and Adaptation: An Evaluation of 9th Grade English Coursebook". (2019), 564-577. https://doi.org/10.17679/inuefd.482825
APA KARA S (2019). Pre-service Teachers’ Coursebook Evaluation and Adaptation: An Evaluation of 9th Grade English Coursebook. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 564 - 577. 10.17679/inuefd.482825
Chicago KARA Selma Pre-service Teachers’ Coursebook Evaluation and Adaptation: An Evaluation of 9th Grade English Coursebook. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20, no.2 (2019): 564 - 577. 10.17679/inuefd.482825
MLA KARA Selma Pre-service Teachers’ Coursebook Evaluation and Adaptation: An Evaluation of 9th Grade English Coursebook. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, 2019, ss.564 - 577. 10.17679/inuefd.482825
AMA KARA S Pre-service Teachers’ Coursebook Evaluation and Adaptation: An Evaluation of 9th Grade English Coursebook. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 20(2): 564 - 577. 10.17679/inuefd.482825
Vancouver KARA S Pre-service Teachers’ Coursebook Evaluation and Adaptation: An Evaluation of 9th Grade English Coursebook. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 20(2): 564 - 577. 10.17679/inuefd.482825
IEEE KARA S "Pre-service Teachers’ Coursebook Evaluation and Adaptation: An Evaluation of 9th Grade English Coursebook." İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, ss.564 - 577, 2019. 10.17679/inuefd.482825
ISNAD KARA, Selma. "Pre-service Teachers’ Coursebook Evaluation and Adaptation: An Evaluation of 9th Grade English Coursebook". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20/2 (2019), 564-577. https://doi.org/10.17679/inuefd.482825