Yıl: 2019 Cilt: 14 Sayı: 28 Sayfa Aralığı: 187 - 204 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 16-04-2020

ON THE ANALYSIS OF POWER AND SUBJECTIVITY IN NEGRI AND HARDT

Öz:
In this paper, I will examine some of the crucial themes concerning subjectivity and power in the context of Negri and Hardt's three works, namely Empire, Multitude and Declaration by considering the limits of Chantal Mouffe's critiques on the withdrawal strategy which is attributed to them by Mouffe. The basic questions of my discussion will evolve around Negri and Hardt's analysis of subjectivity as well as an axis examining the power relations and conceptions of Empire and Multitude. I will discuss the structures of Empire, the biopolitical problematics, and those subjectivities that were identified by Negri and Hardt as the four modes of subjectivity in the neoliberal order, namely indebted, securitized, mediatized, and represented. I will put forward the possibilities of transformation within each of these subjectivities in the modes identified in Declaration and try to show that such a transformation can be possible by revealing the irreconcilable conflicts in the context of power relations.
Anahtar Kelime:

Konular: Etik Siyasi Bilimler Beşeri Bilimler Sosyoloji Bilim Felsefesi ve Tarihi Felsefe Edebi Teori ve Eleştiri

NEGRI VE HARDT’TA İKTİDARIN VE ÖZNELLİĞİN ANALİZİ ÜZERİNE

Öz:
Bu yazıda, Chantal Mouffe’un Negri ve Hardt’a atfettiği geri çekilme stratejisi üzerine eleştirisinin sınırlarını göz önünde bulundurarak, Negri ve Hardt’ın İmparatorluk, Çokluk ve Duyuru başlıklı üç eseri bağlamında, öznellik ve iktidara ilişkin kritik temalardan bazılarını inceleyeceğim. Tartışmamın temel soruları, iktidar ilişkileriyle imparatorluk ve çokluk kavramsallaştırmalarını irdeleyen bir eksenin yanı sıra, Negri ve Hardt’ın öznellik analizi üzerinden gelişecek. Bu yazıda İmparatorluğun yapısını, biyopolitika sorunsalını ve Negri ile Hardt’ın neoliberal düzendeki dört öznellik kipi olarak belirledikleri borçlandırılanlar, güvenlikleştirilenler, medyalaştırılanlar ve temsil edilenleri ele alacağım. Bu öznelliklerin her birisinin içinden gelişebilecek dönüşüm imkânlarını Duyuru’da belirlenen kipler içinde ortaya koyacağım ve böyle bir dönüşümün, iktidar ilişkileri bağlamında uzlaşmaz çatışmaların açığa çıkarılmasıyla mümkün olabileceğini göstermeye çalışacağım.
Anahtar Kelime:

Konular: Etik Siyasi Bilimler Beşeri Bilimler Sosyoloji Bilim Felsefesi ve Tarihi Felsefe Edebi Teori ve Eleştiri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bentham J. ( 1995). The Panopticon Writings, London: Verso.
 • Deleuze, G. (1995). “Postscript On Control Societies”, Negotiations, trans. M. Joughin, New York: Columbia University.
 • Deleuze, G. and Guattari, F. (1988). A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia II, trans. Brian Massumi, London: The Athlone Press.
 • Deleuze, G. and Guattari, F. (1994). Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia I, trans. Mark Seem, Helene R. Lane, London: The Athlone Press.
 • Hegel, G.W.F. (1977). Phenomenology of Spirit, trans. A.V.Miller, New York: Oxford University Press.
 • Hardt, M. (2002). Gilles Deleuze: Felsefede Bir Çıraklık, trans. Ali Utku, İsmail Öğretir, İstanbul: Birey.
 • Lazzarato, M. (1996). “Immaterial Labour,” Radical Thought in Italy: A Potential Politics, ed. Paolo Virno, Michael Hardt, London: University of Minnesota Press.
 • Lazzarato, M. (2012). The Making of the Indebted Man: An Essay on the Neoliberal Condition, trans. J. D. Jordan, Amsterdam: Semiotext(e).
 • Marx, Capital I (1976). trans. Ben Fowkes, London: Penguin,
 • Marx, K. (1993). Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy (Rough Draft). trans. Martin Nicolaus. London: Penguin Books and New Left Review.
 • Mouffe, C. (2012). “Radical Politics Today”, Contemporary Marxist Theory: A Reader, ed(s): Andrew Pendakis, Jeff Diamanti, Nicholas Brown, Josh Robinson, Imre Szeman, Bloomsbury Academic.
 • Negri, A. (2006). İmparatorluktaki Hareketler, trans. Kemal Atakay, İstanbul: Otonom.
 • Negri, A. (2012). “Constituent Power: A Concept of Crisis”, Contemporary Marxist Theory: A Reader, ed(s): Andrew Pendakis, Jeff Diamanti, Nicholas Brown, Josh Robinson, Imre Szeman, Bloomsbury Academic.
 • Negri, A.& Hardt, M. (2000). Empire, Cambridge: Harvard University Press.
 • Negri, A.& Hardt, M. (2004). Multitude: War and Democracy in the Age of War, New York: Penguin Press.
 • Negri, A.& Hardt, M. (2012). Duyuru, trans. Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı.
 • Nietzsche, F.W. (2009). On The Geneaology of Morals, trans. Ian Johnston, Arlington: Richer Resources Publications.
APA ÇALCI S (2019). ON THE ANALYSIS OF POWER AND SUBJECTIVITY IN NEGRI AND HARDT. , 187 - 204.
Chicago ÇALCI Sercan ON THE ANALYSIS OF POWER AND SUBJECTIVITY IN NEGRI AND HARDT. (2019): 187 - 204.
MLA ÇALCI Sercan ON THE ANALYSIS OF POWER AND SUBJECTIVITY IN NEGRI AND HARDT. , 2019, ss.187 - 204.
AMA ÇALCI S ON THE ANALYSIS OF POWER AND SUBJECTIVITY IN NEGRI AND HARDT. . 2019; 187 - 204.
Vancouver ÇALCI S ON THE ANALYSIS OF POWER AND SUBJECTIVITY IN NEGRI AND HARDT. . 2019; 187 - 204.
IEEE ÇALCI S "ON THE ANALYSIS OF POWER AND SUBJECTIVITY IN NEGRI AND HARDT." , ss.187 - 204, 2019.
ISNAD ÇALCI, Sercan. "ON THE ANALYSIS OF POWER AND SUBJECTIVITY IN NEGRI AND HARDT". (2019), 187-204.
APA ÇALCI S (2019). ON THE ANALYSIS OF POWER AND SUBJECTIVITY IN NEGRI AND HARDT. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 14(28), 187 - 204.
Chicago ÇALCI Sercan ON THE ANALYSIS OF POWER AND SUBJECTIVITY IN NEGRI AND HARDT. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) 14, no.28 (2019): 187 - 204.
MLA ÇALCI Sercan ON THE ANALYSIS OF POWER AND SUBJECTIVITY IN NEGRI AND HARDT. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), vol.14, no.28, 2019, ss.187 - 204.
AMA ÇALCI S ON THE ANALYSIS OF POWER AND SUBJECTIVITY IN NEGRI AND HARDT. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi). 2019; 14(28): 187 - 204.
Vancouver ÇALCI S ON THE ANALYSIS OF POWER AND SUBJECTIVITY IN NEGRI AND HARDT. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi). 2019; 14(28): 187 - 204.
IEEE ÇALCI S "ON THE ANALYSIS OF POWER AND SUBJECTIVITY IN NEGRI AND HARDT." FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 14, ss.187 - 204, 2019.
ISNAD ÇALCI, Sercan. "ON THE ANALYSIS OF POWER AND SUBJECTIVITY IN NEGRI AND HARDT". FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) 14/28 (2019), 187-204.