Yıl: 2019 Cilt: 46 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 215 - 223 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5798/dicletip.539936 İndeks Tarihi: 17-04-2020

Yaralanma Sonrası Ekstremitelerin Yumuşak Dokusunda Gözlenen Yabancı Cisimlere Cerrahi Yaklaşım

Öz:
Giriş: Ekstremitelerde yabancı cisim yaralanmaları sık görülmelerine rağmen, tedavi yaklaşımları konusundaliteratürde oldukça az bilgi bulunmaktadır. Bu çalışmada yumuşak dokuda yabancı cisim batması nedeniyle cerrahitedavi uygulanan hastalarla ilgili epidemiyolojik bir çalışma amaçlanmıştır.Yöntemler: 2012-2015 yılları arasında yumuşak dokuda yabancı cisim yaralanması nedeniyle cerrahi tedaviuygulanan 52 erkek ve 57 kadın hastadan oluşan toplam 109 hastanın hastane arşivinden hasta dosyalarına veradyoloji PACS sisteminden radyolojik goDžruDžntuDžlerine ulaşıldı. Hastaların demografik bilgileri, batan yabancı cisimlerintipi ve battıgǍı ortam, tetanoz ve antibiyotik profilaksisi yapılıp yapılmadıgǍı, anestezi tipleri, yatış suDžreleri vekomplikasyonlar gibi bulgular tespit edildi.Bulgular: Opere edilen 109 hastanın ortalama yaşı 28 (3-68) olarak tespit edildi. 62 (%56.9) hastada yaralanma evortamında olurken, 47 (%43.1) hastada ise ev dışı ortamda yabancı cisim battığı tespit edildi. Batan yabancı cisimler43 hastada iğne, 28 hastada cam, 21 hastada metal cisim, 12 hastada ateşli silah yaralanması sonucu metal yabancıcisim ve 5 hastada ise tahta parçasına bağlı yaralanma tespit edildi. Yaralanmalar %58,7 alt ekstremitede görülürken%41,3 üst ekstremitede görüldü. Yabancı cisim çıkartılması için cerrahi uygulanan 78 (%71,6) hastaya lokal anesteziuygulanırken, diğer hastalara rejyonel veya genel anestezi uygulandı. Lokal anestezi uygulanan hastalar aynı gün, genel ve rejyonel anestezi uygulanan hastalar ise cerrahi sonrası 1. gündetaburcu edildi. Takiplerde hiçbir komplikasyon gözlenmedi.Sonuç: Yabancı cisimler çoğunlukla ev ortamında oluşan yaralanmalardır. Direk radyografi yabancı cisimlerin büyükbir kısmında oldukça yararlıdır, fakat metal dışı yabancı cisimlerin belirlenmesinde ultrasonografi ve/veya manyetikrezonans incelemeden yararlanılmalıdır. Cerrahi girişim için anestezinin tipi hastanın yaşına ve yabancı cisminlokalizasyonuna göre seçilmelidir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Üroloji ve Nefroloji Cerrahi Ortopedi

Surgical approach to foreing bodies observed in the soft tissue of extremities after injury

Öz:
Objective: Although foreign body injuries are common in the extremities, there is little information about treatment approaches in the literature. In this study, an epidemiological study of patients who underwent surgical treatment for foreign body ingestion in soft tissue was aimed. Methods: Between 2012 and 2015, a total of 109 patients (52 males and 57 females) who underwent surgical treatment for soft tissue foreign body injuries, received radiological images from the hospital archives and radiology PACS. Demographic data of the patients, type of foreign bodies sinking and submerged media, tetanus and antibiotic prophylaxis, anesthesia types, length of stay and complications were determined. Results: The mean age of 109 patients was 28 (3-68) years. In 62 (56.9%) patients, the injury occurred in the home environment and in 47 (43.1%) patients, foreign body sank in the external environment. Sinking foreign bodies were detected by needle in 43 patients, glass in 28 patients, metal body in 21 patients, metal foreign body as a result of gunshot injury in 12 patients and injury due to wooden component in 5 patients. The injuries were seen in 58.7% of the lower extremities and 41.3% in the upper extremity. While local anesthesia was applied to 78 (71.6%) patients who underwent surgery to remove foreign bodies, regional or general anesthesia was applied to the other patients. The patients who underwent local anesthesia were discharged on the same day, and general and regional anesthesia patients were discharged on the 1st postoperative day. No complications were observed during follow-up. Conclusion: Foreign bodies are mostly injuries in the home environment. Direct radiography is very useful in most of the foreign bodies, but ultrasonography and / or magnetic resonance imaging should be used to identify non-metallic foreign bodies. The type of anesthesia for surgical intervention should be based on the age of the patient and the localization of the foreign body.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Üroloji ve Nefroloji Cerrahi Ortopedi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
1
1
1
 • 1. Alemdar C, Demirtaş A, Gem M, et al. Orthopedic approach to foreign body stings. J Clin Exp Invest. 2013; 4: 443-48.
 • 2. Callegari L, Leonardi A, Bini A, et al. Ultrasound-guided removal of foreign bodies: personal experience. Eur Radiol. 2009; 10: 1273-79.
 • 3. Divesh G, Agarwal A. Önkolda ağaç yabancı cisim: Sekiz yıl sonraki başvuru. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16: 373-75.
 • 4. Dadsetan MR, Jinkins JR. Peripheral vascular gunshot bullet embolus migration to the cerebral circulation. Neuroradiology. 1990; 32: 516-19.
 • 5. Ando A, Hatori M, Hagiwara Y, Isefuku S, Itoi E. Imaging features of foreign body granuloma in the lower extremities mimicking a soft tissue neoplasm. Ups J Med sci. 2009; 114: 46-51.
 • 6. Peterson JJ, Bancroft LW, Kransdorf MJ. Wooden foreign bodies: imaging appearance. AJR Am J Roentgenol. 2002; 178: 557-62.
 • 7. Anderson MA, Newmeyer WL, Kilgore ES. Diagnosis and treatment of retained foreign bodies in the hand. Am J Surg. 1982; 144: 63-67.
 • 8. Lammers RL. Soft tissue foreign bodies. Ann Emerg Med. 1988; 17: 1336-47.
 • 9. Jaworsky C. Analysis of cutaneous foreign bodies. Clin Dermatol. 1991; 9: 157-78.
 • 10. Bauer AR Jr, Yutani D. Computed tomographic localization of wooden foreign bodies in children's extremities. Arch Surg. 1983; 118: 1084-86.
 • 11. Kjhns LR, Borlaza GS, Seigel RS, Paramagul C, Berger PE. An in vitro comparison of computed tomography, xeroradiography, and radiography in the detection of soft-tissue foreign bodies. Radiology. 1979; 132: 218- 19.
 • 12. Rhoades CE, Soye I, Levine E, Reckling FW. Detection of a wooden foreign body in the hand using computed tomography--case report. J Hand Surg Am. 1982; 7: 306-7.
 • 13. Yang XJ, Xing GF, Shi CW, Li W. Value of 3- dimensional CT virtual anatomy imaging in complex foreign body retrieval from soft tissues. Korean J Radiol. 2013; 14: 269-77.
 • 14. Graham DD Jr. Ultrasound in the emergency department: detection of wooden foreign bodies in the soft tissues. The Emerg Med. 2002; 22: 75-79.
 • 15. Jacobson JA, Powell A, Craig JG, Bouffard JA, van Holsbeeck MT. Wooden foreign bodies in soft tissue: detection at US. Radiology. 1998; 206: 45-48.
 • 16. Manthey DE, Storrow AB, Milbourn JM, Wagner BJ. Ultrasound versus radiography in the detection of softtissue foreign bodies. Ann Emerg Med. 1996; 28: 7-9.
 • 17. Hill R, Conron R, Greissinger P, Heller M. Ultrasound for the detection of foreign bodies in human tissue. Ann Emerg Med. 1997; 29: 353-56.
 • 18. De Flaviis L, Scaglione P, Del Bò P, Nessi R. Detection of foreign bodies in soft tissues: experimental comparison of ultrasonography and xeroradiography. J Trauma. 1988; 28: 400-4.
 • 19. Gilbert FJ, Campbell RS, Bayliss AP. The role of ultrasound in the detection of non-radiopaque foreign bodies. Clin Radiol. 1990; 4: 109-12.
 • 20. Capellan O, Hollander JE. Management of lacerations in the emergency department. Emerg Med Clin North Am. 2003; 21: 205-31.
 • 21. Hirsh BC, Johnson WC. "Pathology of granulomatous diseases: foreign body granulomas. Int J Dermatol. 1984; 23: 531-38.
 • 22. Snyder RA, Schwartz RA. Cactus bristle implantation: Report of an unusual case initially seen with rows of yellow hairs. Arch Derrmatol. 1983; 119: 152-54.
 • 23. Smoot EC, Robson MC. Acute management of foreign body injuries of the hand. Ann Emerg Med. 1983; 12: 434-37.
 • 24. London PS. Wounds of deep significance: unsuspected foreign bodies in wounds. Injury. 1972; 3: 179-80.
 • 25. Swischuk LE, Jorgenson F, Jorgenson A, Capen D. Wooden splinter induced" pseudotumors" and" osteomyelitis-like lesions" of bone and soft tissue. Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med. 1974; 122: 176-79.
 • 26. Johnson DG, Condon VR. Foreign bodies in the pediatric patient. Curr Probl Surg. 1998; 35: 271-79.
 • 27. Montano JB, Steele MT, Watson WA. Foreign body retention in glass-caused wounds. Ann Emerg Med. 1992; 21: 1360-63.
 • 28. Steele MT, Tran LV, Watson WA, Muelleman RL. Retained glass foreign bodies in wounds: predictive value of wound characteristics, patient perception, and wound exploration. Am J Emerg Med. 1998; 16: 627-30.
 • 29. Yıldırım C, Sözüer EM, Avşaroğlulları L, Karaoğlu S, Günay N. Yumuşak Doku İçindeki Radyoopak Yabancı Cisimlerin Stereotaksik Yöntemle Çıkarılması. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5: 213-16.
 • 30. Hocaoğlu E, Kuvat SV, Özalp B, et all. Foreign body penetrations of hand and wrist: a retrospective study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19: 58-64.
APA Uludağ A, Tosun H, ULUDAG O, ŞİRİK M, ULUDAĞ Ö, atiç r (2019). Yaralanma Sonrası Ekstremitelerin Yumuşak Dokusunda Gözlenen Yabancı Cisimlere Cerrahi Yaklaşım. , 215 - 223. 10.5798/dicletip.539936
Chicago Uludağ Abuzer,Tosun Haci Bayram,ULUDAG OZNUR,ŞİRİK Mehmet,ULUDAĞ Öznur,atiç ramazan Yaralanma Sonrası Ekstremitelerin Yumuşak Dokusunda Gözlenen Yabancı Cisimlere Cerrahi Yaklaşım. (2019): 215 - 223. 10.5798/dicletip.539936
MLA Uludağ Abuzer,Tosun Haci Bayram,ULUDAG OZNUR,ŞİRİK Mehmet,ULUDAĞ Öznur,atiç ramazan Yaralanma Sonrası Ekstremitelerin Yumuşak Dokusunda Gözlenen Yabancı Cisimlere Cerrahi Yaklaşım. , 2019, ss.215 - 223. 10.5798/dicletip.539936
AMA Uludağ A,Tosun H,ULUDAG O,ŞİRİK M,ULUDAĞ Ö,atiç r Yaralanma Sonrası Ekstremitelerin Yumuşak Dokusunda Gözlenen Yabancı Cisimlere Cerrahi Yaklaşım. . 2019; 215 - 223. 10.5798/dicletip.539936
Vancouver Uludağ A,Tosun H,ULUDAG O,ŞİRİK M,ULUDAĞ Ö,atiç r Yaralanma Sonrası Ekstremitelerin Yumuşak Dokusunda Gözlenen Yabancı Cisimlere Cerrahi Yaklaşım. . 2019; 215 - 223. 10.5798/dicletip.539936
IEEE Uludağ A,Tosun H,ULUDAG O,ŞİRİK M,ULUDAĞ Ö,atiç r "Yaralanma Sonrası Ekstremitelerin Yumuşak Dokusunda Gözlenen Yabancı Cisimlere Cerrahi Yaklaşım." , ss.215 - 223, 2019. 10.5798/dicletip.539936
ISNAD Uludağ, Abuzer vd. "Yaralanma Sonrası Ekstremitelerin Yumuşak Dokusunda Gözlenen Yabancı Cisimlere Cerrahi Yaklaşım". (2019), 215-223. https://doi.org/10.5798/dicletip.539936
APA Uludağ A, Tosun H, ULUDAG O, ŞİRİK M, ULUDAĞ Ö, atiç r (2019). Yaralanma Sonrası Ekstremitelerin Yumuşak Dokusunda Gözlenen Yabancı Cisimlere Cerrahi Yaklaşım. Dicle Tıp Dergisi, 46(2), 215 - 223. 10.5798/dicletip.539936
Chicago Uludağ Abuzer,Tosun Haci Bayram,ULUDAG OZNUR,ŞİRİK Mehmet,ULUDAĞ Öznur,atiç ramazan Yaralanma Sonrası Ekstremitelerin Yumuşak Dokusunda Gözlenen Yabancı Cisimlere Cerrahi Yaklaşım. Dicle Tıp Dergisi 46, no.2 (2019): 215 - 223. 10.5798/dicletip.539936
MLA Uludağ Abuzer,Tosun Haci Bayram,ULUDAG OZNUR,ŞİRİK Mehmet,ULUDAĞ Öznur,atiç ramazan Yaralanma Sonrası Ekstremitelerin Yumuşak Dokusunda Gözlenen Yabancı Cisimlere Cerrahi Yaklaşım. Dicle Tıp Dergisi, vol.46, no.2, 2019, ss.215 - 223. 10.5798/dicletip.539936
AMA Uludağ A,Tosun H,ULUDAG O,ŞİRİK M,ULUDAĞ Ö,atiç r Yaralanma Sonrası Ekstremitelerin Yumuşak Dokusunda Gözlenen Yabancı Cisimlere Cerrahi Yaklaşım. Dicle Tıp Dergisi. 2019; 46(2): 215 - 223. 10.5798/dicletip.539936
Vancouver Uludağ A,Tosun H,ULUDAG O,ŞİRİK M,ULUDAĞ Ö,atiç r Yaralanma Sonrası Ekstremitelerin Yumuşak Dokusunda Gözlenen Yabancı Cisimlere Cerrahi Yaklaşım. Dicle Tıp Dergisi. 2019; 46(2): 215 - 223. 10.5798/dicletip.539936
IEEE Uludağ A,Tosun H,ULUDAG O,ŞİRİK M,ULUDAĞ Ö,atiç r "Yaralanma Sonrası Ekstremitelerin Yumuşak Dokusunda Gözlenen Yabancı Cisimlere Cerrahi Yaklaşım." Dicle Tıp Dergisi, 46, ss.215 - 223, 2019. 10.5798/dicletip.539936
ISNAD Uludağ, Abuzer vd. "Yaralanma Sonrası Ekstremitelerin Yumuşak Dokusunda Gözlenen Yabancı Cisimlere Cerrahi Yaklaşım". Dicle Tıp Dergisi 46/2 (2019), 215-223. https://doi.org/10.5798/dicletip.539936