Yıl: 2019 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 871 - 900 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.37093/ijsi.659080 İndeks Tarihi: 05-05-2020

ULUSLARARASI UZAKTAN EĞİTİM ÖRGÜTLERİNİN İLETİŞİM AĞLARI VE İŞBİRLİĞİ REJİMLERİ

Öz:
Ulusaşırı işbirlikleri, devletlerin dışında çok sayıda ulusal ve uluslararası aktörün aktif olarak; ortak çıkarlar, amaçlar, değerler etrafında buluşmalarına ve sinerji oluşturmalarına ortam ve olanak sunmaktadır. Bu aktörler, ulusaşırı işbirlikleri yanında hükümetler arasındaki işbirliklerine de etki etmektedir. Uzaktan eğitimin uluslararasılaşması sonucunda bu alanda aktif olan örgütler ve mesleki ağlar, eğitimde rejim oluşumu yönünde etkinliklerde bulunmaktadır. Proje UZENET kapsamında (Uluslararası Uzaktan Eğitim Örgütleri İletişim Ağlarının ve İşbirliği Rejimlerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi), uzaktan eğitim alanında çalışan uluslararası örgütlerin iletişim ağları ve işbirliği modelleri uluslararası rejim unsurlarına göre karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırmanın temel amacı; uluslararası uzaktan eğitim örgütlerinin iletişim ağlarının ne ölçüde rejimlere dönüştüğü ve ortak hareket edilebildiğinin belirlenmesidir. Ortak çatılar altında kurumsallaşan işbirliklerinin, kendi içinde ve diğer örgütlerle geliştirdikleri ortak norm, değer ve kurallar saptanarak bu veriler ışığında alanda bir rejim oluşturma konusunda hangi aktörlerin daha belirleyici olduğu ve rejimin hangi konularda daha güçlü olduğu tartışılmaktadır. Araştırmanın kuramsal temelini, uluslararası rejim teorilerinden bilgi-bazlı/bilişsel yaklaşım oluşturmaktadır. Karşılaştırmalı durum çalışması olarak desenlenen araştırmada yirmi (20) farklı uzaktan öğretim örgütüyle çalışılmıştır. Araştırma bulgularına dayanarak bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin uluslararası rejim yaklaşımlarından bilgiye dayalı olanları, özellikle “fikirlere, öğrenmeye, bilgi topluluklarına” dayalı uluslararası işbirliği anlayışını ön plana çıkardığı görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

COMMUNICATION NETWORKS AND COOPERATION REGIMES OF INTERNATIONAL DISTANCE EDUCATION ORGANIZATIONS

Öz:
Increasing transnational cooperation in open and distance education provides opportunities for non-state actors to meet around common interests, objectives, values. Besides transnational cooperation, these actors also motivate intergovernmental cooperation processes. International organizations and professional networks in the field, share common normative values and lead to the construction of cooperation regimes. Project UZENET (A Comparative Analysis of the Communication Networks and Cooperation Regimes of the International Distance Education Organizations) aims to make comparative analyses of communication networks and regimes of international distance education organizations, with an eye to the conceptual framework of international regime theory. The major research question asks “the extent to which decision making procedures of organizations can be transformed into regimes and provide tools for sustainability of international cooperation”. The institutionalization of cooperation under organizations within common norms, values and rules are determined and discussed, in order to project light to the actors that are active in regime structures. The theoretical framework is epistemic regime theory which concentrates on epistemic communities towards cognitive regime building processes. Twenty (20) different distance education organizations are taken as a sample in this comparative case-study. According to the findings, the developments in the information and communication technologies bring forth knowledge-based regime approaches in international cooperation.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Toprak E, FIRAT M, KAYA GÜLEN S, Kocdar S, KOÇAK N, AKDEMİR E, DEMİRER K (2019). ULUSLARARASI UZAKTAN EĞİTİM ÖRGÜTLERİNİN İLETİŞİM AĞLARI VE İŞBİRLİĞİ REJİMLERİ. , 871 - 900. 10.37093/ijsi.659080
Chicago Toprak Elif,FIRAT MEHMET,KAYA GÜLEN Seçil,Kocdar Serpil,KOÇAK N. Gizem,AKDEMİR ERHAN,DEMİRER Kazım ULUSLARARASI UZAKTAN EĞİTİM ÖRGÜTLERİNİN İLETİŞİM AĞLARI VE İŞBİRLİĞİ REJİMLERİ. (2019): 871 - 900. 10.37093/ijsi.659080
MLA Toprak Elif,FIRAT MEHMET,KAYA GÜLEN Seçil,Kocdar Serpil,KOÇAK N. Gizem,AKDEMİR ERHAN,DEMİRER Kazım ULUSLARARASI UZAKTAN EĞİTİM ÖRGÜTLERİNİN İLETİŞİM AĞLARI VE İŞBİRLİĞİ REJİMLERİ. , 2019, ss.871 - 900. 10.37093/ijsi.659080
AMA Toprak E,FIRAT M,KAYA GÜLEN S,Kocdar S,KOÇAK N,AKDEMİR E,DEMİRER K ULUSLARARASI UZAKTAN EĞİTİM ÖRGÜTLERİNİN İLETİŞİM AĞLARI VE İŞBİRLİĞİ REJİMLERİ. . 2019; 871 - 900. 10.37093/ijsi.659080
Vancouver Toprak E,FIRAT M,KAYA GÜLEN S,Kocdar S,KOÇAK N,AKDEMİR E,DEMİRER K ULUSLARARASI UZAKTAN EĞİTİM ÖRGÜTLERİNİN İLETİŞİM AĞLARI VE İŞBİRLİĞİ REJİMLERİ. . 2019; 871 - 900. 10.37093/ijsi.659080
IEEE Toprak E,FIRAT M,KAYA GÜLEN S,Kocdar S,KOÇAK N,AKDEMİR E,DEMİRER K "ULUSLARARASI UZAKTAN EĞİTİM ÖRGÜTLERİNİN İLETİŞİM AĞLARI VE İŞBİRLİĞİ REJİMLERİ." , ss.871 - 900, 2019. 10.37093/ijsi.659080
ISNAD Toprak, Elif vd. "ULUSLARARASI UZAKTAN EĞİTİM ÖRGÜTLERİNİN İLETİŞİM AĞLARI VE İŞBİRLİĞİ REJİMLERİ". (2019), 871-900. https://doi.org/10.37093/ijsi.659080
APA Toprak E, FIRAT M, KAYA GÜLEN S, Kocdar S, KOÇAK N, AKDEMİR E, DEMİRER K (2019). ULUSLARARASI UZAKTAN EĞİTİM ÖRGÜTLERİNİN İLETİŞİM AĞLARI VE İŞBİRLİĞİ REJİMLERİ. International Journal of Social Inquiry, 12(2), 871 - 900. 10.37093/ijsi.659080
Chicago Toprak Elif,FIRAT MEHMET,KAYA GÜLEN Seçil,Kocdar Serpil,KOÇAK N. Gizem,AKDEMİR ERHAN,DEMİRER Kazım ULUSLARARASI UZAKTAN EĞİTİM ÖRGÜTLERİNİN İLETİŞİM AĞLARI VE İŞBİRLİĞİ REJİMLERİ. International Journal of Social Inquiry 12, no.2 (2019): 871 - 900. 10.37093/ijsi.659080
MLA Toprak Elif,FIRAT MEHMET,KAYA GÜLEN Seçil,Kocdar Serpil,KOÇAK N. Gizem,AKDEMİR ERHAN,DEMİRER Kazım ULUSLARARASI UZAKTAN EĞİTİM ÖRGÜTLERİNİN İLETİŞİM AĞLARI VE İŞBİRLİĞİ REJİMLERİ. International Journal of Social Inquiry, vol.12, no.2, 2019, ss.871 - 900. 10.37093/ijsi.659080
AMA Toprak E,FIRAT M,KAYA GÜLEN S,Kocdar S,KOÇAK N,AKDEMİR E,DEMİRER K ULUSLARARASI UZAKTAN EĞİTİM ÖRGÜTLERİNİN İLETİŞİM AĞLARI VE İŞBİRLİĞİ REJİMLERİ. International Journal of Social Inquiry. 2019; 12(2): 871 - 900. 10.37093/ijsi.659080
Vancouver Toprak E,FIRAT M,KAYA GÜLEN S,Kocdar S,KOÇAK N,AKDEMİR E,DEMİRER K ULUSLARARASI UZAKTAN EĞİTİM ÖRGÜTLERİNİN İLETİŞİM AĞLARI VE İŞBİRLİĞİ REJİMLERİ. International Journal of Social Inquiry. 2019; 12(2): 871 - 900. 10.37093/ijsi.659080
IEEE Toprak E,FIRAT M,KAYA GÜLEN S,Kocdar S,KOÇAK N,AKDEMİR E,DEMİRER K "ULUSLARARASI UZAKTAN EĞİTİM ÖRGÜTLERİNİN İLETİŞİM AĞLARI VE İŞBİRLİĞİ REJİMLERİ." International Journal of Social Inquiry, 12, ss.871 - 900, 2019. 10.37093/ijsi.659080
ISNAD Toprak, Elif vd. "ULUSLARARASI UZAKTAN EĞİTİM ÖRGÜTLERİNİN İLETİŞİM AĞLARI VE İŞBİRLİĞİ REJİMLERİ". International Journal of Social Inquiry 12/2 (2019), 871-900. https://doi.org/10.37093/ijsi.659080